Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Աշխարհագրություն գտնվել է 492 նյութ)


  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Ազատ գետի աշխարհագրական բնութագիրը և պատմությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1. Ազատ գետի ֆիզիկաաշխարհագրական բնութագիրը
  2. Երկրաբանական ուսումնասիրության համառոտպատմությունը
  3.  Շերտագրությունը
  4. Տեկտոնիկան
  5. Օգտակար հանածոներ
  title_arm Ազատ գետի աշխարհագրական բնութագիրը և պատմությունը title_eng convertot_1 Azat geti ashxarhagrakan [email protected] EV [email protected] convertot_2 Azat geti ashxarhagrakan [email protected] EV [email protected] convertot_3 Azat geti ashxarhagrakan [email protected] EV [email protected] convertot_4 Azat geti azxarhagrakan [email protected] EV [email protected] convertot_5 Azat geti ashxarhagrakan [email protected] EV [email protected] convertot_6 Azat geti ashxarhagrakan bnutagiry EV patmutyuny convertot_7 Azat geti ashkharhagrakan [email protected] EV [email protected] convertot_8 Azat geti ashxarhagrakan [email protected] EV [email protected] convertot_9 Azat geti ashxarhagrakan [email protected] EV [email protected] convertot_10 Azat geti askharhagrakan bnutagiry EV patmutyuny convertot_11 Azat geti ashxarhagrakan [email protected] EV [email protected] convertot_13 Azat geti ashxarhagrakan [email protected] EV [email protected] convertot_14 Azat geti ashxarhagrakan [email protected] EV [email protected] convertot_15 Azat geti ashxarhagrakan [email protected] EV [email protected] convertot_16 Azat geti ashxarhagrakan [email protected] EV [email protected] convertot_17 Azat geti ashxarhagrakan [email protected] EV [email protected] convertot_18 Azat geti ashxarhagrakan [email protected] YEV [email protected]

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Երևանյան և Երթուղային փուլեր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  1. ՆԱԽԱԲԱՆ
  2. ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՓՈՒԼ
  3. ԵՐԹՈՒՂԻՆԵՐԻ ՓՈՒԼ
  4. ՎԵՐՋԱԲԱՆ

   

  title_arm Երևանյան և Երթուղային փուլեր title_eng convertot_1 ErEVanyan EV Ertuxayin puler convertot_2 ErEVanyan EV Ertuxayin puler convertot_3 ErEVanyan EV Ertuxayin puler convertot_4 ErEVanyan EV Ertuxayin puler convertot_5 ErEVanyan EV Ertuxayin puler convertot_6 ErEVanyan EV Ertuxayin puler convertot_7 ErEVanyan EV Ertuxayin puler convertot_8 ErEVanyan EV Ertughayin puler convertot_9 ErEVanyan EV Ertuxayin puler convertot_10 ErEVanyan EV Ertughayin puler convertot_11 ErEVanyan EV Ertuxayin puler convertot_13 ErEVanjan EV Ertuxajin puler convertot_14 ErEVanyan EV Ertuxayin puler convertot_15 ErEVanyan EV Ertuxayin puler convertot_16 ErEVanyan EV Ertyxayin pyler convertot_17 ErEVanyan EV Ertuxayin puler convertot_18 ErYEVanyan YEV Ertuxayin puler

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Ոչ պարենային ապրանքների փորձաքննություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2


  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  1. Կազմակերպչա¬մեթոդական բաժին  
  2. Ուսումնական դասընթացի ծրագրի բովանդակությունը 
  3. Դասընթացի ուսումնա¬մեթոդական ապահովումը
  4. Դասընթացի  յուրացման որակի ամփոփիչ ստուգման հարցաշար 
  5. Դասընթացի ուսումնասիրման թեմատիկ պլանը 
  6. Լաբորատոր պարապմունքների թեմաներ 
  title_arm Ոչ պարենային ապրանքների փորձաքննություն title_eng convertot_1 Och parenayin apranqneri porcaqnnutyun convertot_2 Och parenayin apranqneri pordzaqnnutyun convertot_3 Och parenayin apranqneri porcaqnnutyun convertot_4 Och parenayin apranqneri porcaqnnutyun convertot_5 O4 parenayin apranqneri porcaqnnutyun convertot_6 Och parenayin apranqneri porcaqnnutyun convertot_7 Och parenayin apranqneri porcaqnnutyun convertot_8 Och parenayin apranqneri porcaqnnutyun convertot_9 Och parenayin apranqneri porcaqnnutyun convertot_10 O4 parenayin apranqneri porzaqnnutyun convertot_11 Och parenayin apranqneri porcaqnnutyun convertot_13 Och parenajin apranqneri porcaqnnutjun convertot_14 Wch parenayin apranqneri pwrcaqnnutyun convertot_15 Och parenayin apranqneri porcaqnnutyun convertot_16 Och parenayin apranqneri porcaqnnytyyn convertot_17 Och parenayin aprankneri porcaknnutyun convertot_18 Och parenayin apranqneri porcaqnnutyun

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

  1. Հայկական Ս.Ս.Հ.  ֆիզիկական աշխարհագրություն- հեղինակային կոլեկտիվ, Երևան 1975թ.
  2. Հայկական Ս.Ս.Հ .ջրագրությունը- հեղինակային կոլեկտիվ , Երևան 1981թ.
  3. Կ.Օ. Օհանյան - ՀՀ գետերն ու լճերը , Երևան 1971թ.
  4. Հ.Կ. Գաբրիելյան-Սևան ազգային պարկ, Երևան 1883թ.
  5. Լ.Ա. Չիլինգարյան,Յու. Լ. Իավադյան, Հ.Ծ. Թոքմանջյան- Սևանի հիմնախնդրի սկզբնավորման և զարգացման շուրջ, Երևան 1996թ.
  6.  blog.Ecolur.org
  7.  www.akumb.am/showthread.am.Php/60005
  description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  1. ԼՃԻ ՋՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ
  2. ԼՃԻ ՋՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ և ԴՐԱ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
  3.  ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՐՏԱԾԻՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
  4. ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԿԼԻՒՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈՂՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՁԵՎԵՐԸ
  5. ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ
  6. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
  7. ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
  title_arm ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ title_eng convertot_1 SEVANA LIJ convertot_2 SEVANA LIJ convertot_3 SEVANA LIJ convertot_4 SEVANA LIJ convertot_5 SEVANA LIJ convertot_6 SEVANA LIJ convertot_7 SEVANA LIJ convertot_8 SEVANA LIJ convertot_9 SEVANA LIJ convertot_10 SEVANA LIJ convertot_11 SEVANA LIJ convertot_13 SEVANA LIJ convertot_14 SEVANA LIJ convertot_15 SEVANA LIJ convertot_16 SEVANA LIJ convertot_17 SEVANA LIJ convertot_18 SEVANA LIJ

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Սկանդինավյան լեռների բնական պայմանների վերլուծությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

  1. Власова Т. В., Аршинова М. А., Ковалева Т. А., физическая география материков и океанов, Москва, 2005, 680 с
  2. Физическая география материков и океанов, Под ред. Рябчикова А. М., Москва, 1988, 592 с
  3. Галай И. П., Жучкевич В. А., Рылюк Г. Я. , физическая география материков и океанов. В двух частях М, 1988
  4. Притула Т. Ю., Еремина В. А., и др, физическая география материков и океанов М, 2004
  5. Հ. Ս. Խաչատրյան, Աշխարհամասերի ֆիզիկական աշխարագրություն, Հյուսիսային Ամերիկա, ԵՊՀ հրատ. 1986
  6. Օհանյան Կ. Ս. Աշխարհամասերի ֆիզիկական աշխարագրություն, հ. 1 Եվրոպա, Երևան 1964
  7. http://www.geoman.ru
  8. http://www.ecosystema.ru
  description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  1. Ներածություն:
  2. Սկանդինավյան լեռների բնական պայմանների վերլուծությունը:
  3. Ապալաչյան լեռների բնական պայմանների վերլուծությունը:
  4. Սկանդինավյան և Ապալաչյան լեռների բնական պայմանների համեմատական վերլուծությունը:
  5. Եզրակացություն:
  6. Գրականություն:

   

  title_arm Սկանդինավյան լեռների բնական պայմանների վերլուծությունը title_eng convertot_1 Skandinavyan lerneri bnakan paymanneri [email protected] convertot_2 Skandinavyan lerneri bnakan paymanneri [email protected] convertot_3 Skandinavyan lerneri bnakan paymanneri [email protected] convertot_4 Skandinavyan lerneri bnakan paymanneri [email protected] convertot_5 Skandinavyan lerneri bnakan paymanneri [email protected] convertot_6 Skandinavyan lerneri bnakan paymanneri verlucutyuny convertot_7 Skandinavyan lerneri bnakan paymanneri [email protected] convertot_8 Skandinavyan lerneri bnakan paymanneri [email protected] convertot_9 Skandinavyan lerneri bnakan paymanneri [email protected] convertot_10 Skandinavyan lerneri bnakan paymanneri verlutsutyuny convertot_11 Skandinavyan lerneri bnakan paymanneri [email protected] convertot_13 Skandinavjan lerneri bnakan pajmanneri [email protected] convertot_14 Skandinavyan lerneri bnakan paymanneri [email protected] convertot_15 Skandinavyan lerneri bnakan paymanneri [email protected] convertot_16 Skandinavyan lerneri bnakan paymanneri [email protected] convertot_17 Skandinavyan lerneri bnakan paymanneri [email protected] convertot_18 Skandinavyan lerneri bnakan paymanneri [email protected]

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Սյունիքի մարզի բնաաշխարհագրական բնութագիրը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

  1. Մ.Գ. Մանասյան, Ա.Թ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Պոտոսյան-Սյունիքի մարզ
  2. Ա.Ա. Ասլանյան Զանգեզուր
  3. Քր. Պետրոսյան Զանգեզուր
  4. syunik.gov.am

   

   

  description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  1. Ներածություն
  2. Գլուխ 1. ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
  3. Պատմաաշխարհագրականակնարկ
  4. 1.2 Ռելիեֆ
  5. 1.3 Կլիմա
  6. 1.4 Բնական և պատմաճարտարապետական  հուշարձաններ
  7. Գլուխ 2. ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
  8. Եզրակացություն և առաջարկություններ
  9. Գրականության ցանկ

   

   

   

   

  title_arm Սյունիքի մարզի բնաաշխարհագրական բնութագիրը title_eng convertot_1 Syuniqi marzi bnaashxarhagrakan [email protected] convertot_2 Syuniqi marzi bnaashxarhagrakan [email protected] convertot_3 Syuniqi marzi bnaashxarhagrakan [email protected] convertot_4 Syuniqi marzi bnaazxarhagrakan [email protected] convertot_5 Syuniqi marzi bnaashxarhagrakan [email protected] convertot_6 Syuniqi marzi bnaashxarhagrakan bnutagiry convertot_7 Syuniqi marzi bnaashkharhagrakan [email protected] convertot_8 Syuniqi marzi bnaashxarhagrakan [email protected] convertot_9 Syuniqi marzi bnaashxarhagrakan [email protected] convertot_10 Syuniqi marzi bnaaskharhagrakan bnutagiry convertot_11 Syuniqi marzi bnaashxarhagrakan [email protected] convertot_13 Sjuniqi marzi bnaashxarhagrakan [email protected] convertot_14 Syuniqi marzi bnaashxarhagrakan [email protected] convertot_15 Syuniqi marzi bnaashxarhagrakan [email protected] convertot_16 Syyniqi marzi bnaashxarhagrakan [email protected] convertot_17 Syuniki marzi bnaashxarhagrakan [email protected] convertot_18 Syuniqi marzi bnaashxarhagrakan [email protected]

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Ցիկլոնների և անտիցիկլոնների էությունը և նշանակությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականություն

  1. Ալեքսանդրյան Գ. Ա., Օդերևութաբանություն և կլիմայա•իտություն, Երևան, 1980, 20 էջ
  2. Зубян Ж. Д,  Вонзникновение и развитие циклонов и антициклонов, Л., 1949, 52 с.
  3. Кац  А. Л., Сезонные  изменения  общей  циркуляции атмосферы и  долгосрочные  прогнозы, Ленинград ,  1960, 270 с.
  4. Матвеев Л. Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы, Гидрометеоиздат, 1984, 751 с.
  5. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология: Учебник. — Москва: MГУ, 2006, 582 с.
  6. ШишловВ.И, Организация циклов средообразующих и климатообразующих процессов , Journal of Siberian Federal University. Biology 4 (2008 1)  с. 370-389
  7. Страут Е. К., Естествознание и основы экологии
  8.  //www.plam.ru/biolog/estestvoznanie_i_osnovy_yekologii/p7.php
  9. http://www.reactioner.com/articles/710.html
  10. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  1.       Ցիկլոնները և անտիցիկլոնները որպես մթնոլորտային ճնշման տարածական բաշխման  կենտրոններ

  2.       Ցիկլոնի առաջացման պայմանները, տարածման օրինաչափությունները

  3.       Անտիցիկլոնի առաջացման պայմանները և տարածման օրինաչափությունները

  4.       Ցիկլոնները և անտիցիկլոնները որպես կլիմաառաջացնող գործոններ

  5.       Ցիկլոնների և անտիցիկլոնների դերը սպասվելիք եղանակի կանխատեսման գործում

  Եզրակացություններ

  Գրականություն

   

   

  title_arm Ցիկլոնների և անտիցիկլոնների էությունը և նշանակությունը title_eng convertot_1 Ciklonneri EV anticiklonneri [email protected] EV [email protected] convertot_2 Ciklonneri EV anticiklonneri [email protected] EV [email protected] convertot_3 Ciklonneri EV anticiklonneri [email protected] EV [email protected] convertot_4 Ciklonneri EV anticiklonneri [email protected] EV [email protected] convertot_5 Ciklonneri EV anticiklonneri [email protected] EV [email protected] convertot_6 Ciklonneri EV anticiklonneri eutyuny EV nshanakutyuny convertot_7 Ciklonneri EV anticiklonneri [email protected] EV [email protected] convertot_8 Ciklonneri EV anticiklonneri [email protected] EV [email protected] convertot_9 Ciklonneri EV anticiklonneri [email protected] EV [email protected] convertot_10 Ciklonneri EV anticiklonneri eutyuny EV nsanakutyuny convertot_11 Ciklonneri EV anticiklonneri [email protected] EV [email protected] convertot_13 Ciklonneri EV anticiklonneri [email protected] EV [email protected] convertot_14 Ciklwnneri EV anticiklwnneri [email protected] EV [email protected] convertot_15 Ciklonneri EV anticiklonneri [email protected] EV [email protected] convertot_16 Ciklonneri EV anticiklonneri [email protected] EV [email protected] convertot_17 Ciklonneri EV anticiklonneri [email protected] EV [email protected] convertot_18 Ciklonneri YEV anticiklonneri [email protected] YEV [email protected]

  Ռեֆերատ | Աշխարհագրություն

  Անտառային պաշարների պահպանման,ռացիոնալ օգտագործման խնդիրները ՀՀ-ում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1. ԻՆչ է անտառը,  անտառային պաշարների ռացիոնալ օգտագործման խնդիրները ՀՀ-ում
  2. ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
  3. Անտառային ոլորտի իրավական դաշտի ձևավորում և    կատարելագործում
  4. Անտառային պաշարների պահպանություն
  title_arm Անտառային պաշարների պահպանման,ռացիոնալ օգտագործման խնդիրները ՀՀ-ում title_eng convertot_1 Antarayin pasharneri pahpanman,racional ogtagorcman [email protected] HH-um convertot_2 Antarayin pasharneri pahpanman,racional ogtagorcman [email protected] HH-um convertot_3 Antarayin pasharneri pahpanman,racional ogtagorcman [email protected] HH-um convertot_4 Antarayin pazarneri pahpanman,racional ogtagorcman [email protected] HH-um convertot_5 Antarayin pasharneri pahpanman,racional ogtagorcman [email protected] HH-um convertot_6 Antarayin pasharneri pahpanman,racional ogtagorcman xndirnery HH-um convertot_7 Antarayin pasharneri pahpanman,racional ogtagorcman [email protected] HH-um convertot_8 Antarayin pasharneri pahpanman,racional ogtagorcman [email protected] HH-um convertot_9 Antarayin pasharneri pahpanman,racional ogtagorcman [email protected] HH-um convertot_10 Antarayin pasarneri pahpanman,racional ogtagortsman khndirnery HH-um convertot_11 Antarayin pasharneri pahpanman,racional ogtagorcman [email protected] HH-um convertot_13 Antarajin pasharneri pahpanman,racional ogtagorcman [email protected] HH-um convertot_14 Antarayin pasharneri pahpanman,raciwnal ogtagwrcman [email protected] HH-um convertot_15 Antarayin pasharneri pahpanman,racional ogtagorcman [email protected] HH-um convertot_16 Antarayin pasharneri pahpanman,racional ogtagorcman [email protected] HH-ym convertot_17 Antarayin pasharneri pahpanman,racional ogtagorcman [email protected] HH-um convertot_18 Antarayin pasharneri pahpanman,racional ogtagorcman [email protected] HH-um

  Ռեֆերատ | Աշխարհագրություն

  Գեոէկոլոգիական տերմիններ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  Գեոէկոլոգիական տերմիններ

  title_arm Գեոէկոլոգիական տերմիններ title_eng convertot_1 Geoekologiakan terminner convertot_2 Geoekologiakan terminner convertot_3 Geoekologiakan terminner convertot_4 Geoekologiakan terminner convertot_5 Geoekologiakan terminner convertot_6 Geoekologiakan terminner convertot_7 Geoekologiakan terminner convertot_8 Geoekologiakan terminner convertot_9 Geoekologiakan terminner convertot_10 Geoekologiakan terminner convertot_11 Geoekologiakan terminner convertot_13 Geoekologiakan terminner convertot_14 Gewekwlwgiakan terminner convertot_15 Geoekologiakan terminner convertot_16 Geoekologiakan terminner convertot_17 Geoekologiakan terminner convertot_18 Geoekologiakan terminner

  Ռեֆերատ | Աշխարհագրություն

  Հասարակություն-բնություն փոխհարաբերության կարգավորման հայեցակարգերը և Հայաստանի Հանրապետությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

  1. https://almiraberberyan.wordpress.com/
  2. http://emanuelagjoyan.blogspot.am/2013/10/blog-post_6.html
  description_2

  Բովանդակություն

  1. Ներածություն
  2. Հասարակություն-բնություն փոխհարաբերության կարգավորման հայեցակարգերը և Հայաստանի Հանրապետությունը
  3. Հասարակություն-բնություն փոխհարաբերության զարգացումը Հայաստանում և ՀՀ բնօգտագործման էկոլոգիական հետևանքները

  4. Եզրակացություն
  5. Գրականության ցանկ
  6.  

   

  title_arm Հասարակություն-բնություն փոխհարաբերության կարգավորման հայեցակարգերը և Հայաստանի Հանրապետությունը title_eng convertot_1 Hasarakutyun-bnutyun poxharaberutyan kargavorman [email protected] EV Hayastani [email protected] convertot_2 Hasarakutyun-bnutyun poxharaberutyan kargavorman [email protected] EV Hayastani [email protected] convertot_3 Hasarakutyun-bnutyun poxharaberutyan kargavorman [email protected] EV Hayastani [email protected] convertot_4 Hasarakutyun-bnutyun poxharaberutyan kargavorman [email protected] EV Hayastani [email protected] convertot_5 Hasarakutyun-bnutyun poxharaberutyan kargavorman [email protected] EV Hayastani [email protected] convertot_6 Hasarakutyun-bnutyun poxharaberutyan kargavorman hayecakargery EV Hayastani Hanrapetutyuny convertot_7 Hasarakutyun-bnutyun pokhharaberutyan kargavorman [email protected] EV Hayastani [email protected] convertot_8 Hasarakutyun-bnutyun poxharaberutyan kargavorman [email protected] EV Hayastani [email protected] convertot_9 Hasarakutyun-bnutyun poxharaberutyan kargavorman [email protected] EV Hayastani [email protected] convertot_10 Hasarakutyun-bnutyun pokhharaberutyan kargavorman hayecakargery EV Hayastani Hanrapetutyuny convertot_11 Hasarakutyun-bnutyun poxharaberutyan kargavorman [email protected] EV Hayastani [email protected] convertot_13 Hasarakutjun-bnutjun poxharaberutjan kargavorman [email protected] EV Hajastani [email protected] convertot_14 Hasarakutyun-bnutyun pwxharaberutyan kargavwrman [email protected] EV Hayastani [email protected] convertot_15 Hasarakutyun-bnutyun poxharaberutyan kargavorman [email protected] EV Hayastani [email protected] convertot_16 Hasarakytyyn-bnytyyn poxharaberytyan kargavorman [email protected] EV Hayastani [email protected] convertot_17 Hasarakutyun-bnutyun poxharaberutyan kargavorman [email protected] EV Hayastani [email protected] convertot_18 Hasarakutyun-bnutyun poxharaberutyan kargavorman [email protected] YEV Hayastani [email protected]

  Ռեֆերատ | Աշխարհագրություն

  ՀՀ բնապահպանությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm ՀՀ բնապահպանությունը title_eng convertot_1 HH [email protected] convertot_2 HH [email protected] convertot_3 HH [email protected] convertot_4 HH [email protected] convertot_5 HH [email protected] convertot_6 HH bnapahpanutyuny convertot_7 HH [email protected] convertot_8 HH [email protected] convertot_9 HH [email protected] convertot_10 HH bnapahpanutyuny convertot_11 HH [email protected] convertot_13 HH [email protected] convertot_14 HH [email protected] convertot_15 HH [email protected] convertot_16 HH [email protected] convertot_17 HH [email protected] convertot_18 HH [email protected]

  Ռեֆերատ | Աշխարհագրություն

  ՀՀ բնապահպանությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

  1. http://hetq.am/arm/news/13415/bnapahpanakan-khndirnern-u-dranc-lutsumnery-kusakcutyunneri-nakhyntrakan-tsragrerum.html
  2. https://almiraberberyan.wordpress.com
  3. https://hy.wikipedia.org/wiki/

   

  description_2

  Բովանդակություն

  1. Ներածություն
  2. Մարդու ազդեցությունը բնական համակարգերի վրա
  3. Հայաստանի բնապահպանական խնդիրները
  4. Բնապահպանության ոլորտի զարգացումը Հայաստանում
  5. Հասարակություն-բնություն փոխհարաբերության կարգավորման հայեցակարգերը և Հայաստանի Հանրապետությունը
  6. Գրականության ցանկ
  title_arm ՀՀ բնապահպանությունը title_eng convertot_1 HH [email protected] convertot_2 HH [email protected] convertot_3 HH bnapahpanutyun@ convertot_4 HH [email protected] convertot_5 HH [email protected] convertot_6 HH bnapahpanutyuny convertot_7 HH [email protected] convertot_8 HH [email protected] convertot_9 HH [email protected] convertot_10 HH bnapahpanutyuny convertot_11 HH [email protected] convertot_13 HH [email protected] convertot_14 HH [email protected] convertot_15 HH [email protected] convertot_16 HH [email protected] convertot_17 HH [email protected] convertot_18 HH [email protected]

  Ռեֆերատ | Աշխարհագրություն

  Հրաբուխներ և սառույցներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Հրաբուխներ և սառույցներ title_eng convertot_1 Hrabuxner EV saruycner convertot_2 Hrabuxner EV saruycner convertot_3 Hrabuxner EV saruycner convertot_4 Hrabuxner EV saruycner convertot_5 Hrabuxner EV saruycner convertot_6 Hrabuxner EV saruycner convertot_7 Hrabukhner EV saruycner convertot_8 Hrabuxner EV saruycner convertot_9 Hrabuxner EV saruycner convertot_10 Hrabukhner EV saruycner convertot_11 Hrabuxner EV saruycner convertot_13 Hrabuxner EV sarujcner convertot_14 Hrabuxner EV saruycner convertot_15 Hrabuxner EV saruycner convertot_16 Hrabyxner EV saryycner convertot_17 Hrabuxner EV saruycner convertot_18 Hrabuxner YEV saruycner

  Ռեֆերատ | Աշխարհագրություն

  Հրաբուխներ և սառույցներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1.Հրաբուխներ  և  սառույցներ

  title_arm Հրաբուխներ և սառույցներ title_eng convertot_1 Hrabuxner EV saruycner convertot_2 Hrabuxner EV saruycner convertot_3 Hrabuxner EV saruycner convertot_4 Hrabuxner EV saruycner convertot_5 Hrabuxner EV saruycner convertot_6 Hrabuxner EV saruycner convertot_7 Hrabukhner EV saruycner convertot_8 Hrabuxner EV saruycner convertot_9 Hrabuxner EV saruycner convertot_10 Hrabukhner EV saruycner convertot_11 Hrabuxner EV saruycner convertot_13 Hrabuxner EV sarujcner convertot_14 Hrabuxner EV saruycner convertot_15 Hrabuxner EV saruycner convertot_16 Hrabyxner EV saryycner convertot_17 Hrabuxner EV saruycner convertot_18 Hrabuxner YEV saruycner

  Ռեֆերատ | Աշխարհագրություն

  Մարդու փոխհարաբերությունը շրջակա միջավայրի հետ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

  1. htt://www.openclass.ru/dig-resource/57245
  2. htt://revolution.allbest.ru/pedagogics/00032657.html

   

   

  description_2

  Բովանդակություն

  1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
  2. Շրջակա միջավայր
  3. Մարդու փոխհարաբերությունը շրջակա միջավայրի հետ
  4. Էկոլոգիական մշակույթի ձևավորում
  5. ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
  title_arm Մարդու փոխհարաբերությունը շրջակա միջավայրի հետ title_eng convertot_1 Mardu [email protected] shrjaka mijavayri het convertot_2 Mardu [email protected] shrjaka mijavayri het convertot_3 Mardu [email protected] shrjaka mijavayri het convertot_4 Mardu [email protected] zrjaka mijavayri het convertot_5 Mardu [email protected] shrjaka mijavayri het convertot_6 Mardu poxharaberutyuny shrjaka mijavayri het convertot_7 Mardu [email protected] shrjaka mijavayri het convertot_8 Mardu [email protected] shrjaka mijavayri het convertot_9 Mardu [email protected] shrjaka mijavayri het convertot_10 Mardu pokhharaberutyuny srjaka mijavayri het convertot_11 Mardu [email protected] shrjaka mijavayri het convertot_13 Mardu [email protected] shrjaka mijavajri het convertot_14 Mardu [email protected] shrjaka mijavayri het convertot_15 Mardu [email protected] shrghaka mighavayri het convertot_16 Mardy [email protected] shrjaka mijavayri het convertot_17 Mardu [email protected] shrjaka mijavayri het convertot_18 Mardu [email protected] shrjaka mijavayri het

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի