Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Մագնիսականություն

  Կուրսային | Քիմիա

  Մագնիսականություն

  Էջերի քանակ: 11

  Կոդ: #11738

  2200 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Вонсовский С.В. Магнетизм. М.: Наука, 1984. 207 с.
  2. Каганов М.И., Цукерник В.М. Природа магнетизма. М.: Наука, 1982. 192 с.
  3. Белов К.П., Бочкарев Н.Г. Магнетизм на земле и в ко¬смосе. М.: Наука, 1983. 192 с.
  4. Никитин С.А. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов. М.: МГУ, 1989. 248 с.
  5. Херд К.М. Многообразие видов магнитного упо¬рядочения в твердых телах //Успехи физ. наук. 1984. Т. 142. № 2. С. 331-335.
  6. Золотухин И.В. Физические свойства аморфных ме¬таллических материалов. М.: Металлургия, 1986.176 с.
  7. Металлические стекла. Вып. 2 / Пер. под ред. Г. Бе¬ка, Г. Гюнтеродта. М.: Мир, 1986. 456 с.


  Ներածություն
  1. Պինդ մարմիններում կարգավորված մագնիսական կառուցվածքների ծագման համար անհրաժեշտ պայմանները
  2. Ֆեռոմագնիսական կարգավորվածություն
  3. Հակաֆեռոմագնիսական կարգավորում
  4. Ֆեռոմագնիսական կարգավորվածություն
  5. Պարույրաձև և պարբերական մագնիսական կառուցվածքներ
  6. Սպերոմագնիսականություն
  7. Ասպերոմագնիսական կառուցվածք
  8. Սպերոմագնիսական կառուցվածք
  Եզրակացություն


  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Вонсовский С.В. Магнетизм. М.: Наука, 1984. 207 с.
  2. Каганов М.И., Цукерник В.М. Природа магнетизма. М.: Наука, 1982. 192 с.
  3. Белов К.П., Бочкарев Н.Г. Магнетизм на земле и в ко¬смосе. М.: Наука, 1983. 192 с.
  4. Никитин С.А. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов. М.: МГУ, 1989. 248 с.
  5. Херд К.М. Многообразие видов магнитного упо¬рядочения в твердых телах //Успехи физ. наук. 1984. Т. 142. № 2. С. 331-335.
  6. Золотухин И.В. Физические свойства аморфных ме¬таллических материалов. М.: Металлургия, 1986.176 с.
  7. Металлические стекла. Вып. 2 / Пер. под ред. Г. Бе¬ка, Г. Гюнтеродта. М.: Мир, 1986. 456 с.
  description_2


  Ներածություն
  1. Պինդ մարմիններում կարգավորված մագնիսական կառուցվածքների ծագման համար անհրաժեշտ պայմանները
  2. Ֆեռոմագնիսական կարգավորվածություն
  3. Հակաֆեռոմագնիսական կարգավորում
  4. Ֆեռոմագնիսական կարգավորվածություն
  5. Պարույրաձև և պարբերական մագնիսական կառուցվածքներ
  6. Սպերոմագնիսականություն
  7. Ասպերոմագնիսական կառուցվածք
  8. Սպերոմագնիսական կառուցվածք
  Եզրակացություն
  title_arm Մագնիսականություն title_eng magnisakanutyun convertot_1 Magnisakanutyun convertot_2 Magnisakanutyun convertot_3 Magnisakanutyun convertot_4 Magnisakanutyun convertot_5 Magnisakanutyun convertot_6 Magnisakanutyun convertot_7 Magnisakanutyun convertot_8 Magnisakanutyun convertot_9 Magnisakanutyun convertot_10 Magnisakanutyun convertot_11 Magnisakanutyun convertot_13 Magnisakanutjun convertot_14 Magnisakanutyun convertot_15 Magnisakanutyun convertot_16 Magnisakanytyyn convertot_17 Magnisakanutyun convertot_18 Magnisakanutyun