Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Գույքի անհատույց օգտագործման պայմանգրի բովանդակությունը

  Կուրսային | Քիմիա

  Գույքի անհատույց օգտագործման պայմանգրի բովանդակությունը

  Էջերի քանակ: 16

  Կոդ: #11731

  3200 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Отв.редактор - Садиков О.Н., М., 1996г.
  2. Основы Российского гражданского права. Учебное пособие, - М.: Зерцало, ТЕИС, 1995г.
  3. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք: ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր 17: Եր., 1998
  4. Բարսեղլյան Տ.Կ.« Քաղաքացիական իրավունք£ Ընդհանուր մաս, Եր.« ԵՊՀ« 2000
  5. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право (общие положения). Изд-во «Статут. М., 1997


  Ներածություն
  1. Պայմանագիր հասկացությունը և նշանակությունը
  2. Գույքի անգատույց օգտագործման պայմանգրի հասկացությունը և տարրերը
  Եզրակացություն


  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Отв.редактор - Садиков О.Н., М., 1996г.
  2. Основы Российского гражданского права. Учебное пособие, - М.: Зерцало, ТЕИС, 1995г.
  3. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք: ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր 17: Եր., 1998
  4. Բարսեղլյան Տ.Կ.« Քաղաքացիական իրավունք£ Ընդհանուր մաս, Եր.« ԵՊՀ« 2000
  5. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право (общие положения). Изд-во «Статут. М., 1997  description_2


  Ներածություն
  1. Պայմանագիր հասկացությունը և նշանակությունը
  2. Գույքի անգատույց օգտագործման պայմանգրի հասկացությունը և տարրերը
  Եզրակացություն  title_arm Գույքի անհատույց օգտագործման պայմանգրի բովանդակությունը title_eng Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymanagri [email protected] convertot_1 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_2 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_3 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_4 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_5 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_6 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri bovandakutyuny convertot_7 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_8 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_9 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_10 Guyqi anhatuyc ogtagortsman paymangri bovandakutyuny convertot_11 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_13 Gujqi anhatujc ogtagorcman pajmangri [email protected] convertot_14 Guyqi anhatuyc ogtagwrcman paymangri [email protected] convertot_15 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_16 Gyyqi anhatyyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_17 Guyki anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected] convertot_18 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymangri [email protected]