Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Միջազգային պայմանագրերը որպես եվրոպական իրավունքի աղբյուր

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Միջազգային պայմանագրերը որպես եվրոպական իրավունքի աղբյուր

  Էջերի քանակ: 6

  Կոդ: #1084

  1200 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Վ.Քոչարյան, Միջազգային իրավունք, ԵՀՀ, Երևան, 2002
  2. Վ.Հովհաննիսյան, Միջազգային պայմանգրերի կնքման և կատարման տեսական և գործնական մի քանի հարցեր, Երևան, 2001
  3. Г.В. Игнатенко, О.И. Гиунов "Международное право", Москва, 1999
  4. Кривчикова "Основы теории права международных организаций", Москва, 1979

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Վ.Քոչարյան, Միջազգային իրավունք, ԵՀՀ, Երևան, 2002
  2. Վ.Հովհաննիսյան, Միջազգային պայմանգրերի կնքման և կատարման տեսական և գործնական մի քանի հարցեր, Երևան, 2001
  3. Г.В. Игнатенко, О.И. Гиунов "Международное право", Москва, 1999
  4. Кривчикова "Основы теории права международных организаций", Москва, 1979

  description_2 title_arm Միջազգային պայմանագրերը որպես եվրոպական իրավունքի աղբյուր title_eng Mijazgayin [email protected] vorpes evropakan iravunqi axbyur convertot_1 Mijazgayin [email protected] orpes evropakan iravunqi axbyur convertot_2 Mijazgayin [email protected] orpes evropakan iravunqi axbyur convertot_3 Mijazgayin [email protected] orpes evropakan iravunqi axbyur convertot_4 Mijazgayin [email protected] orpes evropakan iravunqi axbyur convertot_5 Mijazgayin [email protected] orpes evropakan iravunqi axbyur convertot_6 Mijazgayin paymanagrery orpes evropakan iravunqi axbyur convertot_7 Mijazgayin [email protected] orpes evropakan iravunqi axbyur convertot_8 Mijazgayin [email protected] orpes evropakan iravunqi aghbyur convertot_9 Mijazgayin [email protected] orpes evropakan iravunqi axbyur convertot_10 Mijazgayin paymanagrery orpes evropakan iravunqi aghbyur convertot_11 Mijazgayin [email protected] orpes evropakan iravunqi axbyur convertot_13 Mijazgajin [email protected] orpes evropakan iravunqi axbjur convertot_14 Mijazgayin [email protected] wrpes evrwpakan iravunqi axbyur convertot_15 Mighazgayin [email protected] orpes evropakan iravunqi axbyur convertot_16 Mijazgayin [email protected] orpes evropakan iravynqi axbyyr convertot_17 Mijazgayin [email protected] orpes evropakan iravunki axbyur convertot_18 Mijazgayin [email protected] orpes evropakan iravunqi axbyur