Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Գոյական բառակապակցությունները Շիրվանզադեի պատմվածքներում

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Գոյական բառակապակցությունները Շիրվանզադեի պատմվածքներում

  Էջերի քանակ: 75

  Կոդ: #11837

  37500 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Վ.Ս. Քոսյան «ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները»:
  2. Հենրիկ Հարութունյան «Կառավարումը ժամանակակից հայերենում»:
  3. Բադիկյան,Օհանյան«Ժամանակակից հայոց լեզու»:
  4. Բադիկյան,Օհանյան«Ակադեմիական քերականական բաժին»:
  5. Գյուլբուդաղյան«Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա»:
  6. Գյուլբուդազյան Սիրաք Վաղարշակի «Ալեքսանդր Շիրվանզադեի լեզվական մշակույթը»:
  7. Ա.Շիրվանզադեի լեզուն և ոճը(ԳԱ. լեզվի ինստիտուտի «Գիտական աշխատությունների» ժողովածու,1947թ.)
  8. Մ.Աբեղյան«Հայոց լեզվի Տեսություն»,Երևան,1956թ.
  9. Վ.Առաքելյան«Ժամանակակից հայերենի հոլովների և հոլովական կապակցությունների իմաստային առումները»Երեվան 1957թ.


  Ներածություն
  գլուխ 1. Շիրվանզադեի լեզուն և ոճը
  1.1 Հարցի պատմություն
  1.2 Բառակապակցության ըմբռնումը հայ քերականագիտության մեջ
  1.3 Բառակապակցության ըմբռնումը սովետական լեզվաբանության մեջ
  1.4 Բառակապակցությունների դասակարգումը
  Գլուխ 2. Գոյականի լրացումը ուղղական հոլովով
  2.1 Գոյականի լրացումը ուղղական հոլովով
  2.2 Գոյականի լրացումը սեռական հոլովով
  2.3 Գոյականի լրացումը մյուս թեք հոլովներով
  2.4 Գոյականի լրացումը տրական հոլովով
  2.5 Գոյականի լրացումը հայցական հոլովով
  2.6 Գոյականի լրացումը բացառական հոլովով
  2.7 Գոյականի լրացումը գործիական հոլովով
  2.8 Գոյականի լրացումը ներգոյական հոլովով
  2.9 Գոյականի լրացումը ածականով
  2.10 Գոյականի լրացումը թվականով
  2.11 Գոյականի լրացումը դերբայով
  2.12 Գոյականի լրացումը հարակատար դերբայով
  2.13 Գոյականի լրացումը ենթակայական դերբայով
  2.14 Գոյականի լրացումը կապով և կապի խնդրով
  2.15 Գոյականի լրացումը մակբայով
  Բառակապակցությունների ուսուցումը
  Եզրակացություն

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Վ.Ս. Քոսյան «ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները»:
  2. Հենրիկ Հարութունյան «Կառավարումը ժամանակակից հայերենում»:
  3. Բադիկյան,Օհանյան«Ժամանակակից հայոց լեզու»:
  4. Բադիկյան,Օհանյան«Ակադեմիական քերականական բաժին»:
  5. Գյուլբուդաղյան«Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա»:
  6. Գյուլբուդազյան Սիրաք Վաղարշակի «Ալեքսանդր Շիրվանզադեի լեզվական մշակույթը»:
  7. Ա.Շիրվանզադեի լեզուն և ոճը(ԳԱ. լեզվի ինստիտուտի «Գիտական աշխատությունների» ժողովածու,1947թ.)
  8. Մ.Աբեղյան«Հայոց լեզվի Տեսություն»,Երևան,1956թ.
  9. Վ.Առաքելյան«Ժամանակակից հայերենի հոլովների և հոլովական կապակցությունների իմաստային առումները»Երեվան 1957թ. description_2


  Ներածություն
  գլուխ 1. Շիրվանզադեի լեզուն և ոճը
  1.1 Հարցի պատմություն
  1.2 Բառակապակցության ըմբռնումը հայ քերականագիտության մեջ
  1.3 Բառակապակցության ըմբռնումը սովետական լեզվաբանության մեջ
  1.4 Բառակապակցությունների դասակարգումը
  Գլուխ 2. Գոյականի լրացումը ուղղական հոլովով
  2.1 Գոյականի լրացումը ուղղական հոլովով
  2.2 Գոյականի լրացումը սեռական հոլովով
  2.3 Գոյականի լրացումը մյուս թեք հոլովներով
  2.4 Գոյականի լրացումը տրական հոլովով
  2.5 Գոյականի լրացումը հայցական հոլովով
  2.6 Գոյականի լրացումը բացառական հոլովով
  2.7 Գոյականի լրացումը գործիական հոլովով
  2.8 Գոյականի լրացումը ներգոյական հոլովով
  2.9 Գոյականի լրացումը ածականով
  2.10 Գոյականի լրացումը թվականով
  2.11 Գոյականի լրացումը դերբայով
  2.12 Գոյականի լրացումը հարակատար դերբայով
  2.13 Գոյականի լրացումը ենթակայական դերբայով
  2.14 Գոյականի լրացումը կապով և կապի խնդրով
  2.15 Գոյականի լրացումը մակբայով
  Բառակապակցությունների ուսուցումը
  Եզրակացություն  title_arm Գոյական բառակապակցությունները Շիրվանզադեի պատմվածքներում title_eng Goyakan [email protected] Shivanzadei patmvacqnerum convertot_1 Goyakan [email protected] SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_2 Goyakan [email protected] SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_3 Goyakan [email protected] SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_4 Goyakan [email protected] Zirvanzadei patmvacqnerum convertot_5 Goyakan [email protected] SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_6 Goyakan barakapakcutyunnery SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_7 Goyakan [email protected] SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_8 Goyakan [email protected] SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_9 Goyakan [email protected] SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_10 Goyakan barakapakcutyunnery Sirvanzadei patmvatsqnerum convertot_11 Goyakan [email protected] SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_13 Gojakan [email protected] SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_14 Gwyakan [email protected] SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_15 Goyakan [email protected] SHirvanzadei patmvacqnerum convertot_16 Goyakan [email protected] SHirvanzadei patmvacqnerym convertot_17 Goyakan [email protected] SHirvanzadei patmvacknerum convertot_18 Goyakan [email protected] SHirvanzadei patmvacqnerum