Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Քիմիա գտնվել է 309 նյութ)


  Կուրսային | Քիմիա

  Տեքստային խնդիրների լուծումներն ուսուցանելու մեթոդիկան երկրորդ դասարանների մաթեմատիկայի դասընթացում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Մ. Ս. Բանտովա, Գ. Վ. Բելտյուկովա. «Տարրական դասարաններում մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկան»,Ե., 1985
  2. А. В. Белошистая, Методика обучения математике в начальной школе: курс лекций, 2005
  3. А. В. Белошистая, обучения математике в начальной школе, М., 2007
  4. М. И. Моро, А. М., Пышкало, Методика обучения математике в 1-3 классах, М., 1978
  5. Н. В., Истомина, Методика обучения математике в начальных классах, М., 1997


  description_2
  Ներածություն
  1. Տեքստային խնդիրների լուծման ուսուցման մեթոդիկայի ընդհանուր հարցեր
  2. Տեքստային խնդիրների լուծման փուլերը և դրանց առանձնահատկությունները
  3. Խնդիրներ վերլուծելու եղանակները
  4. Կրտսեր դպրոցականներին խնդիրների լուծման ուսուցման մեթոդական հնարները
  5. Բաղադրյալ խնդիրների լուծման ուսուցման մեթոդիկան
  Եզրակացություններ  title_arm Տեքստային խնդիրների լուծումներն ուսուցանելու մեթոդիկան երկրորդ դասարանների մաթեմատիկայի դասընթացում title_eng Testayin xndirneri lucumnern usucanelu metodikan erkrord dasaranneri matematikayi [email protected] convertot_1 Teqstayin xndirneri lucumnern usucanelu metodikan erkrord dasaranneri matematikayi [email protected] convertot_2 Teqstayin xndirneri lucumnern usucanelu metodikan erkrord dasaranneri matematikayi [email protected] convertot_3 Teqstayin xndirneri lucumnern usucanelu metodikan erkrord dasaranneri matematikayi [email protected] convertot_4 Teqstayin xndirneri lucumnern usucanelu metodikan erkrord dasaranneri matematikayi [email protected] convertot_5 Teqstayin xndirneri lucumnern usucanelu metodikan erkrord dasaranneri matematikayi [email protected] convertot_6 Teqstayin xndirneri lucumnern usucanelu metodikan erkrord dasaranneri matematikayi dasyntacum convertot_7 Teqstayin khndirneri lucumnern usucanelu metodikan erkrord dasaranneri matematikayi [email protected] convertot_8 Teqstayin xndirneri lucumnern usucanelu metodikan erkrord dasaranneri matematikayi [email protected] convertot_9 Teqstayin xndirneri lucumnern usucanelu metodikan erkrord dasaranneri matematikayi [email protected] convertot_10 Teqstayin khndirneri lutsumnern usucanelu metodikan erkrord dasaranneri matematikayi dasyntacum convertot_11 Teqstayin xndirneri lucumnern usucanelu metodikan erkrord dasaranneri matematikayi [email protected] convertot_13 Teqstajin xndirneri lucumnern usucanelu metodikan erkrord dasaranneri matematikaji [email protected] convertot_14 Teqstayin xndirneri lucumnern usucanelu metwdikan erkrwrd dasaranneri matematikayi [email protected] convertot_15 Teqstayin xndirneri lucumnern usucanelu metodikan erkrord dasaranneri matematikayi [email protected] convertot_16 Teqstayin xndirneri lycymnern ysycanely metodikan erkrord dasaranneri matematikayi [email protected] convertot_17 Tekstayin xndirneri lucumnern usucanelu metodikan erkrord dasaranneri matematikayi [email protected] convertot_18 Teqstayin xndirneri lucumnern usucanelu metodikan erkrord dasaranneri matematikayi [email protected]

  Կուրսային | Քիմիա

  Ցեմենտների կիրառման ոլորտը,ներկայացվող պահանջները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ցեմենտների կիրառման ոլորտը,ներկայացվող պահանջները title_eng Cementneri kirarman [email protected], nerkayacvox [email protected] convertot_1 Cementneri kirarman [email protected],nerkayacvox [email protected] convertot_2 Cementneri kirarman [email protected],nerkayacvox [email protected] convertot_3 Cementneri kirarman [email protected],nerkayacvox [email protected] convertot_4 Cementneri kirarman [email protected],nerkayacvox [email protected] convertot_5 Cementneri kirarman [email protected],nerkayacvox [email protected] convertot_6 Cementneri kirarman olorty,nerkayacvox pahanjnery convertot_7 Cementneri kirarman [email protected],nerkayacvox [email protected] convertot_8 Cementneri kirarman [email protected],nerkayacvogh [email protected] convertot_9 Cementneri kirarman [email protected],nerkayacvox [email protected] convertot_10 Cementneri kirarman olorty,nerkayacvogh pahanjnery convertot_11 Cementneri kirarman [email protected],nerkayacvox [email protected] convertot_13 Cementneri kirarman [email protected],nerkajacvox [email protected] convertot_14 Cementneri kirarman [email protected],nerkayacvwx [email protected] convertot_15 Cementneri kirarman [email protected],nerkayacvox [email protected] convertot_16 Cementneri kirarman [email protected],nerkayacvox [email protected] convertot_17 Cementneri kirarman [email protected],nerkayacvox [email protected] convertot_18 Cementneri kirarman [email protected],nerkayacvox [email protected]

  Կուրսային | Քիմիա

  Ոստիկանության ստորաբաժանման հերթապահ մասի խնդիրները, աշխատանքի կազմակերպումը և հիմնական գործառույթները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ Սահմանադրություն 05.07.1995թ.
  2. ՀՀ օրենքը «Ոստիկանության մասին» 16.04.2001թ.
  3. ՀՀ օրենքը «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 03.07.2002թ.
  4. ՀՀ ՆԳՆ թիվ 977 հրամանը «ՆԳՄ հերթապահ մասերի գործունեության կատարելա- գործման միջոցառումների մասին» 01.12.1994թ.
  5. ՀՀ ՆԳ և ԱԱՆ թիվ 411 հրամանը «ՆԳՄ հերթապահ ծառայությունների գործունեության հետագա բարելավումը ապահովելու նպատակով ՀՀ ՆԳՆ 01.12.1994թ. թիվ 977 հրամանով հաստատված հրահանգում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 15.11.1998թ.
  6. ՀՀ ՆԳՆ թիվ 45/340/376/28 համատեղ հրամանը «Պայթուցիկ սարքեր տեղադրման մասին ահազանգ ստանալու ժամանակ ՀՀ ԱԱՆ, ՆԳՆ և ՀՀԿ-ին առընթեր ԱԻՎ-ի համատեղ գործողությունների» 22.08.2000թ.
  7. ՀՀ ՆԳՆ և ՀՀ գլխավոր դատախազի թիվ 12/354 համատեղ հրամանը «ՀՀ ՆԳ ստորաբաժանումներում հանցագործությունների, պատահարների մասին հաղորդումներ և այլ տեղեկություններ ընդունելու, գրանցելու, հաշվառելու, քննարկելու, ընթացք տալու կարգի մասին» 01.09.1999թ.
  8. «ՆԳՄ վարչական գործունեություն» ուսումնական ձեռնարկ, Ա.Պ.Կորենև, Մոսկվա 2001թ.

  description_2


  1. Ոստիկանության ստորաբաժանման հերթապահ մասի խնդիրները, հերթափոխի աշխատանքի կազմակերպումը և հիմնական գործառույթները
  2. Ոստիկանության ստորաբաժանման հերթափոխի իրավունքներն ու պարտականությունները` հերթապահ մասի հիմնական գործառույթները իրականացնելիս
  3. Ոստիկանության ստորաբաժանման հերթապահ մասում հանցագործությունների, պատահարների մասին հաղորդումներ և այլ տեղեկություններ ընդունելու, գրանցելու, հաշվառելու, քննարկելու և ընթացք տալու կարգը:  title_arm Ոստիկանության ստորաբաժանման հերթապահ մասի խնդիրները, աշխատանքի կազմակերպումը և հիմնական գործառույթները title_eng Vostikanutyan storabajanumneri hertapah masi [email protected],ashxatanqi [email protected] ev himnakan [email protected] convertot_1 Ոstikanutyan storabajanman hertapah masi [email protected], ashxatanqi [email protected] EV himnakan [email protected] convertot_2 Ոstikanutyan storabajanman hertapah masi [email protected], ashxatanqi [email protected] EV himnakan [email protected] convertot_3 Ոstikanutyan storabajanman hertapah masi [email protected], ashxatanqi [email protected] EV himnakan [email protected] convertot_4 Ոstikanutyan storabajanman hertapah masi [email protected], azxatanqi [email protected] EV himnakan [email protected] convertot_5 Ոstikanutyan storabajanman hertapah masi [email protected], ashxatanqi [email protected] EV himnakan [email protected] convertot_6 Ոstikanutyan storabajanman hertapah masi xndirnery, ashxatanqi kazmakerpumy EV himnakan gorcaruytnery convertot_7 Ոstikanutyan storabajanman hertapah masi [email protected], ashkhatanqi [email protected] EV himnakan [email protected] convertot_8 Ոstikanutyan storabajanman hertapah masi [email protected], ashxatanqi [email protected] EV himnakan [email protected] convertot_9 Ոstikanutyan storabaghanman hertapah masi [email protected], ashxatanqi [email protected] EV himnakan [email protected] convertot_10 Ոstikanutyan storabaghanman hertapah masi khndirnery, askhatanqi kazmakerpumy EV himnakan gortsaruytnery convertot_11 Ոstikanutyan storabajanman hertapah masi [email protected], ashxatanqi [email protected] EV himnakan gorca[email protected] convertot_13 Ոstikanutjan storabajanman hertapah masi [email protected], ashxatanqi [email protected] EV himnakan [email protected] convertot_14 Ոstikanutyan stwrabajanman hertapah masi [email protected], ashxatanqi [email protected] EV himnakan [email protected] convertot_15 Ոstikanutyan storabajanman hertapah masi [email protected], ashxatanqi [email protected] EV himnakan [email protected] convertot_16 Ոstikanytyan storabajanman hertapah masi [email protected], ashxatanqi [email protected] EV himnakan [email protected] convertot_17 Ոstikanutyan storabajanman hertapah masi [email protected], ashxatanki [email protected] EV himnakan [email protected] convertot_18 Ոstikanutyan storabajanman hertapah masi [email protected], ashxatanqi [email protected] YEV himnakan [email protected]

  Կուրսային | Քիմիա

  Գույքի անհատույց օգտագործման պայմանգրի բովանդակությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Отв.редактор - Садиков О.Н., М., 1996г.
  2. Основы Российского гражданского права. Учебное пособие, - М.: Зерцало, ТЕИС, 1995г.
  3. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք: ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր 17: Եր., 1998
  4. Բարսեղլյան Տ.Կ.« Քաղաքացիական իրավունք£ Ընդհանուր մաս, Եր.« ԵՊՀ« 2000
  5. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право (общие положения). Изд-во «Статут. М., 1997  description_2


  Ներածություն
  1. Պայմանագիր հասկացությունը և նշանակությունը
  2. Գույքի անգատույց օգտագործման պայմանգրի հասկացությունը և տարրերը
  Եզրակացություն  title_arm Գույքի անհատույց օգտագործման պայմանգրի բովանդակությունը title_eng Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymanagri [email protected] convertot_1 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_2 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_3 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_4 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_5 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_6 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri bovandakutyuny convertot_7 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_8 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_9 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_10 Guyqi anhatuyc ogtagortsman paymangri bovandakutyuny convertot_11 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_13 Gujqi anhatujc ogtagorcman pajmangri [email protected] convertot_14 Guyqi anhatuyc ogtagwrcman paymangri [email protected] convertot_15 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_16 Gyyqi anhatyyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_17 Guyki anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_18 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected]

  Կուրսային | Քիմիա

  Արտակարգ իրավիճակները, քաղ. պաշտպանության համակարգը ու խնդիրները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ալավերդյան Ռ. – Հայաստանի Հանրապետության հնարավոր արտակարգ իրավիճակները, Մեթոդական մշակումներ, Երևան, 1997թ.:
  2. «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասինե ՀՀ օրենքը:
  3. Մկրտումյան Մ.Պ. Արտակարգ իրավիճակներում կանխարգելման և վերականգնողական հիմնախնդիրները,-Ե. 2008, էջ 77
  4. Հարությունյան - <<Արտակարգ իրավիճակներում քաղաքացիական պաշտպանության ուսումնական ձեռնարկ>> , Եր., 2000 թ.
  5. Болт Б. А., Хорн У. Л.- Геологические стихии, Москва, 1978:
  6. Куликов Л.В. Психические состояния. Хрестоматия. 2000, С. 9 description_2 title_arm Արտակարգ իրավիճակները, քաղ. պաշտպանության համակարգը ու խնդիրները title_eng Artakarg iravichakner, qax. pashtpanutyan [email protected], [email protected] u [email protected] convertot_1 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_2 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_3 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_4 Artakarg [email protected], qax. paztpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_5 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_6 Artakarg iravijaknery, qax. pashtpanutyan hamakargy u xndirnery convertot_7 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_8 Artakarg [email protected], qagh. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_9 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_10 Artakarg iravijaknery, qagh. pastpanutyan hamakargy u khndirnery convertot_11 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_13 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutjan [email protected] u [email protected] convertot_14 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_15 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_16 Artakarg [email protected], qax. pashtpanytyan [email protected] y [email protected] convertot_17 Artakarg [email protected], kax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_18 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected]

  Կուրսային | Քիմիա

  Իբն ալ-Արաբիի կրոնա-փիլիսոփայական հայացքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Affifi A. The Mystical Philosophy of Muhid-din Ibnul Arabi. Cambridge, 1939.
  2. Diyab A.N. The Dimensions of Man in Ibn Arabi’s Philosophy. Cambridge, 1981.
  3. Henry Corbin. Creative Imagination in the Sufism of Ibn 'Arab.Paris.1958.
  4. Landau R. The Philosophy of Ibn Araby. N. Y., 1959.
  5. Анвар Этин Пророческие эталоны в исламской и христианской духовности по творениям Ибн Араби и Мастера Экхарта // Страницы.2004. № 9: 2. С. 205—225.
  6. Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература // Избранные труды. Т.З: М. 1965.
  7. Введение в доктрину суфизма: Титус Буркхардт — Санкт-Петербург, Ирби, 2009
  8. Габуния Р. Суфизм: возникновение и сущность // Религия и атеизм: история и современность. Махачкала, 1992.
  9. Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего . Среднего Востока, М., 1966.
  10.Ибн аль-Араби. Мекканские откровения. Санкт-Петербург. Издательство «Петербургское востоковедениеե, 1995
  11.Ибрагим Т.К. Философские концепции суфизма (обзор), в кн. Классический ислам: традиционные науки и философия, М., 1988.
  12.Ибрагим Т.К. Суфийская концепция «совершенного человекаե//Человек как философская проблема: Восток Запад. М.,1991.
  13.Исламский мистицизм: М. Т. Степанянц — Санкт-Петербург, Канон +, Реабилитация, 2009
  14.Кныш А. Д. Мировоззрение Ибн Араби. // Религии мира, 1984. М., 1984.
  15.Кныш А.Д. «Учение Ибн Араби в поздней мусульманской траднцииե//Суфизм в контексте му сульманской культуры. М.,1989.
  16.Путь. Духовная практика суфизма: Джавад Нурбахш — Москва, Риэлетивеб, 2007
  17.Смирнов A.B. Путь к истине: Ибн Араби и Николай Бердяев (о двух типах мистического философствования)//Параллели (Россия Восток -Запад). Альманах философской компаративистики, Выпуск 1. -Философское общество СССР, М., 1991.
  18.Смирнов A.B. Философия Николая Кузанского и Ибн Араби: два типа рационализации мистицнзма//Бог, человек, общество в традиционных культурах Востока. М., Наука, 1993.
  19.Смирнов А. В. Основания этики в философии Ибн Араби (вместо Введения) // Средневековая арабская философия: проблемы и решения. М., Восточная литература, 1998
  20.Смирнов А. В. Философия Николая Кузанского и Ибн Араби: два типа рационализации мистицизма // Бог, человек, общество в традиционных культурах Востока. — М., Наука, 1993, с.156-175.
  21.Смирнов A.B. Великий шейх суфизма (опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби). М., 1993.
  22.Средневековая арабская философия: проблемы и решения. М, 1998.
  23.Степанянц М.Т. Мусульманская концепция творения мира/История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. Философия древности и средневековья.- М.гГреко-латинский кабинет, 1995.
  24.Степанянц М.Т. Суфизм: оппонент или союзник рационализма//Рационалистическая традиция и современность. Ближний и Средний Восток. М., 1990.
  25.Фильштинский И. М. История арабской литературы. X-XVIII века. М., 1991.
  26.Шаймухамбетова Г.Б. Арабоязычная философия средневековья, и классическая традиция (начальный период), М., 1979.42. Шах И. Суфизм. М.,1994.
  27.Шиммель Аннемари, Мир исламского мистицизма. М., «Алетейаե, «Энигмаե, 2000
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1
  Իբն ալ-Արաբիի կյանքն ու ստեղծագործությունը
  Գլուխ 2
  Իբն ալ-Արաբիի կրոնա-փիլիսոփայական հայացքները
  Եզրակացություն  title_arm Իբն ալ-Արաբիի կրոնա-փիլիսոփայական հայացքները title_eng Al-Arabi kronapilisopayakan [email protected] convertot_1 Ibn al-Arabii krona-pilisopayakan [email protected] convertot_2 Ibn al-Arabii krona-pilisopayakan [email protected] convertot_3 Ibn al-Arabii krona-pilisopayakan [email protected] convertot_4 Ibn al-Arabii krona-pilisopayakan [email protected] convertot_5 Ibn al-Arabii krona-pilisopayakan [email protected] convertot_6 Ibn al-Arabii krona-pilisopayakan hayacqnery convertot_7 Ibn al-Arabii krona-pilisopayakan [email protected] convertot_8 Ibn al-Arabii krona-pilisopayakan [email protected] convertot_9 Ibn al-Arabii krona-pilisopayakan [email protected] convertot_10 Ibn al-Arabii krona-pilisopayakan hayacqnery convertot_11 Ibn al-Arabii krona-pilisopayakan [email protected] convertot_13 Ibn al-Arabii krona-pilisopajakan [email protected] convertot_14 Ibn al-Arabii krwna-piliswpayakan [email protected] convertot_15 Ibn al-Arabii krona-pilisopayakan [email protected] convertot_16 Ibn al-Arabii krona-pilisopayakan [email protected] convertot_17 Ibn al-Arabii krona-pilisopayakan [email protected] convertot_18 Ibn al-Arabii krona-pilisopayakan [email protected]

  Կուրսային | Քիմիա

  Օրհան Քեմալի «Անդունդը նետվածը»

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Айзенштейн Н.А. Из истории турецкого реализма. М., 1968
  2. Гарбузова В.С. Поэты Турции Х1Х в. Л., 1970
  3. Гарбузова В.С. Поэты Турции первой половины ХХ в., Л., 1975
  4. Кемаль Орхан, Брошенная в бездну, 1992, М, Перевод Ю.А. Плотникова
  5. Рассказы турецких писателей, М., 1954
  6. Фиш Р.Г. Писатели Турции – книги и судьбы. М., 1963
  7. http://www.orhankemal.org
  8. http://stanbul.ru

  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1.Թուրքական գրականությունը 20-րդ դարում£ Օրհան Քեմալ
  Գլուխ 2. «Անդունդը նետվածը»
  Եզրակացություն  title_arm Օրհան Քեմալի «Անդունդը նետվածը» title_eng Orhan Qemal (1) convertot_1 Orhan Qemali «[email protected] [email protected]» convertot_2 Orhan Qemali «[email protected] [email protected]» convertot_3 Orhan Qemali «[email protected] [email protected]» convertot_4 Orhan Qemali «[email protected] [email protected]» convertot_5 Orhan Qemali «[email protected] [email protected]» convertot_6 Orhan Qemali «Andundy netvacy» convertot_7 Orhan Qemali «[email protected] [email protected]» convertot_8 Orhan Qemali «[email protected] [email protected]» convertot_9 Orhan Qemali «[email protected] [email protected]» convertot_10 Orhan Qemali «Andundy netvatsy» convertot_11 Orhan Qemali «[email protected] [email protected]» convertot_13 Orhan Qemali «[email protected] [email protected]» convertot_14 Orhan Qemali «[email protected] [email protected]» convertot_15 Orhan Qemali «[email protected] [email protected]» convertot_16 Orhan Qemali «[email protected] [email protected]» convertot_17 Orhan Kemali «[email protected] [email protected]» convertot_18 Orhan Qemali «[email protected] [email protected]»

  Կուրսային | Քիմիա

  Սպառողական ընտրության խնդրի լուծումը երկու ապրանքների դեպքում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Замков_О._О.,_Черемных_Ю._А.,_Тостопятенко_А._В._Математические_методы_в_экономике_Учебник._2-е_изд__2004.djvu
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Utility
  3. http://www.econmodel.com/classic/terms/utility_function.htm  description_2
  Ներածություն
  1. Օգտակարության ֆունկցիա
  2. Անտարբերության կոր
  3.Սպառողական ընտրության խնդիրը
  4. Սպառողական ընտրության խնդրի լուծումը Լագրանժի սկզբունքով
  5.Սպառողական ընտրության խնդրի օրինակ
  Եզրակացություն  title_arm Սպառողական ընտրության խնդրի լուծումը երկու ապրանքների դեպքում title_eng Sparoxakan @ntrutyan xndri lucum2 erku apranqneri depqum convertot_1 Sparoxakan @ntrutyan xndri [email protected] erku apranqneri depqum convertot_2 Sparoxakan @ntrutyan xndri [email protected] erku apranqneri depqum convertot_3 Sparoxakan @ntrutyan xndri [email protected] erku apranqneri depqum convertot_4 Sparoxakan @ntrutyan xndri [email protected] erku apranqneri depqum convertot_5 Sparoxakan @ntrutyan xndri [email protected] erku apranqneri depqum convertot_6 Sparoxakan yntrutyan xndri lucumy erku apranqneri depqum convertot_7 Sparoxakan @ntrutyan khndri [email protected] erku apranqneri depqum convertot_8 Sparoghakan @ntrutyan xndri [email protected] erku apranqneri depqum convertot_9 Sparoxakan @ntrutyan xndri [email protected] erku apranqneri depqum convertot_10 Sparoghakan yntrutyan khndri lutsumy erku apranqneri depqum convertot_11 Sparoxakan @ntrutyan xndri [email protected] erku apranqneri depqum convertot_13 Sparoxakan @ntrutjan xndri [email protected] erku apranqneri depqum convertot_14 Sparwxakan @ntrutyan xndri [email protected] erku apranqneri depqum convertot_15 Sparoxakan @ntrutyan xndri [email protected] erku apranqneri depqum convertot_16 Sparoxakan @ntrytyan xndri [email protected] erky apranqneri depqym convertot_17 Sparoxakan @ntrutyan xndri [email protected] erku aprankneri depkum convertot_18 Sparoxakan @ntrutyan xndri [email protected] erku apranqneri depqum

  Կուրսային | Քիմիա

  Պոլիմեր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Պոլիմեր title_eng Polimer convertot_1 Polimer convertot_2 Polimer convertot_3 Polimer convertot_4 Polimer convertot_5 Polimer convertot_6 Polimer convertot_7 Polimer convertot_8 Polimer convertot_9 Polimer convertot_10 Polimer convertot_11 Polimer convertot_13 Polimer convertot_14 Pwlimer convertot_15 Polimer convertot_16 Polimer convertot_17 Polimer convertot_18 Polimer

  Կուրսային | Քիմիա

  Ճառագայթում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ճառագայթում title_eng charagaytum convertot_1 Jaragaytum convertot_2 Jaragaytum convertot_3 Jaragaytum convertot_4 Jaragaytum convertot_5 Jaragaytum convertot_6 Jaragaytum convertot_7 Jaragaytum convertot_8 Jaragaytum convertot_9 Jaragaytum convertot_10 Jaragaytum convertot_11 Jaragaytum convertot_13 Jaragajtum convertot_14 Jaragaytum convertot_15 Jaragaytum convertot_16 Jaragaytym convertot_17 Jaragaytum convertot_18 Jaragaytum

  Կուրսային | Քիմիա

  Մագնիսականություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Вонсовский С.В. Магнетизм. М.: Наука, 1984. 207 с.
  2. Каганов М.И., Цукерник В.М. Природа магнетизма. М.: Наука, 1982. 192 с.
  3. Белов К.П., Бочкарев Н.Г. Магнетизм на земле и в ко¬смосе. М.: Наука, 1983. 192 с.
  4. Никитин С.А. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов. М.: МГУ, 1989. 248 с.
  5. Херд К.М. Многообразие видов магнитного упо¬рядочения в твердых телах //Успехи физ. наук. 1984. Т. 142. № 2. С. 331-335.
  6. Золотухин И.В. Физические свойства аморфных ме¬таллических материалов. М.: Металлургия, 1986.176 с.
  7. Металлические стекла. Вып. 2 / Пер. под ред. Г. Бе¬ка, Г. Гюнтеродта. М.: Мир, 1986. 456 с.
  description_2


  Ներածություն
  1. Պինդ մարմիններում կարգավորված մագնիսական կառուցվածքների ծագման համար անհրաժեշտ պայմանները
  2. Ֆեռոմագնիսական կարգավորվածություն
  3. Հակաֆեռոմագնիսական կարգավորում
  4. Ֆեռոմագնիսական կարգավորվածություն
  5. Պարույրաձև և պարբերական մագնիսական կառուցվածքներ
  6. Սպերոմագնիսականություն
  7. Ասպերոմագնիսական կառուցվածք
  8. Սպերոմագնիսական կառուցվածք
  Եզրակացություն
  title_arm Մագնիսականություն title_eng magnisakanutyun convertot_1 Magnisakanutyun convertot_2 Magnisakanutyun convertot_3 Magnisakanutyun convertot_4 Magnisakanutyun convertot_5 Magnisakanutyun convertot_6 Magnisakanutyun convertot_7 Magnisakanutyun convertot_8 Magnisakanutyun convertot_9 Magnisakanutyun convertot_10 Magnisakanutyun convertot_11 Magnisakanutyun convertot_13 Magnisakanutjun convertot_14 Magnisakanutyun convertot_15 Magnisakanutyun convertot_16 Magnisakanytyyn convertot_17 Magnisakanutyun convertot_18 Magnisakanutyun

  Կուրսային | Քիմիա

  Նուրբ թաղանթների էլեկտրոհաղորդականությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  [1] Абелес Ф. // Физика тонких пленок. Т. 6. М.: Мир, 1973.
  [2] Хасс Г. Физика тонких пленок. Т. 1. М.: Мир, 1967. 343 с.
  [3] Технология тонких пленок. Сб. статей / Под ред. Л. Майссела, Р. Глэнга. Пер. с англ. М.И. Елинсона, Г.Г. Смолко. М.: Сов. радио, 1977.
  [4] Елинсон М.И. // РЭ. 1968. ¹ 1. C. 3{30.
  [5] Cоколов А.В. Оптические свойства металлов. М.: Физмат-лит, 1961.
  [6] Суху Р. Магнитные тонкие пленки. М.: Мир, 1967.
  [7] Бек Г., Гюнтеродт Г.Й. Металлические стекла. М.: Мир, 1983. 454 с.
  [8] Займан Дж. Модели беспорядка. М.: Мир, 1982. 592 с.
  [9] Полухин В.А., Ватолин Н.А. Моделирование аморфных металлов. М.: Наука, 1985.
  [10] Андреенко А.С., Никитин С.А. // УФН. 1997. Т. 167. ¹ 6. C. 605.
  description_2


  Ներածություն
  1. Նուրբ թաղանթներ
  2. Նուրբ թաղանթների էլեկտրոհաղորդականությունը
  Եզրակացություն  title_arm Նուրբ թաղանթների էլեկտրոհաղորդականությունը title_eng Nurb taxantneri elektrahaxordakanutyun-1 convertot_1 Nurb taxantneri [email protected] convertot_2 Nurb taxantneri [email protected] convertot_3 Nurb taxantneri [email protected] convertot_4 Nurb taxantneri [email protected] convertot_5 Nurb taxantneri [email protected] convertot_6 Nurb taxantneri elektrohaxordakanutyuny convertot_7 Nurb taxantneri [email protected] convertot_8 Nurb taghantneri [email protected] convertot_9 Nurb taxantneri [email protected] convertot_10 Nurb taghantneri elektrohaghordakanutyuny convertot_11 Nurb taxantneri [email protected] convertot_13 Nurb taxantneri [email protected] convertot_14 Nurb taxantneri [email protected] convertot_15 Nurb taxantneri [email protected] convertot_16 Nyrb taxantneri [email protected] convertot_17 Nurb taxantneri [email protected] convertot_18 Nurb taxantneri [email protected]

  Կուրսային | Քիմիա

  Մետաղների բնորոշ հատկությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  1. Воробьев В.А., Комар А.Г., Металы, М, 1979
  2. Николаев А.Д., Технология металов, М., 1978
  3. Шейкин А.Е., Металы, М., 1978
  description_2


  Ներածություն
  Մետաղների բնորոշ հատկությունները
  Եզրակացություն  title_arm Մետաղների բնորոշ հատկությունները title_eng Metaxnerin bnorosh [email protected] convertot_1 Metaxneri bnorosh [email protected] convertot_2 Metaxneri bnorosh [email protected] convertot_3 Metaxneri bnorosh [email protected] convertot_4 Metaxneri bnoroz [email protected] convertot_5 Metaxneri bnorosh [email protected] convertot_6 Metaxneri bnorosh hatkutyunnery convertot_7 Metaxneri bnorosh [email protected] convertot_8 Metaghneri bnorosh [email protected] convertot_9 Metaxneri bnorosh [email protected] convertot_10 Metaghneri bnoros hatkutyunnery convertot_11 Metaxneri bnorosh [email protected] convertot_13 Metaxneri bnorosh [email protected] convertot_14 Metaxneri bnwrwsh [email protected] convertot_15 Metaxneri bnorosh [email protected] convertot_16 Metaxneri bnorosh [email protected] convertot_17 Metaxneri bnorosh [email protected] convertot_18 Metaxneri bnorosh [email protected]

  Կուրսային | Քիմիա

  Դեֆորմացված շինությունների համալիր հետազոտման մեթոդիկան: Բնակելի ու քաղաքացիական շինություններ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Դեֆորմացված շինությունների համալիր հետազոտման մեթոդիկան: Բնակելի ու քաղաքացիական շինություններ title_eng deformacvac shinut. hamalir convertot_1 Deformacvac shinutyunneri hamalir hetazotman metodikan: Bnakeli u qaxaqaciakan shinutyunner convertot_2 Deformacvac shinutyunneri hamalir hetazotman metodikan: Bnakeli u qaxaqaciakan shinutyunner convertot_3 Deformacvac shinutyunneri hamalir hetazotman metodikan: Bnakeli u qaxaqaciakan shinutyunner convertot_4 Deformacvac zinutyunneri hamalir hetazotman metodikan: Bnakeli u qaxaqaciakan zinutyunner convertot_5 Deformacvac shinutyunneri hamalir hetazotman metodikan: Bnakeli u qaxaqaciakan shinutyunner convertot_6 Deformacvac shinutyunneri hamalir hetazotman metodikan: Bnakeli u qaxaqaciakan shinutyunner convertot_7 Deformacvac shinutyunneri hamalir hetazotman metodikan: Bnakeli u qaxaqaciakan shinutyunner convertot_8 Deformacvac shinutyunneri hamalir hetazotman metodikan: Bnakeli u qaghaqaciakan shinutyunner convertot_9 Deformacvac shinutyunneri hamalir hetazotman metodikan: Bnakeli u qaxaqaciakan shinutyunner convertot_10 Deformacvats sinutyunneri hamalir hetazotman metodikan: Bnakeli u qaghaqaciakan sinutyunner convertot_11 Deformacvac shinutyunneri hamalir hetazotman metodikan: Bnakeli u qaxaqaciakan shinutyunner convertot_13 Deformacvac shinutjunneri hamalir hetazotman metodikan: Bnakeli u qaxaqaciakan shinutjunner convertot_14 Defwrmacvac shinutyunneri hamalir hetazwtman metwdikan: Bnakeli u qaxaqaciakan shinutyunner convertot_15 Deformacvac shinutyunneri hamalir hetazotman metodikan: Bnakeli u qaxaqaciakan shinutyunner convertot_16 Deformacvac shinytyynneri hamalir hetazotman metodikan: Bnakeli y qaxaqaciakan shinytyynner convertot_17 Deformacvac shinutyunneri hamalir hetazotman metodikan: Bnakeli u kaxakaciakan shinutyunner convertot_18 Deformacvac shinutyunneri hamalir hetazotman metodikan: Bnakeli u qaxaqaciakan shinutyunner

  Կուրսային | Քիմիա

  Եռաֆազ տրանսֆորմացիա

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Եռաֆազ տրանսֆորմացիա title_eng Erafaz transformacia convertot_1 Erafaz transformacia convertot_2 Erafaz transformacia convertot_3 Erafaz transformacia convertot_4 Erafaz transformacia convertot_5 Erafaz transformacia convertot_6 Erafaz transformacia convertot_7 Erafaz transformacia convertot_8 Erafaz transformacia convertot_9 Erafaz transformacia convertot_10 Erafaz transformacia convertot_11 Erafaz transformacia convertot_13 Erafaz transformacia convertot_14 Erafaz transfwrmacia convertot_15 Erafaz transformacia convertot_16 Erafaz transformacia convertot_17 Erafaz transformacia convertot_18 Erafaz transformacia

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի