Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Մշակույթ գտնվել է 448 նյութ)


  Դիպլոմային | Մշակույթ

  Ներքին Կարմիրաղբյուր գյուղի պատմա-աշխարհագրական բնութագիրը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. Աբեղյան Մ., Հայ ժողովրդական հավատքը, Երկեր, հ. է, Երևան, 1978:
  2. Ադամյան Ա., Դաշտային ազգագրական նյութեր /ԴԱՆ/:
  3. Ադամյան Ի., անձնական հուշատետր:
  4. Ադամյան Ի., Տավուշի /Շամշադինի/ շրջանի Ներքին Կարմիրաղբյուր գյուղի պատմություն, Երևան, 2008:
  5. Առաքելյան Հ., Հայ ժողովրդական տոները, Երևան, 2005:
  6. Բդոյան Վ., Հայ ազգագրություն, /համառոտ ուրվագիծ/, Երևան, 1974:
  7. Բդոյան Վ., Երկրագործական մշակույթը Հայաստանում, Երևան, 1972:
  8. Դպրոցի արխիվային նյութեր:
  9. Լալայան Ե., Ջավախք, Երկեր, հ.1, Երևան, 1983:
  10.Լալայան Ե., Բորչալուի գավառ, Երկեր, հ. 3, Երևան, 2004:
  11.Լալայան Ե., Վարանդա, Երկեր, հ 2, Երևան, 1988:
  12.Լիսիցյան Ստ., Ազգագրական հարցարան, Երևան, 1946:
  13.Լիսիցյան Ստ., Զանգեզուրի հայերը, Երևան, 1969:
  14.Լիսիցյան Ստ., Լեռնային Ղարաբաղի հայերը, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, , հ. 12, Երևան, 1981:
  15.Խեմչյան Է., Տավուշ, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ, 21, Երևան, 2000:
  16.Կոթողյան Ա., Մեղվաբուծությունն ու բնությունը, Երևան, 1976:
  17.Հայկական սովետական հանրագիտարան, հատոր, 8, Երևան, 1982:
  18.ՀՀ Պաշտոնական տեղեկագիր, համար 9/381/ 2 փետրվարի, 2005:
  19.ՀՀ Տավուշի մարզի, Ներքին Կարմիրաղբյուր համայնքի, համալիր զարգացման ծրագիր, 2006-2008:
  20.Մկրտչյան Ս., Տոները հայոց արդի կենցաղում, /էթնոսոցոլոգիական հետազոտություն/, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 22, Երևան, 2007:
  21.Միրզոյան Լ., Տավուշ, Երևան, 2010:
  22.Ներքին Կարմիրաղբյուրի գյուղապետարանում պահվող արխիվային նյութեր:
  23.Նահապետյան Ռ., Հայոց սոիոնորմատիվ մշակույթը, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009:
  24.Նահապետյան Ռ., Աղձնիքահայերի ընտանիքը և ընտանեկան կենցաղը, Երևան, 2004:
  25.Պապյան Վ., անձնական արխիվ:
  26.Ջեյմս Ջորջ Ֆրեզեր, Ոսկե ճյուղը, մոգություն և կրոնի ուսումնասիրություն, Երևան,1989:
  27.Տավուշ, Նյութական և հոգևոր ժառանգություն, Երևան, 2009:   

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Ներքին Կարմիրաղբյուր գյուղի պատմա-աշխարհագրական բնութագիրը
  Գլուխ 2. Ներքին Կարմիրաղբյուրի տնտեսա-մշակութային բնութագիրը
  Գլուխ 3. Ներքին Կարմիրաղբյուր գյուղի նյութական մշակույթը
  Գլուխ 4. Ընտանեկան կենցաղը
  Գլուխ 5. Տոներ և ծեսեր
  Եզրակացություն

  Բանասացների ցուցակ

   

   

  title_arm Ներքին Կարմիրաղբյուր գյուղի պատմա-աշխարհագրական բնութագիրը title_eng Nerqin Karmir axbyur gyuxi patmaashxarhagrakan bnutagir@ convertot_1 Nerqin Karmiraxbyur gyuxi patma-ashxarhagrakan bnutagir@ convertot_2 Nerqin Karmiraxbyur gyuxi patma-ashxarhagrakan bnutagir@ convertot_3 Nerqin Karmiraxbyur gyuxi patma-ashxarhagrakan bnutagir@ convertot_4 Nerqin Karmiraxbyur gyuxi patma-azxarhagrakan bnutagir@ convertot_5 Nerqin Karmiraxbyur gyuxi patma-ashxarhagrakan bnutagir@ convertot_6 Nerqin Karmiraxbyur gyuxi patma-ashxarhagrakan bnutagiry convertot_7 Nerqin Karmiraxbyur gyuxi patma-ashkharhagrakan bnutagir@ convertot_8 Nerqin Karmiraghbyur gyughi patma-ashxarhagrakan bnutagir@ convertot_9 Nerqin Karmiraxbyur gyuxi patma-ashxarhagrakan bnutagir@ convertot_10 Nerqin Karmiraghbyur gyughi patma-askharhagrakan bnutagiry convertot_11 Nerqin Karmiraxbyur gyuxi patma-ashxarhagrakan bnutagir@ convertot_13 Nerqin Karmiraxbjur gjuxi patma-ashxarhagrakan bnutagir@ convertot_14 Nerqin Karmiraxbyur gyuxi patma-ashxarhagrakan bnutagir@ convertot_15 Nerqin Karmiraxbyur gyuxi patma-ashxarhagrakan bnutagir@ convertot_16 Nerqin Karmiraxbyyr gyyxi patma-ashxarhagrakan bnytagir@ convertot_17 Nerkin Karmiraxbyur gyuxi patma-ashxarhagrakan bnutagir@ convertot_18 Nerqin Karmiraxbyur gyuxi patma-ashxarhagrakan bnutagir@

  Մագիստրոսական | Մշակույթ

  Ազգային ժողով

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ազգային ժողով title_eng convertot_1 Azgayin joxov convertot_2 Azgayin joxov convertot_3 Azgayin joxov convertot_4 Azgayin joxov convertot_5 Azgayin joxov convertot_6 Azgayin joxov convertot_7 Azgayin joxov convertot_8 Azgayin joghov convertot_9 Azgayin ghoxov convertot_10 Azgayin ghoghov convertot_11 Azgayin joxov convertot_13 Azgajin joxov convertot_14 Azgayin jwxwv convertot_15 Azgayin joxov convertot_16 Azgayin joxov convertot_17 Azgayin joxov convertot_18 Azgayin joxov

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  Ալեքսանդր Աֆանասի Սպենդիարյան (Սպենդիարով)

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ալեքսանդր Աֆանասի Սպենդիարյան (Սպենդիարով) title_eng convertot_1 Aleqsandr Afanasi Spendiaryan (Spendiarov) convertot_2 Aleqsandr Afanasi Spendiaryan (Spendiarov) convertot_3 Aleqsandr Afanasi Spendiaryan (Spendiarov) convertot_4 Aleqsandr Afanasi Spendiaryan (Spendiarov) convertot_5 Aleqsandr Afanasi Spendiaryan (Spendiarov) convertot_6 Aleqsandr Afanasi Spendiaryan (Spendiarov) convertot_7 Aleqsandr Afanasi Spendiaryan (Spendiarov) convertot_8 Aleqsandr Afanasi Spendiaryan (Spendiarov) convertot_9 Aleqsandr Afanasi Spendiaryan (Spendiarov) convertot_10 Aleqsandr Afanasi Spendiaryan (Spendiarov) convertot_11 Aleqsandr Afanasi Spendiaryan (Spendiarov) convertot_13 Aleqsandr Afanasi Spendiarjan (Spendiarov) convertot_14 Aleqsandr Afanasi Spendiaryan (Spendiarwv) convertot_15 Aleqsandr Afanasi Spendiaryan (Spendiarov) convertot_16 Aleqsandr Afanasi Spendiaryan (Spendiarov) convertot_17 Aleksandr Afanasi Spendiaryan (Spendiarov) convertot_18 Aleqsandr Afanasi Spendiaryan (Spendiarov)

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  Էջմիածնի Մայր Տաճար

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Էջմիածնի Մայր Տաճար title_eng convertot_1 Ejmiacni Mayr Tajar convertot_2 Ejmiacni Mayr Tajar convertot_3 Ejmiacni Mayr Tajar convertot_4 Ejmiacni Mayr Tajar convertot_5 Ejmiacni Mayr Tajar convertot_6 Ejmiacni Mayr Tajar convertot_7 Ejmiacni Mayr Tajar convertot_8 Ejmiacni Mayr Tajar convertot_9 Ejmiacni Mayr Tajar convertot_10 Ejmiatsni Mayr Tajar convertot_11 Ejmiacni Mayr Tajar convertot_13 Ejmiacni Majr Tajar convertot_14 Ejmiacni Mayr Tajar convertot_15 Eghmiacni Mayr Tajar convertot_16 Ejmiacni Mayr Tajar convertot_17 Ejmiacni Mayr Tajar convertot_18 Ejmiacni Mayr Tajar

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  «Համաշհարհային մշակույթի պատմություն»

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  «Համաշհարհային մշակույթի պատմություն»

  title_arm «Համաշհարհային մշակույթի պատմություն» title_eng convertot_1 «Hamashharhayin mshakuyti patmutyun» convertot_2 «Hamashharhayin mshakuyti patmutyun» convertot_3 «Hamashharhayin mshakuyti patmutyun» convertot_4 «Hamazharhayin mzakuyti patmutyun» convertot_5 «Hamashharhayin mshakuyti patmutyun» convertot_6 «Hamashharhayin mshakuyti patmutyun» convertot_7 «Hamashharhayin mshakuyti patmutyun» convertot_8 «Hamashharhayin mshakuyti patmutyun» convertot_9 «Hamashharhayin mshakuyti patmutyun» convertot_10 «Hamasharhayin msakuyti patmutyun» convertot_11 «Hamashharhayin mshakuyti patmutyun» convertot_13 «Hamashharhajin mshakujti patmutjun» convertot_14 «Hamashharhayin mshakuyti patmutyun» convertot_15 «Hamashharhayin mshakuyti patmutyun» convertot_16 «Hamashharhayin mshakyyti patmytyyn» convertot_17 «Hamashharhayin mshakuyti patmutyun» convertot_18 «Hamashharhayin mshakuyti patmutyun»

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  Անտիկ Հայաստանի թաղման կառույցների տեսականին

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Ենթագլուխ 1. Քարարկղային և սալրակղային թաղումներ

  Ենթագլուխ 2. Հիմնահողային թաղումներ

   Ենթագլուխ 3. Ժայռափոր դամբարաններ

  Ենթագլուխ 4. Կոլումբարյումներ

  Ենթագլուխ 5. Աշտարակաձև դամբարաններ

  Ենթագլուխ 6. Դամբարանային կառույցների թաղման միջոցներ ¥սարկոֆագներ, դագաղներ, կարասներ, սափորներ¤

  title_arm Անտիկ Հայաստանի թաղման կառույցների տեսականին title_eng convertot_1 Antik Hayastani taxman karuycneri tesakanin convertot_2 Antik Hayastani taxman karuycneri tesakanin convertot_3 Antik Hayastani taxman karuycneri tesakanin convertot_4 Antik Hayastani taxman karuycneri tesakanin convertot_5 Antik Hayastani taxman karuycneri tesakanin convertot_6 Antik Hayastani taxman karuycneri tesakanin convertot_7 Antik Hayastani taxman karuycneri tesakanin convertot_8 Antik Hayastani taghman karuycneri tesakanin convertot_9 Antik Hayastani taxman karuycneri tesakanin convertot_10 Antik Hayastani taghman karuycneri tesakanin convertot_11 Antik Hayastani taxman karuycneri tesakanin convertot_13 Antik Hajastani taxman karujcneri tesakanin convertot_14 Antik Hayastani taxman karuycneri tesakanin convertot_15 Antik Hayastani taxman karuycneri tesakanin convertot_16 Antik Hayastani taxman karyycneri tesakanin convertot_17 Antik Hayastani taxman karuycneri tesakanin convertot_18 Antik Hayastani taxman karuycneri tesakanin

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  Հայերը Բուլղարիայում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   

  1. Արևելյան Եվրոպայի հայ համայնքների խնդիրները.  Եր., 2011
  2. Մալխասյան Մ., Հայերն աշխարհում, Եր., 2007
  3. Հայ սփյուռք հանրագիտարան, Եր., 2003
  4. http://armenians.orionbg.net
  5. http://www.armar.am
  6. http://www.azg.am
  7. http://www.hayernaysor.am
  8. http://www.nsi.bg
  9. http://www.noravank.am
  description_2 title_arm Հայերը Բուլղարիայում title_eng convertot_1 Hayer@ Bulxariayum convertot_2 Hayer@ Bulxariayum convertot_3 Hayer@ Bulxariayum convertot_4 Hayer@ Bulxariayum convertot_5 Hayer@ Bulxariayum convertot_6 Hayery Bulxariayum convertot_7 Hayer@ Bulxariayum convertot_8 Hayer@ Bulghariayum convertot_9 Hayer@ Bulxariayum convertot_10 Hayery Bulghariayum convertot_11 Hayer@ Bulxariayum convertot_13 Hajer@ Bulxariajum convertot_14 Hayer@ Bulxariayum convertot_15 Hayer@ Bulxariayum convertot_16 Hayer@ Bylxariayym convertot_17 Hayer@ Bulxariayum convertot_18 Hayer@ Bulxariayum

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  Հին հայկական պաշտամունքը, հայոց դիցարանի կառուցվածքը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ագաթանգեղոս - ՙՊատմություն հայոց՚, Երեւան - 1983
  2. Մովսես Խորենացի – ՙՀայոց պատմություն՚, Երեւան – 1983
  3. Ղեւոնդ Ալիշան - ՙՀին հավատք կամ հեթանոսական կրոնք հայոց՚,   Վենետիկ – 1895
  4. Սարգիս Հարությունյան - ՙՀին հայոց հավատալիքները, կրոնը, պաշտամունքն ու   դիցարանը՚, Երեւան – 2001

   

  1.  
  description_2

  1.Նախաբան

  2.Հին հայկական  պաշտամունքը եւ կրոնը

  3.Հայոց դիցարանի կառուցվածքը

  4.Վերջաբան

  5.Գրականություն

  title_arm Հին հայկական պաշտամունքը, հայոց դիցարանի կառուցվածքը title_eng convertot_1 Hin haykakan pashtamunq@, hayoc dicarani karucvacq@ convertot_2 Hin haykakan pashtamunq@, hayoc dicarani karucvacq@ convertot_3 Hin haykakan pashtamunq@, hayoc dicarani karucvacq@ convertot_4 Hin haykakan paztamunq@, hayoc dicarani karucvacq@ convertot_5 Hin haykakan pashtamunq@, hayoc dicarani karucvacq@ convertot_6 Hin haykakan pashtamunqy, hayoc dicarani karucvacqy convertot_7 Hin haykakan pashtamunq@, hayoc dicarani karucvacq@ convertot_8 Hin haykakan pashtamunq@, hayoc dicarani karucvacq@ convertot_9 Hin haykakan pashtamunq@, hayoc dicarani karucvacq@ convertot_10 Hin haykakan pastamunqy, hayoc dicarani karucvatsqy convertot_11 Hin haykakan pashtamunq@, hayoc dicarani karucvacq@ convertot_13 Hin hajkakan pashtamunq@, hajoc dicarani karucvacq@ convertot_14 Hin haykakan pashtamunq@, haywc dicarani karucvacq@ convertot_15 Hin haykakan pashtamunq@, hayoc dicarani karucvacq@ convertot_16 Hin haykakan pashtamynq@, hayoc dicarani karycvacq@ convertot_17 Hin haykakan pashtamunk@, hayoc dicarani karucvack@ convertot_18 Hin haykakan pashtamunq@, hayoc dicarani karucvacq@

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  Հին Հունաստանի քաղաքակրթությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Հին Հունաստանի քաղաքակրթությունը

  title_arm Հին Հունաստանի քաղաքակրթությունը title_eng convertot_1 Hin Hunastani qaxaqakrtutyun@ convertot_2 Hin Hunastani qaxaqakrtutyun@ convertot_3 Hin Hunastani qaxaqakrtutyun@ convertot_4 Hin Hunastani qaxaqakrtutyun@ convertot_5 Hin Hunastani qaxaqakrtutyun@ convertot_6 Hin Hunastani qaxaqakrtutyuny convertot_7 Hin Hunastani qaxaqakrtutyun@ convertot_8 Hin Hunastani qaghaqakrtutyun@ convertot_9 Hin Hunastani qaxaqakrtutyun@ convertot_10 Hin Hunastani qaghaqakrtutyuny convertot_11 Hin Hunastani qaxaqakrtutyun@ convertot_13 Hin Hunastani qaxaqakrtutjun@ convertot_14 Hin Hunastani qaxaqakrtutyun@ convertot_15 Hin Hunastani qaxaqakrtutyun@ convertot_16 Hin Hynastani qaxaqakrtytyyn@ convertot_17 Hin Hunastani kaxakakrtutyun@ convertot_18 Hin Hunastani qaxaqakrtutyun@

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  Հունական մշակույթը դասական ժամանակաշրջանում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   

  1. Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии: Несколько штрихов к портр. греч. цивилизации СПб., 1998.
  2. Миронов В. Б., Древняя Греция, М., 2006 
  3. http://ellada.spb.ru/
  4. http://www.ancientgreece.co.uk/
  5. http://www.whitman.edu/theatre/theatretour/home.htm
  description_2

  1.Հունական դիցաբանությունը

  2.Օլիմպիական և Դելֆյան խաղեր

  3.Թատրոն

  4.Ճարտարապետությունը, քանդակագործությունը և նկարչությունը

  5.Կրթություն

  6.Փիլիսոփայություն

  7.Եզրակացություն

  8.Գրականության ցանկ

  title_arm Հունական մշակույթը դասական ժամանակաշրջանում title_eng convertot_1 Hunakan mshakuyt@ dasakan jamanakashrjanum convertot_2 Hunakan mshakuyt@ dasakan jamanakashrjanum convertot_3 Hunakan mshakuyt@ dasakan jamanakashrjanum convertot_4 Hunakan mzakuyt@ dasakan jamanakazrjanum convertot_5 Hunakan mshakuyt@ dasakan jamanakashrjanum convertot_6 Hunakan mshakuyty dasakan jamanakashrjanum convertot_7 Hunakan mshakuyt@ dasakan jamanakashrjanum convertot_8 Hunakan mshakuyt@ dasakan jamanakashrjanum convertot_9 Hunakan mshakuyt@ dasakan ghamanakashrjanum convertot_10 Hunakan msakuyty dasakan ghamanakasrjanum convertot_11 Hunakan mshakuyt@ dasakan jamanakashrjanum convertot_13 Hunakan mshakujt@ dasakan jamanakashrjanum convertot_14 Hunakan mshakuyt@ dasakan jamanakashrjanum convertot_15 Hunakan mshakuyt@ dasakan jamanakashrghanum convertot_16 Hynakan mshakyyt@ dasakan jamanakashrjanym convertot_17 Hunakan mshakuyt@ dasakan jamanakashrjanum convertot_18 Hunakan mshakuyt@ dasakan jamanakashrjanum

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  Հրեական ռազմական մշակույթը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Հրեական ռազմական մշակույթը

  title_arm Հրեական ռազմական մշակույթը title_eng convertot_1 Hreakan razmakan mshakuyt@ convertot_2 Hreakan razmakan mshakuyt@ convertot_3 Hreakan razmakan mshakuyt@ convertot_4 Hreakan razmakan mzakuyt@ convertot_5 Hreakan razmakan mshakuyt@ convertot_6 Hreakan razmakan mshakuyty convertot_7 Hreakan razmakan mshakuyt@ convertot_8 Hreakan razmakan mshakuyt@ convertot_9 Hreakan razmakan mshakuyt@ convertot_10 Hreakan razmakan msakuyty convertot_11 Hreakan razmakan mshakuyt@ convertot_13 Hreakan razmakan mshakujt@ convertot_14 Hreakan razmakan mshakuyt@ convertot_15 Hreakan razmakan mshakuyt@ convertot_16 Hreakan razmakan mshakyyt@ convertot_17 Hreakan razmakan mshakuyt@ convertot_18 Hreakan razmakan mshakuyt@

  Կուրսային | Մշակույթ

  Կիլիկիան մանրանկարչական դպրոցի ձևավորման նախապայմաններն ու ակունքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված գրականության ցանկ

   

  1. Азарян Л.А., Истоки киликийской миниатюры, Պատմա-բանասիրական հանդես, N 3 . стр. 39-58
  2. Дрампян И. Р., К проблемам изучения искусства Тороса Рослина.– Պատմա-բանասիրական հանդես, 1997,  1, стр. 227-240
  3. Дрампян И.Р. Художественные особенности искусства Тороса Рослина (миниатюры Малатийского Евангелия). - В кн.: Древнерусское искусство. Рукописная книга. Сб. 3. М., 1983, с. 331-341
  4. Измайлова Т. А. Рецензия на: Л. Р. Азарян. Киликийская миниатюра XII – XIII вв. Ереван, 1964 (на арм. яз.) // Византийский временник. Т. 28 (53). М., 1968
  5. Исламская миниатюра// http://art-pedia.ru/islamskaia_miniatiura-3141.html
  6. Книжная миниатюра Киликийской Армении// http://www.portal-slovo.ru/art/47925.php
  7. Лазарев В. Н. . История византийской живописи. М.: Искусство, 1986
  8. Сукиасян А. Г. История Киликийского армянского государства и права. — Ереван: Митк, 1969// http://armenianhouse.org/suqiasyan/cilicia/armenian-state-law.html
  9. Тер-Абрамян Г., Армянские княжества в Киликии (1080—1198 гг.)// http://genocide.ru/gitem/cilicia-armenian-princedoms.htm
  10. Торос Рослин// http://commons.hayazg.info/images/c/c1/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B7%D1%8F%D0%BD_%D0%9B.%D0%91._-_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD_-_1985.pdf
  11. Der Nersessian, S. "The Kingdom of Cilician Armenia." in A History of the Crusades, vol. II. Kenneth M. Setton (ed.) Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1962, pp. 630-631// http://images.library.wisc.edu/History/EFacs/HistCrus/0001/0002/reference/history.crustwo.i0032.pdf
  12. Kurkdjian, V. (1958)։ "Chapter XXX: The Kingdom of Cilician Armenia — Mongol Invasion", History of Armenia։ United States of America: Armenian General Benevolent Union of America, 246–248// http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/Asia/Armenia/_Texts/KURARM/30*.html
  13. Thirteenth-Century Cilician Manuscript Illumination, Umbria and Bologna: Old and new evidence of the Armenian contribution to Italian painting// http://www.academia.edu/1475580/Thirteenth-Century_Cilician_Manuscript_Illumination_Umbria_and_Bologna_Old_and_new_evidence_of_the_Armenian_contribution_to_Italian_painting
  14. Toros Roslin// http://armenianstudies.csufresno.edu/ArmeniaDigitalProject/biography/biography.html
  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  Գլուխ 1.

  Կիլիկիան մանրանկարչական դպրոցի ձևավորման նախապայմաններն ու ակունքները

  1.  Կիլիկիայում մանրանկարչության ձևավորմանը նպաստող հանգամանքները
  2. Կիլիկիան մանրանկարչության ակունքները

  Գլուխ 2.

  Կիլիկիան մանրանկարչության զարգացման ուղիները XII-XIII դդ.

  2.1. Կիլիկիան մանրանկարչության կայացումը 12-րդ դարում

  2.2. Կիլիկիան մանրանկարչության բնութագրական գծերը XII-XIII դդ.

  Եզրակացություն

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  title_arm Կիլիկիան մանրանկարչական դպրոցի ձևավորման նախապայմաններն ու ակունքները title_eng convertot_1 Kilikian manrankarchakan dproci cEVavorman naxapaymannern u akunqner@ convertot_2 Kilikian manrankarchakan dproci dzEVavorman naxapaymannern u akunqner@ convertot_3 Kilikian manrankarchakan dproci cEVavorman naxapaymannern u akunqner@ convertot_4 Kilikian manrankarchakan dproci cEVavorman naxapaymannern u akunqner@ convertot_5 Kilikian manrankar4akan dproci cEVavorman naxapaymannern u akunqner@ convertot_6 Kilikian manrankarchakan dproci cEVavorman naxapaymannern u akunqnery convertot_7 Kilikian manrankarchakan dproci cEVavorman nakhapaymannern u akunqner@ convertot_8 Kilikian manrankarchakan dproci cEVavorman naxapaymannern u akunqner@ convertot_9 Kilikian manrankarchakan dproci cEVavorman naxapaymannern u akunqner@ convertot_10 Kilikian manrankar4akan dproci zEVavorman nakhapaymannern u akunqnery convertot_11 Kilikian manrankarchakan dproci cEVavorman naxapaymannern u akunqner@ convertot_13 Kilikian manrankarchakan dproci cEVavorman naxapajmannern u akunqner@ convertot_14 Kilikian manrankarchakan dprwci cEVavwrman naxapaymannern u akunqner@ convertot_15 Kilikian manrankarchakan dproci cEVavorman naxapaymannern u akunqner@ convertot_16 Kilikian manrankarchakan dproci cEVavorman naxapaymannern y akynqner@ convertot_17 Kilikian manrankarchakan dproci cEVavorman naxapaymannern u akunkner@ convertot_18 Kilikian manrankarchakan dproci cYEVavorman naxapaymannern u akunqner@

  Կուրսային | Մշակույթ

  ՄՈԴԱՆ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻՈՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

   

  1. Аброзе Е.А. Мода в динамике культурных процессов Европы / Е.А. Аброзе. – СПб.: Нестор, 2005.
  2. Афанасьевский В.Л. Потребление как феномен культуры / В.Л. Афанасьевский, С.В. Краснов // Философия культуры: межвузовский сб. науч. ст. – Самара: [Б.и.], 1995.
  3. Балдано И.Ц. Мода ХХ века: энциклопедия / И.Ц. Балдано. – М.: ОЛМА-пресс, 2002.
  4. Барт Р. Культурология. – М.: Рослэн, 2007.
  5. Барт Р. Система моды: статьи по семиотике культуры / Р. Барт; пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкин. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003.
  6. Блажнов Е.А. Паблик рилейшнз. - М.: Академия, 2003.
  7. Вайнштейн О. Одежда как смысл: идеологемы современной моды / О. Вайнштейн // Иностранная литература. – 1993. – № 7.
  8. Галанова Г.Э. Об основных принципах современной культурологии // Культурология в контексте гуманитарного мышления. Материалы Всероссийской межвузовской конференции. МГУ им. Огарева. - Саранск, 2004.
  9. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения / А.Б. Гофман. – 2-е изд. – М.: Агентство «Издательский сервис», Изд-во «ГНОМ и Д», 2000.
  10. Гофман А.Б. Мода и социальные группы / А.Б. Гофман // Тр. ВНИИ техн. эстетики. – М., 1988. – Вып. 54.
  11. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации : учеб. для вузов / Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин; ред. А.П. Садохин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
  12.  Зиммель Г. Мода // Г.Зиммель. Избранное. Т.2. Созерцание жизни. - М.: Академия, 1996.
  13. Зиммель Г. Психология моды / Г. Зиммель // Научное обозрение. – 1901.– № 5.
  14. Килошенко М.И. Психология моды: теоретический и прикладной аспекты / М.И. Килошенко. – СПб.: СПГУТ, 2001.
  15. Blumer H. Fashion // International encyclopedia of the social sciences. — N.Y.: Macmillan, 1968. — Vol. 5. — P. 341-345
  description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

   

  Ներածություն

  ԳԼՈՒԽ 1. ՄՈԴԱՅԻ ԴԵՐԸ ՍՈՑԻՈՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

  1.1    Մոդայի էությունը  և  սոցիոմշակութային  գործառույթները

  1.2 Մոդան՝ որպես սոցիոմշակութային երևույթ

  ԳԼՈՒԽ 2. ՄՈԴԱՅԻ   ԻԲՐԵՎ  ՍՈՑԻԱԼ- ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ  ԵՐԵՎՈՒՅԹ

  2.1 Մոդայի նպատակային աուդիտորիան սոցիոմշակութային պրակտիկայում

  2.2 Մոդային կողմնորոշիչների ձևավորումը զանվածային լրատվության միջոցների ազդեցության ներքո

  Եզրակացություն

  Օգտագործված  գրականության ցանկ

  title_arm ՄՈԴԱՆ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻՈՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹ title_eng convertot_1 MODAN ORPES SOCIOMSHAKUTYAN HAXORDAKCMAN EREVUYT convertot_2 MODAN ORPES SOCIOMSHAKUTYAN HAXORDAKCMAN EREVUYT convertot_3 MODAN ORPES SOCIOMSHAKUTYAN HAXORDAKCMAN EREVUYT convertot_4 MODAN ORPES SOCIOMZAKUTYAN HAXORDAKCMAN EREVUYT convertot_5 MODAN ORPES SOCIOMSHAKUTYAN HAXORDAKCMAN EREVUYT convertot_6 MODAN ORPES SOCIOMSHAKUTYAN HAXORDAKCMAN EREVUYT convertot_7 MODAN ORPES SOCIOMSHAKUTYAN HAXORDAKCMAN EREVUYT convertot_8 MODAN ORPES SOCIOMSHAKUTYAN HAGHORDAKCMAN EREVUYT convertot_9 MODAN ORPES SOCIOMSHAKUTYAN HAXORDAKCMAN EREVUYT convertot_10 MODAN ORPES SOCIOMSAKUTYAN HAGHORDAKCMAN EREVUYT convertot_11 MODAN ORPES SOCIOMSHAKUTYAN HAXORDAKCMAN EREVUYT convertot_13 MODAN ORPES SOCIOMSHAKUTJAN HAXORDAKCMAN EREVUJT convertot_14 MWDAN WRPES SWCIWMSHAKUTYAN HAXWRDAKCMAN EREVUYT convertot_15 MODAN ORPES SOCIOMSHAKUTYAN HAXORDAKCMAN EREVUYT convertot_16 MODAN ORPES SOCIOMSHAKYTYAN HAXORDAKCMAN EREVYYT convertot_17 MODAN ORPES SOCIOMSHAKUTYAN HAXORDAKCMAN EREVUYT convertot_18 MODAN ORPES SOCIOMSHAKUTYAN HAXORDAKCMAN EREVUYT

  Կուրսային | Մշակույթ

  Հայաստանաբնակ ասորիների էթնոմշակութային բնութագիրը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականություն

  1. Արարատի մարզի պաշտոնական կայք ttp://ararat.gov.am/general/
  2. Արմավիրի մարզի պաշտոնական կայք http://armavir.gov.am/general-information/
  3. Եվրոպական խարտիա տարածքային կամ փոքրամասնությունների լեզուների մասին և բացատրական զեկույց 2008թ. http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/report/PeriodicalReports/ArmeniaPR2_en.pdf
  4. «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենք http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1793&lang=arm
  5. Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին ՀՀ օրենք http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1464&lang=arm
  6. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքը http://docs.armstat.am/census/pdfs/51.pdf
  7. Կոտայքի մարզի պաշտոնական կայք http://kotayk.gov.am/general-information/
  8. Մելիքյան Ն. Ազգային և էթնիկ փոքրամասնությունները Հայաստանում // http://www.armedia.am/?action=Analytical&what=show&id=765066764&lang=arm
  9. Эрлихман В., Непокоренные //Российский исторический журнал «Родина» 2006 г.-№ 8, // http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=1976&n=101 
  10. Note on the Modern Assyrians // http://www.friesian.com/notes/note-n.htm
  11. Simo Parpola, Assyrians after Assyria // http://www.nineveh.com/Assyrians%20after%20Assyria.html
  12. http://newtimes.ru/articles/detail/37109
  13. http://oldest.hetq.am/arm/society/7215/?printable=1
  14. http://www.ankawa.com/english/?p=1096
  15. http://www.aina.org/articles/tafd.pdf
  16. http://www.crwflags.com/fotw/flags/assyria.html
  17. http://www.fashion-era.com/ancient_costume/assyrian_clothing_pictures_assur.htm
  18. http://www.panarmenian.net/rus/news/72219
  description_2

  Բովանդակություն

  Հայաստանաբնակ ասորիների էթնոմշակութային բնութագիրը

  Ներածություն

  Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունների ընդհանուր նկարագիրը

  Ասորի ժողովրդի նույնականացման գծերը

  Ասորիները Հայաստանում

  Եզրակացություն

  Գրականություն

  Հավելված

  Հավելված 1. Հայաստանում բնակվող ազգային և էթնիկ փոքրամասնությունները` ըստ 1988թ. մարդահամարի տվյալների

  Հավելված 2. Հայաստանում բնակվող ազգային և էթնիկ փոքրամասնությունները` ըստ 2001թ. մարդահամարի տվյալների

  title_arm Հայաստանաբնակ ասորիների էթնոմշակութային բնութագիրը title_eng convertot_1 Hayastanabnak asorineri etnomshakutayin bnutagir@ convertot_2 Hayastanabnak asorineri etnomshakutayin bnutagir@ convertot_3 Hayastanabnak asorineri etnomshakutayin bnutagir@ convertot_4 Hayastanabnak asorineri etnomzakutayin bnutagir@ convertot_5 Hayastanabnak asorineri etnomshakutayin bnutagir@ convertot_6 Hayastanabnak asorineri etnomshakutayin bnutagiry convertot_7 Hayastanabnak asorineri etnomshakutayin bnutagir@ convertot_8 Hayastanabnak asorineri etnomshakutayin bnutagir@ convertot_9 Hayastanabnak asorineri etnomshakutayin bnutagir@ convertot_10 Hayastanabnak asorineri etnomsakutayin bnutagiry convertot_11 Hayastanabnak asorineri etnomshakutayin bnutagir@ convertot_13 Hajastanabnak asorineri etnomshakutajin bnutagir@ convertot_14 Hayastanabnak aswrineri etnwmshakutayin bnutagir@ convertot_15 Hayastanabnak asorineri etnomshakutayin bnutagir@ convertot_16 Hayastanabnak asorineri etnomshakytayin bnytagir@ convertot_17 Hayastanabnak asorineri etnomshakutayin bnutagir@ convertot_18 Hayastanabnak asorineri etnomshakutayin bnutagir@

  Ռեֆերատ | Մշակույթ

  Էթիկա և արժեքներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1. Էթիկա և արժեքներ
  2. Արժեքների մեկնաբանումը այս բազմաբովանդակ աշխարհում
  3. Հոգեբանություն
  4. Սոցիոլոգիա
  5. Փիլիսոփայություն
  6. Պատմություն
  7. Եզրակացություն
  title_arm Էթիկա և արժեքներ title_eng convertot_1 Etika EV arjeqner convertot_2 Etika EV arjeqner convertot_3 Etika EV arjeqner convertot_4 Etika EV arjeqner convertot_5 Etika EV arjeqner convertot_6 Etika EV arjeqner convertot_7 Etika EV arjeqner convertot_8 Etika EV arjeqner convertot_9 Etika EV argheqner convertot_10 Etika EV argheqner convertot_11 Etika EV arjeqner convertot_13 Etika EV arjeqner convertot_14 Etika EV arjeqner convertot_15 Etika EV arjeqner convertot_16 Etika EV arjeqner convertot_17 Etika EV arjekner convertot_18 Etika YEV arjeqner

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի