Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Մաթեմատիկա գտնվել է 85 նյութ)


  Կուրսային | Մաթեմատիկա

  Ինդեքսներ, դրանց տեսակները և դասակարգումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականության ցանկ

  1.Гусаров В.М. Теория статистики: М.: 1998.

  2.Ионин В.Г. Статистика: М.: 1996.

  3.Шмойлов Р.А. Теория статистики.  М.: 1996

  description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  Ներածություն

  1.Ինդեքսների էությունը և դրանց դասկարգումը

  2.Անհատական և ընդհանուր ինդեքսներ

  3.Շղթայական և բազիսային ինդեքսներ

  4.Ֆիñմայի գործունեության արդյունավետության  գնահատումը ըստ ինդեքսային վերլուծության

  Եզրակացություն

  Գրականության ցանկ

   

   

   

   

  title_arm Ինդեքսներ, դրանց տեսակները և դասակարգումը title_eng convertot_1 Indeqsner, dranc [email protected] EV [email protected] convertot_2 Indeqsner, dranc [email protected] EV [email protected] convertot_3 Indeqsner, dranc [email protected] EV [email protected] convertot_4 Indeqsner, dranc [email protected] EV [email protected] convertot_5 Indeqsner, dranc [email protected] EV [email protected] convertot_6 Indeqsner, dranc tesaknery EV dasakargumy convertot_7 Indeqsner, dranc [email protected] EV [email protected] convertot_8 Indeqsner, dranc [email protected] EV [email protected] convertot_9 Indeqsner, dranc [email protected] EV [email protected] convertot_10 Indeqsner, dranc tesaknery EV dasakargumy convertot_11 Indeqsner, dranc [email protected] EV [email protected] convertot_13 Indeqsner, dranc [email protected] EV [email protected] convertot_14 Indeqsner, dranc [email protected] EV [email protected] convertot_15 Indeqsner, dranc [email protected] EV [email protected] convertot_16 Indeqsner, dranc [email protected] EV [email protected] convertot_17 Indeksner, dranc [email protected] EV [email protected] convertot_18 Indeqsner, dranc [email protected] YEV [email protected]

  Կուրսային | Մաթեմատիկա

  Միաչափ դիֆուզիայի հավասարում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1. Միաչափ դիֆուզիայի հավասարում
  2. Ռիչարդսոնի և Դյուֆորտ-Ֆրանկելի գծապատկերը
  3. Բացահայտ մեթոդներ
  4. Անբացահայտ տարբերական սխեմա
  title_arm Միաչափ դիֆուզիայի հավասարում title_eng convertot_1 Miachap difuziayi havasarum convertot_2 Miachap difuziayi havasarum convertot_3 Miachap difuziayi havasarum convertot_4 Miachap difuziayi havasarum convertot_5 Mia4ap difuziayi havasarum convertot_6 Miachap difuziayi havasarum convertot_7 Miachap difuziayi havasarum convertot_8 Miachap difuziayi havasarum convertot_9 Miachap difuziayi havasarum convertot_10 Mia4ap difuziayi havasarum convertot_11 Miachap difuziayi havasarum convertot_13 Miachap difuziaji havasarum convertot_14 Miachap difuziayi havasarum convertot_15 Miachap difuziayi havasarum convertot_16 Miachap difyziayi havasarym convertot_17 Miachap difuziayi havasarum convertot_18 Miachap difuziayi havasarum

  Կուրսային | Մաթեմատիկա

  Որոշ տիպի բուլյան հավասարումների լուծումների

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1.Որոշ տիպի բուլյան հավասարումների լուծումների

  title_arm Որոշ տիպի բուլյան հավասարումների լուծումների title_eng convertot_1 Orosh tipi bulyan havasarumneri lucumneri convertot_2 Orosh tipi bulyan havasarumneri lucumneri convertot_3 Orosh tipi bulyan havasarumneri lucumneri convertot_4 Oroz tipi bulyan havasarumneri lucumneri convertot_5 Orosh tipi bulyan havasarumneri lucumneri convertot_6 Orosh tipi bulyan havasarumneri lucumneri convertot_7 Orosh tipi bulyan havasarumneri lucumneri convertot_8 Orosh tipi bulyan havasarumneri lucumneri convertot_9 Orosh tipi bulyan havasarumneri lucumneri convertot_10 Oros tipi bulyan havasarumneri lutsumneri convertot_11 Orosh tipi bulyan havasarumneri lucumneri convertot_13 Orosh tipi buljan havasarumneri lucumneri convertot_14 Wrwsh tipi bulyan havasarumneri lucumneri convertot_15 Orosh tipi bulyan havasarumneri lucumneri convertot_16 Orosh tipi bylyan havasarymneri lycymneri convertot_17 Orosh tipi bulyan havasarumneri lucumneri convertot_18 Orosh tipi bulyan havasarumneri lucumneri

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  Անկախ պատահական մեծությունների հաջորդականություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականություն

  1.Боровков, А. А. «Теория вероятностей», М.: Наука, 1986

  description_2

  Բովանդակություն

  1. Անկախ պատահական մեծությունների հաջորդականություն
  2. Գրականություն
  title_arm Անկախ պատահական մեծությունների հաջորդականություն title_eng convertot_1 Ankax patahakan mecutyunneri hajordakanutyun convertot_2 Ankax patahakan mecutyunneri hajordakanutyun convertot_3 Ankax patahakan mecutyunneri hajordakanutyun convertot_4 Ankax patahakan mecutyunneri hajordakanutyun convertot_5 Ankax patahakan mecutyunneri hajordakanutyun convertot_6 Ankax patahakan mecutyunneri hajordakanutyun convertot_7 Ankakh patahakan mecutyunneri hajordakanutyun convertot_8 Ankax patahakan mecutyunneri hajordakanutyun convertot_9 Ankax patahakan mecutyunneri hajordakanutyun convertot_10 Ankakh patahakan metsutyunneri hajordakanutyun convertot_11 Ankax patahakan mecutyunneri hajordakanutyun convertot_13 Ankax patahakan mecutjunneri hajordakanutjun convertot_14 Ankax patahakan mecutyunneri hajwrdakanutyun convertot_15 Ankax patahakan mecutyunneri haghordakanutyun convertot_16 Ankax patahakan mecytyynneri hajordakanytyyn convertot_17 Ankax patahakan mecutyunneri hajordakanutyun convertot_18 Ankax patahakan mecutyunneri hajordakanutyun

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  Ժամանակների դաշտ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1. Ժամանակների դաշտ
  2. Ժամանակների ու ճառագայթների դաշտի հավասարումներ
  3. Մակերևութային ու գծային հոդոգրաֆներ
  4. Թվացյալ արագությունը
  5. Ժամանակների դաշտերի ու հոդոգրաֆների միջև կապը: Փոխադարձ ալիքներ
  title_arm Ժամանակների դաշտ title_eng convertot_1 jamanakneri dasht convertot_2 jamanakneri dasht convertot_3 jamanakneri dasht convertot_4 jamanakneri dazt convertot_5 jamanakneri dasht convertot_6 jamanakneri dasht convertot_7 jamanakneri dasht convertot_8 jamanakneri dasht convertot_9 GHamanakneri dasht convertot_10 ghamanakneri dast convertot_11 jamanakneri dasht convertot_13 jamanakneri dasht convertot_14 jamanakneri dasht convertot_15 jamanakneri dasht convertot_16 jamanakneri dasht convertot_17 jamanakneri dasht convertot_18 jamanakneri dasht

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ԴԱՇՏՆ ՈՒ ՀՈԴՈԳՐԱՖՆԵՐ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն
  1.    Ժամանակների ու ճառագայթների դաշտի հավասարումները
  2.    Մակերևութային ու գծային հոդոգրաֆներ
  3.    Թվացյան արագությունը
  4.    Ժամանակների դաշտերի ու հոդոգրաֆների միջև կապը: Փոխադարձ ալիքներ
   

  title_arm ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ԴԱՇՏՆ ՈՒ ՀՈԴՈԳՐԱՖՆԵՐ title_eng convertot_1 jAMANAKNERI DASHTN U HODOGRAFNER convertot_2 jAMANAKNERI DASHTN U HODOGRAFNER convertot_3 jAMANAKNERI DASHTN U HODOGRAFNER convertot_4 jAMANAKNERI DAZTN U HODOGRAFNER convertot_5 jAMANAKNERI DASHTN U HODOGRAFNER convertot_6 jAMANAKNERI DASHTN U HODOGRAFNER convertot_7 jAMANAKNERI DASHTN U HODOGRAFNER convertot_8 jAMANAKNERI DASHTN U HODOGRAFNER convertot_9 GHAMANAKNERI DASHTN U HODOGRAFNER convertot_10 ghAMANAKNERI DASTN U HODOGRAFNER convertot_11 jAMANAKNERI DASHTN U HODOGRAFNER convertot_13 jAMANAKNERI DASHTN U HODOGRAFNER convertot_14 jAMANAKNERI DASHTN U HWDWGRAFNER convertot_15 jAMANAKNERI DASHTN U HODOGRAFNER convertot_16 jAMANAKNERI DASHTN Y HODOGRAFNER convertot_17 jAMANAKNERI DASHTN U HODOGRAFNER convertot_18 jAMANAKNERI DASHTN U HODOGRAFNER

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  Համախմբեր, համակարգեր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1.Համախմբեր, համակարգեր

  title_arm Համախմբեր, համակարգեր title_eng convertot_1 Hamaxmber, hamakarger convertot_2 Hamaxmber, hamakarger convertot_3 Hamaxmber, hamakarger convertot_4 Hamaxmber, hamakarger convertot_5 Hamaxmber, hamakarger convertot_6 Hamaxmber, hamakarger convertot_7 Hamakhmber, hamakarger convertot_8 Hamaxmber, hamakarger convertot_9 Hamaxmber, hamakarger convertot_10 Hamakhmber, hamakarger convertot_11 Hamaxmber, hamakarger convertot_13 Hamaxmber, hamakarger convertot_14 Hamaxmber, hamakarger convertot_15 Hamaxmber, hamakarger convertot_16 Hamaxmber, hamakarger convertot_17 Hamaxmber, hamakarger convertot_18 Hamaxmber, hamakarger

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  Սպար-Անդերսենի մոդել

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1. Ներածություն
  2. Աշխատանքի ընթացքում հետազոտվել է ապահովագրական ընկերության սնանկացման տեսությունը, այն դեպքում, երբ պահանջների ի հայտ գալու պրոցեսը ունի Էռլանգյան բաշխում:
  3. Աշխատանքի հիմնական նպատակն է 1
  title_arm Սպար-Անդերսենի մոդել title_eng convertot_1 Spar-Anderseni model convertot_2 Spar-Anderseni model convertot_3 Spar-Anderseni model convertot_4 Spar-Anderseni model convertot_5 Spar-Anderseni model convertot_6 Spar-Anderseni model convertot_7 Spar-Anderseni model convertot_8 Spar-Anderseni model convertot_9 Spar-Anderseni model convertot_10 Spar-Anderseni model convertot_11 Spar-Anderseni model convertot_13 Spar-Anderseni model convertot_14 Spar-Anderseni mwdel convertot_15 Spar-Anderseni model convertot_16 Spar-Anderseni model convertot_17 Spar-Anderseni model convertot_18 Spar-Anderseni model

  Կուրսային | Մաթեմատիկա

  Հիմնական բանաձևերի դուրս բերումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականություն  

  1.А.А.Русаков “Рентгенография металлов”, учебник для бузов.  М.: Атомиздат, 1977, 480с.

  2.Պ.Հ.Բեզիրգանյան “Ռենտգենյան հետազոտությունների ֆիզիկական հիմունքները”  ԵՊՀ , Երևան-1977, 319 էջ

  3.Հ.Ս.Առաքելյան, Հ.Մ.Խոսրովյան, Վ.Ա.Միրզոյան, “Անալիտիկ երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ”, Երևան-2003, 174 էջ 

  4.М.Я.Выгодский “Справочник по высшей математике”, М.:1973, 870с.
  5.Я.С.Уманский, Ю.А.Скаков, А.Н.Иванов, Л.Н.Ресторгуев, “Криссталлография, рентгенография и электронная микроскопия” , М.:Метталургия, 1982, 632с.
  6.Дж.Каули “Физика дифракции”, изд. §Мир¦   , М.:1979, 432с.
  7.В.И.Иверонова, Г.П.Ревкевич , “Теория рассеяния рентгеновских лучей”, М.: изд-во Моск. Ун-та, 1978, 278с.
  8.З.Г.Пинскер “Рентгеновская кристаллооптика”, М.:Наука, 1982, 392с.                 

  description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  1.         Ներածություն և խնդրի դրվածքը

  2.         Հիմնական բանաձևերի դուրս բերումը

  3.         Ստացված արդյունքների քննարկում

  4.         Եզրակացություն

  5.         Գրականության ցանկ

   

  title_arm Հիմնական բանաձևերի դուրս բերումը title_eng convertot_1 Himnakan banacEVeri durs [email protected] convertot_2 Himnakan banadzEVeri durs [email protected] convertot_3 Himnakan banacEVeri durs [email protected] convertot_4 Himnakan banacEVeri durs [email protected] convertot_5 Himnakan banacEVeri durs [email protected] convertot_6 Himnakan banacEVeri durs berumy convertot_7 Himnakan banacEVeri durs [email protected] convertot_8 Himnakan banacEVeri durs [email protected] convertot_9 Himnakan banacEVeri durs [email protected] convertot_10 Himnakan banazEVeri durs berumy convertot_11 Himnakan banacEVeri durs [email protected] convertot_13 Himnakan banacEVeri durs [email protected] convertot_14 Himnakan banacEVeri durs [email protected] convertot_15 Himnakan banacEVeri durs [email protected] convertot_16 Himnakan banacEVeri dyrs [email protected] convertot_17 Himnakan banacEVeri durs [email protected] convertot_18 Himnakan banacYEVeri durs [email protected]

  Կուրսային | Մաթեմատիկա

  Ճշմարտանմանության հարաբերության հայտանիշը և նրա սահմանային հատկությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականություն

  1. Г.И.Ивченко, Ю.И.Медведев. Математическая статистика (1984).
  2. Կ.Վ. Գասպարյան Տեսական և կիրառական  վիճակագրության  հիմունքներ (2015):
  3. А.А.Боровков. Математическая статистика (1984).


   

  description_2

  Բովանդակություն

  1.Անհրաժեշտ գաղափարներ  

  2. Ռեգուլյարության  պայմանները

  3. Ճշմարտանմանության մաքսիմումի գնահատականների սահմանային  հատկությունները  

  4. Պիրսոնի  համաձայնության հայտանիշ   

  5. Անընդհատության թեորեմ  

  6.  Ճշմարտանմանության  հարաբերության հայտանիշը և նրա սահմանային հատկությունը  

  7. Բազմանդամային բաշխում  

  8. Մեծ թվերի օրենքները  

  9. Հիմնական խնդրի դրվածքը   

  10.Գրականություն

  title_arm Ճշմարտանմանության հարաբերության հայտանիշը և նրա սահմանային հատկությունը title_eng convertot_1 Jshmartanmanutyan haraberutyan [email protected] EV nra sahmanayin [email protected] convertot_2 Jshmartanmanutyan haraberutyan [email protected] EV nra sahmanayin [email protected] convertot_3 Jshmartanmanutyan haraberutyan [email protected] EV nra sahmanayin [email protected] convertot_4 Jzmartanmanutyan haraberutyan [email protected] EV nra sahmanayin [email protected] convertot_5 Jshmartanmanutyan haraberutyan [email protected] EV nra sahmanayin [email protected] convertot_6 Jshmartanmanutyan haraberutyan haytanishy EV nra sahmanayin hatkutyuny convertot_7 Jshmartanmanutyan haraberutyan [email protected] EV nra sahmanayin [email protected] convertot_8 Jshmartanmanutyan haraberutyan [email protected] EV nra sahmanayin [email protected] convertot_9 Jshmartanmanutyan haraberutyan [email protected] EV nra sahmanayin [email protected] convertot_10 Jsmartanmanutyan haraberutyan haytanisy EV nra sahmanayin hatkutyuny convertot_11 Jshmartanmanutyan haraberutyan [email protected] EV nra sahmanayin [email protected] convertot_13 Jshmartanmanutjan haraberutjan [email protected] EV nra sahmanajin [email protected] convertot_14 Jshmartanmanutyan haraberutyan [email protected] EV nra sahmanayin [email protected] convertot_15 Jshmartanmanutyan haraberutyan [email protected] EV nra sahmanayin [email protected] convertot_16 Jshmartanmanytyan haraberytyan [email protected] EV nra sahmanayin [email protected] convertot_17 Jshmartanmanutyan haraberutyan [email protected] EV nra sahmanayin [email protected] convertot_18 Jshmartanmanutyan haraberutyan [email protected] YEV nra sahmanayin [email protected]

  Կուրսային | Մաթեմատիկա

  Տեսական մեխանիկա

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1.Տեսական  մեխանիկա

  title_arm Տեսական մեխանիկա title_eng convertot_1 Tesakan mexanika convertot_2 Tesakan mexanika convertot_3 Tesakan mexanika convertot_4 Tesakan mexanika convertot_5 Tesakan mexanika convertot_6 Tesakan mexanika convertot_7 Tesakan mekhanika convertot_8 Tesakan mexanika convertot_9 Tesakan mexanika convertot_10 Tesakan mekhanika convertot_11 Tesakan mexanika convertot_13 Tesakan mexanika convertot_14 Tesakan mexanika convertot_15 Tesakan mexanika convertot_16 Tesakan mexanika convertot_17 Tesakan mexanika convertot_18 Tesakan mexanika

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  {E} տիպի ալիքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1.{E} տիպի ալիքները

  title_arm {E} տիպի ալիքները title_eng convertot_1 {E} tipi [email protected] convertot_2 {E} tipi [email protected] convertot_3 {E} tipi [email protected] convertot_4 {E} tipi [email protected] convertot_5 {E} tipi [email protected] convertot_6 {E} tipi aliqnery convertot_7 {E} tipi [email protected] convertot_8 {E} tipi [email protected] convertot_9 {E} tipi [email protected] convertot_10 {E} tipi aliqnery convertot_11 {E} tipi [email protected] convertot_13 {E} tipi [email protected] convertot_14 {E} tipi [email protected] convertot_15 {E} tipi [email protected] convertot_16 {E} tipi [email protected] convertot_17 {E} tipi [email protected] convertot_18 {E} tipi [email protected]

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  Բլեկի զրոյական բետտայով մոդելը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1.Բլեկի զրոյական  բետտայով մոդելը

  title_arm Բլեկի զրոյական բետտայով մոդելը title_eng convertot_1 Bleki zroyakan bettayov [email protected] convertot_2 Bleki zroyakan bettayov [email protected] convertot_3 Bleki zroyakan bettayov [email protected] convertot_4 Bleki zroyakan bettayov [email protected] convertot_5 Bleki zroyakan bettayov [email protected] convertot_6 Bleki zroyakan bettayov modely convertot_7 Bleki zroyakan bettayov [email protected] convertot_8 Bleki zroyakan bettayov [email protected] convertot_9 Bleki zroyakan bettayov [email protected] convertot_10 Bleki zroyakan bettayov modely convertot_11 Bleki zroyakan bettayov [email protected] convertot_13 Bleki zrojakan bettajov [email protected] convertot_14 Bleki zrwyakan bettaywv [email protected] convertot_15 Bleki zroyakan bettayov [email protected] convertot_16 Bleki zroyakan bettayov [email protected] convertot_17 Bleki zroyakan bettayov [email protected] convertot_18 Bleki zroyakan bettayov [email protected]

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1.ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

  title_arm ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ title_eng convertot_1 ERKRACHAPAKAN AKNARK convertot_2 ERKRACHAPAKAN AKNARK convertot_3 ERKRACHAPAKAN AKNARK convertot_4 ERKRACHAPAKAN AKNARK convertot_5 ERKRA4APAKAN AKNARK convertot_6 ERKRACHAPAKAN AKNARK convertot_7 ERKRACHAPAKAN AKNARK convertot_8 ERKRACHAPAKAN AKNARK convertot_9 ERKRACHAPAKAN AKNARK convertot_10 ERKRA4APAKAN AKNARK convertot_11 ERKRACHAPAKAN AKNARK convertot_13 ERKRACHAPAKAN AKNARK convertot_14 ERKRACHAPAKAN AKNARK convertot_15 ERKRACHAPAKAN AKNARK convertot_16 ERKRACHAPAKAN AKNARK convertot_17 ERKRACHAPAKAN AKNARK convertot_18 ERKRACHAPAKAN AKNARK

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  Ընտրանքային ֆունկցիաների անընդհատություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Բովանդակություն

  1. Ընտրանքային ֆունկցիաների անընդհատություն
  2. Ընտրանքային ֆունկցիաների դիֆերենցելիությունը

   

  title_arm Ընտրանքային ֆունկցիաների անընդհատություն title_eng convertot_1 @ntranqayin funkcianeri [email protected] convertot_2 @ntranqayin funkcianeri [email protected] convertot_3 @ntranqayin funkcianeri [email protected] convertot_4 @ntranqayin funkcianeri [email protected] convertot_5 @ntranqayin funkcianeri [email protected] convertot_6 Yntranqayin funkcianeri anyndhatutyun convertot_7 @ntranqayin funkcianeri [email protected] convertot_8 @ntranqayin funkcianeri [email protected] convertot_9 @ntranqayin funkcianeri [email protected] convertot_10 Yntranqayin funkcianeri anyndhatutyun convertot_11 @ntranqayin funkcianeri [email protected] convertot_13 @ntranqajin funkcianeri [email protected] convertot_14 @ntranqayin funkcianeri [email protected] convertot_15 @ntranqayin funkcianeri [email protected] convertot_16 @ntranqayin fynkcianeri [email protected] convertot_17 @ntrankayin funkcianeri [email protected] convertot_18 @ntranqayin funkcianeri [email protected]

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի