Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև: