Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Պատվերը լրացնելուց հետո համակարգը պատվերը տարածում է հեղինակների միջև և հեղինակները նամակագրական կապի միջոցով Ձեզ են փոխանցում իրենց առաջարկները: Դուք ընտրում եք լավագույն առաջարկը հաստատում այն և նշված ժամկետներում ստանում նյութը: