Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Ընդերքի օգտագործման և պահպանման էկոլոգիական խնդիրները

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Ընդերքի օգտագործման և պահպանման էկոլոգիական խնդիրները

  Էջերի քանակ: 18

  Կոդ: #7844

  3600 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Шимова О. С., Основы экологии и экономика природопользования, Мн. 2002
  2. Константинов В. М., Челидзе Ю. Б., Экологические основы природопользования. Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. М. 2003
  3. Экологические основы природопользования. Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / В. Г. Еремин, В. В. Сафронов, А. Г. Схиртладзе , Г. А. Харламов. Под. ред Ю. М. Соломенцева М. 2002


  Ներածություն
  1. Օգտակար հանածոների ընդհանուր բնութագիրը և դրանց տեղաբաշխումը
  2. Ընդերքի ռացիոնալ օգտագործման և պահպանման հիմնական ուղղությունները
  3. Ընդերքի օգտագործման արդի վիճակը և կատարելագործման ուղիները
  Եզրակացություն

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Шимова О. С., Основы экологии и экономика природопользования, Мн. 2002
  2. Константинов В. М., Челидзе Ю. Б., Экологические основы природопользования. Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. М. 2003
  3. Экологические основы природопользования. Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / В. Г. Еремин, В. В. Сафронов, А. Г. Схиртладзе , Г. А. Харламов. Под. ред Ю. М. Соломенцева М. 2002
  description_2


  Ներածություն
  1. Օգտակար հանածոների ընդհանուր բնութագիրը և դրանց տեղաբաշխումը
  2. Ընդերքի ռացիոնալ օգտագործման և պահպանման հիմնական ուղղությունները
  3. Ընդերքի օգտագործման արդի վիճակը և կատարելագործման ուղիները
  Եզրակացություն  title_arm Ընդերքի օգտագործման և պահպանման էկոլոգիական խնդիրները title_eng @nderqi ogtagorcman ev pahpanman ekologiakan [email protected] convertot_1 @nderqi ogtagorcman EV pahpanman ekologiakan [email protected] convertot_2 @nderqi ogtagorcman EV pahpanman ekologiakan [email protected] convertot_3 @nderqi ogtagorcman EV pahpanman ekologiakan [email protected] convertot_4 @nderqi ogtagorcman EV pahpanman ekologiakan [email protected] convertot_5 @nderqi ogtagorcman EV pahpanman ekologiakan [email protected] convertot_6 Ynderqi ogtagorcman EV pahpanman ekologiakan xndirnery convertot_7 @nderqi ogtagorcman EV pahpanman ekologiakan [email protected] convertot_8 @nderqi ogtagorcman EV pahpanman ekologiakan [email protected] convertot_9 @nderqi ogtagorcman EV pahpanman ekologiakan [email protected] convertot_10 Ynderqi ogtagortsman EV pahpanman ekologiakan khndirnery convertot_11 @nderqi ogtagorcman EV pahpanman ekologiakan [email protected] convertot_13 @nderqi ogtagorcman EV pahpanman ekologiakan [email protected] convertot_14 @nderqi ogtagwrcman EV pahpanman ekwlwgiakan [email protected] convertot_15 @nderqi ogtagorcman EV pahpanman ekologiakan [email protected] convertot_16 @nderqi ogtagorcman EV pahpanman ekologiakan [email protected] convertot_17 @nderki ogtagorcman EV pahpanman ekologiakan [email protected] convertot_18 @nderqi ogtagorcman YEV pahpanman ekologiakan [email protected]