Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Շարլ Լուի Մոնտեսքիոյի կյանքն ու գործունեությունը

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Շարլ Լուի Մոնտեսքիոյի կյանքն ու գործունեությունը

  Էջերի քանակ: 60

  Կոդ: #11834

  30000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Баскин М. П. “ Монтескье “ изд. 2 – е , издательство “ Мысль ”, Москва 1975 г.
  2. Բալյան Ի. Ս. «Քաղաքագիտության ներածությունե «Մխիթար Գոշե հրատարակչություն Երևան 1996թ
  3. Берк Э. “Размышления о революции во Франции” Москва 1993 г.
  4. Готозов И. А. “Философия политики” Москва 1998 г.
  5. Гудин Р. “Политическая наука новые направления” Москва 1999 г.
  6. “История политической мысли и современности” издательство “Наука”, Москва 1988 г.
  7. «Հայկական Սովետական Հանրագիտարան» Երևան 1982 թ.
  8. Малахов В. П. “История политических и правовых учений: хрестоматия” издательство “Академический проект” 2000г.
  9. Монтескье Ш. “Избранные произведения” Москва 1955г.
  10.Монтескье Ш. “Персидские письма” издательство “Academia” 1936 г.
  11.Момджян Х. Н. “Французское просвещение 18 – ого века” издательство “Мысль”, Москва 1983 г.
  12.Мухаев Р. Т. “Политология” хрестоматия, Москва 2000 г.
  13.Нерсесянц В. С. “ История политических и правовых учений” Москва 1998 г.
  14.Черниковский З. М. “Хрестоматия по всеобщей истории государства и права” Москва 1998 г.
  15.“Политология. Краткий энциклопедический словарь” Ростов-на-Дону “Феникс”, Москва “Зевс” 1997 г.
  16.“Политическая социология” Ростов-на-Дону “Феникс” 1997 г.
  17.Василик М. А. “Политология:” хрестоматия, издательство “Гардарики” Москва 2000г .
  18.Введский Б. А. “Большая Советская Энциклопедия” издание 2-е 1954 г .
  19.Тавадов Г. Т. “Политология” Москва 2000 г.
  20.“Философский энциклопедический словарь” Москва 1989 г.  Ներածություն
  Գլուխ 1. Կյանքն ու գործունեությունը
  Գլուխ 2. Հասարակության և նրա օրենքների մասին
  Գլուխ 3. Աշխարհագրական միջավայրի ազդեցությունը հասարակության քաղաքական կյանքի վրա
  Գլուխ 4. Պետական կառավարման ձևերի և իշխանությունների տարանջատման մասին

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Баскин М. П. “ Монтескье “ изд. 2 – е , издательство “ Мысль ”, Москва 1975 г.
  2. Բալյան Ի. Ս. «Քաղաքագիտության ներածությունե «Մխիթար Գոշե հրատարակչություն Երևան 1996թ
  3. Берк Э. “Размышления о революции во Франции” Москва 1993 г.
  4. Готозов И. А. “Философия политики” Москва 1998 г.
  5. Гудин Р. “Политическая наука новые направления” Москва 1999 г.
  6. “История политической мысли и современности” издательство “Наука”, Москва 1988 г.
  7. «Հայկական Սովետական Հանրագիտարան» Երևան 1982 թ.
  8. Малахов В. П. “История политических и правовых учений: хрестоматия” издательство “Академический проект” 2000г.
  9. Монтескье Ш. “Избранные произведения” Москва 1955г.
  10.Монтескье Ш. “Персидские письма” издательство “Academia” 1936 г.
  11.Момджян Х. Н. “Французское просвещение 18 – ого века” издательство “Мысль”, Москва 1983 г.
  12.Мухаев Р. Т. “Политология” хрестоматия, Москва 2000 г.
  13.Нерсесянц В. С. “ История политических и правовых учений” Москва 1998 г.
  14.Черниковский З. М. “Хрестоматия по всеобщей истории государства и права” Москва 1998 г.
  15.“Политология. Краткий энциклопедический словарь” Ростов-на-Дону “Феникс”, Москва “Зевс” 1997 г.
  16.“Политическая социология” Ростов-на-Дону “Феникс” 1997 г.
  17.Василик М. А. “Политология:” хрестоматия, издательство “Гардарики” Москва 2000г .
  18.Введский Б. А. “Большая Советская Энциклопедия” издание 2-е 1954 г .
  19.Тавадов Г. Т. “Политология” Москва 2000 г.
  20.“Философский энциклопедический словарь” Москва 1989 г.

  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Կյանքն ու գործունեությունը
  Գլուխ 2. Հասարակության և նրա օրենքների մասին
  Գլուխ 3. Աշխարհագրական միջավայրի ազդեցությունը հասարակության քաղաքական կյանքի վրա
  Գլուխ 4. Պետական կառավարման ձևերի և իշխանությունների տարանջատման մասին  title_arm Շարլ Լուի Մոնտեսքիոյի կյանքն ու գործունեությունը title_eng Sharl Lui Montesqioyi kyanqn u [email protected] convertot_1 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u [email protected] convertot_2 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u [email protected] convertot_3 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u [email protected] convertot_4 Zarl Lui Montesqioyi kyanqn u [email protected] convertot_5 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u [email protected] convertot_6 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u gorcuneutyuny convertot_7 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u [email protected] convertot_8 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u [email protected] convertot_9 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u [email protected] convertot_10 Sarl Lui Montesqioyi kyanqn u gortsuneutyuny convertot_11 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u [email protected] convertot_13 SHarl Lui Montesqioji kjanqn u [email protected] convertot_14 SHarl Lui Mwntesqiwyi kyanqn u [email protected] convertot_15 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u [email protected] convertot_16 SHarl Lyi Montesqioyi kyanqn y [email protected] convertot_17 SHarl Lui Monteskioyi kyankn u [email protected] convertot_18 SHarl Lui Montesqioyi kyanqn u [email protected]