Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Մշակույթ գտնվել է 448 նյութ)


  Կուրսային | Մշակույթ

  Ռուսաստանի եւ հայերի հարաբերությունները 1725-1730թթ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ս.Գ. Աբրահամյան «Մի էջ Անդրկովկասի ժողովուրդների եւ հայ¬ռուսական հարաբերությունների պատմությունից», Երեւան 1953թ.
  2. Լեո «Հայոց պատմություն» երրորդ հատոր, գիրք երկրորդ, Երեւան 1973թ.
  3. ՀԺՊ ԳԱ, հատոր 4, Երեւան 1972թ.
  description_2

  Ներածություն
  1. Ռուսաստանի եւ հայերի հարաբերությունները 1725-1730թթ©
  Եզրակացություն  title_arm Ռուսաստանի եւ հայերի հարաբերությունները 1725-1730թթ title_eng rusastani ev hayeri haraberutyunner@ 1725-1730 convertot_1 Rusastani eւ hayeri haraberutyunner@ 1725-1730tt convertot_2 Rusastani eւ hayeri haraberutyunner@ 1725-1730tt convertot_3 Rusastani eւ hayeri haraberutyunner@ 1725-1730tt convertot_4 Rusastani eւ hayeri haraberutyunner@ 1725-1730tt convertot_5 Rusastani eւ hayeri haraberutyunner@ 1725-1730tt convertot_6 Rusastani eւ hayeri haraberutyunnery 1725-1730tt convertot_7 Rusastani eւ hayeri haraberutyunner@ 1725-1730tt convertot_8 Rusastani eւ hayeri haraberutyunner@ 1725-1730tt convertot_9 Rusastani eւ hayeri haraberutyunner@ 1725-1730tt convertot_10 Rusastani eւ hayeri haraberutyunnery 1725-1730tt convertot_11 Rusastani eւ hayeri haraberutyunner@ 1725-1730tt convertot_13 Rusastani eւ hajeri haraberutjunner@ 1725-1730tt convertot_14 Rusastani eւ hayeri haraberutyunner@ 1725-1730tt convertot_15 Rusastani eւ hayeri haraberutyunner@ 1725-1730tt convertot_16 Rysastani eւ hayeri haraberytyynner@ 1725-1730tt convertot_17 Rusastani eւ hayeri haraberutyunner@ 1725-1730tt convertot_18 Rusastani eւ hayeri haraberutyunner@ 1725-1730tt

  Կուրսային | Մշակույթ

  Պունիկյան պատերազմներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Аппиан,История Рима.
  2. Тит Ливий, История Рима,21,
  3. Ի.Շ.Կորաբլյով, Հաննիբալ, Երևան, 1984:
  4. Ն. Մաշկին, Հին Հռոմի պատմություն,Երևան,1951:
  5. История древного мира,под ред. И.М.Дьяконова,М.,1989.
  4. Т. Моммзен,История Рима,т. 1,М., 1936.
  5. Н.Трухина ,Политика и политики золотого века Римской республики II в до н.э, М., 1979.

  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1 Հռոմեական հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը պունիկյան երկրորդ պատերազմի նախօրյակին
  Գլուխ 2 Հռոմեական հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը պունիկյան երկրորդ պատերազմի առաջին էտապում
  Գլուխ 3 Հռոմեական հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը պունիկյան երկրորդ պատերազմի երկրորդ էտապում
  Եզրակացություն
  title_arm Պունիկյան պատերազմներ title_eng Pyunikyan paterazmner convertot_1 Punikyan paterazmner convertot_2 Punikyan paterazmner convertot_3 Punikyan paterazmner convertot_4 Punikyan paterazmner convertot_5 Punikyan paterazmner convertot_6 Punikyan paterazmner convertot_7 Punikyan paterazmner convertot_8 Punikyan paterazmner convertot_9 Punikyan paterazmner convertot_10 Punikyan paterazmner convertot_11 Punikyan paterazmner convertot_13 Punikjan paterazmner convertot_14 Punikyan paterazmner convertot_15 Punikyan paterazmner convertot_16 Pynikyan paterazmner convertot_17 Punikyan paterazmner convertot_18 Punikyan paterazmner

  Կուրսային | Մշակույթ

  Նվարսակի հաշտություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Աբրահամյան Ա., Հայաստանը վաղ ֆեոդալիզմի շրջանում, Եր., 1978:
  2. «Հայ ժողովրդի պատմություն», ՀԽՍՀ ԳԱ, հ. 2, Եր., 1984:
  3. Լեո, Հայոց պատմություն, Երկերի ժողովածու, հ. 2, Եր., 1967:
  4. Մանանդյան Հ., Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, Երկեր, հ. 2, Եր., 1978:
  5. Մանուչարյան Հ.Գ., Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի պատմությունից, Եր., 2002:

  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1 Պայքար իշխանական տների քաղաքական անկախության համար
  Գլուխ 2 Ապստամբության ավարտը. Նվարսակի հաշտության պայմանագիրը
  Եզրակացություն
  Օգտագործված աղբյուրների և գրականության ցանկ


  title_arm Նվարսակի հաշտություն title_eng Nvarsaki hashtutyun convertot_1 Nvarsaki hashtutyun convertot_2 Nvarsaki hashtutyun convertot_3 Nvarsaki hashtutyun convertot_4 Nvarsaki haztutyun convertot_5 Nvarsaki hashtutyun convertot_6 Nvarsaki hashtutyun convertot_7 Nvarsaki hashtutyun convertot_8 Nvarsaki hashtutyun convertot_9 Nvarsaki hashtutyun convertot_10 Nvarsaki hastutyun convertot_11 Nvarsaki hashtutyun convertot_13 Nvarsaki hashtutjun convertot_14 Nvarsaki hashtutyun convertot_15 Nvarsaki hashtutyun convertot_16 Nvarsaki hashtytyyn convertot_17 Nvarsaki hashtutyun convertot_18 Nvarsaki hashtutyun

  Կուրսային | Մշակույթ

  Կարսի խորհրդաժողով

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Հայ ժողովրդի պատմություն, ՀԽՍՀ ԳԱ հ. 5, Եր., 1978:
  2. Ջոն Կիրակոսյան, Ռուբեն Սահակյան, «Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և արտաքին քաղաականության փաստաթղթերում՝ 1828-1923թթ.ե, Երևան, 1972:
  3. Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, Եր., 1993:
  4. Образование СССР, Сборник документов, М., 1972.
  5. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 3. От снятия блокады с Советской России до десятилетия Октябрьской революции. Вып. 1. Акты Советской дипломатии / Сост. и ред. Проф. Ю.В. Ключников и А.В. Сабанин, М., ХКИД, 1928. ст. 75-76.):
  6. Документы внешней политики СССР, т. 4, М., 1960:
  7. A. Gunduz Okcun, A Guide to Turkish Treaties (1920-1964), Ankara, 1966.

  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Մոսկվայի կոնֆերանսից մինչև կարսի կոնֆերանսը և Հայաստանը
  Գլուխ 2. Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերը և Հայաստանը
  Եզրակացություն  title_arm Կարսի խորհրդաժողով title_eng karsi xorhrdajoxov convertot_1 Karsi xorhrdajoxov convertot_2 Karsi xorhrdajoxov convertot_3 Karsi xorhrdajoxov convertot_4 Karsi xorhrdajoxov convertot_5 Karsi xorhrdajoxov convertot_6 Karsi xorhrdajoxov convertot_7 Karsi khorhrdajoxov convertot_8 Karsi xorhrdajoghov convertot_9 Karsi xorhrdaghoxov convertot_10 Karsi khorhrdaghoghov convertot_11 Karsi xorhrdajoxov convertot_13 Karsi xorhrdajoxov convertot_14 Karsi xwrhrdajwxwv convertot_15 Karsi xorhrdajoxov convertot_16 Karsi xorhrdajoxov convertot_17 Karsi xorhrdajoxov convertot_18 Karsi xorhrdajoxov

  Կուրսային | Մշակույթ

  Սրբազան հռոմեական կայսրությունը և պապական իշխանությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ա.Արշակյան‹‹Արտասահմանյան երկրների պետություն և իրավունքի պատմություն›› Երևան 1998թ.:
  2. Միջին դարերի պատմություն, խմբ.` Սկազկին Ս., Եր., 1975
  3. www.world-history.ru/countries


  description_2


  Ներածություն
  Սրբազան հռոմեական կայսրությունը և պապական իշխանությունը
  Եզրակացություն  title_arm Սրբազան հռոմեական կայսրությունը և պապական իշխանությունը title_eng Srbazan hromeakan kaysrutyun@ ev papakan ishxanutyun@ convertot_1 Srbazan hromeakan kaysrutyun@ EV papakan ishxanutyun@ convertot_2 Srbazan hromeakan kaysrutyun@ EV papakan ishxanutyun@ convertot_3 Srbazan hromeakan kaysrutyun@ EV papakan ishxanutyun@ convertot_4 Srbazan hromeakan kaysrutyun@ EV papakan izxanutyun@ convertot_5 Srbazan hromeakan kaysrutyun@ EV papakan ishxanutyun@ convertot_6 Srbazan hromeakan kaysrutyuny EV papakan ishxanutyuny convertot_7 Srbazan hromeakan kaysrutyun@ EV papakan ishkhanutyun@ convertot_8 Srbazan hromeakan kaysrutyun@ EV papakan ishxanutyun@ convertot_9 Srbazan hromeakan kaysrutyun@ EV papakan ishxanutyun@ convertot_10 Srbazan hromeakan kaysrutyuny EV papakan iskhanutyuny convertot_11 Srbazan hromeakan kaysrutyun@ EV papakan ishxanutyun@ convertot_13 Srbazan hromeakan kajsrutjun@ EV papakan ishxanutjun@ convertot_14 Srbazan hrwmeakan kaysrutyun@ EV papakan ishxanutyun@ convertot_15 Srbazan hromeakan kaysrutyun@ EV papakan ishxanutyun@ convertot_16 Srbazan hromeakan kaysrytyyn@ EV papakan ishxanytyyn@ convertot_17 Srbazan hromeakan kaysrutyun@ EV papakan ishxanutyun@ convertot_18 Srbazan hromeakan kaysrutyun@ YEV papakan ishxanutyun@

  Կուրսային | Մշակույթ

  Թուրքական ավանդութներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ա. Դրիձո , Լ. Մինց “Մարդիկ և սովորություններ”, Երևան, 1987թ.,
  2. Բդոյան Վ. ,”Հարսանեկան ծեսեր և սովորույթներ”,գրանցված 14-րդ դարում, բանբեր, 1956թ.:
  3. Դ. Ե. Երեմեև “Թուրքերի ծագումը”, Երևան,1975թ:
  4. Анакличев Ш. «Современние свадебние традиции у туркменե.
  5. Кисляков Н. А. «Некоторые брачные церемонии у народов средней Азии и проблема материнского родаե , М. 1980г.
  6. Денисюк Н. П. «Традиции и формирование личностиե, Минск 1979г.
  7. Народы мира ,«Народы зарубежной Азииե.
  8. Серебряков М. Н. «Семья и семейная обрядность в турецкой деревнеե,М. 1979г.,
  9. http://www.turkey.ru /turkey/traditions.shtml
  10. http://archive.travel.ru/turkey/people/traditions/
  11. http://www.zarubejye.com/turk/turkey16.htm
  12. http://www.coffe-tea.ru/section.php?docId=5069
  description_2


  Ներածություն
  Թուրքական ավանդույթներ.
  1. Բանակ ճանապարհելը
  2. Հագուստը
  3. Հյուրընկալություն
  4. Սոցիալական բաժանում
  5. Ընտանեկան հարաբերությունները և ամուսնությունները
  6. Հարաբերություններ
  7. Բնակարաններ
  8. Երկրագործական օրացույց
  9. Թլպատման ծիսակատարություն
  10. Հարսանիք
  11. Արվեստ
  12. Պորտապար
  13. Էթիկա
  14. Սուրճի մատուցում
  Եզրակացություն  title_arm Թուրքական ավանդութներ title_eng turqakan avanduytner convertot_1 Turqakan avandutner convertot_2 Turqakan avandutner convertot_3 Turqakan avandutner convertot_4 Turqakan avandutner convertot_5 Turqakan avandutner convertot_6 Turqakan avandutner convertot_7 Turqakan avandutner convertot_8 Turqakan avandutner convertot_9 Turqakan avandutner convertot_10 Turqakan avandutner convertot_11 Turqakan avandutner convertot_13 Turqakan avandutner convertot_14 Turqakan avandutner convertot_15 Turqakan avandutner convertot_16 Tyrqakan avandytner convertot_17 Turkakan avandutner convertot_18 Turqakan avandutner

  Կուրսային | Մշակույթ

  Ավստրիայի տնտեսական վերլուծությունը և տնտեսական կապերը ՀՀ-ի հետ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ավստրիայի տնտեսական վերլուծությունը և տնտեսական կապերը ՀՀ-ի հետ title_eng Avstriayi tntesakan verlucutyun@ ev tntesakan kaper@ HH-i het convertot_1 Avstriayi tntesakan verlucutyun@ EV tntesakan kaper@ HH-i het convertot_2 Avstriayi tntesakan verlucutyun@ EV tntesakan kaper@ HH-i het convertot_3 Avstriayi tntesakan verlucutyun@ EV tntesakan kaper@ HH-i het convertot_4 Avstriayi tntesakan verlucutyun@ EV tntesakan kaper@ HH-i het convertot_5 Avstriayi tntesakan verlucutyun@ EV tntesakan kaper@ HH-i het convertot_6 Avstriayi tntesakan verlucutyuny EV tntesakan kapery HH-i het convertot_7 Avstriayi tntesakan verlucutyun@ EV tntesakan kaper@ HH-i het convertot_8 Avstriayi tntesakan verlucutyun@ EV tntesakan kaper@ HH-i het convertot_9 Avstriayi tntesakan verlucutyun@ EV tntesakan kaper@ HH-i het convertot_10 Avstriayi tntesakan verlutsutyuny EV tntesakan kapery HH-i het convertot_11 Avstriayi tntesakan verlucutyun@ EV tntesakan kaper@ HH-i het convertot_13 Avstriaji tntesakan verlucutjun@ EV tntesakan kaper@ HH-i het convertot_14 Avstriayi tntesakan verlucutyun@ EV tntesakan kaper@ HH-i het convertot_15 Avstriayi tntesakan verlucutyun@ EV tntesakan kaper@ HH-i het convertot_16 Avstriayi tntesakan verlycytyyn@ EV tntesakan kaper@ HH-i het convertot_17 Avstriayi tntesakan verlucutyun@ EV tntesakan kaper@ HH-i het convertot_18 Avstriayi tntesakan verlucutyun@ YEV tntesakan kaper@ HH-i het

  Կուրսային | Մշակույթ

  Ժողովրդավարության ժամանակակից մոդելները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  1. Пшеворский А., Демократия и рынок. Политические и экономические реформы
  в Восточной Европе и Латинской Америке. Пер. с англ. / Под ред. проф. Бажанова В.А., М., «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000.
  2. Гельман В.Я., Как выйти из неопределенности? // Pro et Contra, т.3, № 3, 1998; Гельман В.Я., Постсоветские политические трансформации (Наброски к теории) // Полис, № 1, 2001.
  3. O’Donnell G., Schmitter P., Transition from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions
  about Uncertain Democracies. Baltimore and London, Johns Hopkins University Press, 1986, p 3.
  4. Цыганков А., Современные политические режимы: структура, типология, дина-
  мика. М., Интерпракс, 1995, гл. IV; Харитонова О., Генезис демократии (Политика реконструкции логики транзитологических моделей) // Полис № 5, 1996.
  5. Almond G., Verba S., Civil Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations.Princeton, 1963, p. 8.
  6. Мельвиль А.Ю., Опыт теоретико-методологического синтеза структурного и процедурного подходов к демократическим транзитам // Полис, № 2, 1998.
  7. Munck G.L, Leff C.S., Models of Transition and Democratization: South America and
  Eastern Europe in Comparative Perspective // Comparative Politics, vol. 29, № 3, 1997.
  8. Campbell A., Converse Ph., Miller W., Stokes D., The American Voter, N. Y., 1960.
  9. Larsen S. (ed.), The Challenges of Theories of Democracy: Elaborations Over Trends in Transitology. Boulder, N. Y., 2000.
  10. Капустин Б.Г., Конец транзитологии? // Полис, № 4, 2001.
  11. Фукуяма Ф., Великий разрыв, пер. с англ. под ред. А.В. Александровой. М., 2003.
  12. UNDP, Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց, անկախության և անցումային 10 տարիները Հայաստանում, 2001։
  13. Linz J. J., Stepan A., Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post communist Europe, Baltimore, 1994.
  description_2


  Ներածություն

  Գլուխ առաջին
  Ժողովրդավարության ժամանակակից մոդելները

  Գլուխ երկրորդ
  Ժողովրդավարության անցման գործընթացի մոդելները

  Եզրակացություն
  Գրականության ցանկ  title_arm Ժողովրդավարության ժամանակակից մոդելները title_eng jorovrdavarutyan jamanakakic modelner@ convertot_1 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@ convertot_2 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@ convertot_3 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@ convertot_4 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@ convertot_5 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@ convertot_6 joxovrdavarutyan jamanakakic modelnery convertot_7 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@ convertot_8 joghovrdavarutyan jamanakakic modelner@ convertot_9 GHoxovrdavarutyan ghamanakakic modelner@ convertot_10 ghoghovrdavarutyan ghamanakakic modelnery convertot_11 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@ convertot_13 joxovrdavarutjan jamanakakic modelner@ convertot_14 jwxwvrdavarutyan jamanakakic mwdelner@ convertot_15 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@ convertot_16 joxovrdavarytyan jamanakakic modelner@ convertot_17 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@ convertot_18 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@

  Կուրսային | Մշակույթ

  Միջազգային հարաբերությունները Ղրիմի պատերազմի ժամանակ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Միջազգային հարաբերությունները Ղրիմի պատերազմի ժամանակ title_eng mijazgayin haraberutyunner@ xrimi paterazmi jamanak convertot_1 Mijazgayin haraberutyunner@ Xrimi paterazmi jamanak convertot_2 Mijazgayin haraberutyunner@ Xrimi paterazmi jamanak convertot_3 Mijazgayin haraberutyunner@ Xrimi paterazmi jamanak convertot_4 Mijazgayin haraberutyunner@ Xrimi paterazmi jamanak convertot_5 Mijazgayin haraberutyunner@ Xrimi paterazmi jamanak convertot_6 Mijazgayin haraberutyunnery Xrimi paterazmi jamanak convertot_7 Mijazgayin haraberutyunner@ Xrimi paterazmi jamanak convertot_8 Mijazgayin haraberutyunner@ GHrimi paterazmi jamanak convertot_9 Mijazgayin haraberutyunner@ Xrimi paterazmi ghamanak convertot_10 Mijazgayin haraberutyunnery GHrimi paterazmi ghamanak convertot_11 Mijazgayin haraberutyunner@ Xrimi paterazmi jamanak convertot_13 Mijazgajin haraberutjunner@ Xrimi paterazmi jamanak convertot_14 Mijazgayin haraberutyunner@ Xrimi paterazmi jamanak convertot_15 Mighazgayin haraberutyunner@ Xrimi paterazmi jamanak convertot_16 Mijazgayin haraberytyynner@ Xrimi paterazmi jamanak convertot_17 Mijazgayin haraberutyunner@ Xrimi paterazmi jamanak convertot_18 Mijazgayin haraberutyunner@ Xrimi paterazmi jamanak

  Կուրսային | Մշակույթ

  Վերսալ-վաշինգտոնյան համակարգի փլուզման գործընթացը.

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Վերսալ-վաշինգտոնյան համակարգի փլուզման գործընթացը. title_eng Versal-vashingtonyan hamakagri pluzman gorcentac@ convertot_1 Versal-vashingtonyan hamakargi pluzman gorc@ntac@. convertot_2 Versal-vashingtonyan hamakargi pluzman gorc@ntac@. convertot_3 Versal-vashingtonyan hamakargi pluzman gorc@ntac@. convertot_4 Versal-vazingtonyan hamakargi pluzman gorc@ntac@. convertot_5 Versal-vashingtonyan hamakargi pluzman gorc@ntac@. convertot_6 Versal-vashingtonyan hamakargi pluzman gorcyntacy. convertot_7 Versal-vashingtonyan hamakargi pluzman gorc@ntac@. convertot_8 Versal-vashingtonyan hamakargi pluzman gorc@ntac@. convertot_9 Versal-vashingtonyan hamakargi pluzman gorc@ntac@. convertot_10 Versal-vasingtonyan hamakargi pluzman gortsyntacy. convertot_11 Versal-vashingtonyan hamakargi pluzman gorc@ntac@. convertot_13 Versal-vashingtonjan hamakargi pluzman gorc@ntac@. convertot_14 Versal-vashingtwnyan hamakargi pluzman gwrc@ntac@. convertot_15 Versal-vashingtonyan hamakargi pluzman gorc@ntac@. convertot_16 Versal-vashingtonyan hamakargi plyzman gorc@ntac@. convertot_17 Versal-vashingtonyan hamakargi pluzman gorc@ntac@. convertot_18 Versal-vashingtonyan hamakargi pluzman gorc@ntac@.

  Կուրսային | Մշակույթ

  Աշոտ 1-ին Բագրատունու արտաքին քաղաքականությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Աշոտ 1-ին Բագրատունու արտաքին քաղաքականությունը title_eng Ashot arajin bagratunu artaqin qaxaqakanutyun@ convertot_1 Ashot 1-in Bagratunu artaqin qaxaqakanutyun@ convertot_2 Ashot 1-in Bagratunu artaqin qaxaqakanutyun@ convertot_3 Ashot 1-in Bagratunu artaqin qaxaqakanutyun@ convertot_4 Azot 1-in Bagratunu artaqin qaxaqakanutyun@ convertot_5 Ashot 1-in Bagratunu artaqin qaxaqakanutyun@ convertot_6 Ashot 1-in Bagratunu artaqin qaxaqakanutyuny convertot_7 Ashot 1-in Bagratunu artaqin qaxaqakanutyun@ convertot_8 Ashot 1-in Bagratunu artaqin qaghaqakanutyun@ convertot_9 Ashot 1-in Bagratunu artaqin qaxaqakanutyun@ convertot_10 Asot 1-in Bagratunu artaqin qaghaqakanutyuny convertot_11 Ashot 1-in Bagratunu artaqin qaxaqakanutyun@ convertot_13 Ashot 1-in Bagratunu artaqin qaxaqakanutjun@ convertot_14 Ashwt 1-in Bagratunu artaqin qaxaqakanutyun@ convertot_15 Ashot 1-in Bagratunu artaqin qaxaqakanutyun@ convertot_16 Ashot 1-in Bagratyny artaqin qaxaqakanytyyn@ convertot_17 Ashot 1-in Bagratunu artakin kaxakakanutyun@ convertot_18 Ashot 1-in Bagratunu artaqin qaxaqakanutyun@

  Կուրսային | Մշակույթ

  Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ստրատեգիայի ձախողումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ստրատեգիայի ձախողումը title_eng erkrord hamashxarhayin paterazmi strategiayi zaxoxum@ convertot_1 Erkrord hamashxarhayin paterazmi strategiayi caxoxum@ convertot_2 Erkrord hamashxarhayin paterazmi strategiayi dzaxoxum@ convertot_3 Erkrord hamashxarhayin paterazmi strategiayi caxoxum@ convertot_4 Erkrord hamazxarhayin paterazmi strategiayi caxoxum@ convertot_5 Erkrord hamashxarhayin paterazmi strategiayi caxoxum@ convertot_6 Erkrord hamashxarhayin paterazmi strategiayi caxoxumy convertot_7 Erkrord hamashkharhayin paterazmi strategiayi cakhoxum@ convertot_8 Erkrord hamashxarhayin paterazmi strategiayi caxoghum@ convertot_9 Erkrord hamashxarhayin paterazmi strategiayi caxoxum@ convertot_10 Erkrord hamaskharhayin paterazmi strategiayi zakhoghumy convertot_11 Erkrord hamashxarhayin paterazmi strategiayi caxoxum@ convertot_13 Erkrord hamashxarhajin paterazmi strategiaji caxoxum@ convertot_14 Erkrwrd hamashxarhayin paterazmi strategiayi caxwxum@ convertot_15 Erkrord hamashxarhayin paterazmi strategiayi caxoxum@ convertot_16 Erkrord hamashxarhayin paterazmi strategiayi caxoxym@ convertot_17 Erkrord hamashxarhayin paterazmi strategiayi caxoxum@ convertot_18 Erkrord hamashxarhayin paterazmi strategiayi caxoxum@

  Կուրսային | Մշակույթ

  Կիլիկյան Հայաստանի միջազգային դրությունը 14-րդ դարի երկրորդ կոսին

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Կիլիկյան Հայաստանի միջազգային դրությունը 14-րդ դարի երկրորդ կոսին title_eng Kilikyan Hayastani mijazgayin drutyun@ 14-rd dari erkrord kesin convertot_1 Kilikyan Hayastani mijazgayin drutyun@ 14-rd dari erkrord kosin convertot_2 Kilikyan Hayastani mijazgayin drutyun@ 14-rd dari erkrord kosin convertot_3 Kilikyan Hayastani mijazgayin drutyun@ 14-rd dari erkrord kosin convertot_4 Kilikyan Hayastani mijazgayin drutyun@ 14-rd dari erkrord kosin convertot_5 Kilikyan Hayastani mijazgayin drutyun@ 14-rd dari erkrord kosin convertot_6 Kilikyan Hayastani mijazgayin drutyuny 14-rd dari erkrord kosin convertot_7 Kilikyan Hayastani mijazgayin drutyun@ 14-rd dari erkrord kosin convertot_8 Kilikyan Hayastani mijazgayin drutyun@ 14-rd dari erkrord kosin convertot_9 Kilikyan Hayastani mijazgayin drutyun@ 14-rd dari erkrord kosin convertot_10 Kilikyan Hayastani mijazgayin drutyuny 14-rd dari erkrord kosin convertot_11 Kilikyan Hayastani mijazgayin drutyun@ 14-rd dari erkrord kosin convertot_13 Kilikjan Hajastani mijazgajin drutjun@ 14-rd dari erkrord kosin convertot_14 Kilikyan Hayastani mijazgayin drutyun@ 14-rd dari erkrwrd kwsin convertot_15 Kilikyan Hayastani mighazgayin drutyun@ 14-rd dari erkrord kosin convertot_16 Kilikyan Hayastani mijazgayin drytyyn@ 14-rd dari erkrord kosin convertot_17 Kilikyan Hayastani mijazgayin drutyun@ 14-rd dari erkrord kosin convertot_18 Kilikyan Hayastani mijazgayin drutyun@ 14-rd dari erkrord kosin

  Կուրսային | Մշակույթ

  Տաթևի վանք

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Գզոյան Ա., Տաթևի համալսարանը, Եր., 2003
  2. Երանգեան Վ., Հայ Լուսաւորութեան Կեդրոններ. Մոնթրէալ, 1996
  3. Խաչատրեան Հ. Հայաստան Երկիր Ուխտավայր, Պէյրութ, 1998
  4. Շնորհք արքեպսկ. Գալուստյան, «Հայազգի սուրբերե, 1997
  5. «Քրիստոնյա Հայաստանե հանրագիտարան, Եր. 2002
  6. Օրբելյան Ս. Սյունիքի պատմությունը, Եր., 1986
  7. Токарский М.Н., Архитектурные памятники Армении, М., 1974
  8. Holding N., Armenia: with Nagorno Karabagh, 2006
  9. Toumanoff C., Armenia and Georgia // The Cambridge Medieval History. — Cambridge: 1966
  10. http://araratian-tem.am
  11. http://syunik.gov.am
  12. https://tatev.am
  13. http://tatev.developway.am/
  14. http://tatevvillageeng.wordpress.com
  15. http://www.armcamping.com
  16. http://www.armenianmonuments.org
  17. http://www.cf.am
  18. http://www.lusamut.net
  19. http://whc.unesco.org
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1 Տաթևի պատմությունն ու մշակութային նշանակությունը
  Գլուխ 2 Տաթևի վանքի զարգացման ուղեգիծը
  Եզրակացություն  title_arm Տաթևի վանք title_eng Tatevi vanq convertot_1 TatEVi vanq convertot_2 TatEVi vanq convertot_3 TatEVi vanq convertot_4 TatEVi vanq convertot_5 TatEVi vanq convertot_6 TatEVi vanq convertot_7 TatEVi vanq convertot_8 TatEVi vanq convertot_9 TatEVi vanq convertot_10 TatEVi vanq convertot_11 TatEVi vanq convertot_13 TatEVi vanq convertot_14 TatEVi vanq convertot_15 TatEVi vanq convertot_16 TatEVi vanq convertot_17 TatEVi vank convertot_18 TatYEVi vanq

  Կուրսային | Մշակույթ

  Ալժիրյան հեղափոխության պատճառները, հետագա ընթացքը և արդյունքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ալժիրյան հեղափոխության պատճառները, հետագա ընթացքը և արդյունքները title_eng Aljiryan hexapoxutyan patcharner@, hetaga @ntacq@ ev ardyunqner@ convertot_1 Aljiryan hexapoxutyan patjarner@, hetaga @ntacq@ EV ardyunqner@ convertot_2 Aljiryan hexapoxutyan patjarner@, hetaga @ntacq@ EV ardyunqner@ convertot_3 Aljiryan hexapoxutyan patjarner@, hetaga @ntacq@ EV ardyunqner@ convertot_4 Aljiryan hexapoxutyan patjarner@, hetaga @ntacq@ EV ardyunqner@ convertot_5 Aljiryan hexapoxutyan patjarner@, hetaga @ntacq@ EV ardyunqner@ convertot_6 Aljiryan hexapoxutyan patjarnery, hetaga yntacqy EV ardyunqnery convertot_7 Aljiryan hexapokhutyan patjarner@, hetaga @ntacq@ EV ardyunqner@ convertot_8 Aljiryan heghapoxutyan patjarner@, hetaga @ntacq@ EV ardyunqner@ convertot_9 Alghiryan hexapoxutyan patjarner@, hetaga @ntacq@ EV ardyunqner@ convertot_10 Alghiryan heghapokhutyan patjarnery, hetaga yntacqy EV ardyunqnery convertot_11 Aljiryan hexapoxutyan patjarner@, hetaga @ntacq@ EV ardyunqner@ convertot_13 Aljirjan hexapoxutjan patjarner@, hetaga @ntacq@ EV ardjunqner@ convertot_14 Aljiryan hexapwxutyan patjarner@, hetaga @ntacq@ EV ardyunqner@ convertot_15 Aljiryan hexapoxutyan patjarner@, hetaga @ntacq@ EV ardyunqner@ convertot_16 Aljiryan hexapoxytyan patjarner@, hetaga @ntacq@ EV ardyynqner@ convertot_17 Aljiryan hexapoxutyan patjarner@, hetaga @ntack@ EV ardyunkner@ convertot_18 Aljiryan hexapoxutyan patjarner@, hetaga @ntacq@ YEV ardyunqner@

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի