Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Ժուռնալիստիկա գտնվել է 248 նյութ)


  Ռեֆերատ | Ժուռնալիստիկա

  Ինֆորմացիա, բովանդակությունը, տեսակները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ինֆորմացիա, բովանդակությունը, տեսակները title_eng informacia haskacutyun@ convertot_1 Informacia, bovandakutyun@, tesakner@ convertot_2 Informacia, bovandakutyun@, tesakner@ convertot_3 Informacia, bovandakutyun@, tesakner@ convertot_4 Informacia, bovandakutyun@, tesakner@ convertot_5 Informacia, bovandakutyun@, tesakner@ convertot_6 Informacia, bovandakutyuny, tesaknery convertot_7 Informacia, bovandakutyun@, tesakner@ convertot_8 Informacia, bovandakutyun@, tesakner@ convertot_9 Informacia, bovandakutyun@, tesakner@ convertot_10 Informacia, bovandakutyuny, tesaknery convertot_11 Informacia, bovandakutyun@, tesakner@ convertot_13 Informacia, bovandakutjun@, tesakner@ convertot_14 Infwrmacia, bwvandakutyun@, tesakner@ convertot_15 Informacia, bovandakutyun@, tesakner@ convertot_16 Informacia, bovandakytyyn@, tesakner@ convertot_17 Informacia, bovandakutyun@, tesakner@ convertot_18 Informacia, bovandakutyun@, tesakner@

  Ռեֆերատ | Ժուռնալիստիկա

  Ժուրնալիստական կրթության արդի փուլի առանձնահատկությունները և զարգացման միտումները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2
  1. Բոլոնիայի հռչակագիրը և մեր կրթական համակարգը
  2. Կրթության երկաստիճան համակարգ
  Ամփոփում
  Օգտագործված աղբյուրներ


  title_arm Ժուրնալիստական կրթության արդի փուլի առանձնահատկությունները և զարգացման միտումները title_eng jurnalistakan krtutyan ardi puli aranznahatkutyunner@ convertot_1 jurnalistakan krtutyan ardi puli arancnahatkutyunner@ EV zargacman mitumner@ convertot_2 jurnalistakan krtutyan ardi puli arandznahatkutyunner@ EV zargacman mitumner@ convertot_3 jurnalistakan krtutyan ardi puli arancnahatkutyunner@ EV zargacman mitumner@ convertot_4 jurnalistakan krtutyan ardi puli arancnahatkutyunner@ EV zargacman mitumner@ convertot_5 jurnalistakan krtutyan ardi puli arancnahatkutyunner@ EV zargacman mitumner@ convertot_6 jurnalistakan krtutyan ardi puli arancnahatkutyunnery EV zargacman mitumnery convertot_7 jurnalistakan krtutyan ardi puli arancnahatkutyunner@ EV zargacman mitumner@ convertot_8 jurnalistakan krtutyan ardi puli arancnahatkutyunner@ EV zargacman mitumner@ convertot_9 GHurnalistakan krtutyan ardi puli arancnahatkutyunner@ EV zargacman mitumner@ convertot_10 ghurnalistakan krtutyan ardi puli aranznahatkutyunnery EV zargacman mitumnery convertot_11 jurnalistakan krtutyan ardi puli arancnahatkutyunner@ EV zargacman mitumner@ convertot_13 jurnalistakan krtutjan ardi puli arancnahatkutjunner@ EV zargacman mitumner@ convertot_14 jurnalistakan krtutyan ardi puli arancnahatkutyunner@ EV zargacman mitumner@ convertot_15 jurnalistakan krtutyan ardi puli arancnahatkutyunner@ EV zargacman mitumner@ convertot_16 jyrnalistakan krtytyan ardi pyli arancnahatkytyynner@ EV zargacman mitymner@ convertot_17 jurnalistakan krtutyan ardi puli arancnahatkutyunner@ EV zargacman mitumner@ convertot_18 jurnalistakan krtutyan ardi puli arancnahatkutyunner@ YEV zargacman mitumner@

  Ռեֆերատ | Ժուռնալիստիկա

  «Ռադիո Հայիե և «Ստերեո ստուդիայիե լեզվի և ոճի համեմատական բնութագիրը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm «Ռադիո Հայիե և «Ստերեո ստուդիայիե լեզվի և ոճի համեմատական բնութագիրը title_eng raio Hayi ev Steroy Studiai Lezu ev voch convertot_1 «Radio Hayie EV «Stereo studiayie lezvi EV oji hamematakan bnutagir@ convertot_2 «Radio Hayie EV «Stereo studiayie lezvi EV oji hamematakan bnutagir@ convertot_3 «Radio Hayie EV «Stereo studiayie lezvi EV oji hamematakan bnutagir@ convertot_4 «Radio Hayie EV «Stereo studiayie lezvi EV oji hamematakan bnutagir@ convertot_5 «Radio Hayie EV «Stereo studiayie lezvi EV oji hamematakan bnutagir@ convertot_6 «Radio Hayie EV «Stereo studiayie lezvi EV oji hamematakan bnutagiry convertot_7 «Radio Hayie EV «Stereo studiayie lezvi EV oji hamematakan bnutagir@ convertot_8 «Radio Hayie EV «Stereo studiayie lezvi EV oji hamematakan bnutagir@ convertot_9 «Radio Hayie EV «Stereo studiayie lezvi EV oji hamematakan bnutagir@ convertot_10 «Radio Hayie EV «Stereo studiayie lezvi EV oji hamematakan bnutagiry convertot_11 «Radio Hayie EV «Stereo studiayie lezvi EV oji hamematakan bnutagir@ convertot_13 «Radio Hajie EV «Stereo studiajie lezvi EV oji hamematakan bnutagir@ convertot_14 «Radiw Hayie EV «Sterew studiayie lezvi EV wji hamematakan bnutagir@ convertot_15 «Radio Hayie EV «Stereo studiayie lezvi EV oji hamematakan bnutagir@ convertot_16 «Radio Hayie EV «Stereo stydiayie lezvi EV oji hamematakan bnytagir@ convertot_17 «Radio Hayie EV «Stereo studiayie lezvi EV oji hamematakan bnutagir@ convertot_18 «Radio Hayie YEV «Stereo studiayie lezvi YEV oji hamematakan bnutagir@

  Ռեֆերատ | Ժուռնալիստիկա

  Արդյունաբերությունը հանրային և մասնավոր ռադիոկայաններում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Արդյունաբերությունը հանրային և մասնավոր ռադիոկայաններում title_eng ardyunaberutyun@ hanrayin ev masnavor radiokayannerum convertot_1 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_2 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_3 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_4 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_5 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_6 Ardyunaberutyuny hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_7 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_8 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_9 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_10 Ardyunaberutyuny hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_11 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_13 Ardjunaberutjun@ hanrajin EV masnavor radiokajannerum convertot_14 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavwr radiwkayannerum convertot_15 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_16 Ardyynaberytyyn@ hanrayin EV masnavor radiokayannerym convertot_17 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_18 Ardyunaberutyun@ hanrayin YEV masnavor radiokayannerum

  Ռեֆերատ | Ժուռնալիստիկա

  Արդյունավետությունը հանրային և մասնավոր ռադիոկայաններում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Արդյունավետությունը հանրային և մասնավոր ռադիոկայաններում title_eng ardyunaberutyun@ hanrayin ev masnavor radiokayannerum2. convertot_1 Ardyunavetutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_2 Ardyunavetutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_3 Ardyunavetutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_4 Ardyunavetutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_5 Ardyunavetutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_6 Ardyunavetutyuny hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_7 Ardyunavetutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_8 Ardyunavetutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_9 Ardyunavetutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_10 Ardyunavetutyuny hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_11 Ardyunavetutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_13 Ardjunavetutjun@ hanrajin EV masnavor radiokajannerum convertot_14 Ardyunavetutyun@ hanrayin EV masnavwr radiwkayannerum convertot_15 Ardyunavetutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_16 Ardyynavetytyyn@ hanrayin EV masnavor radiokayannerym convertot_17 Ardyunavetutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum convertot_18 Ardyunavetutyun@ hanrayin YEV masnavor radiokayannerum

  Ռեֆերատ | Ժուռնալիստիկա

  Արդյունաբերությունը հանրային և մասնավոր ռադիոկայաններում-2

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Արդյունաբերությունը հանրային և մասնավոր ռադիոկայաններում-2 title_eng ardyunaberutyun@ hanrayin ev masnavor radiokayannerum convertot_1 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum-2 convertot_2 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum-2 convertot_3 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum-2 convertot_4 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum-2 convertot_5 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum-2 convertot_6 Ardyunaberutyuny hanrayin EV masnavor radiokayannerum-2 convertot_7 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum-2 convertot_8 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum-2 convertot_9 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum-2 convertot_10 Ardyunaberutyuny hanrayin EV masnavor radiokayannerum-2 convertot_11 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum-2 convertot_13 Ardjunaberutjun@ hanrajin EV masnavor radiokajannerum-2 convertot_14 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavwr radiwkayannerum-2 convertot_15 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum-2 convertot_16 Ardyynaberytyyn@ hanrayin EV masnavor radiokayannerym-2 convertot_17 Ardyunaberutyun@ hanrayin EV masnavor radiokayannerum-2 convertot_18 Ardyunaberutyun@ hanrayin YEV masnavor radiokayannerum-2

  Ռեֆերատ | Ժուռնալիստիկա

  Դինամիտ FM-ի երաժշտական և լրատվական ծրագրերը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Քոհլեր Դ., Ռադիոհեռուստատեսային լուրերի պատրաստման և մատուցման ձեռնարկ, Ե., 2001
  2. Հովսեփյան Մ., Ռադիոշուկայի օրինաչափություները և զար‎շգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում, Ե., 2002
  3. Ժուռնալիստիկայի տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Ա, Ե., 1999
  4. Ժուռնալիստիկայի տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Բ, Ե., 2001
  5. Ժուռնալիստիկայի տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Գ, Ե., 2002
  6. Ժուռնալիստիկայի տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Դ, Ե., 2002
  7. Ժուռնալիստիկայի տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Ե, Ե., 2003
  8. «ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օևենքըª հարակից օրեքներով», Ե., 2001
  description_2


  Ներածություն
  Դինամիտ FM-ի լրատվական և երաժշտական ծրագրերը
  Եզրակացություն  title_arm Դինամիտ FM-ի երաժշտական և լրատվական ծրագրերը title_eng dinamit FM-i erashtakan ev lratvakan cragrer@ convertot_1 Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan cragrer@ convertot_2 Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan cragrer@ convertot_3 Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan cragrer@ convertot_4 Dinamit FM-i erajztakan EV lratvakan cragrer@ convertot_5 Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan cragrer@ convertot_6 Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan cragrery convertot_7 Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan cragrer@ convertot_8 Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan cragrer@ convertot_9 Dinamit FM-i eraghshtakan EV lratvakan cragrer@ convertot_10 Dinamit FM-i eraghstakan EV lratvakan tsragrery convertot_11 Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan cragrer@ convertot_13 Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan cragrer@ convertot_14 Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan cragrer@ convertot_15 Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan cragrer@ convertot_16 Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan cragrer@ convertot_17 Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan cragrer@ convertot_18 Dinamit FM-i erajshtakan YEV lratvakan cragrer@

  Ռեֆերատ | Ժուռնալիստիկա

  Համբարձում Առաքելյան հրապարակախոս

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Լ. Ա. Ալոյան, ««Մշակ» լրագրի հրապարակախոսությունը 1905-1921 թթ.», Ե., 2003
  2. Հ. Բաղդասարյան «Ժուռնալիստիկան, ժուռնալիստը և ժամանակը», Ե.,1989,
  3. «Հայ պարբերական մամուլի պատմություն», հատոր I և II
  description_2

  Ներածություն
  Համբարձում Առաքելյան հրապարակախոս
  Եզրակացություն  title_arm Համբարձում Առաքելյան հրապարակախոս title_eng Hambarcum Araqelyan hraparakaxos convertot_1 Hambarcum Araqelyan hraparakaxos convertot_2 Hambardzum Araqelyan hraparakaxos convertot_3 Hambarcum Araqelyan hraparakaxos convertot_4 Hambarcum Araqelyan hraparakaxos convertot_5 Hambarcum Araqelyan hraparakaxos convertot_6 Hambarcum Araqelyan hraparakaxos convertot_7 Hambarcum Araqelyan hraparakakhos convertot_8 Hambarcum Araqelyan hraparakaxos convertot_9 Hambarcum Araqelyan hraparakaxos convertot_10 Hambarzum Araqelyan hraparakakhos convertot_11 Hambarcum Araqelyan hraparakaxos convertot_13 Hambarcum Araqeljan hraparakaxos convertot_14 Hambarcum Araqelyan hraparakaxws convertot_15 Hambarcum Araqelyan hraparakaxos convertot_16 Hambarcym Araqelyan hraparakaxos convertot_17 Hambarcum Arakelyan hraparakaxos convertot_18 Hambarcum Araqelyan hraparakaxos

  Ռեֆերատ | Ժուռնալիստիկա

  Ինչու են ժուռֆակում քիչ տղաները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ինչու են ժուռֆակում քիչ տղաները title_eng inchu en Jurfakum txaner@ qich convertot_1 Inchu en jurfakum qich txaner@ convertot_2 Inchu en jurfakum qich txaner@ convertot_3 Inchu en jurfakum qich txaner@ convertot_4 Inchu en jurfakum qich txaner@ convertot_5 In4u en jurfakum qi4 txaner@ convertot_6 Inchu en jurfakum qich txanery convertot_7 Inchu en jurfakum qich txaner@ convertot_8 Inchu en jurfakum qich tghaner@ convertot_9 Inchu en ghurfakum qich txaner@ convertot_10 In4u en ghurfakum qi4 tghanery convertot_11 Inchu en jurfakum qich txaner@ convertot_13 Inchu en jurfakum qich txaner@ convertot_14 Inchu en jurfakum qich txaner@ convertot_15 Inchu en jurfakum qich txaner@ convertot_16 Inchy en jyrfakym qich txaner@ convertot_17 Inchu en jurfakum kich txaner@ convertot_18 Inchu en jurfakum qich txaner@

  Ռեֆերատ | Ժուռնալիստիկա

  Քաղաքական մշակույթ-2

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Краткий политический словарь.- 6-ое издание. Москва, 1989
  2. Голосов, Г. В., Лифанов А. В. Введение в политологию. Учебное пособие. Новосибирск, 1991
  3. Основы политологии. Учебное пособие, Ростов-на-Дону, 1993

  description_2

  Ներածություն
  1. “Քաղաքական կուլտւրա” հասկացությունը և դրա բովանդակությունը
  2. Քաղաքական կուլտւրա նշանակությունն ու ֆունկցիաները
  3. Քաղաքական կուլտւրայի ներքին կառուցվածքը
  4. Քաղաքական կուլտուրայի տեսակները  title_arm Քաղաքական մշակույթ-2 title_eng qaxaqakan mshakuyt convertot_1 Qaxaqakan mshakuyt-2 convertot_2 Qaxaqakan mshakuyt-2 convertot_3 Qaxaqakan mshakuyt-2 convertot_4 Qaxaqakan mzakuyt-2 convertot_5 Qaxaqakan mshakuyt-2 convertot_6 Qaxaqakan mshakuyt-2 convertot_7 Qaxaqakan mshakuyt-2 convertot_8 Qaghaqakan mshakuyt-2 convertot_9 Qaxaqakan mshakuyt-2 convertot_10 Qaghaqakan msakuyt-2 convertot_11 Qaxaqakan mshakuyt-2 convertot_13 Qaxaqakan mshakujt-2 convertot_14 Qaxaqakan mshakuyt-2 convertot_15 Qaxaqakan mshakuyt-2 convertot_16 Qaxaqakan mshakyyt-2 convertot_17 Kaxakakan mshakuyt-2 convertot_18 Qaxaqakan mshakuyt-2

  Ռեֆերատ | Ժուռնալիստիկա

  Ռադիո

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ռադիո title_eng Radio convertot_1 Radio convertot_2 Radio convertot_3 Radio convertot_4 Radio convertot_5 Radio convertot_6 Radio convertot_7 Radio convertot_8 Radio convertot_9 Radio convertot_10 Radio convertot_11 Radio convertot_13 Radio convertot_14 Radiw convertot_15 Radio convertot_16 Radio convertot_17 Radio convertot_18 Radio

  Ռեֆերատ | Ժուռնալիստիկա

  Շիրվանզադեն <<Արձագանքի>> թղթակից

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Մ. Հ. Մխիթարյան, «XIX դարի երկրորդ կեսի արևելահայ պարբերական մամուլի պատմությունից», Ե., 1976
  2. Հր. Ս. Թամրազյան, «Շիրվանզադե, կյանքը և գործը», Ե., 1961


  description_2


  Ներածություն
  Շիրվանզադեն «Արձագանքիե թղթակից
  Եզրակացություն
  title_arm Շիրվանզադեն <<Արձագանքի>> թղթակից title_eng Shirvanzaden arzaganqi xmbagir convertot_1 SHirvanzaden <> txtakic convertot_2 SHirvanzaden <> txtakic convertot_3 SHirvanzaden <> txtakic convertot_4 Zirvanzaden <> txtakic convertot_5 SHirvanzaden <> txtakic convertot_6 SHirvanzaden <> txtakic convertot_7 SHirvanzaden <> txtakic convertot_8 SHirvanzaden <> tghtakic convertot_9 SHirvanzaden <> txtakic convertot_10 Sirvanzaden <> tghtakic convertot_11 SHirvanzaden <> txtakic convertot_13 SHirvanzaden <> txtakic convertot_14 SHirvanzaden <> txtakic convertot_15 SHirvanzaden <> txtakic convertot_16 SHirvanzaden <> txtakic convertot_17 SHirvanzaden <> txtakic convertot_18 SHirvanzaden <> txtakic

  Ռեֆերատ | Ժուռնալիստիկա

  Խոսքի ազատության սահմանափակումները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Մարդու իրավունքների հիմնարար ազատություների մասին Եվրոպայի կոնվենցիայի 10-րդ համագումարի որոշումներ,
  2. Մամուլ և ժողովրդավարություն,
  3. Գալարյան Թ., «Հեռուստալրագրության հիմունքներ», Ե., 1997
  4. Գալարյան Թ., «Ռադիոլրագրության հիմունքներ», Ե., 1997
  5. «Լրագրության հիմունքներ», Ե., 1998
  6. «Ժուռանալիստի խոսքը և համապատասխան վարվեցողությունը», Ե., 1985
  7. Багиров Э., “Основы телевизионной журналистики”, М., 1987
  8. Горохов В., “Основы журналистского мастерства”, М., 1989
  description_2

  Ներածություն
  Խոսքի ազատության սահմանփակումները
  Եզրակացություն  title_arm Խոսքի ազատության սահմանափակումները title_eng xosqi azatutyan sahmanapakumner@ convertot_1 Xosqi azatutyan sahmanapakumner@ convertot_2 Xosqi azatutyan sahmanapakumner@ convertot_3 Xosqi azatutyan sahmanapakumner@ convertot_4 Xosqi azatutyan sahmanapakumner@ convertot_5 Xosqi azatutyan sahmanapakumner@ convertot_6 Xosqi azatutyan sahmanapakumnery convertot_7 KHosqi azatutyan sahmanapakumner@ convertot_8 Xosqi azatutyan sahmanapakumner@ convertot_9 Xosqi azatutyan sahmanapakumner@ convertot_10 khosqi azatutyan sahmanapakumnery convertot_11 Xosqi azatutyan sahmanapakumner@ convertot_13 Xosqi azatutjan sahmanapakumner@ convertot_14 Xwsqi azatutyan sahmanapakumner@ convertot_15 Xosqi azatutyan sahmanapakumner@ convertot_16 Xosqi azatytyan sahmanapakymner@ convertot_17 Xoski azatutyan sahmanapakumner@ convertot_18 Xosqi azatutyan sahmanapakumner@

  Ռեֆերատ | Ժուռնալիստիկա

  Հնչակ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Հնչակ title_eng Hnchak convertot_1 Hnchak convertot_2 Hnchak convertot_3 Hnchak convertot_4 Hnchak convertot_5 Hn4ak convertot_6 Hnchak convertot_7 Hnchak convertot_8 Hnchak convertot_9 Hnchak convertot_10 Hn4ak convertot_11 Hnchak convertot_13 Hnchak convertot_14 Hnchak convertot_15 Hnchak convertot_16 Hnchak convertot_17 Hnchak convertot_18 Hnchak

  Ռեֆերատ | Ժուռնալիստիկա

  Կանանց ամսագրերի ընդհանուր բնութագիր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Կանանց ամսագրերի ընդհանուր բնութագիր title_eng kananc amsagreri @ndhanur bnutagir@ convertot_1 Kananc amsagreri @ndhanur bnutagir convertot_2 Kananc amsagreri @ndhanur bnutagir convertot_3 Kananc amsagreri @ndhanur bnutagir convertot_4 Kananc amsagreri @ndhanur bnutagir convertot_5 Kananc amsagreri @ndhanur bnutagir convertot_6 Kananc amsagreri yndhanur bnutagir convertot_7 Kananc amsagreri @ndhanur bnutagir convertot_8 Kananc amsagreri @ndhanur bnutagir convertot_9 Kananc amsagreri @ndhanur bnutagir convertot_10 Kananc amsagreri yndhanur bnutagir convertot_11 Kananc amsagreri @ndhanur bnutagir convertot_13 Kananc amsagreri @ndhanur bnutagir convertot_14 Kananc amsagreri @ndhanur bnutagir convertot_15 Kananc amsagreri @ndhanur bnutagir convertot_16 Kananc amsagreri @ndhanyr bnytagir convertot_17 Kananc amsagreri @ndhanur bnutagir convertot_18 Kananc amsagreri @ndhanur bnutagir

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի