Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Արտակարգ իրավիճակները, քաղ. պաշտպանության համակարգը ու խնդիրները

  Կուրսային | Քիմիա

  Արտակարգ իրավիճակները, քաղ. պաշտպանության համակարգը ու խնդիրները

  Էջերի քանակ: 13

  Կոդ: #11732

  2600 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Ալավերդյան Ռ. – Հայաստանի Հանրապետության հնարավոր արտակարգ իրավիճակները, Մեթոդական մշակումներ, Երևան, 1997թ.:
  2. «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասինե ՀՀ օրենքը:
  3. Մկրտումյան Մ.Պ. Արտակարգ իրավիճակներում կանխարգելման և վերականգնողական հիմնախնդիրները,-Ե. 2008, էջ 77
  4. Հարությունյան - <<Արտակարգ իրավիճակներում քաղաքացիական պաշտպանության ուսումնական ձեռնարկ>> , Եր., 2000 թ.
  5. Болт Б. А., Хорн У. Л.- Геологические стихии, Москва, 1978:
  6. Куликов Л.В. Психические состояния. Хрестоматия. 2000, С. 9

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ալավերդյան Ռ. – Հայաստանի Հանրապետության հնարավոր արտակարգ իրավիճակները, Մեթոդական մշակումներ, Երևան, 1997թ.:
  2. «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասինե ՀՀ օրենքը:
  3. Մկրտումյան Մ.Պ. Արտակարգ իրավիճակներում կանխարգելման և վերականգնողական հիմնախնդիրները,-Ե. 2008, էջ 77
  4. Հարությունյան - <<Արտակարգ իրավիճակներում քաղաքացիական պաշտպանության ուսումնական ձեռնարկ>> , Եր., 2000 թ.
  5. Болт Б. А., Хорн У. Л.- Геологические стихии, Москва, 1978:
  6. Куликов Л.В. Психические состояния. Хрестоматия. 2000, С. 9 description_2 title_arm Արտակարգ իրավիճակները, քաղ. պաշտպանության համակարգը ու խնդիրները title_eng Artakarg iravichakner, qax. pashtpanutyan [email protected], [email protected] u [email protected] convertot_1 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_2 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_3 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_4 Artakarg [email protected], qax. paztpanutyan hamakarg@ u [email protected] convertot_5 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_6 Artakarg iravijaknery, qax. pashtpanutyan hamakargy u xndirnery convertot_7 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_8 Artakarg [email protected], qagh. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_9 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_10 Artakarg iravijaknery, qagh. pastpanutyan hamakargy u khndirnery convertot_11 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_13 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutjan [email protected] u [email protected] convertot_14 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_15 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_16 Artakarg [email protected], qax. pashtpanytyan [email protected] y [email protected] convertot_17 Artakarg [email protected], kax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected] convertot_18 Artakarg [email protected], qax. pashtpanutyan [email protected] u [email protected]