Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Սպառողի վարքագիծ

  Կուրսային | Տնտեսագիտություն

  Սպառողի վարքագիծ

  Էջերի քանակ: 20

  Կոդ: #31800

  4000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  Օգտագործված գրականության ցանկ<br><br>1. Մարքեթինգի հիմունքներ: Ուսումնական ձեռնարկ/ Ա.Ե. Զաքարյան, Շ. Ս. Սահակյան, Ա. Վ. Գրիգորյան, Ն. Ժ.Ղուկասյան, Լ. Շ. Սահակյան;/ Խմբ.՝ Ա. Ե. Զաքարյան.- Եր.: Տնտեսագետ, 2013. – 702 էջ<br>2. ԱՐՇԱԿՅԱՆ Ք. Մարքեթինգ և կառավարում /Ք.Արշակյան.- Եր.: Կրթության ազգային ինստիտուտ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈւՏ, 2014<br>3. ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ Ջ. Ա. ՀՈՎԱՍԱՓՅԱՆ <br>4. Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей. С-Пб., Изд-во «Питер Пресс» (2007), 180<br>5. Кумар Н., Маркетинг как стратегия, изд. Претекст, Москва, 2008, էջ 280<br><br>6. Деньгов В.В. Микроэкономика. Т. 1: Теория потребительского поведения. Теория фирмы. Теория рынков. М., Изд-во Юрайт (2016), 130 с.<br>7. Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Дж., Армстронг Г., Основы Маркетинга, 4- ое евр. изд., изд. Вильямс, Москва, 2009, էջ 300<br>

  <br>Բովանդակություն<br><br>Ներածություն------------------------------------------------------------------------------------3<br>Սպառողի վարքագիծը-------------------------------------------------------------------------<br>Եզրակացություն-------------------------------------------------------------------------------14<br>Օգտագործված գրականության ցանկ-------------------------------------------------------15<br><br>

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: