Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք (Խնդրային առարկաներ - գտնվել է 1 նյութ)


  Խնդրային առարկաներ | Տնտեսագիտություն

  1. Հաշվետվությունների ֆունկցիոնալ արժույթ չհանդիսացող ներկայացման արժույթի կիրառումը համաձայն ՀՀՄՍ 21-ի, 2. Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող ճշ•րտող և չճշ•րտող դեպքերի նկարա•րությունը և բացահայտման ենթակա տեղեկատվությունը Համաձայն ՀՀՄՍ 10-ի

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm 1. Հաշվետվությունների ֆունկցիոնալ արժույթ չհանդիսացող ներկայացման արժույթի կիրառումը համաձայն ՀՀՄՍ 21-ի, 2. Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող ճշ•րտող և չճշ•րտող դեպքերի նկարա•րությունը և բացահայտման ենթակա տեղեկատվությունը Համաձայն ՀՀՄՍ 10-ի title_eng convertot_1 1. Hashvetvutyunneri funkcional arjuyt chhandisacox nerkayacman arjuyti kirarum@ hamacayn HHMS 21-i, 2. Hashvetu jamanakashrjanic heto texi unecox jsh•rtox EV chjsh•rtox depqeri nkara•rutyun@ EV bacahaytman entaka texekatvutyun@ Hamacayn HHMS 10-i convertot_2 1. Hashvetvutyunneri funkcional arjuyt chhandisacox nerkayacman arjuyti kirarum@ hamadzayn HHMS 21-i, 2. Hashvetu jamanakashrjanic heto texi unecox jsh•rtox EV chjsh•rtox depqeri nkara•rutyun@ EV bacahaytman entaka texekatvutyun@ Hamadzayn HHMS 10-i convertot_3 1. Hashvetvutyunneri funkcional arjuyt chhandisacox nerkayacman arjuyti kirarum@ hamacayn HHMS 21-i, 2. Hashvetu jamanakashrjanic heto texi unecox jsh•rtox EV chjsh•rtox depqeri nkara•rutyun@ EV bacahaytman entaka texekatvutyun@ Hamacayn HHMS 10-i convertot_4 1. Hazvetvutyunneri funkcional arjuyt chhandisacox nerkayacman arjuyti kirarum@ hamacayn HHMS 21-i, 2. Hazvetu jamanakazrjanic heto texi unecox jz•rtox EV chjz•rtox depqeri nkara•rutyun@ EV bacahaytman entaka texekatvutyun@ Hamacayn HHMS 10-i convertot_5 1. Hashvetvutyunneri funkcional arjuyt 4handisacox nerkayacman arjuyti kirarum@ hamacayn HHMS 21-i, 2. Hashvetu jamanakashrjanic heto texi unecox jsh•rtox EV 4jsh•rtox depqeri nkara•rutyun@ EV bacahaytman entaka texekatvutyun@ Hamacayn HHMS 10-i convertot_6 1. Hashvetvutyunneri funkcional arjuyt chhandisacox nerkayacman arjuyti kirarumy hamacayn HHMS 21-i, 2. Hashvetu jamanakashrjanic heto texi unecox jsh•rtox EV chjsh•rtox depqeri nkara•rutyuny EV bacahaytman entaka texekatvutyuny Hamacayn HHMS 10-i convertot_7 1. Hashvetvutyunneri funkcional arjuyt chhandisacox nerkayacman arjuyti kirarum@ hamacayn HHMS 21-i, 2. Hashvetu jamanakashrjanic heto texi unecox jsh•rtox EV chjsh•rtox depqeri nkara•rutyun@ EV bacahaytman entaka texekatvutyun@ Hamacayn HHMS 10-i convertot_8 1. Hashvetvutyunneri funkcional arjuyt chhandisacogh nerkayacman arjuyti kirarum@ hamacayn HHMS 21-i, 2. Hashvetu jamanakashrjanic heto teghi unecogh jsh•rtogh EV chjsh•rtogh depqeri nkara•rutyun@ EV bacahaytman entaka teghekatvutyun@ Hamacayn HHMS 10-i convertot_9 1. Hashvetvutyunneri funkcional arghuyt chhandisacox nerkayacman arghuyti kirarum@ hamacayn HHMS 21-i, 2. Hashvetu ghamanakashrjanic heto texi unecox jsh•rtox EV chjsh•rtox depqeri nkara•rutyun@ EV bacahaytman entaka texekatvutyun@ Hamacayn HHMS 10-i convertot_10 1. Hasvetvutyunneri funkcional arghuyt 4handisacogh nerkayacman arghuyti kirarumy hamazayn HHMS 21-i, 2. Hasvetu ghamanakasrjanic heto teghi unecogh js•rtogh EV 4js•rtogh depqeri nkara•rutyuny EV bacahaytman entaka teghekatvutyuny Hamazayn HHMS 10-i convertot_11 1. Hashvetvutyunneri funkcional arjuyt chhandisacox nerkayacman arjuyti kirarum@ hamacayn HHMS 21-i, 2. Hashvetu jamanakashrjanic heto texi unecox jsh•rtox EV chjsh•rtox depqeri nkara•rutyun@ EV bacahaytman entaka texekatvutyun@ Hamacayn HHMS 10-i convertot_13 1. Hashvetvutjunneri funkcional arjujt chhandisacox nerkajacman arjujti kirarum@ hamacajn HHMS 21-i, 2. Hashvetu jamanakashrjanic heto texi unecox jsh•rtox EV chjsh•rtox depqeri nkara•rutjun@ EV bacahajtman entaka texekatvutjun@ Hamacajn HHMS 10-i convertot_14 1. Hashvetvutyunneri funkciwnal arjuyt chhandisacwx nerkayacman arjuyti kirarum@ hamacayn HHMS 21-i, 2. Hashvetu jamanakashrjanic hetw texi unecwx jsh•rtwx EV chjsh•rtwx depqeri nkara•rutyun@ EV bacahaytman entaka texekatvutyun@ Hamacayn HHMS 10-i convertot_15 1. Hashvetvutyunneri funkcional arjuyt chhandisacox nerkayacman arjuyti kirarum@ hamacayn HHMS 21-i, 2. Hashvetu jamanakashrghanic heto texi unecox jsh•rtox EV chjsh•rtox depqeri nkara•rutyun@ EV bacahaytman entaka texekatvutyun@ Hamacayn HHMS 10-i convertot_16 1. Hashvetvytyynneri fynkcional arjyyt chhandisacox nerkayacman arjyyti kirarym@ hamacayn HHMS 21-i, 2. Hashvety jamanakashrjanic heto texi ynecox jsh•rtox EV chjsh•rtox depqeri nkara•rytyyn@ EV bacahaytman entaka texekatvytyyn@ Hamacayn HHMS 10-i convertot_17 1. Hashvetvutyunneri funkcional arjuyt chhandisacox nerkayacman arjuyti kirarum@ hamacayn HHMS 21-i, 2. Hashvetu jamanakashrjanic heto texi unecox jsh•rtox EV chjsh•rtox depkeri nkara•rutyun@ EV bacahaytman entaka texekatvutyun@ Hamacayn HHMS 10-i convertot_18 1. Hashvetvutyunneri funkcional arjuyt chhandisacox nerkayacman arjuyti kirarum@ hamacayn HHMS 21-i, 2. Hashvetu jamanakashrjanic heto texi unecox jsh•rtox YEV chjsh•rtox depqeri nkara•rutyun@ YEV bacahaytman entaka texekatvutyun@ Hamacayn HHMS 10-i

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի