Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Մուշեղ Գալշոյան- Ձորի Միրո

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Մուշեղ Գալշոյան- Ձորի Միրո

  Էջերի քանակ: 40

  Կոդ: #11833

  20000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Աթաբեկյան Սերգեյ – Բառի կեցության խորհուրդը, Ե. 1988, 276 էջ:
  2. Աղաբաբյան Սուրեն - Արդիականություն և գրականություն, Ե. 1965, 265 էջ:
  3. Աղաբեկյան Կիմ - Արդի հայ արձակի զարգացման միտումները, Ե.2008, 336էջ:
  4. Անանյան Գ. - Որոնումներ, Ե. 1974:
  5. Ավետիսյան Զ. - Գրականության տեսություն, Ե. 1997:
  6. Արզումանյան Արմենուհի- Ժամանակի և տարածության փոխհարաբերությունը Գալշոյանի «Ձորի Միրոն» վիպակում:
  7. Գալշոյան Մուշեղ - Ձորի Միրոն, Ե. 1969:
  8. Գրիգորյան Վ. «Մուշեղ Գալշոյան. ստեղծագործությունը». Ե. 1998:
  9.Դանիելյան Կարեն - Գրականություն և իրականություն, Ե, 1986, 360 էջ:
  10.Զաքարյան Ալմաստ - Գրականության և պատմության ընթացքները, Ե. 1989, 548 էջ:
  11.Էդոյան Հ. «Առարկայի մակերևույթից թափանցել նրա խորքերը», Գարուն, 1972, հ.4:
  12.Մելքոնյան Հովհաննես – Հիշողության դաշտ, Ե. 1984:
  13.Քալանթարյան Ժ. Ա. – Հայ գրականագիտության պատմություն, ԵՊՀ, 1986, 428 էջ:
  14.Քալանթարյան Ժ.Ա. – Հայ գրականության քրեստոմատիա, Ե. 1981, 624 էջ:
  15.hayeren.hayastan.com


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Հայ ոգու կանչը
  Գլուխ 2. Ձորի Միրոյի կենսափիլիսոփայությունը
  Եզրակացություն

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Աթաբեկյան Սերգեյ – Բառի կեցության խորհուրդը, Ե. 1988, 276 էջ:
  2. Աղաբաբյան Սուրեն - Արդիականություն և գրականություն, Ե. 1965, 265 էջ:
  3. Աղաբեկյան Կիմ - Արդի հայ արձակի զարգացման միտումները, Ե.2008, 336էջ:
  4. Անանյան Գ. - Որոնումներ, Ե. 1974:
  5. Ավետիսյան Զ. - Գրականության տեսություն, Ե. 1997:
  6. Արզումանյան Արմենուհի- Ժամանակի և տարածության փոխհարաբերությունը Գալշոյանի «Ձորի Միրոն» վիպակում:
  7. Գալշոյան Մուշեղ - Ձորի Միրոն, Ե. 1969:
  8. Գրիգորյան Վ. «Մուշեղ Գալշոյան. ստեղծագործությունը». Ե. 1998:
  9.Դանիելյան Կարեն - Գրականություն և իրականություն, Ե, 1986, 360 էջ:
  10.Զաքարյան Ալմաստ - Գրականության և պատմության ընթացքները, Ե. 1989, 548 էջ:
  11.Էդոյան Հ. «Առարկայի մակերևույթից թափանցել նրա խորքերը», Գարուն, 1972, հ.4:
  12.Մելքոնյան Հովհաննես – Հիշողության դաշտ, Ե. 1984:
  13.Քալանթարյան Ժ. Ա. – Հայ գրականագիտության պատմություն, ԵՊՀ, 1986, 428 էջ:
  14.Քալանթարյան Ժ.Ա. – Հայ գրականության քրեստոմատիա, Ե. 1981, 624 էջ:
  15.hayeren.hayastan.com

  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Հայ ոգու կանչը
  Գլուխ 2. Ձորի Միրոյի կենսափիլիսոփայությունը
  Եզրակացություն  title_arm Մուշեղ Գալշոյան- Ձորի Միրո title_eng Mushex Galshoyan - Dzori Miro convertot_1 Mushex Galshoyan- Cori Miro convertot_2 Mushex Galshoyan- DZori Miro convertot_3 Mushex Galshoyan- Cori Miro convertot_4 Muzex Galzoyan- Cori Miro convertot_5 Mushex Galshoyan- Cori Miro convertot_6 Mushex Galshoyan- Cori Miro convertot_7 Mushex Galshoyan- Cori Miro convertot_8 Mushegh Galshoyan- Cori Miro convertot_9 Mushex Galshoyan- Cori Miro convertot_10 Musegh Galsoyan- Zori Miro convertot_11 Mushex Galshoyan- Cori Miro convertot_13 Mushex Galshojan- Cori Miro convertot_14 Mushex Galshwyan- Cwri Mirw convertot_15 Mushex Galshoyan- Cori Miro convertot_16 Myshex Galshoyan- Cori Miro convertot_17 Mushex Galshoyan- Cori Miro convertot_18 Mushex Galshoyan- Cori Miro