Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Գրականություն գտնվել է 1222 նյութ)


  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Անդրանիկ Ծառուկյանի <<Մանկություն չունեցող մարդիկ>>

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. www.spyurq.am
  2. www.google.am

  description_2 title_arm Անդրանիկ Ծառուկյանի <<Մանկություն չունեցող մարդիկ>> title_eng Andranik carukyani <> convertot_1 Andranik Carukyani <> convertot_2 Andranik Carukyani <> convertot_3 Andranik Carukyani <> convertot_4 Andranik Carukyani <> convertot_5 Andranik Carukyani <> convertot_6 Andranik Carukyani <> convertot_7 Andranik Carukyani <> convertot_8 Andranik Carukyani <> convertot_9 Andranik Carukyani <> convertot_10 Andranik TSarukyani <> convertot_11 Andranik Carukyani <> convertot_13 Andranik Carukjani <> convertot_14 Andranik Carukyani <> convertot_15 Andranik Carukyani <> convertot_16 Andranik Carykyani <> convertot_17 Andranik Carukyani <> convertot_18 Andranik Carukyani <>

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Չառլզ Դիկենս

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Алексеев М. П., Белинский и Диккенс, в сб.: Венок Белинскому, [М.], 1924
  2. Луначарский А. и Шор P., Диккенс, М. — Л., 1931
  3. Ивашева В. В., Творчество Диккенса, М., 1954
  4. Нерсесова М. А., Творчество Ч. Диккенса, М., 1957
  5. Катарский И. М., Диккенс в России, М., 1966
  6. Сильман Т., Диккенс. Очерки творчества, Л., 1970
  7. Чарльз Диккенс. Указатель важнейшей литературы на русском языке (1838—1945), вступит. ст. М. П. Алексеева, Л., 1946
  8. Чарльз Диккенс. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. 1838—1960, сост. Ю. В. Фридлендер и И. М. Катарский, М., 1962
  9. Դիկկենս Չ., Դեյվիդ Կոպելֆիլդ, Երևան, 1984
  description_2
  1. Չարլզ Դիկենս
  2. Եզրակացություն
  3.

  title_arm Չառլզ Դիկենս title_eng Charlz Dikens convertot_1 CHarlz Dikens convertot_2 CHarlz Dikens convertot_3 CHarlz Dikens convertot_4 CHarlz Dikens convertot_5 4arlz Dikens convertot_6 CHarlz Dikens convertot_7 CHarlz Dikens convertot_8 CHarlz Dikens convertot_9 CHarlz Dikens convertot_10 4arlz Dikens convertot_11 CHarlz Dikens convertot_13 CHarlz Dikens convertot_14 CHarlz Dikens convertot_15 CHarlz Dikens convertot_16 CHarlz Dikens convertot_17 CHarlz Dikens convertot_18 CHarlz Dikens

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Գարեգին Նժդեհ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Գարեգին Նժդեհ title_eng Garegin Njdeh convertot_1 Garegin Njdeh convertot_2 Garegin Njdeh convertot_3 Garegin Njdeh convertot_4 Garegin Njdeh convertot_5 Garegin Njdeh convertot_6 Garegin Njdeh convertot_7 Garegin Njdeh convertot_8 Garegin Njdeh convertot_9 Garegin Nghdeh convertot_10 Garegin Nghdeh convertot_11 Garegin Njdeh convertot_13 Garegin Njdeh convertot_14 Garegin Njdeh convertot_15 Garegin Njdeh convertot_16 Garegin Njdeh convertot_17 Garegin Njdeh convertot_18 Garegin Njdeh

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Գրիգոր Զոհրապ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ալբերտ Շարուրյան ՙԳրիգոր Զոհրապի կյանքի և գործունեության տարեգրություն՚ Ս. Էջմիածին, 1996
  2. Հր. Ս. Թամրազյան ՙՀայ գրականություն՚ Երևան ՙԼույս՚ 1991
  3. Հ. Բախչինյան ՙՀայ գրականություն՚ Երևան ՙԼույս՚ 2000

  description_2 title_arm Գրիգոր Զոհրապ title_eng Grigor Zohrap convertot_1 Grigor Zohrap convertot_2 Grigor Zohrap convertot_3 Grigor Zohrap convertot_4 Grigor Zohrap convertot_5 Grigor Zohrap convertot_6 Grigor Zohrap convertot_7 Grigor Zohrap convertot_8 Grigor Zohrap convertot_9 Grigor Zohrap convertot_10 Grigor Zohrap convertot_11 Grigor Zohrap convertot_13 Grigor Zohrap convertot_14 Grigwr Zwhrap convertot_15 Grigor Zohrap convertot_16 Grigor Zohrap convertot_17 Grigor Zohrap convertot_18 Grigor Zohrap

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Մ.Դոլլի <<Լիբերալիզմ և աշխարհի քաղաքականություն>>

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Մ.Դոլլի <<Լիբերալիզմ և աշխարհի քաղաքականություն>> title_eng Mayql Dolli <> convertot_2 M.Dolli <> convertot_3 M.Dolli <> convertot_4 M.Dolli <> convertot_5 M.Dolli <> convertot_6 M.Dolli <> convertot_7 M.Dolli <> convertot_8 M.Dolli <> convertot_9 M.Dolli <> convertot_10 M.Dolli <> convertot_11 M.Dolli <> convertot_13 M.Dolli <> convertot_14 M.Dwlli <> convertot_15 M.Dolli <> convertot_16 M.Dolli <> convertot_17 M.Dolli <> convertot_18 M.Dolli <>

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Սիլվա Կապուտիկյանի <<Քարավանները դեռ քայլում են>> հրապարակախոսությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ալբերտ Արիստակեսյան, Սիլվա Կապուտիկյան, Ե., «Սովետական գրող», 1983, 200 էջ։
  2. Զ. Մ. Գրիգորյան, Ա. Ա. Ղազինյան, Գրականություն», 1992, «Լույս» հրատարակչություն։
  3. Ս. Բ. Կապուտիկյան ՙԵրկեր՚ հրատարակչություն Երևան -1984
  description_2 title_arm Սիլվա Կապուտիկյանի <<Քարավանները դեռ քայլում են>> հրապարակախոսությունը title_eng Silva kaputikyani <>hraparakaxosutyun convertot_1 Silva Kaputikyani <> hraparakaxosutyun@ convertot_2 Silva Kaputikyani <> hraparakaxosutyun@ convertot_3 Silva Kaputikyani <> hraparakaxosutyun@ convertot_4 Silva Kaputikyani <> hraparakaxosutyun@ convertot_5 Silva Kaputikyani <> hraparakaxosutyun@ convertot_6 Silva Kaputikyani <> hraparakaxosutyuny convertot_7 Silva Kaputikyani <> hraparakakhosutyun@ convertot_8 Silva Kaputikyani <> hraparakaxosutyun@ convertot_9 Silva Kaputikyani <> hraparakaxosutyun@ convertot_10 Silva Kaputikyani <> hraparakakhosutyuny convertot_11 Silva Kaputikyani <> hraparakaxosutyun@ convertot_13 Silva Kaputikjani <> hraparakaxosutjun@ convertot_14 Silva Kaputikyani <> hraparakaxwsutyun@ convertot_15 Silva Kaputikyani <> hraparakaxosutyun@ convertot_16 Silva Kapytikyani <> hraparakaxosytyyn@ convertot_17 Silva Kaputikyani <> hraparakaxosutyun@ convertot_18 Silva Kaputikyani <> hraparakaxosutyun@

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Խաչիկ Դաշտենցի կյանքն ու ստեղծագործությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՙՍովետական Գրող՚ Հրատարակչություն, Երևան, 1982
  2. Խաչիկ Դաշտենց ՙԵրգերի Գիրք՚ 1932, Երևան
  3. Խաչիկ Դաշտենց ՙԳարնանային Երգեր՚ 1934, Երևան
  4. Հայկական Սովետական Հանրագիտարան 3-րդ հատոր Երևան 1977


  description_2 title_arm Խաչիկ Դաշտենցի կյանքն ու ստեղծագործությունը title_eng Xachik Dashtenci kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_1 Xachik Dashtenci kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_2 Xachik Dashtenci kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_3 Xachik Dashtenci kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_4 Xachik Daztenci kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_5 Xa4ik Dashtenci kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_6 Xachik Dashtenci kyanqn u stexcagorcutyuny convertot_7 KHachik Dashtenci kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_8 Xachik Dashtenci kyanqn u steghcagorcutyun@ convertot_9 Xachik Dashtenci kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_10 kha4ik Dastenci kyanqn u steghtsagortsutyuny convertot_11 Xachik Dashtenci kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_13 Xachik Dashtenci kjanqn u stexcagorcutjun@ convertot_14 Xachik Dashtenci kyanqn u stexcagwrcutyun@ convertot_15 Xachik Dashtenci kyanqn u stexcagorcutyun@ convertot_16 Xachik Dashtenci kyanqn y stexcagorcytyyn@ convertot_17 Xachik Dashtenci kyankn u stexcagorcutyun@ convertot_18 Xachik Dashtenci kyanqn u stexcagorcutyun@

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Վ.Շեքսպիր <<Օթելլո>>

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Վ.Շեքսպիր <<Օթելլո>> title_eng V.Shsqspir <> convertot_1 V.SHeqspir <> convertot_2 V.SHeqspir <> convertot_3 V.SHeqspir <> convertot_4 V.Zeqspir <> convertot_5 V.SHeqspir <> convertot_6 V.SHeqspir <> convertot_7 V.SHeqspir <> convertot_8 V.SHeqspir <> convertot_9 V.SHeqspir <> convertot_10 V.Seqspir <> convertot_11 V.SHeqspir <> convertot_13 V.SHeqspir <> convertot_14 V.SHeqspir <> convertot_15 V.SHeqspir <> convertot_16 V.SHeqspir <> convertot_17 V.SHekspir <> convertot_18 V.SHeqspir <>

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Եզնիկ Կողբացի

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Եզնիկ Կողբացի, Եղծ աղանդոց, Երևան, 1970
  2. Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն, 1-ին գիրք, , Երևան, 1944
  3. Գաբրիելյան Հ., Հայ փիլիսոփայական մտքի պատմություն, Երևան, 1956, հ. 1-ին
  4. Տեր-Մինասյան Ե., Միջնադարյան աղանդների ծագման և զարգացման պատմությունից, Ե., 1968
  5. Մարքսիստական փիլիսոփայության հիմունքներ, Ե., 1966


  description_2 title_arm Եզնիկ Կողբացի title_eng Eznik koxbaci convertot_1 Eznik Koxbaci convertot_2 Eznik Koxbaci convertot_3 Eznik Koxbaci convertot_4 Eznik Koxbaci convertot_5 Eznik Koxbaci convertot_6 Eznik Koxbaci convertot_7 Eznik Koxbaci convertot_8 Eznik Koghbaci convertot_9 Eznik Koxbaci convertot_10 Eznik Koghbaci convertot_11 Eznik Koxbaci convertot_13 Eznik Koxbaci convertot_14 Eznik Kwxbaci convertot_15 Eznik Koxbaci convertot_16 Eznik Koxbaci convertot_17 Eznik Koxbaci convertot_18 Eznik Koxbaci

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Կլասիցիզմը և նրա առանձնահատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Ս. Արտամոնով, Արտասահմանյան գրականության պատմություն, Երևան, 1986
  2. Ջրբաշյան Է, Գրականության տեսություն, Երևան, 1986,
  3. Ջրբաշյան Է, Պոետիկայի հարցեր, Երևան, 1976,
  4. Тимофеев Л, О понятии художественного метода, М, 1964

  description_2 title_arm Կլասիցիզմը և նրա առանձնահատկությունները title_eng klasicizm@ ev nra arancnahatkutyunner@ convertot_1 Klasicizm@ EV nra arancnahatkutyunner@ convertot_2 Klasicizm@ EV nra arandznahatkutyunner@ convertot_3 Klasicizm@ EV nra arancnahatkutyunner@ convertot_4 Klasicizm@ EV nra arancnahatkutyunner@ convertot_5 Klasicizm@ EV nra arancnahatkutyunner@ convertot_6 Klasicizmy EV nra arancnahatkutyunnery convertot_7 Klasicizm@ EV nra arancnahatkutyunner@ convertot_8 Klasicizm@ EV nra arancnahatkutyunner@ convertot_9 Klasicizm@ EV nra arancnahatkutyunner@ convertot_10 Klasicizmy EV nra aranznahatkutyunnery convertot_11 Klasicizm@ EV nra arancnahatkutyunner@ convertot_13 Klasicizm@ EV nra arancnahatkutjunner@ convertot_14 Klasicizm@ EV nra arancnahatkutyunner@ convertot_15 Klasicizm@ EV nra arancnahatkutyunner@ convertot_16 Klasicizm@ EV nra arancnahatkytyynner@ convertot_17 Klasicizm@ EV nra arancnahatkutyunner@ convertot_18 Klasicizm@ YEV nra arancnahatkutyunner@

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Մխիթար Հերացու կյանքն ու գործունեությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. А.С. Кцоян “Мхитар Гераци, врач XII века”.
  description_2 title_arm Մխիթար Հերացու կյանքն ու գործունեությունը title_eng Mxitar Heraci convertot_1 Mxitar Heracu kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_2 Mxitar Heracu kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_3 Mxitar Heracu kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_4 Mxitar Heracu kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_5 Mxitar Heracu kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_6 Mxitar Heracu kyanqn u gorcuneutyuny convertot_7 Mkhitar Heracu kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_8 Mxitar Heracu kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_9 Mxitar Heracu kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_10 Mkhitar Heracu kyanqn u gortsuneutyuny convertot_11 Mxitar Heracu kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_13 Mxitar Heracu kjanqn u gorcuneutjun@ convertot_14 Mxitar Heracu kyanqn u gwrcuneutyun@ convertot_15 Mxitar Heracu kyanqn u gorcuneutyun@ convertot_16 Mxitar Heracy kyanqn y gorcyneytyyn@ convertot_17 Mxitar Heracu kyankn u gorcuneutyun@ convertot_18 Mxitar Heracu kyanqn u gorcuneutyun@

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Ոդիսական

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ոդիսական title_eng vodisakan convertot_1 Ոdisakan convertot_2 Ոdisakan convertot_3 Ոdisakan convertot_4 Ոdisakan convertot_5 Ոdisakan convertot_6 Ոdisakan convertot_7 Ոdisakan convertot_8 Ոdisakan convertot_9 Ոdisakan convertot_10 Ոdisakan convertot_11 Ոdisakan convertot_13 Ոdisakan convertot_14 Ոdisakan convertot_15 Ոdisakan convertot_16 Ոdisakan convertot_17 Ոdisakan convertot_18 Ոdisakan

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Գրիգոր Նարեկացի ՙՄատյան ողբերգության՚ պոեմը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Մկրյան Մ., Գրիգոր Նարեկացի, Երևան, 1955
  2. Դավթյան Հ., Լալայան, Է., Նարեկացու աշխարհայացքը, Երևան, 2003
  3. Չալոյան Վ., Հայկական ռենեսանս, Երևան, 1964


  description_2 title_arm Գրիգոր Նարեկացի ՙՄատյան ողբերգության՚ պոեմը title_eng Grigor Narekaci<< Matjan voxbergutyan>> poem@ convertot_1 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_2 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_3 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_4 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_5 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_6 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poemy convertot_7 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_8 Grigor Narekaci ՙMatyan oghbergutyan՚ poem@ convertot_9 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_10 Grigor Narekaci ՙMatyan oghbergutyan՚ poemy convertot_11 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_13 Grigor Narekaci ՙMatjan oxbergutjan՚ poem@ convertot_14 Grigwr Narekaci ՙMatyan wxbergutyan՚ pwem@ convertot_15 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_16 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergytyan՚ poem@ convertot_17 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_18 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Ռոմանտիկական մեթոդները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ջրբաշյան Է, Գրականության տեսություն, Երևան, 1986,
  2. Ջրբաշյան Է, Պոետիկայի հարցեր, Երևան, 1976,
  3. Тимофеев Л, О понятии художественного метода, М, 1964
  description_2 title_arm Ռոմանտիկական մեթոդները title_eng romantikakan metod convertot_1 Romantikakan metodner@ convertot_2 Romantikakan metodner@ convertot_3 Romantikakan metodner@ convertot_4 Romantikakan metodner@ convertot_5 Romantikakan metodner@ convertot_6 Romantikakan metodnery convertot_7 Romantikakan metodner@ convertot_8 Romantikakan metodner@ convertot_9 Romantikakan metodner@ convertot_10 Romantikakan metodnery convertot_11 Romantikakan metodner@ convertot_13 Romantikakan metodner@ convertot_14 Rwmantikakan metwdner@ convertot_15 Romantikakan metodner@ convertot_16 Romantikakan metodner@ convertot_17 Romantikakan metodner@ convertot_18 Romantikakan metodner@

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Կ.Զարյանի Տատրագոմի հարսը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Զարյան Կ., Երկեր, Երևան, 1989
  2. Գաբրիելյան Վ., Սփյուռքահայ գրականության պատմություն, Երևան, 1987


  description_2


  Ներածություն
  Կ. Զարյանի ՙՏատրագոմի հարսը՚ պոեմի ուսուցումը
  Եզրակացություն  title_arm Կ.Զարյանի Տատրագոմի հարսը title_eng K.Zaryani <> convertot_1 K.Zaryani Tatragomi hars@ convertot_2 K.Zaryani Tatragomi hars@ convertot_3 K.Zaryani Tatragomi hars@ convertot_4 K.Zaryani Tatragomi hars@ convertot_5 K.Zaryani Tatragomi hars@ convertot_6 K.Zaryani Tatragomi harsy convertot_7 K.Zaryani Tatragomi hars@ convertot_8 K.Zaryani Tatragomi hars@ convertot_9 K.Zaryani Tatragomi hars@ convertot_10 K.Zaryani Tatragomi harsy convertot_11 K.Zaryani Tatragomi hars@ convertot_13 K.Zarjani Tatragomi hars@ convertot_14 K.Zaryani Tatragwmi hars@ convertot_15 K.Zaryani Tatragomi hars@ convertot_16 K.Zaryani Tatragomi hars@ convertot_17 K.Zaryani Tatragomi hars@ convertot_18 K.Zaryani Tatragomi hars@

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի