Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Հայոց լեզու գտնվել է 315 նյութ)


  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Աշխարհաբար լեզվի կազմավորումը և զարգացման փուլերը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու, Երևան, 2005
  2. Սուքիասյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 2004
  description_2 title_arm Աշխարհաբար լեզվի կազմավորումը և զարգացման փուլերը title_eng ashxarhabar lezvi kazmavorum@ ev zargacman puler@ convertot_1 Ashxarhabar lezvi kazmavorum@ EV zargacman puler@ convertot_2 Ashxarhabar lezvi kazmavorum@ EV zargacman puler@ convertot_3 Ashxarhabar lezvi kazmavorum@ EV zargacman puler@ convertot_4 Azxarhabar lezvi kazmavorum@ EV zargacman puler@ convertot_5 Ashxarhabar lezvi kazmavorum@ EV zargacman puler@ convertot_6 Ashxarhabar lezvi kazmavorumy EV zargacman pulery convertot_7 Ashkharhabar lezvi kazmavorum@ EV zargacman puler@ convertot_8 Ashxarhabar lezvi kazmavorum@ EV zargacman puler@ convertot_9 Ashxarhabar lezvi kazmavorum@ EV zargacman puler@ convertot_10 Askharhabar lezvi kazmavorumy EV zargacman pulery convertot_11 Ashxarhabar lezvi kazmavorum@ EV zargacman puler@ convertot_13 Ashxarhabar lezvi kazmavorum@ EV zargacman puler@ convertot_14 Ashxarhabar lezvi kazmavwrum@ EV zargacman puler@ convertot_15 Ashxarhabar lezvi kazmavorum@ EV zargacman puler@ convertot_16 Ashxarhabar lezvi kazmavorym@ EV zargacman pyler@ convertot_17 Ashxarhabar lezvi kazmavorum@ EV zargacman puler@ convertot_18 Ashxarhabar lezvi kazmavorum@ YEV zargacman puler@

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Բարձրագույն զգացմունքները պատանեկության շրջանում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Պետրովսկի ՙՏարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն՚, Եր., 1977
  2. Дубровина И.В., Круглов Б.С. Психологические аспекты формирования ценностных ориентаций и интересов учащихся. // Ценностные ориентации и интресы школьников.,1983,
  3. Филиппов Ф.Р. Социальная ориентация и жизненные планы молодежи // Молодежь: интересы, стремления, идеалы. М.,1969.
  4. Кон И.С. «Психология ранней юностиե, М., 1989 г
  5. Шумилин Е.А. Психологические особенности личности старшеклассника. М.,1979.

  description_2 title_arm Բարձրագույն զգացմունքները պատանեկության շրջանում title_eng barzrakarg zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_1 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_2 Bardzraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_3 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_4 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan zrjanum convertot_5 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_6 Barcraguyn zgacmunqnery patanekutyan shrjanum convertot_7 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_8 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_9 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_10 Barzraguyn zgacmunqnery patanekutyan srjanum convertot_11 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_13 Barcragujn zgacmunqner@ patanekutjan shrjanum convertot_14 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_15 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrghanum convertot_16 Barcragyyn zgacmynqner@ patanekytyan shrjanym convertot_17 Barcraguyn zgacmunkner@ patanekutyan shrjanum convertot_18 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Հայերենի գրատեսակները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Ջահուկյան Գ. և ուրիշներ,, Հայոց լեզու, Երևան, 1980
  2. Սևակ Գ. Ժամանակակից հայոց լեզվի պատմություն,Եր., 1948,
  3. Սուքիասյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 2004


  description_2 title_arm Հայերենի գրատեսակները title_eng hayereni gratesakner convertot_1 Hayereni gratesakner@ convertot_2 Hayereni gratesakner@ convertot_3 Hayereni gratesakner@ convertot_4 Hayereni gratesakner@ convertot_5 Hayereni gratesakner@ convertot_6 Hayereni gratesaknery convertot_7 Hayereni gratesakner@ convertot_8 Hayereni gratesakner@ convertot_9 Hayereni gratesakner@ convertot_10 Hayereni gratesaknery convertot_11 Hayereni gratesakner@ convertot_13 Hajereni gratesakner@ convertot_14 Hayereni gratesakner@ convertot_15 Hayereni gratesakner@ convertot_16 Hayereni gratesakner@ convertot_17 Hayereni gratesakner@ convertot_18 Hayereni gratesakner@

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Լեզուն և մշակույթը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Լեզուն և մշակույթը title_eng lezun ev mshakuyt@ convertot_1 Lezun EV mshakuyt@ convertot_2 Lezun EV mshakuyt@ convertot_3 Lezun EV mshakuyt@ convertot_4 Lezun EV mzakuyt@ convertot_5 Lezun EV mshakuyt@ convertot_6 Lezun EV mshakuyty convertot_7 Lezun EV mshakuyt@ convertot_8 Lezun EV mshakuyt@ convertot_9 Lezun EV mshakuyt@ convertot_10 Lezun EV msakuyty convertot_11 Lezun EV mshakuyt@ convertot_13 Lezun EV mshakujt@ convertot_14 Lezun EV mshakuyt@ convertot_15 Lezun EV mshakuyt@ convertot_16 Lezyn EV mshakyyt@ convertot_17 Lezun EV mshakuyt@ convertot_18 Lezun YEV mshakuyt@

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Ռեալիզմ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ջրբաշյան Է, Գրականության տեսություն, Երևան, 1986,
  2. Ջրբաշյան Է, Պոետիկայի հարցեր, Երևան, 1976,
  3. Ա. Սարգսյան “Նոր ժամանակների մշակույթը Եվրոպայում”
  4. Тимофеев Л, О понятии художественного метода, М, 1964

  description_2 title_arm Ռեալիզմ title_eng realistakan metod convertot_1 Realizm convertot_2 Realizm convertot_3 Realizm convertot_4 Realizm convertot_5 Realizm convertot_6 Realizm convertot_7 Realizm convertot_8 Realizm convertot_9 Realizm convertot_10 Realizm convertot_11 Realizm convertot_13 Realizm convertot_14 Realizm convertot_15 Realizm convertot_16 Realizm convertot_17 Realizm convertot_18 Realizm

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Ոճաբանական ձևերի կիրառումը հռետորական արվեստում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Արեւշատյան Ս,, ՙՀռետորական արվեստի հիմունքներ՚, ՙՀայպետուսմանկհրատ՚ Երեւան, 1961
  2. Մարության Ա, Հայոց լեզվի ոճաբանություն, Երևան, 2000
  3. Մելքոնյան. Ս. Ա., ՙԱկնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության՚, ՙԼույս՚ Երեւան 1984
  4. I.R. Galperin, “Stylistics”, Moscow « “Higher school”, 1977
  5. M. Araratian, “Creative reading”, Yerevan, 1998
  6. И. В. Арнольд, Стилистика современного английского языка, Ленинград, 1973

  description_2 title_arm Ոճաբանական ձևերի կիրառումը հռետորական արվեստում title_eng vochabanakan zeveri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_1 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_2 Ոjabanakan dzEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_3 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_4 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_5 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_6 Ոjabanakan cEVeri kirarumy hretorakan arvestum convertot_7 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_8 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_9 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_10 Ոjabanakan zEVeri kirarumy hretorakan arvestum convertot_11 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_13 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_14 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretwrakan arvestum convertot_15 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_16 Ոjabanakan cEVeri kirarym@ hretorakan arvestym convertot_17 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_18 Ոjabanakan cYEVeri kirarum@ hretorakan arvestum

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Ոճաբանություն անհատական ոճ գրողի ոճ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ոճաբանություն անհատական ոճ գրողի ոճ title_eng Voshabanutyun groxi voch convertot_1 Ոjabanutyun anhatakan oj groxi oj convertot_2 Ոjabanutyun anhatakan oj groxi oj convertot_3 Ոjabanutyun anhatakan oj groxi oj convertot_4 Ոjabanutyun anhatakan oj groxi oj convertot_5 Ոjabanutyun anhatakan oj groxi oj convertot_6 Ոjabanutyun anhatakan oj groxi oj convertot_7 Ոjabanutyun anhatakan oj groxi oj convertot_8 Ոjabanutyun anhatakan oj groghi oj convertot_9 Ոjabanutyun anhatakan oj groxi oj convertot_10 Ոjabanutyun anhatakan oj groghi oj convertot_11 Ոjabanutyun anhatakan oj groxi oj convertot_13 Ոjabanutjun anhatakan oj groxi oj convertot_14 Ոjabanutyun anhatakan wj grwxi wj convertot_15 Ոjabanutyun anhatakan oj groxi oj convertot_16 Ոjabanytyyn anhatakan oj groxi oj convertot_17 Ոjabanutyun anhatakan oj groxi oj convertot_18 Ոjabanutyun anhatakan oj groxi oj

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Ոճի թերություններն ու առավելությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  2. Մարության Ա, Հայոց լեզվի ոճաբանություն, Երևան, 2000
  3. Մելքոնյան.Ս.Ա.ՙԱկնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության՚, ՙԼույս՚ Երեւան
  description_2 title_arm Ոճի թերություններն ու առավելությունները title_eng vochi terutyunnern u aravelutyunner@ convertot_1 Ոji terutyunnern u aravelutyunner@ convertot_2 Ոji terutyunnern u aravelutyunner@ convertot_3 Ոji terutyunnern u aravelutyunner@ convertot_4 Ոji terutyunnern u aravelutyunner@ convertot_5 Ոji terutyunnern u aravelutyunner@ convertot_6 Ոji terutyunnern u aravelutyunnery convertot_7 Ոji terutyunnern u aravelutyunner@ convertot_8 Ոji terutyunnern u aravelutyunner@ convertot_9 Ոji terutyunnern u aravelutyunner@ convertot_10 Ոji terutyunnern u aravelutyunnery convertot_11 Ոji terutyunnern u aravelutyunner@ convertot_13 Ոji terutjunnern u aravelutjunner@ convertot_14 Ոji terutyunnern u aravelutyunner@ convertot_15 Ոji terutyunnern u aravelutyunner@ convertot_16 Ոji terytyynnern y aravelytyynner@ convertot_17 Ոji terutyunnern u aravelutyunner@ convertot_18 Ոji terutyunnern u aravelutyunner@

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Թարգմանության լեզվաբանական տեսակետները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Թարգմանության լեզվաբանական տեսակետները title_eng targmanutyan lezvabanakan tesakner@ convertot_1 Targmanutyan lezvabanakan tesaketner@ convertot_2 Targmanutyan lezvabanakan tesaketner@ convertot_3 Targmanutyan lezvabanakan tesaketner@ convertot_4 Targmanutyan lezvabanakan tesaketner@ convertot_5 Targmanutyan lezvabanakan tesaketner@ convertot_6 Targmanutyan lezvabanakan tesaketnery convertot_7 Targmanutyan lezvabanakan tesaketner@ convertot_8 Targmanutyan lezvabanakan tesaketner@ convertot_9 Targmanutyan lezvabanakan tesaketner@ convertot_10 Targmanutyan lezvabanakan tesaketnery convertot_11 Targmanutyan lezvabanakan tesaketner@ convertot_13 Targmanutjan lezvabanakan tesaketner@ convertot_14 Targmanutyan lezvabanakan tesaketner@ convertot_15 Targmanutyan lezvabanakan tesaketner@ convertot_16 Targmanytyan lezvabanakan tesaketner@ convertot_17 Targmanutyan lezvabanakan tesaketner@ convertot_18 Targmanutyan lezvabanakan tesaketner@

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Լեզուների ծագումնաբանական դասակարգումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Լեզուների ծագումնաբանական դասակարգումը title_eng lezuneri cagumnabanakan dasakargum@ convertot_1 Lezuneri cagumnabanakan dasakargum@ convertot_2 Lezuneri cagumnabanakan dasakargum@ convertot_3 Lezuneri cagumnabanakan dasakargum@ convertot_4 Lezuneri cagumnabanakan dasakargum@ convertot_5 Lezuneri cagumnabanakan dasakargum@ convertot_6 Lezuneri cagumnabanakan dasakargumy convertot_7 Lezuneri cagumnabanakan dasakargum@ convertot_8 Lezuneri cagumnabanakan dasakargum@ convertot_9 Lezuneri cagumnabanakan dasakargum@ convertot_10 Lezuneri tsagumnabanakan dasakargumy convertot_11 Lezuneri cagumnabanakan dasakargum@ convertot_13 Lezuneri cagumnabanakan dasakargum@ convertot_14 Lezuneri cagumnabanakan dasakargum@ convertot_15 Lezuneri cagumnabanakan dasakargum@ convertot_16 Lezyneri cagymnabanakan dasakargym@ convertot_17 Lezuneri cagumnabanakan dasakargum@ convertot_18 Lezuneri cagumnabanakan dasakargum@

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Հոմանիշները և դրանց տեսակները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Լ. Եզեկյան “Հայոց Լեզու”
  2. Ա. Առաքելյան “Ժամանակակից Հայոց լեզու”
  description_2 title_arm Հոմանիշները և դրանց տեսակները title_eng Homanishner@ ev dranc tesakner@ convertot_1 Homanishner@ EV dranc tesakner@ convertot_2 Homanishner@ EV dranc tesakner@ convertot_3 Homanishner@ EV dranc tesakner@ convertot_4 Homanizner@ EV dranc tesakner@ convertot_5 Homanishner@ EV dranc tesakner@ convertot_6 Homanishnery EV dranc tesaknery convertot_7 Homanishner@ EV dranc tesakner@ convertot_8 Homanishner@ EV dranc tesakner@ convertot_9 Homanishner@ EV dranc tesakner@ convertot_10 Homanisnery EV dranc tesaknery convertot_11 Homanishner@ EV dranc tesakner@ convertot_13 Homanishner@ EV dranc tesakner@ convertot_14 Hwmanishner@ EV dranc tesakner@ convertot_15 Homanishner@ EV dranc tesakner@ convertot_16 Homanishner@ EV dranc tesakner@ convertot_17 Homanishner@ EV dranc tesakner@ convertot_18 Homanishner@ YEV dranc tesakner@

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Լեզու և մտածողություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Լեզու և մտածողություն title_eng lezu ev mtacoxutyun convertot_1 Lezu EV mtacoxutyun convertot_2 Lezu EV mtacoxutyun convertot_3 Lezu EV mtacoxutyun convertot_4 Lezu EV mtacoxutyun convertot_5 Lezu EV mtacoxutyun convertot_6 Lezu EV mtacoxutyun convertot_7 Lezu EV mtacoxutyun convertot_8 Lezu EV mtacoghutyun convertot_9 Lezu EV mtacoxutyun convertot_10 Lezu EV mtatsoghutyun convertot_11 Lezu EV mtacoxutyun convertot_13 Lezu EV mtacoxutjun convertot_14 Lezu EV mtacwxutyun convertot_15 Lezu EV mtacoxutyun convertot_16 Lezy EV mtacoxytyyn convertot_17 Lezu EV mtacoxutyun convertot_18 Lezu YEV mtacoxutyun

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Ուղղախոսություն. ձայնավորների և երկհնչյունների գրական արտասանությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ուղղախոսություն. ձայնավորների և երկհնչյունների գրական արտասանությունը title_eng uxxaxosutyun zaynavorneri ev erkhnchyunneri grakan artasanutyun@ convertot_1 Ուxxaxosutyun. caynavorneri EV erkhnchyunneri grakan artasanutyun@ convertot_2 Ուxxaxosutyun. dzaynavorneri EV erkhnchyunneri grakan artasanutyun@ convertot_3 Ուxxaxosutyun. caynavorneri EV erkhnchyunneri grakan artasanutyun@ convertot_4 Ուxxaxosutyun. caynavorneri EV erkhnchyunneri grakan artasanutyun@ convertot_5 Ուxxaxosutyun. caynavorneri EV erkhn4yunneri grakan artasanutyun@ convertot_6 Ուxxaxosutyun. caynavorneri EV erkhnchyunneri grakan artasanutyuny convertot_7 Ուxxakhosutyun. caynavorneri EV erkhnchyunneri grakan artasanutyun@ convertot_8 Ուghghaxosutyun. caynavorneri EV erkhnchyunneri grakan artasanutyun@ convertot_9 Ուxxaxosutyun. caynavorneri EV erkhnchyunneri grakan artasanutyun@ convertot_10 Ուghghakhosutyun. zaynavorneri EV erkhn4yunneri grakan artasanutyuny convertot_11 Ուxxaxosutyun. caynavorneri EV erkhnchyunneri grakan artasanutyun@ convertot_13 Ուxxaxosutjun. cajnavorneri EV erkhnchjunneri grakan artasanutjun@ convertot_14 Ուxxaxwsutyun. caynavwrneri EV erkhnchyunneri grakan artasanutyun@ convertot_15 Ուxxaxosutyun. caynavorneri EV erkhnchyunneri grakan artasanutyun@ convertot_16 Ուxxaxosytyyn. caynavorneri EV erkhnchyynneri grakan artasanytyyn@ convertot_17 Ուxxaxosutyun. caynavorneri EV erkhnchyunneri grakan artasanutyun@ convertot_18 Ուxxaxosutyun. caynavorneri YEV erkhnchyunneri grakan artasanutyun@

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Պաշտոնական ոճի առանձնահատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Մարության Ա, Հայոց լեզվի ոճաբանություն, Երևան, 2000
  2. Մելքոնյան. Ս. Ա., ՙԱկնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության՚, ՙԼույս՚ Երեւան 1984

  description_2 title_arm Պաշտոնական ոճի առանձնահատկությունները title_eng pashtonakan voch convertot_1 Pashtonakan oji arancnahatkutyunner@ convertot_2 Pashtonakan oji arandznahatkutyunner@ convertot_3 Pashtonakan oji arancnahatkutyunner@ convertot_4 Paztonakan oji arancnahatkutyunner@ convertot_5 Pashtonakan oji arancnahatkutyunner@ convertot_6 Pashtonakan oji arancnahatkutyunnery convertot_7 Pashtonakan oji arancnahatkutyunner@ convertot_8 Pashtonakan oji arancnahatkutyunner@ convertot_9 Pashtonakan oji arancnahatkutyunner@ convertot_10 Pastonakan oji aranznahatkutyunnery convertot_11 Pashtonakan oji arancnahatkutyunner@ convertot_13 Pashtonakan oji arancnahatkutjunner@ convertot_14 Pashtwnakan wji arancnahatkutyunner@ convertot_15 Pashtonakan oji arancnahatkutyunner@ convertot_16 Pashtonakan oji arancnahatkytyynner@ convertot_17 Pashtonakan oji arancnahatkutyunner@ convertot_18 Pashtonakan oji arancnahatkutyunner@

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Ոճաբանական ձևերի կիրառումը հռետորական արվեստում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Արեւշատյան Ս,, ՙՀռետորական արվեստի հիմունքներ՚, ՙՀայպետուսմանկ հրատ՚ Երեւան, 1961
  2. Մարության Ա, Հայոց լեզվի ոճաբանություն, Երևան, 2000
  3. Մելքոնյան. Ս. Ա., ՙԱկնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության՚, ՙԼույս՚ Երեւան 1984
  4. I.R. Galperin, “Stylistics”, Moscow « “Higher school”, 1977
  5. M. Araratian, “Creative reading”, Yerevan, 1998
  6. И. В. Арнольд, Стилистика современного английского языка, Ленинград, 1973


  description_2 title_arm Ոճաբանական ձևերի կիրառումը հռետորական արվեստում title_eng vochabanakan zeveri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_1 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_2 Ոjabanakan dzEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_3 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_4 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_5 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_6 Ոjabanakan cEVeri kirarumy hretorakan arvestum convertot_7 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_8 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_9 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_10 Ոjabanakan zEVeri kirarumy hretorakan arvestum convertot_11 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_13 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_14 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretwrakan arvestum convertot_15 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_16 Ոjabanakan cEVeri kirarym@ hretorakan arvestym convertot_17 Ոjabanakan cEVeri kirarum@ hretorakan arvestum convertot_18 Ոjabanakan cYEVeri kirarum@ hretorakan arvestum

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի