Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Քիմիա գտնվել է 309 նյութ)


  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Ճառագայթային և քիմիական այրվածքներ, դրանց առանձնահատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ճառագայթային և քիմիական այրվածքներ, դրանց առանձնահատկությունները title_eng qimiakan u charagaytayin ayrvacqner convertot_1 Jaragaytayin EV qimiakan ayrvacqner, dranc arancnahatkutyunner@ convertot_2 Jaragaytayin EV qimiakan ayrvacqner, dranc arandznahatkutyunner@ convertot_3 Jaragaytayin EV qimiakan ayrvacqner, dranc arancnahatkutyunner@ convertot_4 Jaragaytayin EV qimiakan ayrvacqner, dranc arancnahatkutyunner@ convertot_5 Jaragaytayin EV qimiakan ayrvacqner, dranc arancnahatkutyunner@ convertot_6 Jaragaytayin EV qimiakan ayrvacqner, dranc arancnahatkutyunnery convertot_7 Jaragaytayin EV qimiakan ayrvacqner, dranc arancnahatkutyunner@ convertot_8 Jaragaytayin EV qimiakan ayrvacqner, dranc arancnahatkutyunner@ convertot_9 Jaragaytayin EV qimiakan ayrvacqner, dranc arancnahatkutyunner@ convertot_10 Jaragaytayin EV qimiakan ayrvatsqner, dranc aranznahatkutyunnery convertot_11 Jaragaytayin EV qimiakan ayrvacqner, dranc arancnahatkutyunner@ convertot_13 Jaragajtajin EV qimiakan ajrvacqner, dranc arancnahatkutjunner@ convertot_14 Jaragaytayin EV qimiakan ayrvacqner, dranc arancnahatkutyunner@ convertot_15 Jaragaytayin EV qimiakan ayrvacqner, dranc arancnahatkutyunner@ convertot_16 Jaragaytayin EV qimiakan ayrvacqner, dranc arancnahatkytyynner@ convertot_17 Jaragaytayin EV kimiakan ayrvackner, dranc arancnahatkutyunner@ convertot_18 Jaragaytayin YEV qimiakan ayrvacqner, dranc arancnahatkutyunner@

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Թերթաքարերի ընդհանուր բնութագիրը և դրանց առաջացման պրոցեսը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Թերթաքարերի ընդհանուր բնութագիրը և դրանց առաջացման պրոցեսը title_eng Tertaqareri @ndhanur bnutagir@ convertot_1 Tertaqareri @ndhanur bnutagir@ EV dranc arajacman proces@ convertot_2 Tertaqareri @ndhanur bnutagir@ EV dranc arajacman proces@ convertot_3 Tertaqareri @ndhanur bnutagir@ EV dranc arajacman proces@ convertot_4 Tertaqareri @ndhanur bnutagir@ EV dranc arajacman proces@ convertot_5 Tertaqareri @ndhanur bnutagir@ EV dranc arajacman proces@ convertot_6 Tertaqareri yndhanur bnutagiry EV dranc arajacman procesy convertot_7 Tertaqareri @ndhanur bnutagir@ EV dranc arajacman proces@ convertot_8 Tertaqareri @ndhanur bnutagir@ EV dranc arajacman proces@ convertot_9 Tertaqareri @ndhanur bnutagir@ EV dranc arajacman proces@ convertot_10 Tertaqareri yndhanur bnutagiry EV dranc arajacman procesy convertot_11 Tertaqareri @ndhanur bnutagir@ EV dranc arajacman proces@ convertot_13 Tertaqareri @ndhanur bnutagir@ EV dranc arajacman proces@ convertot_14 Tertaqareri @ndhanur bnutagir@ EV dranc arajacman prwces@ convertot_15 Tertaqareri @ndhanur bnutagir@ EV dranc araghacman proces@ convertot_16 Tertaqareri @ndhanyr bnytagir@ EV dranc arajacman proces@ convertot_17 Tertakareri @ndhanur bnutagir@ EV dranc arajacman proces@ convertot_18 Tertaqareri @ndhanur bnutagir@ YEV dranc arajacman proces@

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Ուժեղ ներազդող թունավոր նյութերը ՀՀ-ում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ուժեղ ներազդող թունավոր նյութերը ՀՀ-ում title_eng Ujex nerazdox tunavor nyuter@ HH-um convertot_1 Oւjex nerazdox tunavor nyuter@ HH-um convertot_2 Oւjex nerazdox tunavor nyuter@ HH-um convertot_3 Oւjex nerazdox tunavor nyuter@ HH-um convertot_4 Oւjex nerazdox tunavor nyuter@ HH-um convertot_5 Oւjex nerazdox tunavor nyuter@ HH-um convertot_6 Oւjex nerazdox tunavor nyutery HH-um convertot_7 Oւjex nerazdox tunavor nyuter@ HH-um convertot_8 Oւjegh nerazdogh tunavor nyuter@ HH-um convertot_9 Oւghex nerazdox tunavor nyuter@ HH-um convertot_10 Oւghegh nerazdogh tunavor nyutery HH-um convertot_11 Oւjex nerazdox tunavor nyuter@ HH-um convertot_13 Oւjex nerazdox tunavor njuter@ HH-um convertot_14 Wւjex nerazdwx tunavwr nyuter@ HH-um convertot_15 Oւjex nerazdox tunavor nyuter@ HH-um convertot_16 Oւjex nerazdox tynavor nyyter@ HH-ym convertot_17 Oւjex nerazdox tunavor nyuter@ HH-um convertot_18 Oւjex nerazdox tunavor nyuter@ HH-um

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Էլեկտրաքիմիական ակտիվության մեթոդները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Дахнов В.Н “ Интерпретация результатов геофизических исследований разрезов скважин “ М. изд. Недра.
  2. Комаров С.Г. “Каротаж по методу сопротивлений” М. Гостоптехиздат,1950.
  3. Перьков Н.А. “Интерпретация результатов каротажа скважин, М. Гостоптехиздат,1963.
  4. Հ. Մ. Ավչյան , Ա. Ս. Սարդարյան, Լ. Հ. Մինասյան “ Հորատանցքային երկրաֆիզիկական Տվյալների մեկնաբանման Լաբորատոր և գործնական աշխատանքների մեթոդական ձեռնարկ:

  description_2

  Ներածություն
  1. Էլեկտրաքիմիական ակտիվության մեթոդները
  2. ПС մեթոդի կիրառման ֆիզիկական հիմունքները
  3. Ինքնաբեր բևեռացման մեթոդի գրանցման տարբերակները
  4. Շերտերի հզորության որոշումը բնական պոտենցիալի մեթոդով  title_arm Էլեկտրաքիմիական ակտիվության մեթոդները title_eng elektraqimiakan aktivutyan metodner@ convertot_1 Elektraqimiakan aktivutyan metodner@ convertot_2 Elektraqimiakan aktivutyan metodner@ convertot_3 Elektraqimiakan aktivutyan metodner@ convertot_4 Elektraqimiakan aktivutyan metodner@ convertot_5 Elektraqimiakan aktivutyan metodner@ convertot_6 Elektraqimiakan aktivutyan metodnery convertot_7 Elektraqimiakan aktivutyan metodner@ convertot_8 Elektraqimiakan aktivutyan metodner@ convertot_9 Elektraqimiakan aktivutyan metodner@ convertot_10 Elektraqimiakan aktivutyan metodnery convertot_11 Elektraqimiakan aktivutyan metodner@ convertot_13 Elektraqimiakan aktivutjan metodner@ convertot_14 Elektraqimiakan aktivutyan metwdner@ convertot_15 Elektraqimiakan aktivutyan metodner@ convertot_16 Elektraqimiakan aktivytyan metodner@ convertot_17 Elektrakimiakan aktivutyan metodner@ convertot_18 Elektraqimiakan aktivutyan metodner@

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Վիտամինների քիմիա

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Վիտամինների քիմիա title_eng Vitaminneri qimia convertot_1 Vitaminneri qimia convertot_2 Vitaminneri qimia convertot_3 Vitaminneri qimia convertot_4 Vitaminneri qimia convertot_5 Vitaminneri qimia convertot_6 Vitaminneri qimia convertot_7 Vitaminneri qimia convertot_8 Vitaminneri qimia convertot_9 Vitaminneri qimia convertot_10 Vitaminneri qimia convertot_11 Vitaminneri qimia convertot_13 Vitaminneri qimia convertot_14 Vitaminneri qimia convertot_15 Vitaminneri qimia convertot_16 Vitaminneri qimia convertot_17 Vitaminneri kimia convertot_18 Vitaminneri qimia

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Ակնե Սև կետեր՝ կոմեդոն-կոյակներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ակնե Սև կետեր՝ կոմեդոն-կոյակներ title_eng Akne convertot_1 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner convertot_2 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner convertot_3 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner convertot_4 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner convertot_5 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner convertot_6 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner convertot_7 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner convertot_8 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner convertot_9 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner convertot_10 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner convertot_11 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner convertot_13 Akne SEV keter՝ komedon-kojakner convertot_14 Akne SEV keter՝ kwmedwn-kwyakner convertot_15 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner convertot_16 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner convertot_17 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner convertot_18 Akne SYEV keter՝ komedon-koyakner

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Ալկալոիդներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ալկալոիդներ title_eng Alkaloidner convertot_1 Alkaloidner convertot_2 Alkaloidner convertot_3 Alkaloidner convertot_4 Alkaloidner convertot_5 Alkaloidner convertot_6 Alkaloidner convertot_7 Alkaloidner convertot_8 Alkaloidner convertot_9 Alkaloidner convertot_10 Alkaloidner convertot_11 Alkaloidner convertot_13 Alkaloidner convertot_14 Alkalwidner convertot_15 Alkaloidner convertot_16 Alkaloidner convertot_17 Alkaloidner convertot_18 Alkaloidner

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Ակնե Սև կետեր՝ կոմեդոն-կոյակներ-1

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ակնե Սև կետեր՝ կոմեդոն-կոյակներ-1 title_eng Akne, sev keter` komedon - koyakner convertot_1 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner-1 convertot_2 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner-1 convertot_3 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner-1 convertot_4 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner-1 convertot_5 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner-1 convertot_6 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner-1 convertot_7 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner-1 convertot_8 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner-1 convertot_9 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner-1 convertot_10 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner-1 convertot_11 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner-1 convertot_13 Akne SEV keter՝ komedon-kojakner-1 convertot_14 Akne SEV keter՝ kwmedwn-kwyakner-1 convertot_15 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner-1 convertot_16 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner-1 convertot_17 Akne SEV keter՝ komedon-koyakner-1 convertot_18 Akne SYEV keter՝ komedon-koyakner-1

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Ալկալոիդներ-1

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ալկալոիդներ-1 title_eng Alkaloidner convertot_1 Alkaloidner-1 convertot_2 Alkaloidner-1 convertot_3 Alkaloidner-1 convertot_4 Alkaloidner-1 convertot_5 Alkaloidner-1 convertot_6 Alkaloidner-1 convertot_7 Alkaloidner-1 convertot_8 Alkaloidner-1 convertot_9 Alkaloidner-1 convertot_10 Alkaloidner-1 convertot_11 Alkaloidner-1 convertot_13 Alkaloidner-1 convertot_14 Alkalwidner-1 convertot_15 Alkaloidner-1 convertot_16 Alkaloidner-1 convertot_17 Alkaloidner-1 convertot_18 Alkaloidner-1

  Ռեֆերատ | Քիմիա

  Հորատանցքերի երկրաֆիզիկական ուսումնասիրություններ: Մագնիսական ընկալունակության կարոտաժ (ՄԸԿ)

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Հորատանցքերի երկրաֆիզիկական ուսումնասիրություններ: Մագնիսական ընկալունակության կարոտաժ (ՄԸԿ) title_eng Horatancqeri erkrafizikakan usumnasirutyunner. Magnisakan @nkalutyan karotaj convertot_1 Horatancqeri erkrafizikakan usumnasirutyunner: Magnisakan @nkalunakutyan karotaj (M@K) convertot_2 Horatancqeri erkrafizikakan usumnasirutyunner: Magnisakan @nkalunakutyan karotaj (M@K) convertot_3 Horatancqeri erkrafizikakan usumnasirutyunner: Magnisakan @nkalunakutyan karotaj (M@K) convertot_4 Horatancqeri erkrafizikakan usumnasirutyunner: Magnisakan @nkalunakutyan karotaj (M@K) convertot_5 Horatancqeri erkrafizikakan usumnasirutyunner: Magnisakan @nkalunakutyan karotaj (M@K) convertot_6 Horatancqeri erkrafizikakan usumnasirutyunner: Magnisakan ynkalunakutyan karotaj (MYK) convertot_7 Horatancqeri erkrafizikakan usumnasirutyunner: Magnisakan @nkalunakutyan karotaj (M@K) convertot_8 Horatancqeri erkrafizikakan usumnasirutyunner: Magnisakan @nkalunakutyan karotaj (M@K) convertot_9 Horatancqeri erkrafizikakan usumnasirutyunner: Magnisakan @nkalunakutyan karotagh (M@K) convertot_10 Horatancqeri erkrafizikakan usumnasirutyunner: Magnisakan ynkalunakutyan karotagh (MYK) convertot_11 Horatancqeri erkrafizikakan usumnasirutyunner: Magnisakan @nkalunakutyan karotaj (M@K) convertot_13 Horatancqeri erkrafizikakan usumnasirutjunner: Magnisakan @nkalunakutjan karotaj (M@K) convertot_14 Hwratancqeri erkrafizikakan usumnasirutyunner: Magnisakan @nkalunakutyan karwtaj (M@K) convertot_15 Horatancqeri erkrafizikakan usumnasirutyunner: Magnisakan @nkalunakutyan karotaj (M@K) convertot_16 Horatancqeri erkrafizikakan ysymnasirytyynner: Magnisakan @nkalynakytyan karotaj (M@K) convertot_17 Horatanckeri erkrafizikakan usumnasirutyunner: Magnisakan @nkalunakutyan karotaj (M@K) convertot_18 Horatancqeri erkrafizikakan usumnasirutyunner: Magnisakan @nkalunakutyan karotaj (M@K)

  Կուրսային | Քիմիա

  Տեսողական օրգանների հիվանդությունների և վնասվածքների տնտեսական հետևանքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Գ. Տերտերյան, Աշխատանքի պայմանները և դրանց բարելավումը, Երևան 2004թ.
  2. Вейнберг А.М. Улучшение условий труда на про¬мышлен¬ных предприятиях, М., “Экономика”, 1973.
  3. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Учебник. М., 1999.
  4. Гольцов А.Д. Нормирование и основа научной орга¬ни¬зации труда в маши¬но¬стро¬ении. М., “Машиностроение”, 1967.
  description_2


  Ներածություն
  1. Աշխատանքի պայմանները և դրանց վրա ազդող գործոնները
  2. Վնասվածքների և հիվանդությունների էությունը
  3. Տեսողական օրգանների հիվանդությունների և վնասվածքների տնտեսական հետևանքները
  Եզրակացություն
  Օգտագործած գրականության ցանկ


  title_arm Տեսողական օրգանների հիվանդությունների և վնասվածքների տնտեսական հետևանքները title_eng tesoxakan organneri hivandutyunneri ev vnasvacqneri tntesakan hetevanqner@ convertot_1 Tesoxakan organneri hivandutyunneri EV vnasvacqneri tntesakan hetEVanqner@ convertot_2 Tesoxakan organneri hivandutyunneri EV vnasvacqneri tntesakan hetEVanqner@ convertot_3 Tesoxakan organneri hivandutyunneri EV vnasvacqneri tntesakan hetEVanqner@ convertot_4 Tesoxakan organneri hivandutyunneri EV vnasvacqneri tntesakan hetEVanqner@ convertot_5 Tesoxakan organneri hivandutyunneri EV vnasvacqneri tntesakan hetEVanqner@ convertot_6 Tesoxakan organneri hivandutyunneri EV vnasvacqneri tntesakan hetEVanqnery convertot_7 Tesoxakan organneri hivandutyunneri EV vnasvacqneri tntesakan hetEVanqner@ convertot_8 Tesoghakan organneri hivandutyunneri EV vnasvacqneri tntesakan hetEVanqner@ convertot_9 Tesoxakan organneri hivandutyunneri EV vnasvacqneri tntesakan hetEVanqner@ convertot_10 Tesoghakan organneri hivandutyunneri EV vnasvatsqneri tntesakan hetEVanqnery convertot_11 Tesoxakan organneri hivandutyunneri EV vnasvacqneri tntesakan hetEVanqner@ convertot_13 Tesoxakan organneri hivandutjunneri EV vnasvacqneri tntesakan hetEVanqner@ convertot_14 Teswxakan organneri hivandutyunneri EV vnasvacqneri tntesakan hetEVanqner@ convertot_15 Tesoxakan organneri hivandutyunneri EV vnasvacqneri tntesakan hetEVanqner@ convertot_16 Tesoxakan organneri hivandytyynneri EV vnasvacqneri tntesakan hetEVanqner@ convertot_17 Tesoxakan organneri hivandutyunneri EV vnasvackneri tntesakan hetEVankner@ convertot_18 Tesoxakan organneri hivandutyunneri YEV vnasvacqneri tntesakan hetYEVanqner@

  Կուրսային | Քիմիա

  Լոռե-բերդ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Հովհաննես Հակոբյան, Ուղեգրություններ, Երևան, 1934թ., Հ.Զ.
  2. Բ. Առաքելյան, Քաղաքները և արհեստները Հայաստանում, 9-13-րդ դարեր, Երևան, Հ.1, 1958թ, հ.2, 1964թ.,
  3. Իգիթ Ղարիբյան, Լոռե բերդաքաղաքը և նրա պեղումները, Երևան, 2009թ,
  4. Կ. Գ. Ղաֆադարյան, Դվին քաղաքը և նրա պեղումները, Հ. 1. Երևան, 1952թ.,
  5. Վ. Մ. Հարությունյան, Միջնադրայան Հայաստանի քաղաքացիական կուլտուրան, տես ՊԲՀ, 1963թ.

  description_2


  Ներածություն
  Լոռե-բերդ
  Եզրակացություն  title_arm Լոռե-բերդ title_eng lore berd convertot_1 Lore-berd convertot_2 Lore-berd convertot_3 Lore-berd convertot_4 Lore-berd convertot_5 Lore-berd convertot_6 Lore-berd convertot_7 Lore-berd convertot_8 Lore-berd convertot_9 Lore-berd convertot_10 Lore-berd convertot_11 Lore-berd convertot_13 Lore-berd convertot_14 Lwre-berd convertot_15 Lore-berd convertot_16 Lore-berd convertot_17 Lore-berd convertot_18 Lore-berd

  Կուրսային | Քիմիա

  Ժողովրդավարության ժամանակակից մոդելները12

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  1. Пшеворский А., Демократия и рынок. Политические и экономические реформы
  в Восточной Европе и Латинской Америке. Пер. с англ. / Под ред. проф. Бажанова В.А., М., «Российская политическая энциклопедияե (РОССПЭН), 2000.
  2. Гельман В.Я., Как выйти из неопределенности? // Pro et Contra, т.3, № 3, 1998; Гельман В.Я., Постсоветские политические трансформации (Наброски к теории) // Полис, № 1, 2001.
  3. O’Donnell G., Schmitter P., Transition from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions
  about Uncertain Democracies. Baltimore and London, Johns Hopkins University Press, 1986, p 3.
  4. Цыганков А., Современные политические режимы: структура, типология, дина-
  мика. М., Интерпракс, 1995, гл. IV; Харитонова О., Генезис демократии (Политика реконструкции логики транзитологических моделей) // Полис № 5, 1996.
  5. Almond G., Verba S., Civil Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations.Princeton, 1963, p. 8.
  6. Мельвиль А.Ю., Опыт теоретико-методологического синтеза структурного и процедурного подходов к демократическим транзитам // Полис, № 2, 1998.
  7. Munck G.L, Leff C.S., Models of Transition and Democratization: South America and
  Eastern Europe in Comparative Perspective // Comparative Politics, vol. 29, № 3, 1997.
  8. Campbell A., Converse Ph., Miller W., Stokes D., The American Voter, N. Y., 1960.
  9. Larsen S. (ed.), The Challenges of Theories of Democracy: Elaborations Over Trends in Transitology. Boulder, N. Y., 2000.
  10. Капустин Б.Г., Конец транзитологии? // Полис, № 4, 2001.
  11. Фукуяма Ф., Великий разрыв, пер. с англ. под ред. А.В. Александровой. М., 2003.
  12. UNDP, Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց, անկախության և անցումային 10 տարիները Հայաստանում, 2001։
  13. Linz J. J., Stepan A., Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post communist Europe, Baltimor
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ առաջին
  Ժողովրդավարության ժամանակակից մոդելները
  Գլուխ երկրորդ
  Ժողովրդավարության անցման գործընթացի մոդելները
  Եզրակացություն
  title_arm Ժողովրդավարության ժամանակակից մոդելները12 title_eng jorovrdavarutyan jamanakkaic modelner@12 convertot_1 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@12 convertot_2 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@12 convertot_3 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@12 convertot_4 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@12 convertot_5 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@12 convertot_6 joxovrdavarutyan jamanakakic modelnery12 convertot_7 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@12 convertot_8 joghovrdavarutyan jamanakakic modelner@12 convertot_9 GHoxovrdavarutyan ghamanakakic modelner@12 convertot_10 ghoghovrdavarutyan ghamanakakic modelnery12 convertot_11 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@12 convertot_13 joxovrdavarutjan jamanakakic modelner@12 convertot_14 jwxwvrdavarutyan jamanakakic mwdelner@12 convertot_15 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@12 convertot_16 joxovrdavarytyan jamanakakic modelner@12 convertot_17 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@12 convertot_18 joxovrdavarutyan jamanakakic modelner@12

  Կուրսային | Քիմիա

  պատմամշակութային շրջանի հիմնախնդիրները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Թորամանյան Թ., Զվարթնոց, Գագկաշեն.- Երևան: 1984
  2. Մարության Տ., Հայ դասական ճարտարապետության ակունքներում, Եր., 2003
  3. Հակոբյան, Ուղեգրություններ, հատ. Ա, Եր., 1932
  4. Кузнецов А. В., Тектоника и конструкции центрических зданий. т. 1, М., Гос. изд-во арх. и г-ва, 1951
  5. Инструкция по заполнению паспорта и учетной карточки на памятники истории и культуры СССР. М., 1972
  6. Марутян Т., Архитектурные памятники. – 1989
  7. Подъяпольский С. С., Реставрация памятников архитектуры. - М: Стройиздат, 1988

  description_2 title_arm պատմամշակութային շրջանի հիմնախնդիրները title_eng patmamshakutayin shrjani himnaxndirner@ convertot_1 patmamshakutayin shrjani himnaxndirner@ convertot_2 patmamshakutayin shrjani himnaxndirner@ convertot_3 patmamshakutayin shrjani himnaxndirner@ convertot_4 patmamzakutayin zrjani himnaxndirner@ convertot_5 patmamshakutayin shrjani himnaxndirner@ convertot_6 patmamshakutayin shrjani himnaxndirnery convertot_7 patmamshakutayin shrjani himnakhndirner@ convertot_8 patmamshakutayin shrjani himnaxndirner@ convertot_9 patmamshakutayin shrjani himnaxndirner@ convertot_10 patmamsakutayin srjani himnakhndirnery convertot_11 patmamshakutayin shrjani himnaxndirner@ convertot_13 patmamshakutajin shrjani himnaxndirner@ convertot_14 patmamshakutayin shrjani himnaxndirner@ convertot_15 patmamshakutayin shrghani himnaxndirner@ convertot_16 patmamshakytayin shrjani himnaxndirner@ convertot_17 patmamshakutayin shrjani himnaxndirner@ convertot_18 patmamshakutayin shrjani himnaxndirner@

  Կուրսային | Քիմիա

  Քաղպաշտպանության պլաններ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  1. Քաղպաշտպանություն, Երևան, 1987
  2. Քաղաքացիական պաշտպանություն, Երևան, 1985


  description_2 title_arm Քաղպաշտպանության պլաններ title_eng qaxpashtpanutyan planner convertot_1 Qaxpashtpanutyan planner convertot_2 Qaxpashtpanutyan planner convertot_3 Qaxpashtpanutyan planner convertot_4 Qaxpaztpanutyan planner convertot_5 Qaxpashtpanutyan planner convertot_6 Qaxpashtpanutyan planner convertot_7 Qaxpashtpanutyan planner convertot_8 Qaghpashtpanutyan planner convertot_9 Qaxpashtpanutyan planner convertot_10 Qaghpastpanutyan planner convertot_11 Qaxpashtpanutyan planner convertot_13 Qaxpashtpanutjan planner convertot_14 Qaxpashtpanutyan planner convertot_15 Qaxpashtpanutyan planner convertot_16 Qaxpashtpanytyan planner convertot_17 Kaxpashtpanutyan planner convertot_18 Qaxpashtpanutyan planner

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի