Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Քիմիա գտնվել է 309 նյութ)


  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Ածխածին

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ածխածին title_eng acxacin convertot_1 Acxacin convertot_2 Acxacin convertot_3 Acxacin convertot_4 Acxacin convertot_5 Acxacin convertot_6 Acxacin convertot_7 Ackhacin convertot_8 Acxacin convertot_9 Acxacin convertot_10 Atskhatsin convertot_11 Acxacin convertot_13 Acxacin convertot_14 Acxacin convertot_15 Acxacin convertot_16 Acxacin convertot_17 Acxacin convertot_18 Acxacin

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Ապակու տեսակները և դրանց արտադրությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Գևորգյան Խ.Հ., Շինարարական նյութեր, Երևան, 1973
  2. Պոպով Լ.Ն., Շինարարական նյութեր և դետալներ, Երևան, 1989
  3. Հակոբյան Հ. Ե, Ապակիների տեխնոլոգիական հիմունքներ, Երևան, 1989
  4. Воробьев В.А., Комар А.Г., Строительные материалы, М, 1979
  5. Николаев А.Д., Технология пластичесских масс, М., 1978
  6. Шейкин А.Е., Строительные материалы., М., 1978
  description_2

  Ապակու տեսակները և դրանց արտադրությունը  title_arm Ապակու տեսակները և դրանց արտադրությունը title_eng apaku tesakner@ ev dranc artadrutyun@ convertot_1 Apaku tesakner@ EV dranc artadrutyun@ convertot_2 Apaku tesakner@ EV dranc artadrutyun@ convertot_3 Apaku tesakner@ EV dranc artadrutyun@ convertot_4 Apaku tesakner@ EV dranc artadrutyun@ convertot_5 Apaku tesakner@ EV dranc artadrutyun@ convertot_6 Apaku tesaknery EV dranc artadrutyuny convertot_7 Apaku tesakner@ EV dranc artadrutyun@ convertot_8 Apaku tesakner@ EV dranc artadrutyun@ convertot_9 Apaku tesakner@ EV dranc artadrutyun@ convertot_10 Apaku tesaknery EV dranc artadrutyuny convertot_11 Apaku tesakner@ EV dranc artadrutyun@ convertot_13 Apaku tesakner@ EV dranc artadrutjun@ convertot_14 Apaku tesakner@ EV dranc artadrutyun@ convertot_15 Apaku tesakner@ EV dranc artadrutyun@ convertot_16 Apaky tesakner@ EV dranc artadrytyyn@ convertot_17 Apaku tesakner@ EV dranc artadrutyun@ convertot_18 Apaku tesakner@ YEV dranc artadrutyun@

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Բետոն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Բետոն title_eng beton convertot_1 Beton convertot_2 Beton convertot_3 Beton convertot_4 Beton convertot_5 Beton convertot_6 Beton convertot_7 Beton convertot_8 Beton convertot_9 Beton convertot_10 Beton convertot_11 Beton convertot_13 Beton convertot_14 Betwn convertot_15 Beton convertot_16 Beton convertot_17 Beton convertot_18 Beton

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Ծանր մետաղներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ծանր մետաղներ title_eng Canr metaxner convertot_1 Canr metaxner convertot_2 Canr metaxner convertot_3 Canr metaxner convertot_4 Canr metaxner convertot_5 Canr metaxner convertot_6 Canr metaxner convertot_7 Canr metaxner convertot_8 Canr metaghner convertot_9 Canr metaxner convertot_10 TSanr metaghner convertot_11 Canr metaxner convertot_13 Canr metaxner convertot_14 Canr metaxner convertot_15 Canr metaxner convertot_16 Canr metaxner convertot_17 Canr metaxner convertot_18 Canr metaxner

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Դարձելի և անդարձելի ռեակցիաներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Մ.Մ. Պետրով, Լ.Ա. Միխիլյով, ՅՈՒ.Ն. Կուկուշկին, «Անօրգանական քիմիաե, Եր. 1979թ,
  description_2  Դարձելի և անդարձելի ռեակցիաներ  title_arm Դարձելի և անդարձելի ռեակցիաներ title_eng Dardzeli ev andardzeli reakcianer- qimia convertot_1 Darceli EV andarceli reakcianer convertot_2 Dardzeli EV andardzeli reakcianer convertot_3 Darceli EV andarceli reakcianer convertot_4 Darceli EV andarceli reakcianer convertot_5 Darceli EV andarceli reakcianer convertot_6 Darceli EV andarceli reakcianer convertot_7 Darceli EV andarceli reakcianer convertot_8 Darceli EV andarceli reakcianer convertot_9 Darceli EV andarceli reakcianer convertot_10 Darzeli EV andarzeli reakcianer convertot_11 Darceli EV andarceli reakcianer convertot_13 Darceli EV andarceli reakcianer convertot_14 Darceli EV andarceli reakcianer convertot_15 Darceli EV andarceli reakcianer convertot_16 Darceli EV andarceli reakcianer convertot_17 Darceli EV andarceli reakcianer convertot_18 Darceli YEV andarceli reakcianer

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Երկաթ, նիկել և կոբալտ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Երկաթ, նիկել և կոբալտ title_eng erkat, nikel, kobalt convertot_1 Erkat, nikel EV kobalt convertot_2 Erkat, nikel EV kobalt convertot_3 Erkat, nikel EV kobalt convertot_4 Erkat, nikel EV kobalt convertot_5 Erkat, nikel EV kobalt convertot_6 Erkat, nikel EV kobalt convertot_7 Erkat, nikel EV kobalt convertot_8 Erkat, nikel EV kobalt convertot_9 Erkat, nikel EV kobalt convertot_10 Erkat, nikel EV kobalt convertot_11 Erkat, nikel EV kobalt convertot_13 Erkat, nikel EV kobalt convertot_14 Erkat, nikel EV kwbalt convertot_15 Erkat, nikel EV kobalt convertot_16 Erkat, nikel EV kobalt convertot_17 Erkat, nikel EV kobalt convertot_18 Erkat, nikel YEV kobalt

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Ֆոտոքիմիայի նշանակությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ֆոտոքիմիայի նշանակությունը title_eng fotoqimia convertot_1 Fotoqimiayi nshanakutyun@ convertot_2 Fotoqimiayi nshanakutyun@ convertot_3 Fotoqimiayi nshanakutyun@ convertot_4 Fotoqimiayi nzanakutyun@ convertot_5 Fotoqimiayi nshanakutyun@ convertot_6 Fotoqimiayi nshanakutyuny convertot_7 Fotoqimiayi nshanakutyun@ convertot_8 Fotoqimiayi nshanakutyun@ convertot_9 Fotoqimiayi nshanakutyun@ convertot_10 Fotoqimiayi nsanakutyuny convertot_11 Fotoqimiayi nshanakutyun@ convertot_13 Fotoqimiaji nshanakutjun@ convertot_14 Fwtwqimiayi nshanakutyun@ convertot_15 Fotoqimiayi nshanakutyun@ convertot_16 Fotoqimiayi nshanakytyyn@ convertot_17 Fotokimiayi nshanakutyun@ convertot_18 Fotoqimiayi nshanakutyun@

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Գուաշ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գուաշ description_2 title_arm Գուաշ title_eng guash convertot_1 Guash convertot_2 Guash convertot_3 Guash convertot_4 Guaz convertot_5 Guash convertot_6 Guash convertot_7 Guash convertot_8 Guash convertot_9 Guash convertot_10 Guas convertot_11 Guash convertot_13 Guash convertot_14 Guash convertot_15 Guash convertot_16 Gyash convertot_17 Guash convertot_18 Guash

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Կենսապոլիմերներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. А.А. Стрепихеев – Основы химии ВМС. Изд. «Химияե. М-1967г.
  2. Ю.С. Липатов – Физико-химические свойства и синез ВМС. Изд. «Наукова Думкаե Киев – 1976г.
  3. А.М. Шур – Высокомолекулярные соединения. Изд. «Высшая Школаե М-1966г.
  4. Г.Г. Элиас – Мегамолекулы. Изд. «Химияե Ленинград – 1990г.

  description_2


  Ներածություն
  1. Կենսապոլիմերներ
  Եզրակացություն  title_arm Կենսապոլիմերներ title_eng Kensapolimerner convertot_1 Kensapolimerner convertot_2 Kensapolimerner convertot_3 Kensapolimerner convertot_4 Kensapolimerner convertot_5 Kensapolimerner convertot_6 Kensapolimerner convertot_7 Kensapolimerner convertot_8 Kensapolimerner convertot_9 Kensapolimerner convertot_10 Kensapolimerner convertot_11 Kensapolimerner convertot_13 Kensapolimerner convertot_14 Kensapwlimerner convertot_15 Kensapolimerner convertot_16 Kensapolimerner convertot_17 Kensapolimerner convertot_18 Kensapolimerner

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Կրածին

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Կրածին title_eng kracin convertot_1 Kracin convertot_2 Kracin convertot_3 Kracin convertot_4 Kracin convertot_5 Kracin convertot_6 Kracin convertot_7 Kracin convertot_8 Kracin convertot_9 Kracin convertot_10 Kratsin convertot_11 Kracin convertot_13 Kracin convertot_14 Kracin convertot_15 Kracin convertot_16 Kracin convertot_17 Kracin convertot_18 Kracin

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները title_eng Metaxneri fizikakakan ev qimiakan hatkutyunner convertot_1 Fizikakan EV qimiakan hatkutyunner@ convertot_2 Fizikakan EV qimiakan hatkutyunner@ convertot_3 Fizikakan EV qimiakan hatkutyunner@ convertot_4 Fizikakan EV qimiakan hatkutyunner@ convertot_5 Fizikakan EV qimiakan hatkutyunner@ convertot_6 Fizikakan EV qimiakan hatkutyunnery convertot_7 Fizikakan EV qimiakan hatkutyunner@ convertot_8 Fizikakan EV qimiakan hatkutyunner@ convertot_9 Fizikakan EV qimiakan hatkutyunner@ convertot_10 Fizikakan EV qimiakan hatkutyunnery convertot_11 Fizikakan EV qimiakan hatkutyunner@ convertot_13 Fizikakan EV qimiakan hatkutjunner@ convertot_14 Fizikakan EV qimiakan hatkutyunner@ convertot_15 Fizikakan EV qimiakan hatkutyunner@ convertot_16 Fizikakan EV qimiakan hatkytyynner@ convertot_17 Fizikakan EV kimiakan hatkutyunner@ convertot_18 Fizikakan YEV qimiakan hatkutyunner@

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Օքսիդացման-վերականգնման ռեակցիաներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Օքսիդացման-վերականգնման ռեակցիաներ title_eng Oqsidacman-verakangnman reakcianer convertot_1 Oqsidacman-verakangnman reakcianer convertot_2 Oqsidacman-verakangnman reakcianer convertot_3 Oqsidacman-verakangnman reakcianer convertot_4 Oqsidacman-verakangnman reakcianer convertot_5 Oqsidacman-verakangnman reakcianer convertot_6 Oqsidacman-verakangnman reakcianer convertot_7 Oqsidacman-verakangnman reakcianer convertot_8 Oqsidacman-verakangnman reakcianer convertot_9 Oqsidacman-verakangnman reakcianer convertot_10 Oqsidacman-verakangnman reakcianer convertot_11 Oqsidacman-verakangnman reakcianer convertot_13 Oqsidacman-verakangnman reakcianer convertot_14 Oqsidacman-verakangnman reakcianer convertot_15 Oqsidacman-verakangnman reakcianer convertot_16 Oqsidacman-verakangnman reakcianer convertot_17 Oksidacman-verakangnman reakcianer convertot_18 Oqsidacman-verakangnman reakcianer

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Օրգանական միացությունները գործողության մեջ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Писаренко А.П., Хавин З.Я. Курс органической химии. М., Высшая школа,
  1975. 510 с.
  2. Нечаев А.П. Органическая химия. М., Высшая школа, 1976. 288 с.
  3. Артеменко А.И. Органическая химия. М., Высшая школа, 2000. 536 с.
  4. Березин Б.Д., Березин Д.Б. Курс современной органической химии. М., Высшая школа, 1999. 768 с.
  5. Ким А.М. Органическая химия. Новосибирск, Сибирское университетское издательство, 2002. 972 с.

  description_2


  Օրգանական միացությունները գործողության մեջ  title_arm Օրգանական միացությունները գործողության մեջ title_eng organakan miacutyunner@ gorcoxutyan mej convertot_1 Organakan miacutyunner@ gorcoxutyan mej convertot_2 Organakan miacutyunner@ gorcoxutyan mej convertot_3 Organakan miacutyunner@ gorcoxutyan mej convertot_4 Organakan miacutyunner@ gorcoxutyan mej convertot_5 Organakan miacutyunner@ gorcoxutyan mej convertot_6 Organakan miacutyunnery gorcoxutyan mej convertot_7 Organakan miacutyunner@ gorcoxutyan mej convertot_8 Organakan miacutyunner@ gorcoghutyan mej convertot_9 Organakan miacutyunner@ gorcoxutyan mej convertot_10 Organakan miacutyunnery gortsoghutyan mej convertot_11 Organakan miacutyunner@ gorcoxutyan mej convertot_13 Organakan miacutjunner@ gorcoxutjan mej convertot_14 Organakan miacutyunner@ gwrcwxutyan mej convertot_15 Organakan miacutyunner@ gorcoxutyan megh convertot_16 Organakan miacytyynner@ gorcoxytyan mej convertot_17 Organakan miacutyunner@ gorcoxutyan mej convertot_18 Organakan miacutyunner@ gorcoxutyan mej

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Միզանյութաֆորմալդեգիդային խեժերի հիման վրա սոսինձներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Միզանյութաֆորմալդեգիդային խեժերի հիման վրա սոսինձներ title_eng qimia - convertot_1 Mizanyutaformaldegidayin xejeri himan vra sosincner convertot_2 Mizanyutaformaldegidayin xejeri himan vra sosindzner convertot_3 Mizanyutaformaldegidayin xejeri himan vra sosincner convertot_4 Mizanyutaformaldegidayin xejeri himan vra sosincner convertot_5 Mizanyutaformaldegidayin xejeri himan vra sosincner convertot_6 Mizanyutaformaldegidayin xejeri himan vra sosincner convertot_7 Mizanyutaformaldegidayin khejeri himan vra sosincner convertot_8 Mizanyutaformaldegidayin xejeri himan vra sosincner convertot_9 Mizanyutaformaldegidayin xegheri himan vra sosincner convertot_10 Mizanyutaformaldegidayin khegheri himan vra sosinzner convertot_11 Mizanyutaformaldegidayin xejeri himan vra sosincner convertot_13 Mizanjutaformaldegidajin xejeri himan vra sosincner convertot_14 Mizanyutafwrmaldegidayin xejeri himan vra swsincner convertot_15 Mizanyutaformaldegidayin xejeri himan vra sosincner convertot_16 Mizanyytaformaldegidayin xejeri himan vra sosincner convertot_17 Mizanyutaformaldegidayin xejeri himan vra sosincner convertot_18 Mizanyutaformaldegidayin xejeri himan vra sosincner

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Բերիլ/բյուրեղաքար/

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Բերիլ/բյուրեղաքար/ title_eng beril byurexaqar convertot_1 Beril/byurexaqar/ convertot_2 Beril/byurexaqar/ convertot_3 Beril/byurexaqar/ convertot_4 Beril/byurexaqar/ convertot_5 Beril/byurexaqar/ convertot_6 Beril/byurexaqar/ convertot_7 Beril/byurexaqar/ convertot_8 Beril/byureghaqar/ convertot_9 Beril/byurexaqar/ convertot_10 Beril/byureghaqar/ convertot_11 Beril/byurexaqar/ convertot_13 Beril/bjurexaqar/ convertot_14 Beril/byurexaqar/ convertot_15 Beril/byurexaqar/ convertot_16 Beril/byyrexaqar/ convertot_17 Beril/byurexakar/ convertot_18 Beril/byurexaqar/

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի