Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Պետական վերահսկողությունը ՀՀ-ում

  Կուրսային | Տնտեսագիտություն

  Պետական վերահսկողությունը ՀՀ-ում

  Էջերի քանակ: 16

  Կոդ: #31799

  3200 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  Օգտագործված գրականության ցանկ<br><br>1. ՀՀ օրենքը Պետական վերահսկողության ծառայության մասին <br> https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=120947 <br>2. ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՄԱՍԻՆ <br> https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=119273<br>3. Հարությունյան Գ.Գ., Սահմանադրական վերահսկողություն: Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար, լրամշակված հրատ., Երևան, Իրավունք. 2008թ., էջ 4:<br>4. Հանրային կառավարում: Գիտական հանդես: 1 /2016, Ս.Լոքյան, Խորհրդարանական վերահսկողության իրավական բովանդակությունը և նշանակությունը , էջ 134<br>5. Ն. Սարգսյան, Վ. Պողոսյան,Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. Խմբագրությամբ Սահմանադրությունը, Համառոտ պարզաբանումներ,էջ 101-102<br>6. Հակոբյան.Հ.,Պառլամենտական վերահսկողության դերը ժողովրդավարության հաստատման ճանապարհին. օրենք և իրականություն, 2005, N 1, էջ 5-7<br>

  Բովանդակություն<br><br>1. Ներածություն----------------------------------------------------------------------------3<br>2. Պետական վերահսկողական ծառայության էությունը, գործառույթները--------4<br>3. Հաշվեքննիչ պալատը որպես պետական վերահսկղության մարմին-------------7<br>4. Ազգային ժողովը՝ որպես ՀՀ Գործադիր իշխանության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող սահմանադրական մարմին-------------------------------------------------12<br>5. Եզրակացություն-----------------------------------------------------------------------15<br>6. Օգտագործված գրականության ցանկ-----------------------------------------------17<br>

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: