Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

www.referat.am կայքի մասին

  Մեր մասին

  Referat.am կայքը կապող օղակ է երկու սերտ կապակցված անձանց միջև՝ ուսանողների և հեղինակների: Ընկերությունը հիմնել է այս կայքը, որպեսզի ուսանողներն ավելի հարմար օգտվեն հեղինակների մատուցած ծառայություններից (նյութերի պատաստում, տեքստերի հավաքում, թարգմանություններ և այլն): Կայքը հնարավորություն է տալիս պատվիրատուին՝ ընտրություն կատարելու հեղինակների միջև:

  Ինչպես է աշխատում այս համակարգը:

  1) Ուսանողը referat.am կայքում տեղադրում է իր պահանջարքը(իրեն անրաժեշտ աշխատանքը) և սպասում հեղինակների կողմից առաջարկների: Պատվերը լրացնելով՝ ուսանողն ավտոմատ ստանում է անձնական էջ, որի միջոցով կարողանում է հետևել առաջարկներին կամ նշել իր կողմից աշխատանքի համար նախատեսված արժեքը:

  2) Հեղինակները տեսնելով իրենց անձնական էջերին պահանջարկը ուղարկում են համապատասխան արաջարկներ:

  3) Ուսանողը ընտրում է իրեն ամենից հարմար տարբերակը և նյութի պատրաստումը հանձնարարում տվյալ մասնագետին:

  4) Սահմանված 30% կանխավճարը referat.am համակարգին փոխանցելուց հետո, մասնագետն, ուղիղ կապ ունենալով ուսանողի հետ կայքում և կատարելով համապատասխան ճշտումներ աշխատանքի վերաբերյալ, պատրաստում է նյութը:

  5) Ուսանողը վճարում է նախապես հաստատված գումարը և ստանում երաշխիքային 15 օր, որի ընթացքում ուսանողն ունի հնարավորություն ներկայացնելու հիմնավոր փաստարկներ այն մասին, որ նյութի որոշակի հատվածը չի համապատասխանում իր պահանջներին, որից հետո մասնագետը պարտավորվում է կատարել համապատասխան փոփոխությունները:

  6) Փոփոխությունները սահմանաված ժամանակահատվածում չկատարելու կամ ոչ լիարժեք կատարելու դեպքում, referat.am կայքը պարտավորվում է հետ վերադարձնել ուսանողի վճարած գումարի 100%-ը:

  Այսքանով ուսանող-referat.am-հեղինակ կապն ավարտվում է: