Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Մենեջմենթ գտնվել է 225 նյութ)


  Անհատական | Մենեջմենթ

  Պանիսլամիզմի դրսևորումները արդի ժամանակներում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. John L. Esposito and John O. Voll‚ Islam and the West: Muslim Voices of Dialogue‚ Millennium - Journal of International Studies 2000;
  2. Jack Goody, Islam in Europe, Cambridge: Polity Press, 2004,
  3. Chapter "The Islamic Worldview" (pp. 53-61) in: B. Tibi, Islam between Culture & Politics (London: Palgrave 2001) .
  4. Gilles Kepel, The War for Muslim Minds: Islam and the West, Cambridge, MA: The Belknap Press, 2004,
  5. Hourani, A., Islam in European Thought, Cambridge, 1991.
  6. www.iimes.ru
  description_2
  Ներածություն
  Պանիսլամիզմի դրսևորումները արդի ժամանակներում
  Եզրակացություն  title_arm Պանիսլամիզմի դրսևորումները արդի ժամանակներում title_eng Panislamizmi drsevorumner@ ardi jamanaknerum convertot_1 Panislamizmi drsEVorumner@ ardi jamanaknerum convertot_2 Panislamizmi drsEVorumner@ ardi jamanaknerum convertot_3 Panislamizmi drsEVorumner@ ardi jamanaknerum convertot_4 Panislamizmi drsEVorumner@ ardi jamanaknerum convertot_5 Panislamizmi drsEVorumner@ ardi jamanaknerum convertot_6 Panislamizmi drsEVorumnery ardi jamanaknerum convertot_7 Panislamizmi drsEVorumner@ ardi jamanaknerum convertot_8 Panislamizmi drsEVorumner@ ardi jamanaknerum convertot_9 Panislamizmi drsEVorumner@ ardi ghamanaknerum convertot_10 Panislamizmi drsEVorumnery ardi ghamanaknerum convertot_11 Panislamizmi drsEVorumner@ ardi jamanaknerum convertot_13 Panislamizmi drsEVorumner@ ardi jamanaknerum convertot_14 Panislamizmi drsEVwrumner@ ardi jamanaknerum convertot_15 Panislamizmi drsEVorumner@ ardi jamanaknerum convertot_16 Panislamizmi drsEVorymner@ ardi jamanaknerym convertot_17 Panislamizmi drsEVorumner@ ardi jamanaknerum convertot_18 Panislamizmi drsYEVorumner@ ardi jamanaknerum

  Անհատական | Մենեջմենթ

  Համաշխարհային տնտեսական զարգացման ժամանակակից միտումները Եզրակացություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Спиридонов И.А. Мировая экономика. – М., 1999
  2. Н.П. Фигурнова “Международная экономика” М. 2005 г.

  description_2


  Ներածություն
  Համաշխարհային տնտեսական զարգացման ժամանակակից միտումները
  Եզրակացություն  title_arm Համաշխարհային տնտեսական զարգացման ժամանակակից միտումները Եզրակացություն title_eng Jamankakic tntesakan zargacman jamanakakic mitumner@ convertot_1 Hamashxarhayin tntesakan zargacman jamanakakic mitumner@ Ezrakacutyun convertot_2 Hamashxarhayin tntesakan zargacman jamanakakic mitumner@ Ezrakacutyun convertot_3 Hamashxarhayin tntesakan zargacman jamanakakic mitumner@ Ezrakacutyun convertot_4 Hamazxarhayin tntesakan zargacman jamanakakic mitumner@ Ezrakacutyun convertot_5 Hamashxarhayin tntesakan zargacman jamanakakic mitumner@ Ezrakacutyun convertot_6 Hamashxarhayin tntesakan zargacman jamanakakic mitumnery Ezrakacutyun convertot_7 Hamashkharhayin tntesakan zargacman jamanakakic mitumner@ Ezrakacutyun convertot_8 Hamashxarhayin tntesakan zargacman jamanakakic mitumner@ Ezrakacutyun convertot_9 Hamashxarhayin tntesakan zargacman ghamanakakic mitumner@ Ezrakacutyun convertot_10 Hamaskharhayin tntesakan zargacman ghamanakakic mitumnery Ezrakacutyun convertot_11 Hamashxarhayin tntesakan zargacman jamanakakic mitumner@ Ezrakacutyun convertot_13 Hamashxarhajin tntesakan zargacman jamanakakic mitumner@ Ezrakacutjun convertot_14 Hamashxarhayin tntesakan zargacman jamanakakic mitumner@ Ezrakacutyun convertot_15 Hamashxarhayin tntesakan zargacman jamanakakic mitumner@ Ezrakacutyun convertot_16 Hamashxarhayin tntesakan zargacman jamanakakic mitymner@ Ezrakacytyyn convertot_17 Hamashxarhayin tntesakan zargacman jamanakakic mitumner@ Ezrakacutyun convertot_18 Hamashxarhayin tntesakan zargacman jamanakakic mitumner@ Ezrakacutyun

  Անհատական | Մենեջմենթ

  Միջազգային հաշվարկների իրականացման հիմնական ձևերը և առանձնահատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ֆինանսներ և վարկ ուսումնական ձեռնարկ Լ. Հ. Բադանյանի խմբագրությամբ, Երևան 2003թ.
  2. Գ. Ե. Կիրակոսյան Տնտեսագիտության տեսություն ուսումնական ձեռնարկ «Տնտեսագետ» Երևան 2000թ.
  3. Գ. Ե. Կիրակոսյան Տնտեսագիտության տեսություն ուսումնական ձեռնարկ «Տնտեսագետ» Երևան 2009թ.

  description_2


  Ներածություն
  Միջազգային հաշվարկների իրականացման հիմնական ձևերը և առանձնահատկությունները
  Եզրակացություն
  Օգտագործած գրականության ցանկ


  title_arm Միջազգային հաշվարկների իրականացման հիմնական ձևերը և առանձնահատկությունները title_eng mijazgayin hashvarkneri irakanacman himnakan zever@ ev aranznahatkutyunner@-10 ej convertot_1 Mijazgayin hashvarkneri irakanacman himnakan cEVer@ EV arancnahatkutyunner@ convertot_2 Mijazgayin hashvarkneri irakanacman himnakan dzEVer@ EV arandznahatkutyunner@ convertot_3 Mijazgayin hashvarkneri irakanacman himnakan cEVer@ EV arancnahatkutyunner@ convertot_4 Mijazgayin hazvarkneri irakanacman himnakan cEVer@ EV arancnahatkutyunner@ convertot_5 Mijazgayin hashvarkneri irakanacman himnakan cEVer@ EV arancnahatkutyunner@ convertot_6 Mijazgayin hashvarkneri irakanacman himnakan cEVery EV arancnahatkutyunnery convertot_7 Mijazgayin hashvarkneri irakanacman himnakan cEVer@ EV arancnahatkutyunner@ convertot_8 Mijazgayin hashvarkneri irakanacman himnakan cEVer@ EV arancnahatkutyunner@ convertot_9 Mijazgayin hashvarkneri irakanacman himnakan cEVer@ EV arancnahatkutyunner@ convertot_10 Mijazgayin hasvarkneri irakanacman himnakan zEVery EV aranznahatkutyunnery convertot_11 Mijazgayin hashvarkneri irakanacman himnakan cEVer@ EV arancnahatkutyunner@ convertot_13 Mijazgajin hashvarkneri irakanacman himnakan cEVer@ EV arancnahatkutjunner@ convertot_14 Mijazgayin hashvarkneri irakanacman himnakan cEVer@ EV arancnahatkutyunner@ convertot_15 Mighazgayin hashvarkneri irakanacman himnakan cEVer@ EV arancnahatkutyunner@ convertot_16 Mijazgayin hashvarkneri irakanacman himnakan cEVer@ EV arancnahatkytyynner@ convertot_17 Mijazgayin hashvarkneri irakanacman himnakan cEVer@ EV arancnahatkutyunner@ convertot_18 Mijazgayin hashvarkneri irakanacman himnakan cYEVer@ YEV arancnahatkutyunner@

  Անհատական | Մենեջմենթ

  Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման խնդիրները համայնքում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Դ. Ս. Թումանյան «Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում: Քաղաքականության տարբերակներ և ուղիներե, Եր., 2004 թ.,
  2. Աղքատության Հաղթահարման Ռազմավարական Ծրագիրը,Երևան 2003թ.
  3. Հայաստանի սոցիալական միտումները, խոցելի բնակչությունը ՀՀ մարզերում տեղեկատվական, վերլուծական պարբերական, ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ
  4. Հարությունյան Ա., Օրդյան Է., Ստեփանյան Վ., Եղյան Ռ., Մուրադյան Ս. Համայնքային ծառայության հայեցակարգային հիմնադրույթներ: Հանրային կառավարում, գիտական ամսագիր, Ե. 2004թ.
  description_2


  Ներածություն
  Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման խնդիրները համայնքում
  Եզրակացություն  title_arm Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման խնդիրները համայնքում title_eng Bnakchutyan kensamakardaki bardzracman xndirner@ hamaynqum convertot_1 Bnakchutyan kensamakardaki barcracman xndirner@ hamaynqum convertot_2 Bnakchutyan kensamakardaki bardzracman xndirner@ hamaynqum convertot_3 Bnakchutyan kensamakardaki barcracman xndirner@ hamaynqum convertot_4 Bnakchutyan kensamakardaki barcracman xndirner@ hamaynqum convertot_5 Bnak4utyan kensamakardaki barcracman xndirner@ hamaynqum convertot_6 Bnakchutyan kensamakardaki barcracman xndirnery hamaynqum convertot_7 Bnakchutyan kensamakardaki barcracman khndirner@ hamaynqum convertot_8 Bnakchutyan kensamakardaki barcracman xndirner@ hamaynqum convertot_9 Bnakchutyan kensamakardaki barcracman xndirner@ hamaynqum convertot_10 Bnak4utyan kensamakardaki barzracman khndirnery hamaynqum convertot_11 Bnakchutyan kensamakardaki barcracman xndirner@ hamaynqum convertot_13 Bnakchutjan kensamakardaki barcracman xndirner@ hamajnqum convertot_14 Bnakchutyan kensamakardaki barcracman xndirner@ hamaynqum convertot_15 Bnakchutyan kensamakardaki barcracman xndirner@ hamaynqum convertot_16 Bnakchytyan kensamakardaki barcracman xndirner@ hamaynqym convertot_17 Bnakchutyan kensamakardaki barcracman xndirner@ hamaynkum convertot_18 Bnakchutyan kensamakardaki barcracman xndirner@ hamaynqum

  Անհատական | Մենեջմենթ

  Բրիտանական դիվանագիտական համակարգը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Новая история (второй период) под ред. Е. Е. Юровской и И. М. Кривогуза, Москва 1976
  2. Великобритания, Н. М. Польская, Москва 1986
  3. Внешняя политика Англии и её критики 1830 – 1950, Эндрю Ротштейн, Москва 1973
  4. Великобритания, Л. Е. Кертман, Москва 1986
  5. Внешняя политика Великобритании от Версаля до Локарно, И. М. Лёшин
  6. Черняк «Дипломатия Великобритании» 2006г.
  description_2


  1. Պատմական իրավիճակը
  2. Խորհրդային կառավարության պատիժը
  3. Խորհրդային դեսպանի այցը Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարին
  4. Խորհրդային դեսպանի այցը դիվանագիտական մասնաշենքի ղեկավարին
  5. Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը  title_arm Բրիտանական դիվանագիտական համակարգը title_eng Britanakan divanagitakan hamakarg@ convertot_1 Britanakan divanagitakan hamakarg@ convertot_2 Britanakan divanagitakan hamakarg@ convertot_3 Britanakan divanagitakan hamakarg@ convertot_4 Britanakan divanagitakan hamakarg@ convertot_5 Britanakan divanagitakan hamakarg@ convertot_6 Britanakan divanagitakan hamakargy convertot_7 Britanakan divanagitakan hamakarg@ convertot_8 Britanakan divanagitakan hamakarg@ convertot_9 Britanakan divanagitakan hamakarg@ convertot_10 Britanakan divanagitakan hamakargy convertot_11 Britanakan divanagitakan hamakarg@ convertot_13 Britanakan divanagitakan hamakarg@ convertot_14 Britanakan divanagitakan hamakarg@ convertot_15 Britanakan divanagitakan hamakarg@ convertot_16 Britanakan divanagitakan hamakarg@ convertot_17 Britanakan divanagitakan hamakarg@ convertot_18 Britanakan divanagitakan hamakarg@

  Անհատական | Մենեջմենթ

  Դիվանագիտական ծառայության կազմակերպումը ՀՀ-ում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Չալըմյան Ն., Դիվանագիտական արարողակարգ և վարվելակերպ, Երևան, 2003թ.
  2. Չալըմյան Ն., Դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայություն և իրավունք, Երևան, 2003թ.
  3. “Դիվանագիտական ծառայության մասին” ՀՀ օրենքը
  4. Блищенко И.П., Дипломатическое право, М., 1990
  5. Зорин Б.В., Основы дипломатической службы, М., 1977
  description_2 title_arm Դիվանագիտական ծառայության կազմակերպումը ՀՀ-ում title_eng divanagitakan carayutyan kazmakerpum@ HH-um convertot_1 Divanagitakan carayutyan kazmakerpum@ HH-um convertot_2 Divanagitakan carayutyan kazmakerpum@ HH-um convertot_3 Divanagitakan carayutyan kazmakerpum@ HH-um convertot_4 Divanagitakan carayutyan kazmakerpum@ HH-um convertot_5 Divanagitakan carayutyan kazmakerpum@ HH-um convertot_6 Divanagitakan carayutyan kazmakerpumy HH-um convertot_7 Divanagitakan carayutyan kazmakerpum@ HH-um convertot_8 Divanagitakan carayutyan kazmakerpum@ HH-um convertot_9 Divanagitakan carayutyan kazmakerpum@ HH-um convertot_10 Divanagitakan tsarayutyan kazmakerpumy HH-um convertot_11 Divanagitakan carayutyan kazmakerpum@ HH-um convertot_13 Divanagitakan carajutjan kazmakerpum@ HH-um convertot_14 Divanagitakan carayutyan kazmakerpum@ HH-um convertot_15 Divanagitakan carayutyan kazmakerpum@ HH-um convertot_16 Divanagitakan carayytyan kazmakerpym@ HH-ym convertot_17 Divanagitakan carayutyan kazmakerpum@ HH-um convertot_18 Divanagitakan carayutyan kazmakerpum@ HH-um

  Անհատական | Մենեջմենթ

  Քաղաքացիական դատավարությունում փորձաքննության նշանակման և անցկացման դատավարական կարգը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Քաղաքացիական դատավարությունում փորձաքննության նշանակման և անցկացման դատավարական կարգը title_eng Qaxaqaciakan datavarutyunum pordzaqnnutyan nshanakman ev anckacman datavarakan karg@ convertot_1 Qaxaqaciakan datavarutyunum porcaqnnutyan nshanakman EV anckacman datavarakan karg@ convertot_2 Qaxaqaciakan datavarutyunum pordzaqnnutyan nshanakman EV anckacman datavarakan karg@ convertot_3 Qaxaqaciakan datavarutyunum porcaqnnutyan nshanakman EV anckacman datavarakan karg@ convertot_4 Qaxaqaciakan datavarutyunum porcaqnnutyan nzanakman EV anckacman datavarakan karg@ convertot_5 Qaxaqaciakan datavarutyunum porcaqnnutyan nshanakman EV anckacman datavarakan karg@ convertot_6 Qaxaqaciakan datavarutyunum porcaqnnutyan nshanakman EV anckacman datavarakan kargy convertot_7 Qaxaqaciakan datavarutyunum porcaqnnutyan nshanakman EV anckacman datavarakan karg@ convertot_8 Qaghaqaciakan datavarutyunum porcaqnnutyan nshanakman EV anckacman datavarakan karg@ convertot_9 Qaxaqaciakan datavarutyunum porcaqnnutyan nshanakman EV anckacman datavarakan karg@ convertot_10 Qaghaqaciakan datavarutyunum porzaqnnutyan nsanakman EV anckacman datavarakan kargy convertot_11 Qaxaqaciakan datavarutyunum porcaqnnutyan nshanakman EV anckacman datavarakan karg@ convertot_13 Qaxaqaciakan datavarutjunum porcaqnnutjan nshanakman EV anckacman datavarakan karg@ convertot_14 Qaxaqaciakan datavarutyunum pwrcaqnnutyan nshanakman EV anckacman datavarakan karg@ convertot_15 Qaxaqaciakan datavarutyunum porcaqnnutyan nshanakman EV anckacman datavarakan karg@ convertot_16 Qaxaqaciakan datavarytyynym porcaqnnytyan nshanakman EV anckacman datavarakan karg@ convertot_17 Kaxakaciakan datavarutyunum porcaknnutyan nshanakman EV anckacman datavarakan karg@ convertot_18 Qaxaqaciakan datavarutyunum porcaqnnutyan nshanakman YEV anckacman datavarakan karg@

  Անհատական | Մենեջմենթ

  Հայ –իրանական հարաբերություններ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Իսկանդարյան, Գոհար Մանվելի - Հայ-իրանական հարաբերությունները Հայաստանի անկախության ձեռքբերումից հետո : (Մեթոդաբանական ուղեցույց),Ե. 2007:
  2. Մալեքյան, Լինա - Հայ-իրանական պատմամշակութային կապերն արդի փուլում / Լ. Մալեքյան; Խմբ.՝ Գ. Մելիքյան ; ԵՊՀ.2007:
  3. Հովհաննիսյան, Լավրենտի Շահենի - Հայ-իրանական նոր ստուգաբանություններ, Ե.2005
  4. Հարությունյան, Բաբկեն Հարությունի - Հայաստանի, հայ-իրանական հարաբերությունների և առաջավոր Ասիայի հնագույն պատմության մի քանի խնդիրների շուրջ (մ.թ.ա. VIII-VIդ.դ.), Ե.1998
  5. Զոհրաբյան, Էդիկ Արտեմի - Սովետական Ռուսաստանը և հայ-իրանական հարաբերությունները : (1920-1922թթ.), Ե. 1985
  description_2


  Ներածություն
  1. Իրանը որպես Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից
  2. Էներգետիկ քաղաքականության դերը հայ –իրանական հարաբերություններում
  3. Տրանսպորտային ոլորտը հայ-իրանական հարաբերություններում
  4. Հայ –իրանական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները
  Եզրակացություն  title_arm Հայ –իրանական հարաբերություններ title_eng hay-iranakan haraberutyunner convertot_1 Hay –iranakan haraberutyunner convertot_2 Hay –iranakan haraberutyunner convertot_3 Hay –iranakan haraberutyunner convertot_4 Hay –iranakan haraberutyunner convertot_5 Hay –iranakan haraberutyunner convertot_6 Hay –iranakan haraberutyunner convertot_7 Hay –iranakan haraberutyunner convertot_8 Hay –iranakan haraberutyunner convertot_9 Hay –iranakan haraberutyunner convertot_10 Hay –iranakan haraberutyunner convertot_11 Hay –iranakan haraberutyunner convertot_13 Haj –iranakan haraberutjunner convertot_14 Hay –iranakan haraberutyunner convertot_15 Hay –iranakan haraberutyunner convertot_16 Hay –iranakan haraberytyynner convertot_17 Hay –iranakan haraberutyunner convertot_18 Hay –iranakan haraberutyunner

  Անհատական | Մենեջմենթ

  ՀՀ անդամակցությունը միջազգային կազմակերպություններին

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Դարբինայն Հր., Միջազգային հարաբերությունների զարգացման արդի վիճակը, Երևան, 2004թ.
  2. Միջազգայի հարաբերությունների արդի տեսություն, Երևան, 2001թ.
  3. ՄԱԿ-ը ձեզ համար, Երևան, 2002թ.
  4. Օդաբաշյան և ուրիշներ, Միջազգային հարաբերության հիմունքներ, Երևան, 2003թ.
  5. Энтин М.Л. Международные судебные учреждения. Москва, изд. Международные отношения, 1984 г.
  6. Международные суды и международное право (сборник обзоров). Москва, изд. Академии Наук СССР, 1986 г.
  7. Лукашук И. И. Международное право – Общая часть. Учебник для юридических факультетов и вузов. Москва, 1999. С. 64.
  8. Колосов Ю. М., Кривчикова Э. С. Действующее международное право в двух томах. Т. 1. Москва, 2002. С. 42
  9. Блатова Н. Т., Мелков Г. М. Международное право в документах. Москва, 2002. С. 64
  10.Тункин Г.И. Международное право. Москва, 1982. С.307
  11.Игнатенко Г.В. Международное право. Москва, 1995. С. 303-304
  12.Игнатенко Г.В., Тиунова О.И. Международное право Москва, 1999. С. 435-436
  13.Организация Объединенных Наций. Сборник документов. Москва, 1981. С. 448
  14.Международные суды и международное право, М., 1986 г.
  15.Кожевников Ф.И. Международное право, М., 1997 г.
  16.Phona K.M. Smith, International Human Rights
  17.www.un.org  description_2


  Ներածություն
  1. ՀՀ անդամակցությունը միջազգային կազմակերպություններին
  2. Միջազգային հարաբերությունների ձևավորումը
  Եզրակացություն  title_arm ՀՀ անդամակցությունը միջազգային կազմակերպություններին title_eng HH andamakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerin convertot_1 HH andamakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerin convertot_2 HH andamakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerin convertot_3 HH andamakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerin convertot_4 HH andamakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerin convertot_5 HH andamakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerin convertot_6 HH andamakcutyuny mijazgayin kazmakerputyunnerin convertot_7 HH andamakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerin convertot_8 HH andamakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerin convertot_9 HH andamakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerin convertot_10 HH andamakcutyuny mijazgayin kazmakerputyunnerin convertot_11 HH andamakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerin convertot_13 HH andamakcutjun@ mijazgajin kazmakerputjunnerin convertot_14 HH andamakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerin convertot_15 HH andamakcutyun@ mighazgayin kazmakerputyunnerin convertot_16 HH andamakcytyyn@ mijazgayin kazmakerpytyynnerin convertot_17 HH andamakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerin convertot_18 HH andamakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerin

  Անհատական | Մենեջմենթ

  ՀՀճանաչումը և մասնակցությունը միջազգային կազմակերպություններում-ԵՄ, ԵԽ, ՆԱՏՕ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ ԱԳՆ տարեկան զեկուցագրեր (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006)
  2. Եվրոպական Միություն –Հայաստան «ԵՀՔ» Գործողությունների ծրագիր, http:/www.armeniaforeignministry.am/perspectives/061114_armenia_enp_ap_final_arm.doc
  3. NATO- Armenian’s Commitments Under Individual Partnership Action Paln, http:/www.armeniaforeignministry.am/fr/nato/ipap_armenian.doc:
  4. Игнатенко Г.В., О.И. Гиунов "Международное право", Москва, 1999
  5. Кривчикова "Основы теории права международных организаций", Москва, 1979
  6. Мурадян И., Современные грузино-армянские отношения./ Ориентиры внешней политики Армении. Под ред. Г.В.Новиковой: “Спектр”, 2002
  7. Россия и Закавказье: реалии независимости и новое партнерство. М. ; Россия и Закавказье в современном мире/ Под. Ред. Р.М.Авакова, А.Г.Лисова / ИМЭМО РАН.-М. ЗАО Финстатинформ, ; Коппитерс Бруно, Федерализм и кофликты на Кавказе, н. , Московский центр Карнеги, М. 2002:
  8. Шакарянц С., Вопросы коллективной безопасности СНГ и Армения./ Оринтиры внешней политики Армении. Под ред. Г.В.Новиковой. Центр стратегического анализа “Спектр”, 2002
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղեգիծը հարավկովկասյան աշխարհաքաղաքական խաղատախտակում
  Գլուխ 2. Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները ԵՄ, ԵԽ և ՆԱՏՕ-ի հետ
  2.1 Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Եվրոպական Միության և Եվրոպայի խորհրդի հետ
  2.2 ՀՀ-ՆԱՏՕ հարաբերությունների արդի մակարդակը և համագործակցության հեռանկարները
  Եզրակացություն  title_arm ՀՀճանաչումը և մասնակցությունը միջազգային կազմակերպություններում-ԵՄ, ԵԽ, ՆԱՏՕ title_eng HH chanachum@ ev masnakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerin - EM, EX, NATO convertot_1 HHjanachum@ EV masnakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerum-EM, EX, NATO convertot_2 HHjanachum@ EV masnakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerum-EM, EX, NATO convertot_3 HHjanachum@ EV masnakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerum-EM, EX, NATO convertot_4 HHjanachum@ EV masnakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerum-EM, EX, NATO convertot_5 HHjana4um@ EV masnakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerum-EM, EX, NATO convertot_6 HHjanachumy EV masnakcutyuny mijazgayin kazmakerputyunnerum-EM, EX, NATO convertot_7 HHjanachum@ EV masnakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerum-EM, EKH, NATO convertot_8 HHjanachum@ EV masnakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerum-EM, EX, NATO convertot_9 HHjanachum@ EV masnakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerum-EM, EX, NATO convertot_10 HHjana4umy EV masnakcutyuny mijazgayin kazmakerputyunnerum-EM, Ekh, NATO convertot_11 HHjanachum@ EV masnakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerum-EM, EX, NATO convertot_13 HHjanachum@ EV masnakcutjun@ mijazgajin kazmakerputjunnerum-EM, EX, NATO convertot_14 HHjanachum@ EV masnakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerum-EM, EX, NATO convertot_15 HHjanachum@ EV masnakcutyun@ mighazgayin kazmakerputyunnerum-EM, EX, NATO convertot_16 HHjanachym@ EV masnakcytyyn@ mijazgayin kazmakerpytyynnerym-EM, EX, NATO convertot_17 HHjanachum@ EV masnakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerum-EM, EX, NATO convertot_18 HHjanachum@ YEV masnakcutyun@ mijazgayin kazmakerputyunnerum-EM, EX, NATO

  Անհատական | Մենեջմենթ

  Ղազախստանի նավթային քաղաքականությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона от 27.01.96.г. “ О недрах и недропользованииե
  2. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона от 28. 06.95г. “О нефти”
  3. Сулейменов М.К. Право недропользования как вещное право. “Актуальные вопросы коммерческого законодательства в Республике Казахстан”. Материалы семинаров, выпуск 6, изд. Адилет Пресс. Алматы 1997г.
  4. М.С.Тонкопий, «Экономика природопользованияե, Алматы: «Экономикаե, 2000г.
  5. Андрю Апостолоу, «Новая нефтяная политика накладывает новое бремя на плечи иностранных фирмե, -2001
  6. Т.Кулибаев «Нефтяная политика Казахстана: цели, море, приоритеты, российское направлениеե, -2002
  7. В.Н. Хлюпин. «Республика Казахстан: геополитические очеркиե, -2003
  8. Рустемов Музаффар Тулегенович. «Нефтяной комплекс Казахстана в мировой системе энергообеспеченияե, - М. 2005
  9. Р.Б.Жумагулов «Диверсификация нефтяной политики Республики Казахстанե, - М. 2009
  10.http://www.noravank.am
  11.http://blanco.nswebhost.com
  12.http://www.cdaily.am/
  description_2


  Ներածություն
  1. Ղազախական գործոնը ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո
  2. Ղազախստանի նավթային քաղաքականությունը նորագույն ժամանակաշրջանում
  3. Ռուսաստան–Ղազախստան. էներգետիկ համագործակցության հիմնահարցեր
  Եզրակացություն  title_arm Ղազախստանի նավթային քաղաքականությունը title_eng Xazaxstani navtayin qaxaqakanutyun@ convertot_1 Xazaxstani navtayin qaxaqakanutyun@ convertot_2 Xazaxstani navtayin qaxaqakanutyun@ convertot_3 Xazaxstani navtayin qaxaqakanutyun@ convertot_4 Xazaxstani navtayin qaxaqakanutyun@ convertot_5 Xazaxstani navtayin qaxaqakanutyun@ convertot_6 Xazaxstani navtayin qaxaqakanutyuny convertot_7 Xazakhstani navtayin qaxaqakanutyun@ convertot_8 GHazaxstani navtayin qaghaqakanutyun@ convertot_9 Xazaxstani navtayin qaxaqakanutyun@ convertot_10 GHazakhstani navtayin qaghaqakanutyuny convertot_11 Xazaxstani navtayin qaxaqakanutyun@ convertot_13 Xazaxstani navtajin qaxaqakanutjun@ convertot_14 Xazaxstani navtayin qaxaqakanutyun@ convertot_15 Xazaxstani navtayin qaxaqakanutyun@ convertot_16 Xazaxstani navtayin qaxaqakanytyyn@ convertot_17 Xazaxstani navtayin kaxakakanutyun@ convertot_18 Xazaxstani navtayin qaxaqakanutyun@

  Անհատական | Մենեջմենթ

  5-9-րդ դարերի մշակույթ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm 5-9-րդ դարերի մշակույթ title_eng 5-9 dareri mshakuyt convertot_1 5-9-rd dareri mshakuyt convertot_2 5-9-rd dareri mshakuyt convertot_3 5-9-rd dareri mshakuyt convertot_4 5-9-rd dareri mzakuyt convertot_5 5-9-rd dareri mshakuyt convertot_6 5-9-rd dareri mshakuyt convertot_7 5-9-rd dareri mshakuyt convertot_8 5-9-rd dareri mshakuyt convertot_9 5-9-rd dareri mshakuyt convertot_10 5-9-rd dareri msakuyt convertot_11 5-9-rd dareri mshakuyt convertot_13 5-9-rd dareri mshakujt convertot_14 5-9-rd dareri mshakuyt convertot_15 5-9-rd dareri mshakuyt convertot_16 5-9-rd dareri mshakyyt convertot_17 5-9-rd dareri mshakuyt convertot_18 5-9-rd dareri mshakuyt

  Անհատական | Մենեջմենթ

  Քաղաքակրթություն և մշակույթ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Иванов М. М., Культуралогия, М., 1995
  2. Кузнецов А. В., История культуры, М., 2000
  3. Հակոբյան Ս.Մ., Փիլիսոփայության հիմունքներ, Երևան, 1994թ.
  4. Մշակույթի պատմություն, Ե., 2000
  5. Փիլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ, Երևան, 1979թ.

  description_2


  Ներածություն
  1. Քաղաքակրթության և մշակույթի ֆորմացիոն և ունիտար մոտեցումները
  2. Քաղաքակրթության և մշակույթի քաղաքակրթական մոտեցումը
  Եզրակացություն  title_arm Քաղաքակրթություն և մշակույթ title_eng qaxaqakrtutyun ev mshakuyt convertot_1 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_2 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_3 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_4 Qaxaqakrtutyun EV mzakuyt convertot_5 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_6 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_7 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_8 Qaghaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_9 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_10 Qaghaqakrtutyun EV msakuyt convertot_11 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_13 Qaxaqakrtutjun EV mshakujt convertot_14 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_15 Qaxaqakrtutyun EV mshakuyt convertot_16 Qaxaqakrtytyyn EV mshakyyt convertot_17 Kaxakakrtutyun EV mshakuyt convertot_18 Qaxaqakrtutyun YEV mshakuyt

  Անհատական | Մենեջմենթ

  Հայաստանին այսօր «ուժեղ ձեռք» է հարկավոր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Հարությունյան Է., Ազգային ինքնություն և կյանքի մշակույթ, Եր., 2005
  2. Тощенко Ж. Т., Метаморфози современного общественного сознания: методологические основы социологического анализа // Социологические исследования, М., 2001, N 6
  3. Тамаш П. О., чем свидетельствует сравнительний анализ посткоммунистических трансформаций в разных странах - Социальные трансформации в Росии. Теории, практики, сравнительный анализ. М., 2005
  4. Мартынов А., Структурные деформации постсоциалистического российского рынка - Общество и экономика. 2000, N 9-10
  5. Мартынов А., Системная трансформация и реалии постсоциалистического мира. М., 2004
  6. Милюкова И., Становление новой политической системы и проблемы гражданского общества - Социальные трансформации в Росии: Теории, практики, сравнительный анализ М., 2005
  7. Рукавишников В., Халман Л., Эстер П., Политические культуры и социальные изменения. Международные сравнения. М., 2000
  8. Погосян Г., Армянское общество в траснформации, Ер. 2003

  description_2


  Ներածություն
  Հայաստանին այսօր «ուժեղ ձեռք» է հարկավոր
  Վերջաբան
  Գրականություն


  title_arm Հայաստանին այսօր «ուժեղ ձեռք» է հարկավոր title_eng Hayastanin aysor ujex dzerq e harkavor convertot_1 Hayastanin aysor «ujex cerq» e harkavor convertot_2 Hayastanin aysor «ujex dzerq» e harkavor convertot_3 Hayastanin aysor «ujex cerq» e harkavor convertot_4 Hayastanin aysor «ujex cerq» e harkavor convertot_5 Hayastanin aysor «ujex cerq» e harkavor convertot_6 Hayastanin aysor «ujex cerq» e harkavor convertot_7 Hayastanin aysor «ujex cerq» e harkavor convertot_8 Hayastanin aysor «ujegh cerq» e harkavor convertot_9 Hayastanin aysor «ughex cerq» e harkavor convertot_10 Hayastanin aysor «ughegh zerq» e harkavor convertot_11 Hayastanin aysor «ujex cerq» e harkavor convertot_13 Hajastanin ajsor «ujex cerq» e harkavor convertot_14 Hayastanin aysor «ujex cerq» e harkavwr convertot_15 Hayastanin aysor «ujex cerq» e harkavor convertot_16 Hayastanin aysor «yjex cerq» e harkavor convertot_17 Hayastanin aysor «ujex cerk» e harkavor convertot_18 Hayastanin aysor «ujex cerq» e harkavor

  Անհատական | Մենեջմենթ

  Մշակույտի ոլորտի կառուցվածքը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Тульчинский Г. Л. 'Менеджмент в сфере культуры' 'Лань' Санкт-Питербург 2001


  description_2


  1. Մշակույտի ոլորտի կառուցվածքը. մշակութային գործունեության պետական և մասնավոր աջակցությունը
  2. Կառավարման առանձնահատկությունները մշակույթի ոլորտում  title_arm Մշակույտի ոլորտի կառուցվածքը title_eng mshakuyti volorti karucvacq convertot_1 Mshakuyti olorti karucvacq@ convertot_2 Mshakuyti olorti karucvacq@ convertot_3 Mshakuyti olorti karucvacq@ convertot_4 Mzakuyti olorti karucvacq@ convertot_5 Mshakuyti olorti karucvacq@ convertot_6 Mshakuyti olorti karucvacqy convertot_7 Mshakuyti olorti karucvacq@ convertot_8 Mshakuyti olorti karucvacq@ convertot_9 Mshakuyti olorti karucvacq@ convertot_10 Msakuyti olorti karucvatsqy convertot_11 Mshakuyti olorti karucvacq@ convertot_13 Mshakujti olorti karucvacq@ convertot_14 Mshakuyti wlwrti karucvacq@ convertot_15 Mshakuyti olorti karucvacq@ convertot_16 Mshakyyti olorti karycvacq@ convertot_17 Mshakuyti olorti karucvack@ convertot_18 Mshakuyti olorti karucvacq@

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի