Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Տեխնոլոգիա գտնվել է 77 նյութ)


  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Աշխատանքի պայմանների բարելավման ուղիները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  • Ս. Պողոսյան - Աշխատանքի տնտեսագիտություն
  description_2

   

  Բովանդակություն

  • Աշխատանքի պայմաններ հասկացությունը և էությունը
  • Աշխատանքի պայմանները բնորոշող գործոնները և դրանց բարելավման ուղիները
  • Արտադրական շենքերի ընդհանուր բարեկարգումը
  • Միկրոկլիմայական պայմանների բարելավումը
  • Արտադրական աղմուկը, թրթռոցը և բարելավման ուղիները

   

   

  title_arm Աշխատանքի պայմանների բարելավման ուղիները title_eng convertot_1 Ashxatanqi paymanneri barelavman uxiner@ convertot_2 Ashxatanqi paymanneri barelavman uxiner@ convertot_3 Ashxatanqi paymanneri barelavman uxiner@ convertot_4 Azxatanqi paymanneri barelavman uxiner@ convertot_5 Ashxatanqi paymanneri barelavman uxiner@ convertot_6 Ashxatanqi paymanneri barelavman uxinery convertot_7 Ashkhatanqi paymanneri barelavman uxiner@ convertot_8 Ashxatanqi paymanneri barelavman ughiner@ convertot_9 Ashxatanqi paymanneri barelavman uxiner@ convertot_10 Askhatanqi paymanneri barelavman ughinery convertot_11 Ashxatanqi paymanneri barelavman uxiner@ convertot_13 Ashxatanqi pajmanneri barelavman uxiner@ convertot_14 Ashxatanqi paymanneri barelavman uxiner@ convertot_15 Ashxatanqi paymanneri barelavman uxiner@ convertot_16 Ashxatanqi paymanneri barelavman yxiner@ convertot_17 Ashxatanki paymanneri barelavman uxiner@ convertot_18 Ashxatanqi paymanneri barelavman uxiner@

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ  ՇՈՒԿԱՅԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

   

  Ն Ե Ր Ա Ծ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ  ՇՈՒԿԱՅԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

  Եզրակացություն  

  title_arm ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ  ՇՈՒԿԱՅԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ title_eng convertot_1 APAHOVAGRAKAN  SHUKAYI  PETAKAN  KARGAVORUM@ convertot_2 APAHOVAGRAKAN  SHUKAYI  PETAKAN  KARGAVORUM@ convertot_3 APAHOVAGRAKAN  SHUKAYI  PETAKAN  KARGAVORUM@ convertot_4 APAHOVAGRAKAN  ZUKAYI  PETAKAN  KARGAVORUM@ convertot_5 APAHOVAGRAKAN  SHUKAYI  PETAKAN  KARGAVORUM@ convertot_6 APAHOVAGRAKAN  SHUKAYI  PETAKAN  KARGAVORUMY convertot_7 APAHOVAGRAKAN  SHUKAYI  PETAKAN  KARGAVORUM@ convertot_8 APAHOVAGRAKAN  SHUKAYI  PETAKAN  KARGAVORUM@ convertot_9 APAHOVAGRAKAN  SHUKAYI  PETAKAN  KARGAVORUM@ convertot_10 APAHOVAGRAKAN  SUKAYI  PETAKAN  KARGAVORUMY convertot_11 APAHOVAGRAKAN  SHUKAYI  PETAKAN  KARGAVORUM@ convertot_13 APAHOVAGRAKAN  SHUKAJI  PETAKAN  KARGAVORUM@ convertot_14 APAHWVAGRAKAN  SHUKAYI  PETAKAN  KARGAVWRUM@ convertot_15 APAHOVAGRAKAN  SHUKAYI  PETAKAN  KARGAVORUM@ convertot_16 APAHOVAGRAKAN  SHYKAYI  PETAKAN  KARGAVORYM@ convertot_17 APAHOVAGRAKAN  SHUKAYI  PETAKAN  KARGAVORUM@ convertot_18 APAHOVAGRAKAN  SHUKAYI  PETAKAN  KARGAVORUM@

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  ԱՊՀ մասնակից պետությունների համագործակցությունը մաքսային հարցերով և դրա կատարելագործման հարցերը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ՕԳՏԱԳՈՐԾԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
  1.    Ա.Ճուղուրյան, Կ.Աբգարյան §Մաքսային գործի հիմունքներ¦,ուս.ձեռնարկ, Երևան 2007թ
  2.    А.Д.Ершов «Междынароднуе таможенные отношенияե, Санкт-Петербург 2000г.,
  3.    Борисов К.Г. «Международное таможенное правоե: Учеб. пособие. Изд. 2-е. доп. - М.: Изд-во РУДН, 2001
  4.    <Փոխադարձ առևտրի մաքսային վիճակագրության ոլորոտում ԱՊՀ անդամ-երկրների մաքսային ծառայությունների փոխգործակցության վերաբերյալ արձանագրությունը հաստատելու մասին> ՀՀ նախագահի հրամանագիր 2011.11.02/59(862)
  5.    Ինտերնետային կայքեր՝           http://www.customs.am
                                                               http://www.mfa.am 


   

  description_2

   

  Բովանդակություն

   

     Ներածություն

  1. Հայաստանի համագործակցությունը ԱՊՀ մասնակից պետությունների շրջանակներում
  2. ԱՊՀ անդամ երկրների հետ ՀՀ համագործակցության կատարելագործումը
  3. ԱՊՀ անդամ երկրների միջև գործող Ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիր

     Եզրակացություններ և առաջարկություններ

     Օգտագործած գրականություն

   

  title_arm ԱՊՀ մասնակից պետությունների համագործակցությունը մաքսային հարցերով և դրա կատարելագործման հարցերը title_eng convertot_1 APH masnakic petutyunneri hamagorcakcutyun@ maqsayin harcerov EV dra katarelagorcman harcer@ convertot_2 APH masnakic petutyunneri hamagorcakcutyun@ maqsayin harcerov EV dra katarelagorcman harcer@ convertot_3 APH masnakic petutyunneri hamagorcakcutyun@ maqsayin harcerov EV dra katarelagorcman harcer@ convertot_4 APH masnakic petutyunneri hamagorcakcutyun@ maqsayin harcerov EV dra katarelagorcman harcer@ convertot_5 APH masnakic petutyunneri hamagorcakcutyun@ maqsayin harcerov EV dra katarelagorcman harcer@ convertot_6 APH masnakic petutyunneri hamagorcakcutyuny maqsayin harcerov EV dra katarelagorcman harcery convertot_7 APH masnakic petutyunneri hamagorcakcutyun@ maqsayin harcerov EV dra katarelagorcman harcer@ convertot_8 APH masnakic petutyunneri hamagorcakcutyun@ maqsayin harcerov EV dra katarelagorcman harcer@ convertot_9 APH masnakic petutyunneri hamagorcakcutyun@ maqsayin harcerov EV dra katarelagorcman harcer@ convertot_10 APH masnakic petutyunneri hamagortsakcutyuny maqsayin harcerov EV dra katarelagortsman harcery convertot_11 APH masnakic petutyunneri hamagorcakcutyun@ maqsayin harcerov EV dra katarelagorcman harcer@ convertot_13 APH masnakic petutjunneri hamagorcakcutjun@ maqsajin harcerov EV dra katarelagorcman harcer@ convertot_14 APH masnakic petutyunneri hamagwrcakcutyun@ maqsayin harcerwv EV dra katarelagwrcman harcer@ convertot_15 APH masnakic petutyunneri hamagorcakcutyun@ maqsayin harcerov EV dra katarelagorcman harcer@ convertot_16 APH masnakic petytyynneri hamagorcakcytyyn@ maqsayin harcerov EV dra katarelagorcman harcer@ convertot_17 APH masnakic petutyunneri hamagorcakcutyun@ maksayin harcerov EV dra katarelagorcman harcer@ convertot_18 APH masnakic petutyunneri hamagorcakcutyun@ maqsayin harcerov YEV dra katarelagorcman harcer@

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Ապրանքային նշանները և նրանց իրավական  պահպանությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված գրականության ցանկ

   

  1. Հայաստանի Հանրապետության  օրենքը <<ապրանքային նշանների մասին>>
  2. <<Կոմերցիայի հիմունքներ>>- Բուլանիկյան Ս.
  3. 3. http://www.adme.ru/
  4. Հոդվածներ  <<Сколько стоили великие логотипы>>,<<Вечные логотипы>>,<<Истории великих логотипов>>

   

   

  description_2

   

               Բովանդակություն

  Ներածություն

   Ապրանքային նշանի հասկացությունը

  Ապրանքային նշանները, դրանց իրավական պահպանու-  թյունը

  Գաղտնի իմաստով ապրանքային նշանները

  Որքան են արժեցել աշխարհի ամենահայտնի ապրանքային նշանները

  Եզրակացություն և առաջարկություններ

  Օգտագործված գրականության ցանկ

   

  title_arm Ապրանքային նշանները և նրանց իրավական  պահպանությունը title_eng convertot_1 Apranqayin nshanner@ EV nranc iravakan  pahpanutyun@ convertot_2 Apranqayin nshanner@ EV nranc iravakan  pahpanutyun@ convertot_3 Apranqayin nshanner@ EV nranc iravakan  pahpanutyun@ convertot_4 Apranqayin nzanner@ EV nranc iravakan  pahpanutyun@ convertot_5 Apranqayin nshanner@ EV nranc iravakan  pahpanutyun@ convertot_6 Apranqayin nshannery EV nranc iravakan  pahpanutyuny convertot_7 Apranqayin nshanner@ EV nranc iravakan  pahpanutyun@ convertot_8 Apranqayin nshanner@ EV nranc iravakan  pahpanutyun@ convertot_9 Apranqayin nshanner@ EV nranc iravakan  pahpanutyun@ convertot_10 Apranqayin nsannery EV nranc iravakan  pahpanutyuny convertot_11 Apranqayin nshanner@ EV nranc iravakan  pahpanutyun@ convertot_13 Apranqajin nshanner@ EV nranc iravakan  pahpanutjun@ convertot_14 Apranqayin nshanner@ EV nranc iravakan  pahpanutyun@ convertot_15 Apranqayin nshanner@ EV nranc iravakan  pahpanutyun@ convertot_16 Apranqayin nshanner@ EV nranc iravakan  pahpanytyyn@ convertot_17 Aprankayin nshanner@ EV nranc iravakan  pahpanutyun@ convertot_18 Apranqayin nshanner@ YEV nranc iravakan  pahpanutyun@

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Ապրանքի որակի կառավարման հիմնական սկզբունքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  1. Николаева М.А. «Товароведение потребительских товаров». Учебник М. Норма, 1997 г.
  2. Лиорац М.А. , Лежкин Е.Д. «Исследование непродовольственных товаров» 1988 г.
  3. Федоров М.В. и др «экспертиза качества товаров». М.Экономика, 1984 г. Парамонова Т.Н. «Экспресс-методы оценки качества непрод. Товаров « М. Экономика, 1988 г.
  4.  Козлова В.А. и др. «Товароведение непродовольственных товаров» «Справочник товароведа непродовольственных товаров» в 3 книгах. М. 1983 г.
  5. M. Мак-Дональд, Стратегическое планирование маркетинга, , М, Питер, 2000 ст 247

   

  description_2

   

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  1. Որակի կառավարման էվոլյուցիան և խնդիրները սպառողի և արտադրողի տեսանկյունից
  2. Ապրանքի որակի կառավարման համակարգը. օբյեկտները, սուբյեկտները, կատեգորիաները
  3. Ապրանքի որակին ներկայացվող ստանդարտները ժամանակակից մարկետինգում և մարկետինգային ցուցումները
  4. Ապրանքի որակի կառավարումը, կառավարման նպատակը և հիմնական սկզբունքները (Երևանի կոնյակի գործարանի օրինակով)

  Եզրակացություններ

  Օգտագործված գրականության ցանկ

   

   

   

   

  title_arm Ապրանքի որակի կառավարման հիմնական սկզբունքները title_eng convertot_1 Apranqi oraki karavarman himnakan skzbunqner@ convertot_2 Apranqi oraki karavarman himnakan skzbunqner@ convertot_3 Apranqi oraki karavarman himnakan skzbunqner@ convertot_4 Apranqi oraki karavarman himnakan skzbunqner@ convertot_5 Apranqi oraki karavarman himnakan skzbunqner@ convertot_6 Apranqi oraki karavarman himnakan skzbunqnery convertot_7 Apranqi oraki karavarman himnakan skzbunqner@ convertot_8 Apranqi oraki karavarman himnakan skzbunqner@ convertot_9 Apranqi oraki karavarman himnakan skzbunqner@ convertot_10 Apranqi oraki karavarman himnakan skzbunqnery convertot_11 Apranqi oraki karavarman himnakan skzbunqner@ convertot_13 Apranqi oraki karavarman himnakan skzbunqner@ convertot_14 Apranqi wraki karavarman himnakan skzbunqner@ convertot_15 Apranqi oraki karavarman himnakan skzbunqner@ convertot_16 Apranqi oraki karavarman himnakan skzbynqner@ convertot_17 Apranki oraki karavarman himnakan skzbunkner@ convertot_18 Apranqi oraki karavarman himnakan skzbunqner@

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Առողջապահության ոլորտը որպես տնտեսության պետական կառավարման առանձին ոլորտ և դրա կառավարումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

   

  1. Առողջապահական համակարգի էությունը և առողջապահության ոլորտում գործունեության տեսակները

  2. Առողջապահական համակարգի կառավարումը, կառուցվածքը  և դրա առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

  3.         Առողջապահության ոլորտի կառավարման միջազգային փորձը

   

  title_arm Առողջապահության ոլորտը որպես տնտեսության պետական կառավարման առանձին ոլորտ և դրա կառավարումը title_eng convertot_1 Aroxjapahutyan olort@ orpes tntesutyan petakan karavarman arancin olort EV dra karavarum@ convertot_2 Aroxjapahutyan olort@ orpes tntesutyan petakan karavarman arandzin olort EV dra karavarum@ convertot_3 Aroxjapahutyan olort@ orpes tntesutyan petakan karavarman arancin olort EV dra karavarum@ convertot_4 Aroxjapahutyan olort@ orpes tntesutyan petakan karavarman arancin olort EV dra karavarum@ convertot_5 Aroxjapahutyan olort@ orpes tntesutyan petakan karavarman arancin olort EV dra karavarum@ convertot_6 Aroxjapahutyan olorty orpes tntesutyan petakan karavarman arancin olort EV dra karavarumy convertot_7 Aroxjapahutyan olort@ orpes tntesutyan petakan karavarman arancin olort EV dra karavarum@ convertot_8 Aroghjapahutyan olort@ orpes tntesutyan petakan karavarman arancin olort EV dra karavarum@ convertot_9 Aroxjapahutyan olort@ orpes tntesutyan petakan karavarman arancin olort EV dra karavarum@ convertot_10 Aroghjapahutyan olorty orpes tntesutyan petakan karavarman aranzin olort EV dra karavarumy convertot_11 Aroxjapahutyan olort@ orpes tntesutyan petakan karavarman arancin olort EV dra karavarum@ convertot_13 Aroxjapahutjan olort@ orpes tntesutjan petakan karavarman arancin olort EV dra karavarum@ convertot_14 Arwxjapahutyan wlwrt@ wrpes tntesutyan petakan karavarman arancin wlwrt EV dra karavarum@ convertot_15 Aroxghapahutyan olort@ orpes tntesutyan petakan karavarman arancin olort EV dra karavarum@ convertot_16 Aroxjapahytyan olort@ orpes tntesytyan petakan karavarman arancin olort EV dra karavarym@ convertot_17 Aroxjapahutyan olort@ orpes tntesutyan petakan karavarman arancin olort EV dra karavarum@ convertot_18 Aroxjapahutyan olort@ orpes tntesutyan petakan karavarman arancin olort YEV dra karavarum@

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

   

  1. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ

  2. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

   

  title_arm ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ title_eng convertot_1 ARjETXTERI SHUKAYI KAZMAKERPUM@ EV KARGAVORUM@ convertot_2 ARjETXTERI SHUKAYI KAZMAKERPUM@ EV KARGAVORUM@ convertot_3 ARjETXTERI SHUKAYI KAZMAKERPUM@ EV KARGAVORUM@ convertot_4 ARjETXTERI ZUKAYI KAZMAKERPUM@ EV KARGAVORUM@ convertot_5 ARjETXTERI SHUKAYI KAZMAKERPUM@ EV KARGAVORUM@ convertot_6 ARjETXTERI SHUKAYI KAZMAKERPUMY EV KARGAVORUMY convertot_7 ARjETXTERI SHUKAYI KAZMAKERPUM@ EV KARGAVORUM@ convertot_8 ARjETGHTERI SHUKAYI KAZMAKERPUM@ EV KARGAVORUM@ convertot_9 ARGHETXTERI SHUKAYI KAZMAKERPUM@ EV KARGAVORUM@ convertot_10 ARghETGHTERI SUKAYI KAZMAKERPUMY EV KARGAVORUMY convertot_11 ARjETXTERI SHUKAYI KAZMAKERPUM@ EV KARGAVORUM@ convertot_13 ARjETXTERI SHUKAJI KAZMAKERPUM@ EV KARGAVORUM@ convertot_14 ARjETXTERI SHUKAYI KAZMAKERPUM@ EV KARGAVWRUM@ convertot_15 ARjETXTERI SHUKAYI KAZMAKERPUM@ EV KARGAVORUM@ convertot_16 ARjETXTERI SHYKAYI KAZMAKERPYM@ EV KARGAVORYM@ convertot_17 ARjETXTERI SHUKAYI KAZMAKERPUM@ EV KARGAVORUM@ convertot_18 ARjETXTERI SHUKAYI KAZMAKERPUM@ EV KARGAVORUM@

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Արժեթղթերի շուկայի մասին ՀՀ օրենքը և դրանում օգտագործվող հիմնական հասկացությունների մեկնաբանությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   

  Օգտագործված գրականաության ցանկ

  գ    §Արժեթղթերի շուկայի մասին¦ ՀՀ օրենք, 2007թ.,
  գ    §Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին¦ ՀՀ օրենք, 2000թ.,
  գ    §Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ¦, Լ. Բադանյան, Երևան 2007թ.,
  գ    www.lidermarket.am
  գ    www.abcfinance.am

   

  description_2

   

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  1. ՀՀ արժեթղթերի շուկան

  2. Արժեթղթերի շուկայի մասին ՀՀօրենքը

  3. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

  3.1. Արժեթղթեր և դրամական շուկայի գործիքներ

  3.2. Թողարկող և ներդրող հասկացությունները

  3.3. Տեղաբաշխող, հաճախորդ, անձ, անվանատեր

  3.4. Այլ հասկացություններ

  Օգտագործված գրականության ցանկ

   

  title_arm Արժեթղթերի շուկայի մասին ՀՀ օրենքը և դրանում օգտագործվող հիմնական հասկացությունների մեկնաբանությունը title_eng convertot_1 Arjetxteri shukayi masin HH orenq@ EV dranum ogtagorcvox himnakan haskacutyunneri meknabanutyun@ convertot_2 Arjetxteri shukayi masin HH orenq@ EV dranum ogtagorcvox himnakan haskacutyunneri meknabanutyun@ convertot_3 Arjetxteri shukayi masin HH orenq@ EV dranum ogtagorcvox himnakan haskacutyunneri meknabanutyun@ convertot_4 Arjetxteri zukayi masin HH orenq@ EV dranum ogtagorcvox himnakan haskacutyunneri meknabanutyun@ convertot_5 Arjetxteri shukayi masin HH orenq@ EV dranum ogtagorcvox himnakan haskacutyunneri meknabanutyun@ convertot_6 Arjetxteri shukayi masin HH orenqy EV dranum ogtagorcvox himnakan haskacutyunneri meknabanutyuny convertot_7 Arjetxteri shukayi masin HH orenq@ EV dranum ogtagorcvox himnakan haskacutyunneri meknabanutyun@ convertot_8 Arjetghteri shukayi masin HH orenq@ EV dranum ogtagorcvogh himnakan haskacutyunneri meknabanutyun@ convertot_9 Arghetxteri shukayi masin HH orenq@ EV dranum ogtagorcvox himnakan haskacutyunneri meknabanutyun@ convertot_10 Arghetghteri sukayi masin HH orenqy EV dranum ogtagortsvogh himnakan haskacutyunneri meknabanutyuny convertot_11 Arjetxteri shukayi masin HH orenq@ EV dranum ogtagorcvox himnakan haskacutyunneri meknabanutyun@ convertot_13 Arjetxteri shukaji masin HH orenq@ EV dranum ogtagorcvox himnakan haskacutjunneri meknabanutjun@ convertot_14 Arjetxteri shukayi masin HH orenq@ EV dranum ogtagwrcvwx himnakan haskacutyunneri meknabanutyun@ convertot_15 Arjetxteri shukayi masin HH orenq@ EV dranum ogtagorcvox himnakan haskacutyunneri meknabanutyun@ convertot_16 Arjetxteri shykayi masin HH orenq@ EV dranym ogtagorcvox himnakan haskacytyynneri meknabanytyyn@ convertot_17 Arjetxteri shukayi masin HH orenk@ EV dranum ogtagorcvox himnakan haskacutyunneri meknabanutyun@ convertot_18 Arjetxteri shukayi masin HH orenq@ YEV dranum ogtagorcvox himnakan haskacutyunneri meknabanutyun@

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Արտադրական ծախսերի էությունը և վերլուծության նշանակությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

   

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  Գլուխ 1:  Արտադրական ծախսերի ընդհանուր բնութագիրը

  1.1  Արտադրական ծախսերի էությունը և վերլուծության նշանակությունը

  1.2  Արտադրական ծախսերի  վերլուծության խնդիրները և տեղեկատվական աղբյուրները

  1.3  Ծախսերի դասակարգումը

   

   

  title_arm Արտադրական ծախսերի էությունը և վերլուծության նշանակությունը title_eng convertot_1 Artadrakan caxseri eutyun@ EV verlucutyan nshanakutyun@ convertot_2 Artadrakan caxseri eutyun@ EV verlucutyan nshanakutyun@ convertot_3 Artadrakan caxseri eutyun@ EV verlucutyan nshanakutyun@ convertot_4 Artadrakan caxseri eutyun@ EV verlucutyan nzanakutyun@ convertot_5 Artadrakan caxseri eutyun@ EV verlucutyan nshanakutyun@ convertot_6 Artadrakan caxseri eutyuny EV verlucutyan nshanakutyuny convertot_7 Artadrakan cakhseri eutyun@ EV verlucutyan nshanakutyun@ convertot_8 Artadrakan caxseri eutyun@ EV verlucutyan nshanakutyun@ convertot_9 Artadrakan caxseri eutyun@ EV verlucutyan nshanakutyun@ convertot_10 Artadrakan tsakhseri eutyuny EV verlutsutyan nsanakutyuny convertot_11 Artadrakan caxseri eutyun@ EV verlucutyan nshanakutyun@ convertot_13 Artadrakan caxseri eutjun@ EV verlucutjan nshanakutjun@ convertot_14 Artadrakan caxseri eutyun@ EV verlucutyan nshanakutyun@ convertot_15 Artadrakan caxseri eutyun@ EV verlucutyan nshanakutyun@ convertot_16 Artadrakan caxseri eytyyn@ EV verlycytyan nshanakytyyn@ convertot_17 Artadrakan caxseri eutyun@ EV verlucutyan nshanakutyun@ convertot_18 Artadrakan caxseri eutyun@ YEV verlucutyan nshanakutyun@

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Արտադրության տեխնոլոգիան և առանձին գործընթացների ազդեցությունը որակի վրա

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

   

  Ներածություն

  1.Ալրային հրուշակեղեն արտադրանքների քիմիական բաղադրությունը և սննդային արժեքը

  2.Տեսականու ապրանքագիտական բնութագիրը

  3.Արտադրության տեխնոլոգիան և առանձին գործընթացների ազդեցությունը որակի վրա

  4.Որակին, պահպանմանը, տեղափոխմանը և մակնշմանը ներկայացվող պահանջները

   

   

  title_arm Արտադրության տեխնոլոգիան և առանձին գործընթացների ազդեցությունը որակի վրա title_eng convertot_1 Artadrutyan texnologian EV arancin gorc@ntacneri azdecutyun@ oraki vra convertot_2 Artadrutyan texnologian EV arandzin gorc@ntacneri azdecutyun@ oraki vra convertot_3 Artadrutyan texnologian EV arancin gorc@ntacneri azdecutyun@ oraki vra convertot_4 Artadrutyan texnologian EV arancin gorc@ntacneri azdecutyun@ oraki vra convertot_5 Artadrutyan texnologian EV arancin gorc@ntacneri azdecutyun@ oraki vra convertot_6 Artadrutyan texnologian EV arancin gorcyntacneri azdecutyuny oraki vra convertot_7 Artadrutyan tekhnologian EV arancin gorc@ntacneri azdecutyun@ oraki vra convertot_8 Artadrutyan texnologian EV arancin gorc@ntacneri azdecutyun@ oraki vra convertot_9 Artadrutyan texnologian EV arancin gorc@ntacneri azdecutyun@ oraki vra convertot_10 Artadrutyan tekhnologian EV aranzin gortsyntacneri azdecutyuny oraki vra convertot_11 Artadrutyan texnologian EV arancin gorc@ntacneri azdecutyun@ oraki vra convertot_13 Artadrutjan texnologian EV arancin gorc@ntacneri azdecutjun@ oraki vra convertot_14 Artadrutyan texnwlwgian EV arancin gwrc@ntacneri azdecutyun@ wraki vra convertot_15 Artadrutyan texnologian EV arancin gorc@ntacneri azdecutyun@ oraki vra convertot_16 Artadrytyan texnologian EV arancin gorc@ntacneri azdecytyyn@ oraki vra convertot_17 Artadrutyan texnologian EV arancin gorc@ntacneri azdecutyun@ oraki vra convertot_18 Artadrutyan texnologian YEV arancin gorc@ntacneri azdecutyun@ oraki vra

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Արտաքին առևտրի սակագնային կարգավորումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

   

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  1. Ներածություն
  2. Արտաքին առևտրի էությունը
  3. Արտաքին առևտրի սակագնային կարգավորումը
  4. Եզրակացություն
  5. Օգտագործված գրականության ցանկ

   

   

  title_arm Արտաքին առևտրի սակագնային կարգավորումը title_eng convertot_1 Artaqin arEVtri sakagnayin kargavorum@ convertot_2 Artaqin arEVtri sakagnayin kargavorum@ convertot_3 Artaqin arEVtri sakagnayin kargavorum@ convertot_4 Artaqin arEVtri sakagnayin kargavorum@ convertot_5 Artaqin arEVtri sakagnayin kargavorum@ convertot_6 Artaqin arEVtri sakagnayin kargavorumy convertot_7 Artaqin arEVtri sakagnayin kargavorum@ convertot_8 Artaqin arEVtri sakagnayin kargavorum@ convertot_9 Artaqin arEVtri sakagnayin kargavorum@ convertot_10 Artaqin arEVtri sakagnayin kargavorumy convertot_11 Artaqin arEVtri sakagnayin kargavorum@ convertot_13 Artaqin arEVtri sakagnajin kargavorum@ convertot_14 Artaqin arEVtri sakagnayin kargavwrum@ convertot_15 Artaqin arEVtri sakagnayin kargavorum@ convertot_16 Artaqin arEVtri sakagnayin kargavorym@ convertot_17 Artakin arEVtri sakagnayin kargavorum@ convertot_18 Artaqin arYEVtri sakagnayin kargavorum@

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Արտոնյալ    բաժնետոմսի բնորոշումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

   

  Ներածություն

  Արտոնյալ    բաժնետոմսի բնորոշումը

  Բաժնետոմսերի տեսակները

  Արտոնյալ բաժնետոմսերի ներդրումային առավելություններն  ու  որակը

   

  title_arm Արտոնյալ    բաժնետոմսի բնորոշումը title_eng convertot_1 Artonyal    bajnetomsi bnoroshum@ convertot_2 Artonyal    bajnetomsi bnoroshum@ convertot_3 Artonyal    bajnetomsi bnoroshum@ convertot_4 Artonyal    bajnetomsi bnorozum@ convertot_5 Artonyal    bajnetomsi bnoroshum@ convertot_6 Artonyal    bajnetomsi bnoroshumy convertot_7 Artonyal    bajnetomsi bnoroshum@ convertot_8 Artonyal    bajnetomsi bnoroshum@ convertot_9 Artonyal    baghnetomsi bnoroshum@ convertot_10 Artonyal    baghnetomsi bnorosumy convertot_11 Artonyal    bajnetomsi bnoroshum@ convertot_13 Artonjal    bajnetomsi bnoroshum@ convertot_14 Artwnyal    bajnetwmsi bnwrwshum@ convertot_15 Artonyal    bajnetomsi bnoroshum@ convertot_16 Artonyal    bajnetomsi bnoroshym@ convertot_17 Artonyal    bajnetomsi bnoroshum@ convertot_18 Artonyal    bajnetomsi bnoroshum@

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Բանկերի իրացվելիության ճեղքվածքի գնահատումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործված գրականության ցանկ

  §Բանկային գործ¦, Բ.Ասատրյանի խմբագրությամբ, Երևան, Սալվարդ, 2000
  Բադանյան Լ., §Բանկային գործի հիմունքներ¦, ուս.ձեռնարկ, Երևան, Տնտեսագետ, 2003
  §Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ¦, դասագիրք /Լ.Բադանյան, Կ.Աբգարյան, Ա.Սալնազարյան և ուրիշներ/, Եր., Զանգակ-97, 2007թ

  description_2

   

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  Բանկերի իրացվելիության ճեղքվածքի գնահատումը

          Իրացվելիության ճեղքվածքի գնահատման մեթոդիկա

          Իրացվելիության ռիսկ

       Եզրակացություն

  Օգտագործված գրականության ցանկ

   

                     

   

  title_arm Բանկերի իրացվելիության ճեղքվածքի գնահատումը title_eng convertot_1 Bankeri iracveliutyan jexqvacqi gnahatum@ convertot_2 Bankeri iracveliutyan jexqvacqi gnahatum@ convertot_3 Bankeri iracveliutyan jexqvacqi gnahatum@ convertot_4 Bankeri iracveliutyan jexqvacqi gnahatum@ convertot_5 Bankeri iracveliutyan jexqvacqi gnahatum@ convertot_6 Bankeri iracveliutyan jexqvacqi gnahatumy convertot_7 Bankeri iracveliutyan jexqvacqi gnahatum@ convertot_8 Bankeri iracveliutyan jeghqvacqi gnahatum@ convertot_9 Bankeri iracveliutyan jexqvacqi gnahatum@ convertot_10 Bankeri iracveliutyan jeghqvatsqi gnahatumy convertot_11 Bankeri iracveliutyan jexqvacqi gnahatum@ convertot_13 Bankeri iracveliutjan jexqvacqi gnahatum@ convertot_14 Bankeri iracveliutyan jexqvacqi gnahatum@ convertot_15 Bankeri iracveliutyan jexqvacqi gnahatum@ convertot_16 Bankeri iracveliytyan jexqvacqi gnahatym@ convertot_17 Bankeri iracveliutyan jexkvacki gnahatum@ convertot_18 Bankeri iracveliutyan jexqvacqi gnahatum@

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Բանկերի կազմակերպական-իրավական տեսակները, կառուցվածքը և կառավարումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

                    1. ՀՀ  Քաղաքացիական օրենսգիրք  /ընդունվել է 28.07.1998թ. – ուժի մեջ է 01.01.1999թ./
                    2. §Բանկերի և բանկային գործունեության մասին¦  ՀՀ օրենք / ընդունվել է 30.06.1996 - ուժի մեջ է 29.08.1996թ./
                    3. Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի մասին¦ ՀՀ օրենք /ընդունվել է 30.06.1996 - ուժի մեջ է 29.08.1996թ./
                    4. www.cba.am
                    5. www.acba.am

   

  description_2

   

  Բովանդակություն

  Նախաբան

  Բանկի ընդհանուր դրույթները

  Բանկերի կազմակերպական-իրավական տեսակները, կառուցվածքը և կառավարումը

  Բանկի  հիմնադրման պատմությունը և կառուցվածքը

  Կատարված աշխատանքների ընդհանուր բնութագիրը

  Վերջաբան

  Գրականության ցանկ

  title_arm Բանկերի կազմակերպական-իրավական տեսակները, կառուցվածքը և կառավարումը title_eng convertot_1 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_2 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_3 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_4 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_5 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_6 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesaknery, karucvacqy EV karavarumy convertot_7 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_8 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_9 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_10 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesaknery, karucvatsqy EV karavarumy convertot_11 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_13 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_14 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_15 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_16 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karycvacq@ EV karavarym@ convertot_17 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvack@ EV karavarum@ convertot_18 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ YEV karavarum@

  Կուրսային | Տեխնոլոգիա

  Բանկերի կազմակերպական-իրավական տեսակները, կառուցվածքը և կառավարումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

                    1. ՀՀ  Քաղաքացիական օրենսգիրք  /ընդունվել է 28.07.1998թ. – ուժի մեջ է 01.01.1999թ./
                    2. §Բանկերի և բանկային գործունեության մասին¦  ՀՀ օրենք / ընդունվել է 30.06.1996 - ուժի մեջ է 29.08.1996թ./
                    3. Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի մասին¦ ՀՀ օրենք /ընդունվել է 30.06.1996 - ուժի մեջ է 29.08.1996թ./
                    4. www.cba.am
                    5. www.acba.am

   

  description_2

   

  Բովանդակություն

  Նախաբան

  Բանկի ընդհանուր դրույթները

  Բանկերի կազմակերպական-իրավական տեսակները, կառուցվածքը և կառավարումը

  Բանկի  հիմնադրման պատմությունը և կառուցվածքը

  Կատարված աշխատանքների ընդհանուր բնութագիրը

  Վերջաբան

  Գրականության ցանկ

  title_arm Բանկերի կազմակերպական-իրավական տեսակները, կառուցվածքը և կառավարումը title_eng convertot_1 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_2 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_3 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_4 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_5 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_6 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesaknery, karucvacqy EV karavarumy convertot_7 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_8 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_9 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_10 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesaknery, karucvatsqy EV karavarumy convertot_11 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_13 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_14 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_15 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ EV karavarum@ convertot_16 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karycvacq@ EV karavarym@ convertot_17 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvack@ EV karavarum@ convertot_18 Bankeri kazmakerpakan-iravakan tesakner@, karucvacq@ YEV karavarum@

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի