Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Մինսկի խմբի և միջազգային միջնորդների առաքելությունը

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Մինսկի խմբի և միջազգային միջնորդների առաքելությունը

  Էջերի քանակ: 12

  Կոդ: #1087

  2400 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Մանասյան Ա., Ղարաբաղյան հիմնախնդիր, փաստարկներ ու փաստաթղթեր, Եր., 2005
  2. Аглян В., Договор об обычных вооруженных силах в Европе: позиции России и
  3. Запада в отношении фланговых ограничений, Южный Кавказ: проблемы
  безоасности и интеграции, РАУ Центр, Ереван 2004
  4. Казимиров В., "Россия и "Минская группа. Сегодня. 1994. 14 октября
  5. Мартиросян С., Армяно-российские отношения вступают в период неопределенности, 28.02.2005, www.ekavkaz.org.
  6. Dr. Smith M.A., Russian Foreign Policy: A Chronology April-June 2005, CSRC, UK, 2005.

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Մանասյան Ա., Ղարաբաղյան հիմնախնդիր, փաստարկներ ու փաստաթղթեր, Եր., 2005
  2. Аглян В., Договор об обычных вооруженных силах в Европе: позиции России и
  3. Запада в отношении фланговых ограничений, Южный Кавказ: проблемы
  безоасности и интеграции, РАУ Центр, Ереван 2004
  4. Казимиров В., "Россия и "Минская группа. Сегодня. 1994. 14 октября
  5. Мартиросян С., Армяно-российские отношения вступают в период неопределенности, 28.02.2005, www.ekavkaz.org.
  6. Dr. Smith M.A., Russian Foreign Policy: A Chronology April-June 2005, CSRC, UK, 2005.


  description_2 title_arm Մինսկի խմբի և միջազգային միջնորդների առաքելությունը title_eng Minski xmbi ev EAHK [email protected] convertot_1 Minski xmbi EV mijazgayin mijnordneri [email protected] convertot_2 Minski xmbi EV mijazgayin mijnordneri [email protected] convertot_3 Minski xmbi EV mijazgayin mijnordneri [email protected] convertot_4 Minski xmbi EV mijazgayin mijnordneri [email protected] convertot_5 Minski xmbi EV mijazgayin mijnordneri [email protected] convertot_6 Minski xmbi EV mijazgayin mijnordneri araqelutyuny convertot_7 Minski khmbi EV mijazgayin mijnordneri [email protected] convertot_8 Minski xmbi EV mijazgayin mijnordneri [email protected] convertot_9 Minski xmbi EV mijazgayin mijnordneri [email protected] convertot_10 Minski khmbi EV mijazgayin mijnordneri araqelutyuny convertot_11 Minski xmbi EV mijazgayin mijnordneri [email protected] convertot_13 Minski xmbi EV mijazgajin mijnordneri [email protected] convertot_14 Minski xmbi EV mijazgayin mijnwrdneri [email protected] convertot_15 Minski xmbi EV mighazgayin mighnordneri [email protected] convertot_16 Minski xmbi EV mijazgayin mijnordneri [email protected] convertot_17 Minski xmbi EV mijazgayin mijnordneri [email protected] convertot_18 Minski xmbi YEV mijazgayin mijnordneri [email protected]