Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Սպորտ գտնվել է 11 նյութ)


  Դիպլոմային | Սպորտ

  Սպորտ-1

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Սպորտ-1 title_eng sport - loxord convertot_1 Sport-1 convertot_2 Sport-1 convertot_3 Sport-1 convertot_4 Sport-1 convertot_5 Sport-1 convertot_6 Sport-1 convertot_7 Sport-1 convertot_8 Sport-1 convertot_9 Sport-1 convertot_10 Sport-1 convertot_11 Sport-1 convertot_13 Sport-1 convertot_14 Spwrt-1 convertot_15 Sport-1 convertot_16 Sport-1 convertot_17 Sport-1 convertot_18 Sport-1

  Դիպլոմային | Սպորտ

  Ֆուտբոլ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

  1. II փուլ ՙՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼ (11-12 ՏԱՐԵԿԱՆ)՚

  1.1. 11-12 ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՍԱԿԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

  1.2. ՄԱՐԶՈՒՄԱՅԻՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

  1.3. Պատրաստվածության ելակետային մակարդակի գնահատում

  1.3.1. Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստվածություն

  1.3.2. Հատուկ ֆիզիկական պատրաստվածություն

  1.3.3. Տեխնիական պատաստվածություն

  1.3.4. Պատրաստվածության այլ տեսակներ

  1.4. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՈՒՆ

  1.4.1. Մարզական բեռնում

  1.4.2. Ֆիզիկական հատկանիշների զարգացման համար կիրառվող մեթոդները

  1.4.3. Կոորդինացման, ճկունության, ճարպկության, արագության, ուժի, ուժային-արագության հատկությունների, դիմացկունության զարգացումը

  1.5. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

  1.5.1. Ինչ է տեխնիկան

  Ոուսուցման մեթոդներ

  1.5.2. Գնդակների կասեցման և փոխանցումների ուսուցում

  1.5.3. Հարվածներին ուսուցում

  1.5.4. ՙՖինտերի՚ ուսուցում

  1.5.5. Գնդակի խլելու ուսուցում

  1.5.6. Դարպասապահի ուսուցում

  1.6. ՄԱՐՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

  1.6.1. Խաղացողների գործառույթները

  1.6.1. Պաշտպանների խաղը

  1.6.3. Կիսապաշտպանների խաղը

  1.6.4. Հարձակվողների խաղը

  1.6.5. Պաշտպանության մարտավարություն: Անհատական

  1.6.6. Պաշտպանության խմբային մարտավարություն

  1.6.7. Հարձակման մարտավարություն: Անհատական մարտավարություն

  1.6.8. Հարձակման խմբային մարտավարություն

  1.6.9. Լրացուցիչ նյութ լավագույն մարտավարական հատկանիշներին նպաստող հատուկ հատկանիշների զարգացման վերաբերյալ

  1.6.10. Դարպասապահի մարտավարական պատրաստվածություն

           II. ՙՀարձակման գործողություններ՚: Հարձակման կազմակերպում դարպասներից հետադարձման դեպքում.

           II. Գործընկերների գործողությունների ղեկավարում

  11-14 տարեկան ֆուտբոլիստների համար խաղի կանոնները

   

   

  title_arm Ֆուտբոլ title_eng convertot_1 Futbol convertot_2 Futbol convertot_3 Futbol convertot_4 Futbol convertot_5 Futbol convertot_6 Futbol convertot_7 Futbol convertot_8 Futbol convertot_9 Futbol convertot_10 Futbol convertot_11 Futbol convertot_13 Futbol convertot_14 Futbwl convertot_15 Futbol convertot_16 Fytbol convertot_17 Futbol convertot_18 Futbol

  Կուրսային | Սպորտ

  Մարզական թեստերի տեսական հիմունքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

   

  ԹԵՍՏԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
  ԹԵՍՏԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍ
  ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒՄԸ 
  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ
  ԹԵՍՏԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ (ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ) ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ 
  ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
  ԹԵՍՏԻ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԲՅԵԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
  ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆՈՒՄ ԹԵՍՏԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
  ՊԱՐԶԱԳՈՒՅՆ ՄԱՐԶԱ-ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԴԱՉԱՓԱԿԱՆ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
  ՄԱՐՄՆԻ ԶԱՆԳՎԱԾԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
  ՄԱՐՄՆԻ ՀԱՍԱԿԻ (ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ) ՈՐՈՇՈՒՄԸ
  ՄԱՐՄՆԻ ՇՐՋԱՆԱԳԾԻ ՉԱՓՈՒՄԸ 
  Կրծքավանդակի շրջագծի չափում 
  Վերջույթների շրջագծի չափում
  ԹՈՔԵՐԻ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ՉԱՓՈՒՄ
  ԱՊՆԷՈԻ (ՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ՊԱՀՈՒՄ) ՉԱՓՈՒՄ
  ՊՈՒԼՍԻ ՀԱՃԱԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԸ (ՊՈՒԼՍ, ՍՐՏԽՈՓՈՑԻ ՀԱՃԱԽՈՒԹՅՈՒՆ) 
  ԱՐՅԱՆ ՃՆՇՄԱՆ ՉԱՓՈՒՄԸ (ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄ, PP)
  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՐԶՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՍՏԵՐ
  ԹԵՍՏԵՐ ՍՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
  ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՓՈՐՁԵՐ ՀԱՆԳՍՏԻ ՎԻՃԱԿՈՒՄ 
  ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄԸ
  ՌԵԶԵՐՎՆԵՐ ՊԱՀԱՆՋՈՂ (ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ) ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՖՈՒՆԿՑՈՆԱԼ ՓՈՐՁԵՐ

   

  title_arm Մարզական թեստերի տեսական հիմունքները title_eng convertot_1 Marzakan testeri tesakan himunqner@ convertot_2 Marzakan testeri tesakan himunqner@ convertot_3 Marzakan testeri tesakan himunqner@ convertot_4 Marzakan testeri tesakan himunqner@ convertot_5 Marzakan testeri tesakan himunqner@ convertot_6 Marzakan testeri tesakan himunqnery convertot_7 Marzakan testeri tesakan himunqner@ convertot_8 Marzakan testeri tesakan himunqner@ convertot_9 Marzakan testeri tesakan himunqner@ convertot_10 Marzakan testeri tesakan himunqnery convertot_11 Marzakan testeri tesakan himunqner@ convertot_13 Marzakan testeri tesakan himunqner@ convertot_14 Marzakan testeri tesakan himunqner@ convertot_15 Marzakan testeri tesakan himunqner@ convertot_16 Marzakan testeri tesakan himynqner@ convertot_17 Marzakan testeri tesakan himunkner@ convertot_18 Marzakan testeri tesakan himunqner@

  Դիպլոմային | Սպորտ

  Ֆուտբոլ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 <p>ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ</p> <p>1. II փուլ ՙՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼ (11-12 ՏԱՐԵԿԱՆ)՚</p> <p>1.1. 11-12 ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՍԱԿԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ</p> <p>1.2. ՄԱՐԶՈՒՄԱՅԻՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ</p> <p>1.3. Պատրաստվածության ելակետային մակարդակի գնահատում</p> <p>1.3.1. Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստվածություն</p> <p>1.3.2. Հատուկ ֆիզիկական պատրաստվածություն</p> <p>1.3.3. Տեխնիական պատաստվածություն</p> <p>1.3.4. Պատրաստվածության այլ տեսակներ</p> <p>1.4. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՈՒՆ</p> <p>1.4.1. Մարզական բեռնում</p> <p>1.4.2. Ֆիզիկական հատկանիշների զար&bull;ացման համար կիրառվող մեթոդները</p> <p>1.4.3. Կոորդինացման, ճկունության, ճարպկության, արագության, ուժի, ուժային-արագության հատկությունների, դիմացկունության զարգացումը</p> <p>1.5. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ</p> <p>1.5.1. Ինչ է տեխնիկան</p> <p>Ոուսուցման մեթոդներ</p> <p>1.5.2. Գնդակների կասեցման և փոխանցումների ուսուցում</p> <p>1.5.3. Հարվածներին ուսուցում</p> <p>1.5.4. ՙՖինտերի՚ ուսուցում</p> <p>1.5.5. Գնդակի խլելու ուսուցում</p> <p>1.5.6. Դարպասապահի ուսուցում</p> <p>1.6. ՄԱՐՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ</p> <p>1.6.1. Խաղացողների գործառույթները</p> <p>1.6.1. Պաշտպանների խաղը</p> <p>1.6.3. Կիսապաշտպանների խաղը</p> <p>1.6.4. Հարձակվողների խաղը</p> <p>1.6.5. Պաշտպանության մարտավարություն: Անհատական</p> <p>1.6.6. Պաշտպանության խմբային մարտավարություն</p> <p>1.6.7. Հարձակման մարտավարություն: Անհատական մարտավարություն</p> <p>1.6.8. Հարձակման խմբային մարտավարություն</p> <p>1.6.9. Լրացուցիչ նյութ լավագույն մարտավարական հատկանիշներին նպաստող հատուկ հատկանիշների զարգացման վերաբերյալ</p> <p>1.6.10. Դարպասապահի մարտավարական պատրաստվածություն</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; II. ՙՀարձակման գործողություններ՚: Հարձակման կազմակերպում դարպասներից հետադարձման դեպքում</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; II. Գործընկերների գործողությունների ղեկավարում</p> <p>11-14 տարեկան ֆուտբոլիստների համար խաղի կանոնները</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> title_arm Ֆուտբոլ title_eng convertot_1 Futbol convertot_2 Futbol convertot_3 Futbol convertot_4 Futbol convertot_5 Futbol convertot_6 Futbol convertot_7 Futbol convertot_8 Futbol convertot_9 Futbol convertot_10 Futbol convertot_11 Futbol convertot_13 Futbol convertot_14 Futbwl convertot_15 Futbol convertot_16 Fytbol convertot_17 Futbol convertot_18 Futbol

  Ռեֆերատ | Սպորտ

  Օլիմպիական խաղեր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 <p>Օլիմպիական խաղեր</p> title_arm Օլիմպիական խաղեր title_eng convertot_1 Olimpiakan xaxer convertot_2 Olimpiakan xaxer convertot_3 Olimpiakan xaxer convertot_4 Olimpiakan xaxer convertot_5 Olimpiakan xaxer convertot_6 Olimpiakan xaxer convertot_7 Olimpiakan khaxer convertot_8 Olimpiakan xagher convertot_9 Olimpiakan xaxer convertot_10 Olimpiakan khagher convertot_11 Olimpiakan xaxer convertot_13 Olimpiakan xaxer convertot_14 Olimpiakan xaxer convertot_15 Olimpiakan xaxer convertot_16 Olimpiakan xaxer convertot_17 Olimpiakan xaxer convertot_18 Olimpiakan xaxer

  Հոդված | Սպորտ

  aaaaaaa

  Իմանալ ավելին

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի