Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Մաթեմատիկա գտնվել է 85 նյութ)


  Կուրսային | Մաթեմատիկա

  Անհամասեռ մոդելների՝ VaR- ի գնահատումները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  Գլուխ 1.    VaR- ի    ընդհանուր նկաագիրը

              1.1  VaR–ի գնահատման քայլերը

              1.2  VaR մեթոդոլոգիայի առավելությունները

              1.3  VaR –ը որպես սեփական կապիտալ

  Գլուխ  2. Ռիսկի մեծություն

               2.1 Ռիսկի մեծության մեկնաբանությունը

  Գլուխ  3. Ռիսկի չափումը

                3.1  Բազմակի քայլերով կանխագուշակում

  Գլուխ 4. VaR–ի հաշվարկման էկոնոմետրիկ  մոտեցումը

                4.1Քվանտիլի գնահատականը

                4.21Քվանտիլ և կարգային ստատիստիկա

  Եզրակացություն

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  title_arm Անհամասեռ մոդելների՝ VaR- ի գնահատումները title_eng convertot_1 Anhamaser modelneri՝ VaR- i gnahatumner@ convertot_2 Anhamaser modelneri՝ VaR- i gnahatumner@ convertot_3 Anhamaser modelneri՝ VaR- i gnahatumner@ convertot_4 Anhamaser modelneri՝ VaR- i gnahatumner@ convertot_5 Anhamaser modelneri՝ VaR- i gnahatumner@ convertot_6 Anhamaser modelneri՝ VaR- i gnahatumnery convertot_7 Anhamaser modelneri՝ VaR- i gnahatumner@ convertot_8 Anhamaser modelneri՝ VaR- i gnahatumner@ convertot_9 Anhamaser modelneri՝ VaR- i gnahatumner@ convertot_10 Anhamaser modelneri՝ VaR- i gnahatumnery convertot_11 Anhamaser modelneri՝ VaR- i gnahatumner@ convertot_13 Anhamaser modelneri՝ VaR- i gnahatumner@ convertot_14 Anhamaser mwdelneri՝ VaR- i gnahatumner@ convertot_15 Anhamaser modelneri՝ VaR- i gnahatumner@ convertot_16 Anhamaser modelneri՝ VaR- i gnahatymner@ convertot_17 Anhamaser modelneri՝ VaR- i gnahatumner@ convertot_18 Anhamaser modelneri՝ VaR- i gnahatumner@

  Կուրսային | Մաթեմատիկա

  Ինքնավար համակարգեր, ֆազային տարածություններ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  Գլուխ1: Ինքնավար համակարգեր

  1.1. Ինքնավար համակարգերի հետագծերը

  1.2. Ինքնավար համակարգերի հետագծերի տեսակները

  Գլուխ 2: Ֆազային տարածություններ

  2.1. Ֆազային տարածություններ:Ֆազային հետագծեր

  2.2. Գծային համակարգերի ֆազային հետագծերը

  2.3. Կայուն բազմանդամներ

  title_arm Ինքնավար համակարգեր, ֆազային տարածություններ title_eng convertot_1 Inqnavar hamakarger, fazayin taracutyunner convertot_2 Inqnavar hamakarger, fazayin taracutyunner convertot_3 Inqnavar hamakarger, fazayin taracutyunner convertot_4 Inqnavar hamakarger, fazayin taracutyunner convertot_5 Inqnavar hamakarger, fazayin taracutyunner convertot_6 Inqnavar hamakarger, fazayin taracutyunner convertot_7 Inqnavar hamakarger, fazayin taracutyunner convertot_8 Inqnavar hamakarger, fazayin taracutyunner convertot_9 Inqnavar hamakarger, fazayin taracutyunner convertot_10 Inqnavar hamakarger, fazayin taratsutyunner convertot_11 Inqnavar hamakarger, fazayin taracutyunner convertot_13 Inqnavar hamakarger, fazajin taracutjunner convertot_14 Inqnavar hamakarger, fazayin taracutyunner convertot_15 Inqnavar hamakarger, fazayin taracutyunner convertot_16 Inqnavar hamakarger, fazayin taracytyynner convertot_17 Inknavar hamakarger, fazayin taracutyunner convertot_18 Inqnavar hamakarger, fazayin taracutyunner

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  1-3 կմախքաին գրաֆներից 5 համասեռ գրաֆների ստացումը կծկում գործողության միջոցով

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm 1-3 կմախքաին գրաֆներից 5 համասեռ գրաֆների ստացումը կծկում գործողության միջոցով title_eng convertot_1 1-3 kmaxqain grafneric 5 hamaser grafneri stacum@ kckum gorcoxutyan mijocov convertot_2 1-3 kmaxqain grafneric 5 hamaser grafneri stacum@ kckum gorcoxutyan mijocov convertot_3 1-3 kmaxqain grafneric 5 hamaser grafneri stacum@ kckum gorcoxutyan mijocov convertot_4 1-3 kmaxqain grafneric 5 hamaser grafneri stacum@ kckum gorcoxutyan mijocov convertot_5 1-3 kmaxqain grafneric 5 hamaser grafneri stacum@ kckum gorcoxutyan mijocov convertot_6 1-3 kmaxqain grafneric 5 hamaser grafneri stacumy kckum gorcoxutyan mijocov convertot_7 1-3 kmakhqain grafneric 5 hamaser grafneri stacum@ kckum gorcoxutyan mijocov convertot_8 1-3 kmaxqain grafneric 5 hamaser grafneri stacum@ kckum gorcoghutyan mijocov convertot_9 1-3 kmaxqain grafneric 5 hamaser grafneri stacum@ kckum gorcoxutyan mijocov convertot_10 1-3 kmakhqain grafneric 5 hamaser grafneri stacumy ktskum gortsoghutyan mijocov convertot_11 1-3 kmaxqain grafneric 5 hamaser grafneri stacum@ kckum gorcoxutyan mijocov convertot_13 1-3 kmaxqain grafneric 5 hamaser grafneri stacum@ kckum gorcoxutjan mijocov convertot_14 1-3 kmaxqain grafneric 5 hamaser grafneri stacum@ kckum gwrcwxutyan mijwcwv convertot_15 1-3 kmaxqain grafneric 5 hamaser grafneri stacum@ kckum gorcoxutyan mighocov convertot_16 1-3 kmaxqain grafneric 5 hamaser grafneri stacym@ kckym gorcoxytyan mijocov convertot_17 1-3 kmaxkain grafneric 5 hamaser grafneri stacum@ kckum gorcoxutyan mijocov convertot_18 1-3 kmaxqain grafneric 5 hamaser grafneri stacum@ kckum gorcoxutyan mijocov

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  Դինամիկայի շարքեր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործած գրականության ցանկ

  1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ.
  2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2005թ.:
  3. Կոստանդյան Ա., Ֆահրադյան Մ., Վիճակագրության ընդհանուր տեսության խնդիրների ժողովածու, Երևան 2003թ.,
  4. Елисеева И. И., Юзбашев М. М., Общая теория статистики, М. “Финансы и статистика”, 1998г:
  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  1. Դինամիկայի շարքերի էությունը և տեսակները

  2. Դինամիկայի շարքերի վերլուծական և միջին ցուցանիշները

  Եզրակացություն

  Օգտագործած գրականության ցանկ

  title_arm Դինամիկայի շարքեր title_eng convertot_1 Dinamikayi sharqer convertot_2 Dinamikayi sharqer convertot_3 Dinamikayi sharqer convertot_4 Dinamikayi zarqer convertot_5 Dinamikayi sharqer convertot_6 Dinamikayi sharqer convertot_7 Dinamikayi sharqer convertot_8 Dinamikayi sharqer convertot_9 Dinamikayi sharqer convertot_10 Dinamikayi sarqer convertot_11 Dinamikayi sharqer convertot_13 Dinamikaji sharqer convertot_14 Dinamikayi sharqer convertot_15 Dinamikayi sharqer convertot_16 Dinamikayi sharqer convertot_17 Dinamikayi sharker convertot_18 Dinamikayi sharqer

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  Ոչ կողմնորոշված, համասեռ գրաֆների ներկման խնդիրը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1.Ներածություն                                                             

  2.Կապված աշխատանքներ                                                                                 

  Պատմական ակնարկ:                                                                                                                 

  Օգտագործվող թեորեմներ:                                                                               

  3. Գլուխ 1                                                                                             

  Օգտագործվող տերմիններ և սահմանումներ:                                                                                 

  Խնդրի դրվածքը:                                                                                                                             

  1-r համասեռ գրաֆներ:                                                                                                                             

  4. Գլուխ 2                                                                                   

  5. Գլուխ 3                                                                                    

  6. Գրականություն

  title_arm Ոչ կողմնորոշված, համասեռ գրաֆների ներկման խնդիրը title_eng convertot_1 Och koxmnoroshvac, hamaser grafneri nerkman xndir@ convertot_2 Och koxmnoroshvac, hamaser grafneri nerkman xndir@ convertot_3 Och koxmnoroshvac, hamaser grafneri nerkman xndir@ convertot_4 Och koxmnorozvac, hamaser grafneri nerkman xndir@ convertot_5 O4 koxmnoroshvac, hamaser grafneri nerkman xndir@ convertot_6 Och koxmnoroshvac, hamaser grafneri nerkman xndiry convertot_7 Och koxmnoroshvac, hamaser grafneri nerkman khndir@ convertot_8 Och koghmnoroshvac, hamaser grafneri nerkman xndir@ convertot_9 Och koxmnoroshvac, hamaser grafneri nerkman xndir@ convertot_10 O4 koghmnorosvats, hamaser grafneri nerkman khndiry convertot_11 Och koxmnoroshvac, hamaser grafneri nerkman xndir@ convertot_13 Och koxmnoroshvac, hamaser grafneri nerkman xndir@ convertot_14 Wch kwxmnwrwshvac, hamaser grafneri nerkman xndir@ convertot_15 Och koxmnoroshvac, hamaser grafneri nerkman xndir@ convertot_16 Och koxmnoroshvac, hamaser grafneri nerkman xndir@ convertot_17 Och koxmnoroshvac, hamaser grafneri nerkman xndir@ convertot_18 Och koxmnoroshvac, hamaser grafneri nerkman xndir@

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  Վերլուծության աղյուսակների (մատրիցների) մեթոդը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Վերլուծության աղյուսակների (մատրիցների) մեթոդը title_eng convertot_1 Verlucutyan axyusakneri (matricneri) metod@ convertot_2 Verlucutyan axyusakneri (matricneri) metod@ convertot_3 Verlucutyan axyusakneri (matricneri) metod@ convertot_4 Verlucutyan axyusakneri (matricneri) metod@ convertot_5 Verlucutyan axyusakneri (matricneri) metod@ convertot_6 Verlucutyan axyusakneri (matricneri) metody convertot_7 Verlucutyan axyusakneri (matricneri) metod@ convertot_8 Verlucutyan aghyusakneri (matricneri) metod@ convertot_9 Verlucutyan axyusakneri (matricneri) metod@ convertot_10 Verlutsutyan aghyusakneri (matricneri) metody convertot_11 Verlucutyan axyusakneri (matricneri) metod@ convertot_13 Verlucutjan axjusakneri (matricneri) metod@ convertot_14 Verlucutyan axyusakneri (matricneri) metwd@ convertot_15 Verlucutyan axyusakneri (matricneri) metod@ convertot_16 Verlycytyan axyysakneri (matricneri) metod@ convertot_17 Verlucutyan axyusakneri (matricneri) metod@ convertot_18 Verlucutyan axyusakneri (matricneri) metod@

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  Հայաստանի ձկնատեսակները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության    ցանկ

  1. Ձկների Հիվանդություններ Հ.Զ. Նաղաշյան, Երևան 2005թ.
  2. Г.В. Васильков Гельминтпзы рыб. М. <Колос>
  3.   http://www.usum.am/
  4. http://www.armref.com/
  5.  
  description_2

     Բովանդակություն  

  Ներածություն

  1.      Հայաստանի բնական և արհեստական ջրամբարներում բուծվեղ հիմնական ձկնատեսակները
  2.      Ակվարիումային հիմնական ձկնատեսակները
  3.      Ձկների կառուցվածքը
  4.      Եզրակացություն
  5.      Գրականության ցանկ
  title_arm Հայաստանի ձկնատեսակները title_eng convertot_1 Hayastani cknatesakner@ convertot_2 Hayastani dzknatesakner@ convertot_3 Hayastani cknatesakner@ convertot_4 Hayastani cknatesakner@ convertot_5 Hayastani cknatesakner@ convertot_6 Hayastani cknatesaknery convertot_7 Hayastani cknatesakner@ convertot_8 Hayastani cknatesakner@ convertot_9 Hayastani cknatesakner@ convertot_10 Hayastani zknatesaknery convertot_11 Hayastani cknatesakner@ convertot_13 Hajastani cknatesakner@ convertot_14 Hayastani cknatesakner@ convertot_15 Hayastani cknatesakner@ convertot_16 Hayastani cknatesakner@ convertot_17 Hayastani cknatesakner@ convertot_18 Hayastani cknatesakner@

  Կուրսային | Մաթեմատիկա

  ԹՎԻ ԳԱՂԱՓԱՐՆ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՆԵՐԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ։

  1. Ս․ Մկրտչյան , Ս․ Իսահակյան, Ա․ Աբրահամյան «Մաթեմատիկա 1»;Երևան 2015 թ․; 96 էջ։
  2. Ս․ Մկրտչյան , Ս․ Իսահակյան, Ա․ Աբրահամյան «Մաթեմատիկա 2»;Երևան 2013 թ․; 176 էջ։
  3. Ս․ Մկրտչյան , Ս․ Իսահակյան, Ա․ Աբրահամյան «Մաթեմատիկա 3»;Երևան 2015 թ․; 192 էջ։
  4. Ս․ Մկրտչյան , Ս․ Իսահակյան, Ա․ Աբրահամյան, Ռ․ Սարգսյան «Մաթեմատիկա 4»;Երևան 2013թ․;  176 էջ։
  5. Ս․ Մկրտչյան , Ս․ Իսահակյան, Ա․ Աբրահամյան «Մաթեմատիկա 5»;Երևան 2015 թ․; 196 էջ։
  6. Հ․ Ս․ Միքայելյան; «Հանրահաշվի ուսուցումը 6-8 դասարանների մեթոդական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար»; Երևան 2000թ․; 292 էջ։
  7. Հ․ Ս․ Միքաըելյան դպրոցական դասգրքեր 6-8-րդ դասրաններ։
  8. https://mediamag.am/10-interesting-facts-about-numbers/
  9. http://www.accountant.am/?p=5440
  10. https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BB%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A9%D5%BE%D5%A5%D6%80
  11. http://www.imdproc.am/p/hanrahashiv/8-dasaran/irakan-tver-7158/racivonal-tver-7159/re-75c7eb4b-5898-458d-aaf1-a2f8646b8462
  description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  Ներածություն

  1. Թիվեր  եվ թվաբանություն
  2. Տասական եվ երկուական համակարգեր
  3. Կոտորակներ եվ տոկոսներ
  4. Թվաբանություն
  5. Թվերի պատմությունը
  6. Պարզ եվ բաղադրյալ թվեր
  7. Բնական, ամբողջ եվ ռացիոնալ  թվեր
  8. Թվերը հանրահաշվում
  9. Թվերն հանրահաշվում թեմայի  մեթոդիկան
  10. Հանրահաշվի կոտորակների դաշտ
  11. Ռացիոնալ կոտորակների
  12. Իրական թվերի կարգավորված դաշտ
  13. Ընդհանուր մեթոդական խորհուրդներ թեմայի ուսուցման վերաբերյալ
  14. ՈՒսուցման պարտադիր արդյունքներ
  15. 10 հետաքրքիր փաստ թվերի մասին

  Եզրակացություն 

  Գրականություն

  title_arm ԹՎԻ ԳԱՂԱՓԱՐՆ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՆԵՐԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ title_eng convertot_1 TVI GAXAPARN EV MATEMATIKAYI NERARARKAYAKAN KAPER@ convertot_2 TVI GAXAPARN EV MATEMATIKAYI NERARARKAYAKAN KAPER@ convertot_3 TVI GAXAPARN EV MATEMATIKAYI NERARARKAYAKAN KAPER@ convertot_4 TVI GAXAPARN EV MATEMATIKAYI NERARARKAYAKAN KAPER@ convertot_5 TVI GAXAPARN EV MATEMATIKAYI NERARARKAYAKAN KAPER@ convertot_6 TVI GAXAPARN EV MATEMATIKAYI NERARARKAYAKAN KAPERY convertot_7 TVI GAXAPARN EV MATEMATIKAYI NERARARKAYAKAN KAPER@ convertot_8 TVI GAGHAPARN EV MATEMATIKAYI NERARARKAYAKAN KAPER@ convertot_9 TVI GAXAPARN EV MATEMATIKAYI NERARARKAYAKAN KAPER@ convertot_10 TVI GAGHAPARN EV MATEMATIKAYI NERARARKAYAKAN KAPERY convertot_11 TVI GAXAPARN EV MATEMATIKAYI NERARARKAYAKAN KAPER@ convertot_13 TVI GAXAPARN EV MATEMATIKAJI NERARARKAJAKAN KAPER@ convertot_14 TVI GAXAPARN EV MATEMATIKAYI NERARARKAYAKAN KAPER@ convertot_15 TVI GAXAPARN EV MATEMATIKAYI NERARARKAYAKAN KAPER@ convertot_16 TVI GAXAPARN EV MATEMATIKAYI NERARARKAYAKAN KAPER@ convertot_17 TVI GAXAPARN EV MATEMATIKAYI NERARARKAYAKAN KAPER@ convertot_18 TVI GAXAPARN EV MATEMATIKAYI NERARARKAYAKAN KAPER@

  Կուրսային | Մաթեմատիկա

  Սահմանային արտադրողականության տեսությունը, իզոքվանտ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականություն

  1. «Микроэкономика»,  под ред. Яковлевой,  М. 1997
  2. Макконнелл Р., Брю Л.  «Экономикс», Таллинн, 1993
  3. «Экономика»  под ред. Булатова, М. 1997
  4. Лисовицкий  «Микроэкономика», 1997
  5. Ա. Անդրեասյան ՙՏնտեսական գործունեության վերլուծություն՚, Եր., 2003 թ.
  6. Թ. Տոնոյան ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, Եր. 2003 թ.
  7. Մ. Գալստյան ՙԻնքարժեքի հաշվառում՚, Եր., 2001 թ.

   

  description_2

  Բովանդակություն

        Ներածություն

  1.      Փոփոխական գործոնի ընդհանուր, միջին և սահմանային արդյունքը և դրանց գրաֆիկները

  2.      Ռեսուրսների փոխադարձ փոխարինելիությունը: Տեխնոլոգիական փոխարինման սահմանային նորման

  3.      Իզոքվանտներ: Իզոքոստեր: Ծախերի մինիմալացման և շահույթի մաքսիմալացման կանոնը

  4.      Սահմանային արտադրողականություն, սահմանային արդյունք, սահմանային ծախս: Արտադրանքի սահմանային հասույթ (MRP), սահմանային արտադրանքի արժեք (VMP)

        Եզրակացություն

        Օգտագործված գրականություն

  title_arm Սահմանային արտադրողականության տեսությունը, իզոքվանտ title_eng convertot_1 Sahmanayin artadroxakanutyan tesutyun@, izoqvant convertot_2 Sahmanayin artadroxakanutyan tesutyun@, izoqvant convertot_3 Sahmanayin artadroxakanutyan tesutyun@, izoqvant convertot_4 Sahmanayin artadroxakanutyan tesutyun@, izoqvant convertot_5 Sahmanayin artadroxakanutyan tesutyun@, izoqvant convertot_6 Sahmanayin artadroxakanutyan tesutyuny, izoqvant convertot_7 Sahmanayin artadroxakanutyan tesutyun@, izoqvant convertot_8 Sahmanayin artadroghakanutyan tesutyun@, izoqvant convertot_9 Sahmanayin artadroxakanutyan tesutyun@, izoqvant convertot_10 Sahmanayin artadroghakanutyan tesutyuny, izoqvant convertot_11 Sahmanayin artadroxakanutyan tesutyun@, izoqvant convertot_13 Sahmanajin artadroxakanutjan tesutjun@, izoqvant convertot_14 Sahmanayin artadrwxakanutyan tesutyun@, izwqvant convertot_15 Sahmanayin artadroxakanutyan tesutyun@, izoqvant convertot_16 Sahmanayin artadroxakanytyan tesytyyn@, izoqvant convertot_17 Sahmanayin artadroxakanutyan tesutyun@, izokvant convertot_18 Sahmanayin artadroxakanutyan tesutyun@, izoqvant

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  Էկոնոմետրիկական մեթոդների առանձնահատկությունները և հետազատոթյան փուլերը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված գրականության ցանկ
  1.Գ.Վ.ՎարդանյանՙԷկոնոմետրիկայի հիմունքներ՚ Երևան 2003թ.,
  2. Д.Б. Карп ՙԷկոնոմետրիկա՚,
  3. Магнус Я. Р. –Эконометрика,Москва ,Дело 2004.
  4. Ղուշչյան Լ. Հ. և ուրիշն. Տարրական էկոնոմետրիկա: Ուս. Ձեռնարկ / Լ. Ղուշչյան, Տ. Թերզյան, Լ. Դավթյան. – Ե.: Զեսթ, 2002. – 280 էջ
   

  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  Էկոնոմետրիկական մեթոդների առանձնահատկությունները և հետազատոթյան փուլերը

  Եզրակացություն

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  title_arm Էկոնոմետրիկական մեթոդների առանձնահատկությունները և հետազատոթյան փուլերը title_eng convertot_1 Ekonometrikakan metodneri arancnahatkutyunner@ EV hetazatotyan puler@ convertot_2 Ekonometrikakan metodneri arandznahatkutyunner@ EV hetazatotyan puler@ convertot_3 Ekonometrikakan metodneri arancnahatkutyunner@ EV hetazatotyan puler@ convertot_4 Ekonometrikakan metodneri arancnahatkutyunner@ EV hetazatotyan puler@ convertot_5 Ekonometrikakan metodneri arancnahatkutyunner@ EV hetazatotyan puler@ convertot_6 Ekonometrikakan metodneri arancnahatkutyunnery EV hetazatotyan pulery convertot_7 Ekonometrikakan metodneri arancnahatkutyunner@ EV hetazatotyan puler@ convertot_8 Ekonometrikakan metodneri arancnahatkutyunner@ EV hetazatotyan puler@ convertot_9 Ekonometrikakan metodneri arancnahatkutyunner@ EV hetazatotyan puler@ convertot_10 Ekonometrikakan metodneri aranznahatkutyunnery EV hetazatotyan pulery convertot_11 Ekonometrikakan metodneri arancnahatkutyunner@ EV hetazatotyan puler@ convertot_13 Ekonometrikakan metodneri arancnahatkutjunner@ EV hetazatotjan puler@ convertot_14 Ekwnwmetrikakan metwdneri arancnahatkutyunner@ EV hetazatwtyan puler@ convertot_15 Ekonometrikakan metodneri arancnahatkutyunner@ EV hetazatotyan puler@ convertot_16 Ekonometrikakan metodneri arancnahatkytyynner@ EV hetazatotyan pyler@ convertot_17 Ekonometrikakan metodneri arancnahatkutyunner@ EV hetazatotyan puler@ convertot_18 Ekonometrikakan metodneri arancnahatkutyunner@ YEV hetazatotyan puler@

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  Էքստրեմալ կետեր։ Սահմանումը և օրինակներ։

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

   Բովանդակություն

  1.Էքստրեմալ կետեր։ Սահմանումը և օրինակներ։

  title_arm Էքստրեմալ կետեր։ Սահմանումը և օրինակներ։ title_eng convertot_1 Eqstremal keter։ Sahmanum@ EV orinakner։ convertot_2 Eqstremal keter։ Sahmanum@ EV orinakner։ convertot_3 Eqstremal keter։ Sahmanum@ EV orinakner։ convertot_4 Eqstremal keter։ Sahmanum@ EV orinakner։ convertot_5 Eqstremal keter։ Sahmanum@ EV orinakner։ convertot_6 Eqstremal keter։ Sahmanumy EV orinakner։ convertot_7 Eqstremal keter։ Sahmanum@ EV orinakner։ convertot_8 Eqstremal keter։ Sahmanum@ EV orinakner։ convertot_9 Eqstremal keter։ Sahmanum@ EV orinakner։ convertot_10 Eqstremal keter։ Sahmanumy EV orinakner։ convertot_11 Eqstremal keter։ Sahmanum@ EV orinakner։ convertot_13 Eqstremal keter։ Sahmanum@ EV orinakner։ convertot_14 Eqstremal keter։ Sahmanum@ EV orinakner։ convertot_15 Eqstremal keter։ Sahmanum@ EV orinakner։ convertot_16 Eqstremal keter։ Sahmanym@ EV orinakner։ convertot_17 Ekstremal keter։ Sahmanum@ EV orinakner։ convertot_18 Eqstremal keter։ Sahmanum@ YEV orinakner։

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  Մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1. Մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը [117-121]
  2. Քանակական քիմիական վերլուծության մեթոդիկան բնութագրող ցուցանիշները
  3. Աստիճանավորում
  4. Ընդունելիության ստուգում
  5. Ստանդարտ նմուշների սխալմունքները   
  6. Ստանդարտ նմուշներում նյութի կուտակման հենքային արժեքի սահմանում
    
  title_arm Մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը title_eng convertot_1 Matematikakan vijakagrutyan tarrer@ convertot_2 Matematikakan vijakagrutyan tarrer@ convertot_3 Matematikakan vijakagrutyan tarrer@ convertot_4 Matematikakan vijakagrutyan tarrer@ convertot_5 Matematikakan vijakagrutyan tarrer@ convertot_6 Matematikakan vijakagrutyan tarrery convertot_7 Matematikakan vijakagrutyan tarrer@ convertot_8 Matematikakan vijakagrutyan tarrer@ convertot_9 Matematikakan vijakagrutyan tarrer@ convertot_10 Matematikakan vijakagrutyan tarrery convertot_11 Matematikakan vijakagrutyan tarrer@ convertot_13 Matematikakan vijakagrutjan tarrer@ convertot_14 Matematikakan vijakagrutyan tarrer@ convertot_15 Matematikakan vijakagrutyan tarrer@ convertot_16 Matematikakan vijakagrytyan tarrer@ convertot_17 Matematikakan vijakagrutyan tarrer@ convertot_18 Matematikakan vijakagrutyan tarrer@

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՀՈՍՔԸ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

   Բովանդակություն

  Ներածություն
  1.    Ցանցեր
  2.    Հոսքեր ցանցերում
   

  title_arm ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՀՈՍՔԸ title_eng convertot_1 STACIONAR ARAVELAGUYN HOSQ@ convertot_2 STACIONAR ARAVELAGUYN HOSQ@ convertot_3 STACIONAR ARAVELAGUYN HOSQ@ convertot_4 STACIONAR ARAVELAGUYN HOSQ@ convertot_5 STACIONAR ARAVELAGUYN HOSQ@ convertot_6 STACIONAR ARAVELAGUYN HOSQY convertot_7 STACIONAR ARAVELAGUYN HOSQ@ convertot_8 STACIONAR ARAVELAGUYN HOSQ@ convertot_9 STACIONAR ARAVELAGUYN HOSQ@ convertot_10 STACIONAR ARAVELAGUYN HOSQY convertot_11 STACIONAR ARAVELAGUYN HOSQ@ convertot_13 STACIONAR ARAVELAGUJN HOSQ@ convertot_14 STACIWNAR ARAVELAGUYN HWSQ@ convertot_15 STACIONAR ARAVELAGUYN HOSQ@ convertot_16 STACIONAR ARAVELAGYYN HOSQ@ convertot_17 STACIONAR ARAVELAGUYN HOSK@ convertot_18 STACIONAR ARAVELAGUYN HOSQ@

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  Տրանսֆորամտորային կայանների, տիպի, տեղերի թվի և տրանսֆորմատորների հզորության ընտրությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1. Տրանսֆորամտորային կայանների, տիպի, տեղերի թվի և տրանսֆորմատորների հզորության ընտրությունը
  2. ՏՍ 0,4կՎ շինաներում հաշվարկային էլեկտրական բեռնումները
  3. Ըստ տարբերակների 10կՎ բաշխիչ ցանցի պարամետրերի հաշվարկը
  4. Ըստ երկճառագայթային սխեայի 10կՎ լարման մալուխային ցանցի պարամետրերի հաշվարկըց
  title_arm Տրանսֆորամտորային կայանների, տիպի, տեղերի թվի և տրանսֆորմատորների հզորության ընտրությունը title_eng convertot_1 Transforamtorayin kayanneri, tipi, texeri tvi EV transformatorneri hzorutyan @ntrutyun@ convertot_2 Transforamtorayin kayanneri, tipi, texeri tvi EV transformatorneri hzorutyan @ntrutyun@ convertot_3 Transforamtorayin kayanneri, tipi, texeri tvi EV transformatorneri hzorutyan @ntrutyun@ convertot_4 Transforamtorayin kayanneri, tipi, texeri tvi EV transformatorneri hzorutyan @ntrutyun@ convertot_5 Transforamtorayin kayanneri, tipi, texeri tvi EV transformatorneri hzorutyan @ntrutyun@ convertot_6 Transforamtorayin kayanneri, tipi, texeri tvi EV transformatorneri hzorutyan yntrutyuny convertot_7 Transforamtorayin kayanneri, tipi, texeri tvi EV transformatorneri hzorutyan @ntrutyun@ convertot_8 Transforamtorayin kayanneri, tipi, tegheri tvi EV transformatorneri hzorutyan @ntrutyun@ convertot_9 Transforamtorayin kayanneri, tipi, texeri tvi EV transformatorneri hzorutyan @ntrutyun@ convertot_10 Transforamtorayin kayanneri, tipi, tegheri tvi EV transformatorneri hzorutyan yntrutyuny convertot_11 Transforamtorayin kayanneri, tipi, texeri tvi EV transformatorneri hzorutyan @ntrutyun@ convertot_13 Transforamtorajin kajanneri, tipi, texeri tvi EV transformatorneri hzorutjan @ntrutjun@ convertot_14 Transfwramtwrayin kayanneri, tipi, texeri tvi EV transfwrmatwrneri hzwrutyan @ntrutyun@ convertot_15 Transforamtorayin kayanneri, tipi, texeri tvi EV transformatorneri hzorutyan @ntrutyun@ convertot_16 Transforamtorayin kayanneri, tipi, texeri tvi EV transformatorneri hzorytyan @ntrytyyn@ convertot_17 Transforamtorayin kayanneri, tipi, texeri tvi EV transformatorneri hzorutyan @ntrutyun@ convertot_18 Transforamtorayin kayanneri, tipi, texeri tvi YEV transformatorneri hzorutyan @ntrutyun@

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  Փոփոխականների ֆունկցիայի մաքսիմումը և մինիմումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  1. Վ.Վ.Սաղաթելյան  <<Բարձրագույն մաթեմատիկայի դասընթաց>>   (Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ), II Մաս   - 1969թ.       
  2. Գ.Մ.Ֆիխտենգոլց  <<Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ>>  -1970թ.

   

   

  description_2

  Բովանդակություն

  Փոփոխականների ֆունկցիայի մաքսիմումը և մինիմումը

  Եզրակացություն

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  title_arm Փոփոխականների ֆունկցիայի մաքսիմումը և մինիմումը title_eng convertot_1 Popoxakanneri funkciayi maqsimum@ EV minimum@ convertot_2 Popoxakanneri funkciayi maqsimum@ EV minimum@ convertot_3 Popoxakanneri funkciayi maqsimum@ EV minimum@ convertot_4 Popoxakanneri funkciayi maqsimum@ EV minimum@ convertot_5 Popoxakanneri funkciayi maqsimum@ EV minimum@ convertot_6 Popoxakanneri funkciayi maqsimumy EV minimumy convertot_7 Popokhakanneri funkciayi maqsimum@ EV minimum@ convertot_8 Popoxakanneri funkciayi maqsimum@ EV minimum@ convertot_9 Popoxakanneri funkciayi maqsimum@ EV minimum@ convertot_10 Popokhakanneri funkciayi maqsimumy EV minimumy convertot_11 Popoxakanneri funkciayi maqsimum@ EV minimum@ convertot_13 Popoxakanneri funkciaji maqsimum@ EV minimum@ convertot_14 Pwpwxakanneri funkciayi maqsimum@ EV minimum@ convertot_15 Popoxakanneri funkciayi maqsimum@ EV minimum@ convertot_16 Popoxakanneri fynkciayi maqsimym@ EV minimym@ convertot_17 Popoxakanneri funkciayi maksimum@ EV minimum@ convertot_18 Popoxakanneri funkciayi maqsimum@ YEV minimum@

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի