Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Ֆիզիկա գտնվել է 209 նյութ)


  Ռեֆերատ | Ֆիզիկա

  Ատոմների կառուցվածքը և ատոմային միջուկների հատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ատոմների կառուցվածքը և ատոմային միջուկների հատկությունները title_eng Atomneri karucvacq@ ev atomayin mijukneri hatkutyunner@ convertot_1 Atomneri karucvacq@ EV atomayin mijukneri hatkutyunner@ convertot_2 Atomneri karucvacq@ EV atomayin mijukneri hatkutyunner@ convertot_3 Atomneri karucvacq@ EV atomayin mijukneri hatkutyunner@ convertot_4 Atomneri karucvacq@ EV atomayin mijukneri hatkutyunner@ convertot_5 Atomneri karucvacq@ EV atomayin mijukneri hatkutyunner@ convertot_6 Atomneri karucvacqy EV atomayin mijukneri hatkutyunnery convertot_7 Atomneri karucvacq@ EV atomayin mijukneri hatkutyunner@ convertot_8 Atomneri karucvacq@ EV atomayin mijukneri hatkutyunner@ convertot_9 Atomneri karucvacq@ EV atomayin mijukneri hatkutyunner@ convertot_10 Atomneri karucvatsqy EV atomayin mijukneri hatkutyunnery convertot_11 Atomneri karucvacq@ EV atomayin mijukneri hatkutyunner@ convertot_13 Atomneri karucvacq@ EV atomajin mijukneri hatkutjunner@ convertot_14 Atwmneri karucvacq@ EV atwmayin mijukneri hatkutyunner@ convertot_15 Atomneri karucvacq@ EV atomayin mighukneri hatkutyunner@ convertot_16 Atomneri karycvacq@ EV atomayin mijykneri hatkytyynner@ convertot_17 Atomneri karucvack@ EV atomayin mijukneri hatkutyunner@ convertot_18 Atomneri karucvacq@ YEV atomayin mijukneri hatkutyunner@

  Ռեֆերատ | Ֆիզիկա

  Արեգակի շարժմանը հետևող սարքեր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Արեգակի շարժմանը հետևող սարքեր title_eng aregaki sharjman@ hetevox sarqer convertot_1 Aregaki sharjman@ hetEVox sarqer convertot_2 Aregaki sharjman@ hetEVox sarqer convertot_3 Aregaki sharjman@ hetEVox sarqer convertot_4 Aregaki zarjman@ hetEVox sarqer convertot_5 Aregaki sharjman@ hetEVox sarqer convertot_6 Aregaki sharjmany hetEVox sarqer convertot_7 Aregaki sharjman@ hetEVox sarqer convertot_8 Aregaki sharjman@ hetEVogh sarqer convertot_9 Aregaki sharghman@ hetEVox sarqer convertot_10 Aregaki sarghmany hetEVogh sarqer convertot_11 Aregaki sharjman@ hetEVox sarqer convertot_13 Aregaki sharjman@ hetEVox sarqer convertot_14 Aregaki sharjman@ hetEVwx sarqer convertot_15 Aregaki sharjman@ hetEVox sarqer convertot_16 Aregaki sharjman@ hetEVox sarqer convertot_17 Aregaki sharjman@ hetEVox sarker convertot_18 Aregaki sharjman@ hetYEVox sarqer

  Ռեֆերատ | Ֆիզիկա

  Ձողաձև անտենաներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ձողաձև անտենաներ title_eng zoxacev antenaner convertot_1 CoxacEV antenaner convertot_2 DZoxadzEV antenaner convertot_3 CoxacEV antenaner convertot_4 CoxacEV antenaner convertot_5 CoxacEV antenaner convertot_6 CoxacEV antenaner convertot_7 CoxacEV antenaner convertot_8 CoghacEV antenaner convertot_9 CoxacEV antenaner convertot_10 ZoghazEV antenaner convertot_11 CoxacEV antenaner convertot_13 CoxacEV antenaner convertot_14 CwxacEV antenaner convertot_15 CoxacEV antenaner convertot_16 CoxacEV antenaner convertot_17 CoxacEV antenaner convertot_18 CoxacYEV antenaner

  Ռեֆերատ | Ֆիզիկա

  Վուլֆ-Բրեգի բանաձևի արտածումը քվանտային տեսությամբ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Վուլֆ-Բրեգի բանաձևի արտածումը քվանտային տեսությամբ title_eng Vulf-Bregi banazevi artacum@ qvantayin tesutyamb convertot_1 Vulf-Bregi banacEVi artacum@ qvantayin tesutyamb convertot_2 Vulf-Bregi banadzEVi artacum@ qvantayin tesutyamb convertot_3 Vulf-Bregi banacEVi artacum@ qvantayin tesutyamb convertot_4 Vulf-Bregi banacEVi artacum@ qvantayin tesutyamb convertot_5 Vulf-Bregi banacEVi artacum@ qvantayin tesutyamb convertot_6 Vulf-Bregi banacEVi artacumy qvantayin tesutyamb convertot_7 Vulf-Bregi banacEVi artacum@ qvantayin tesutyamb convertot_8 Vulf-Bregi banacEVi artacum@ qvantayin tesutyamb convertot_9 Vulf-Bregi banacEVi artacum@ qvantayin tesutyamb convertot_10 Vulf-Bregi banazEVi artatsumy qvantayin tesutyamb convertot_11 Vulf-Bregi banacEVi artacum@ qvantayin tesutyamb convertot_13 Vulf-Bregi banacEVi artacum@ qvantajin tesutjamb convertot_14 Vulf-Bregi banacEVi artacum@ qvantayin tesutyamb convertot_15 Vulf-Bregi banacEVi artacum@ qvantayin tesutyamb convertot_16 Vylf-Bregi banacEVi artacym@ qvantayin tesytyamb convertot_17 Vulf-Bregi banacEVi artacum@ kvantayin tesutyamb convertot_18 Vulf-Bregi banacYEVi artacum@ qvantayin tesutyamb

  Ռեֆերատ | Ֆիզիկա

  Բյուրեղ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Բյուրեղ title_eng Byurex convertot_1 Byurex convertot_2 Byurex convertot_3 Byurex convertot_4 Byurex convertot_5 Byurex convertot_6 Byurex convertot_7 Byurex convertot_8 Byuregh convertot_9 Byurex convertot_10 Byuregh convertot_11 Byurex convertot_13 Bjurex convertot_14 Byurex convertot_15 Byurex convertot_16 Byyrex convertot_17 Byurex convertot_18 Byurex

  Ռեֆերատ | Ֆիզիկա

  Էլեկտրոնային սարքավորումներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Էլեկտրոնային սարքավորումներ title_eng elektronayin sarqavorumner convertot_1 Elektronayin sarqavorumner convertot_2 Elektronayin sarqavorumner convertot_3 Elektronayin sarqavorumner convertot_4 Elektronayin sarqavorumner convertot_5 Elektronayin sarqavorumner convertot_6 Elektronayin sarqavorumner convertot_7 Elektronayin sarqavorumner convertot_8 Elektronayin sarqavorumner convertot_9 Elektronayin sarqavorumner convertot_10 Elektronayin sarqavorumner convertot_11 Elektronayin sarqavorumner convertot_13 Elektronajin sarqavorumner convertot_14 Elektrwnayin sarqavwrumner convertot_15 Elektronayin sarqavorumner convertot_16 Elektronayin sarqavorymner convertot_17 Elektronayin sarkavorumner convertot_18 Elektronayin sarqavorumner

  Ռեֆերատ | Ֆիզիկա

  Նոր ոչ գծային օպտիկական նյութեր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Նոր ոչ գծային օպտիկական նյութեր title_eng nor voch gcayin optikakan nyuter convertot_1 Nor och gcayin optikakan nyuter convertot_2 Nor och gcayin optikakan nyuter convertot_3 Nor och gcayin optikakan nyuter convertot_4 Nor och gcayin optikakan nyuter convertot_5 Nor o4 gcayin optikakan nyuter convertot_6 Nor och gcayin optikakan nyuter convertot_7 Nor och gcayin optikakan nyuter convertot_8 Nor och gcayin optikakan nyuter convertot_9 Nor och gcayin optikakan nyuter convertot_10 Nor o4 gtsayin optikakan nyuter convertot_11 Nor och gcayin optikakan nyuter convertot_13 Nor och gcajin optikakan njuter convertot_14 Nwr wch gcayin optikakan nyuter convertot_15 Nor och gcayin optikakan nyuter convertot_16 Nor och gcayin optikakan nyyter convertot_17 Nor och gcayin optikakan nyuter convertot_18 Nor och gcayin optikakan nyuter

  Ռեֆերատ | Ֆիզիկա

  Կիսահաղորդիչ դիոդների տարատեսակները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Կիսահաղորդիչ դիոդների տարատեսակները title_eng Kisahaxordich diodneri taratesaknere convertot_1 Kisahaxordich diodneri taratesakner@ convertot_2 Kisahaxordich diodneri taratesakner@ convertot_3 Kisahaxordich diodneri taratesakner@ convertot_4 Kisahaxordich diodneri taratesakner@ convertot_5 Kisahaxordi4 diodneri taratesakner@ convertot_6 Kisahaxordich diodneri taratesaknery convertot_7 Kisahaxordich diodneri taratesakner@ convertot_8 Kisahaghordich diodneri taratesakner@ convertot_9 Kisahaxordich diodneri taratesakner@ convertot_10 Kisahaghordi4 diodneri taratesaknery convertot_11 Kisahaxordich diodneri taratesakner@ convertot_13 Kisahaxordich diodneri taratesakner@ convertot_14 Kisahaxwrdich diwdneri taratesakner@ convertot_15 Kisahaxordich diodneri taratesakner@ convertot_16 Kisahaxordich diodneri taratesakner@ convertot_17 Kisahaxordich diodneri taratesakner@ convertot_18 Kisahaxordich diodneri taratesakner@

  Ռեֆերատ | Ֆիզիկա

  Ատոմների էմիսիոն սպեկտրերը և էմիսիոն սպեկտրալ վերլուծության հիմունքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ատոմների էմիսիոն սպեկտրերը և էմիսիոն սպեկտրալ վերլուծության հիմունքները title_eng Atomneri emision spektrner@ ev emision spektral verlucutyan himunqner@ convertot_1 Atomneri emision spektrer@ EV emision spektral verlucutyan himunqner@ convertot_2 Atomneri emision spektrer@ EV emision spektral verlucutyan himunqner@ convertot_3 Atomneri emision spektrer@ EV emision spektral verlucutyan himunqner@ convertot_4 Atomneri emision spektrer@ EV emision spektral verlucutyan himunqner@ convertot_5 Atomneri emision spektrer@ EV emision spektral verlucutyan himunqner@ convertot_6 Atomneri emision spektrery EV emision spektral verlucutyan himunqnery convertot_7 Atomneri emision spektrer@ EV emision spektral verlucutyan himunqner@ convertot_8 Atomneri emision spektrer@ EV emision spektral verlucutyan himunqner@ convertot_9 Atomneri emision spektrer@ EV emision spektral verlucutyan himunqner@ convertot_10 Atomneri emision spektrery EV emision spektral verlutsutyan himunqnery convertot_11 Atomneri emision spektrer@ EV emision spektral verlucutyan himunqner@ convertot_13 Atomneri emision spektrer@ EV emision spektral verlucutjan himunqner@ convertot_14 Atwmneri emisiwn spektrer@ EV emisiwn spektral verlucutyan himunqner@ convertot_15 Atomneri emision spektrer@ EV emision spektral verlucutyan himunqner@ convertot_16 Atomneri emision spektrer@ EV emision spektral verlycytyan himynqner@ convertot_17 Atomneri emision spektrer@ EV emision spektral verlucutyan himunkner@ convertot_18 Atomneri emision spektrer@ YEV emision spektral verlucutyan himunqner@

  Ռեֆերատ | Ֆիզիկա

  Պլաստմասանների ֆիզիկական հատկությունների բնութագիրը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Յ.Մ. Լախտին, Վ.Պ. Լեոնտև: Նյութաբանություն «Մեքենաշինություն» 1990
  2. Ս.Ի. Բոգոդուխով, Վ. Ա. Բոնդարենկո: Տեխնիկական գործընթացներ մեքենաշինական արտադրության (1996)

  description_2 title_arm Պլաստմասանների ֆիզիկական հատկությունների բնութագիրը title_eng plastmasaneri fizikakan hatkutyunneri bnutagir@ convertot_1 Plastmasanneri fizikakan hatkutyunneri bnutagir@ convertot_2 Plastmasanneri fizikakan hatkutyunneri bnutagir@ convertot_3 Plastmasanneri fizikakan hatkutyunneri bnutagir@ convertot_4 Plastmasanneri fizikakan hatkutyunneri bnutagir@ convertot_5 Plastmasanneri fizikakan hatkutyunneri bnutagir@ convertot_6 Plastmasanneri fizikakan hatkutyunneri bnutagiry convertot_7 Plastmasanneri fizikakan hatkutyunneri bnutagir@ convertot_8 Plastmasanneri fizikakan hatkutyunneri bnutagir@ convertot_9 Plastmasanneri fizikakan hatkutyunneri bnutagir@ convertot_10 Plastmasanneri fizikakan hatkutyunneri bnutagiry convertot_11 Plastmasanneri fizikakan hatkutyunneri bnutagir@ convertot_13 Plastmasanneri fizikakan hatkutjunneri bnutagir@ convertot_14 Plastmasanneri fizikakan hatkutyunneri bnutagir@ convertot_15 Plastmasanneri fizikakan hatkutyunneri bnutagir@ convertot_16 Plastmasanneri fizikakan hatkytyynneri bnytagir@ convertot_17 Plastmasanneri fizikakan hatkutyunneri bnutagir@ convertot_18 Plastmasanneri fizikakan hatkutyunneri bnutagir@

  Ռեֆերատ | Ֆիզիկա

  Նյութի հատկությունները բնութագրող մի քանի ֆիզիկական մեծություններ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Նյութի հատկությունները բնութագրող մի քանի ֆիզիկական մեծություններ title_eng Nyuti hatkutyunner@ bnutagrox fizikakan mecutyunner@ convertot_1 Nyuti hatkutyunner@ bnutagrox mi qani fizikakan mecutyunner convertot_2 Nyuti hatkutyunner@ bnutagrox mi qani fizikakan mecutyunner convertot_3 Nyuti hatkutyunner@ bnutagrox mi qani fizikakan mecutyunner convertot_4 Nyuti hatkutyunner@ bnutagrox mi qani fizikakan mecutyunner convertot_5 Nyuti hatkutyunner@ bnutagrox mi qani fizikakan mecutyunner convertot_6 Nyuti hatkutyunnery bnutagrox mi qani fizikakan mecutyunner convertot_7 Nyuti hatkutyunner@ bnutagrox mi qani fizikakan mecutyunner convertot_8 Nyuti hatkutyunner@ bnutagrogh mi qani fizikakan mecutyunner convertot_9 Nyuti hatkutyunner@ bnutagrox mi qani fizikakan mecutyunner convertot_10 Nyuti hatkutyunnery bnutagrogh mi qani fizikakan metsutyunner convertot_11 Nyuti hatkutyunner@ bnutagrox mi qani fizikakan mecutyunner convertot_13 Njuti hatkutjunner@ bnutagrox mi qani fizikakan mecutjunner convertot_14 Nyuti hatkutyunner@ bnutagrwx mi qani fizikakan mecutyunner convertot_15 Nyuti hatkutyunner@ bnutagrox mi qani fizikakan mecutyunner convertot_16 Nyyti hatkytyynner@ bnytagrox mi qani fizikakan mecytyynner convertot_17 Nyuti hatkutyunner@ bnutagrox mi kani fizikakan mecutyunner convertot_18 Nyuti hatkutyunner@ bnutagrox mi qani fizikakan mecutyunner

  Ռեֆերատ | Ֆիզիկա

  Բարձր հաճախության ուժեղացուցիչներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Բարձր հաճախության ուժեղացուցիչներ title_eng barzr hachaxutyan ujexacucichner convertot_1 Barcr hajaxutyan ujexacucichner convertot_2 Bardzr hajaxutyan ujexacucichner convertot_3 Barcr hajaxutyan ujexacucichner convertot_4 Barcr hajaxutyan ujexacucichner convertot_5 Barcr hajaxutyan ujexacuci4ner convertot_6 Barcr hajaxutyan ujexacucichner convertot_7 Barcr hajakhutyan ujexacucichner convertot_8 Barcr hajaxutyan ujeghacucichner convertot_9 Barcr hajaxutyan ughexacucichner convertot_10 Barzr hajakhutyan ugheghacuci4ner convertot_11 Barcr hajaxutyan ujexacucichner convertot_13 Barcr hajaxutjan ujexacucichner convertot_14 Barcr hajaxutyan ujexacucichner convertot_15 Barcr hajaxutyan ujexacucichner convertot_16 Barcr hajaxytyan yjexacycichner convertot_17 Barcr hajaxutyan ujexacucichner convertot_18 Barcr hajaxutyan ujexacucichner

  Ռեֆերատ | Ֆիզիկա

  Ալիք-մասնիկ համադրությունը Էյնշտեյնի և Դե Բրոյլի վարկածներում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Бом Д. ,,Квантовая теория''. М. 1961.
  2. Делоне Н. Б. ,,Квантовая физика’’. М. 2004.
  3. Эйнштейн А.. "Квантовая механика и действительность". Собрание научных трудов. М. 1966. Т. 3.
  4. http://theorphys.boom.ru.
  description_2

  Ներածություն
  Ալիք-մասնիկ համադրությունը Էյնշտեյնի և Դե Բրոյլի վարկածներում
  Եզրակացություն  title_arm Ալիք-մասնիկ համադրությունը Էյնշտեյնի և Դե Բրոյլի վարկածներում title_eng Aliq-masnik hamadrutyun@ Eynshteyni ev De Broyli varkacnerum convertot_1 Aliq-masnik hamadrutyun@ Eynshteyni EV De Broyli varkacnerum convertot_2 Aliq-masnik hamadrutyun@ Eynshteyni EV De Broyli varkacnerum convertot_3 Aliq-masnik hamadrutyun@ Eynshteyni EV De Broyli varkacnerum convertot_4 Aliq-masnik hamadrutyun@ Eynzteyni EV De Broyli varkacnerum convertot_5 Aliq-masnik hamadrutyun@ Eynshteyni EV De Broyli varkacnerum convertot_6 Aliq-masnik hamadrutyuny Eynshteyni EV De Broyli varkacnerum convertot_7 Aliq-masnik hamadrutyun@ Eynshteyni EV De Broyli varkacnerum convertot_8 Aliq-masnik hamadrutyun@ Eynshteyni EV De Broyli varkacnerum convertot_9 Aliq-masnik hamadrutyun@ Eynshteyni EV De Broyli varkacnerum convertot_10 Aliq-masnik hamadrutyuny Eynsteyni EV De Broyli varkatsnerum convertot_11 Aliq-masnik hamadrutyun@ Eynshteyni EV De Broyli varkacnerum convertot_13 Aliq-masnik hamadrutjun@ Ejnshtejni EV De Brojli varkacnerum convertot_14 Aliq-masnik hamadrutyun@ Eynshteyni EV De Brwyli varkacnerum convertot_15 Aliq-masnik hamadrutyun@ Eynshteyni EV De Broyli varkacnerum convertot_16 Aliq-masnik hamadrytyyn@ Eynshteyni EV De Broyli varkacnerym convertot_17 Alik-masnik hamadrutyun@ Eynshteyni EV De Broyli varkacnerum convertot_18 Aliq-masnik hamadrutyun@ Eynshteyni YEV De Broyli varkacnerum

  Ռեֆերատ | Ֆիզիկա

  Առաջին ատոմային զենքի կիրառությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Առաջին ատոմային զենքի կիրառությունը title_eng Arajin atomayin zenqi kirarutyun@ convertot_1 Arajin atomayin zenqi kirarutyun@ convertot_2 Arajin atomayin zenqi kirarutyun@ convertot_3 Arajin atomayin zenqi kirarutyun@ convertot_4 Arajin atomayin zenqi kirarutyun@ convertot_5 Arajin atomayin zenqi kirarutyun@ convertot_6 Arajin atomayin zenqi kirarutyuny convertot_7 Arajin atomayin zenqi kirarutyun@ convertot_8 Arajin atomayin zenqi kirarutyun@ convertot_9 Arajin atomayin zenqi kirarutyun@ convertot_10 Arajin atomayin zenqi kirarutyuny convertot_11 Arajin atomayin zenqi kirarutyun@ convertot_13 Arajin atomajin zenqi kirarutjun@ convertot_14 Arajin atwmayin zenqi kirarutyun@ convertot_15 Araghin atomayin zenqi kirarutyun@ convertot_16 Arajin atomayin zenqi kirarytyyn@ convertot_17 Arajin atomayin zenki kirarutyun@ convertot_18 Arajin atomayin zenqi kirarutyun@

  Ռեֆերատ | Ֆիզիկա

  Բաժակի տեխնոլոգիական մշակման հաշվեբացատրագիր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Горбацевич. Курсовое проектирование по ТМ
  2. Սինդոյան Նախապատրաստվածքների ընտրությունը և մեխանիկական մշակման թողվածքները
  3. Малов. Справочник технолога-машиностроителя
  4. Косилова. Справочник технолога-машиностроителя
  description_2


  Բաժակի տեխնոլոգիական մշակման հաշվեբացատրագիր  title_arm Բաժակի տեխնոլոգիական մշակման հաշվեբացատրագիր title_eng Bajaki texnologiakan mshakman hashvebacatragir convertot_1 Bajaki texnologiakan mshakman hashvebacatragir convertot_2 Bajaki texnologiakan mshakman hashvebacatragir convertot_3 Bajaki texnologiakan mshakman hashvebacatragir convertot_4 Bajaki texnologiakan mzakman hazvebacatragir convertot_5 Bajaki texnologiakan mshakman hashvebacatragir convertot_6 Bajaki texnologiakan mshakman hashvebacatragir convertot_7 Bajaki tekhnologiakan mshakman hashvebacatragir convertot_8 Bajaki texnologiakan mshakman hashvebacatragir convertot_9 Baghaki texnologiakan mshakman hashvebacatragir convertot_10 Baghaki tekhnologiakan msakman hasvebacatragir convertot_11 Bajaki texnologiakan mshakman hashvebacatragir convertot_13 Bajaki texnologiakan mshakman hashvebacatragir convertot_14 Bajaki texnwlwgiakan mshakman hashvebacatragir convertot_15 Bajaki texnologiakan mshakman hashvebacatragir convertot_16 Bajaki texnologiakan mshakman hashvebacatragir convertot_17 Bajaki texnologiakan mshakman hashvebacatragir convertot_18 Bajaki texnologiakan mshakman hashvebacatragir

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի