Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Գեղարքունիքի մարզի էկոլոգիական վիճակի անթրոպոգեն ներգործության գնահատումը և օպտիմալացման ուղիները

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Գեղարքունիքի մարզի էկոլոգիական վիճակի անթրոպոգեն ներգործության գնահատումը և օպտիմալացման ուղիները

  Էջերի քանակ: 22

  Կոդ: #7846

  4400 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Աբրահամյան Գ. Ս., Ալեքսանյան Գ. Ա., Ասլանյան Ա. Ա., Բաղդասարյան Ա. Բ., Զոհրաբյան Լ. Ն. «Հայկական ՍՍՀ ֆիզիկական աշխարհագրություն և հայկական ՍՍՀ գիըտությունների ակադեմիայի հրատարակչությունե Երևան 1971թ
  2. Դարբինյան Գ. «Արագացման ուղիովե Երևան. Հայաստան 1937թ
  3. Հայրապետյան Է. Մ., Շիրինյան Ա. Վ. «Օրգանական երկրագործության զարգացման հնարավորությունները և ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունումե Երևան 2006թ
  4. Հայրապետյան Է. Մ. և ուրիշներ «Շրջակա միջավայրի պահպանությունե Երևան 2005թ
  5. Հայրապետյան Է. Մ., Շիրինյան Ա. Վ. «Ագրոէկոլոգիաե Երևան 2003թ
  6. Հայրապետյան Է. Մ. «Հողագիտությունե Երևան 2000թ
  7. тлас сельскохозяйства Армяанской СССР. Москва-Ереван 1984г
  8. Атлас земляного кадастра Армяанкой СССР. Москва-Харков-Ереван 1986г
  9. Атлас почв Республики Армении Ереван 1990г
  10.Анспок П. И., Спрожание А.А. « Содержание нитратов в сельскохозяйственной продукции и пути их уменшанияե Пущино 1988г.
  11.Магакяан М. А. « Растительность Армяанской СССРե Москва 1941г
  12.Эдилян Р. П., Петросян Г. П., Розова Н. Н. «Почвы Армянской СССРե Ереван 1976г


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Գեղարքունիքի մարզի Սարալանջ տարածաշրջանի էկոլոգիական լարվածություն առաջա բերող գործոնները և ռեսուրսնահումքային բազան
  Գլուխ 2. Արտանետումների և արտահոսքերի վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի բիոտի վրա
  Գլուխ 3. Տարածաշրջանի էկոլոգիական անվտանգության և ռիսկայնության աստիճանի իրավիճակի օպտիմալացման միջոցառումները
  Եզրակացություն
  Գրականության ցանկ

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Աբրահամյան Գ. Ս., Ալեքսանյան Գ. Ա., Ասլանյան Ա. Ա., Բաղդասարյան Ա. Բ., Զոհրաբյան Լ. Ն. «Հայկական ՍՍՀ ֆիզիկական աշխարհագրություն և հայկական ՍՍՀ գիըտությունների ակադեմիայի հրատարակչությունե Երևան 1971թ
  2. Դարբինյան Գ. «Արագացման ուղիովե Երևան. Հայաստան 1937թ
  3. Հայրապետյան Է. Մ., Շիրինյան Ա. Վ. «Օրգանական երկրագործության զարգացման հնարավորությունները և ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունումե Երևան 2006թ
  4. Հայրապետյան Է. Մ. և ուրիշներ «Շրջակա միջավայրի պահպանությունե Երևան 2005թ
  5. Հայրապետյան Է. Մ., Շիրինյան Ա. Վ. «Ագրոէկոլոգիաե Երևան 2003թ
  6. Հայրապետյան Է. Մ. «Հողագիտությունե Երևան 2000թ
  7. тлас сельскохозяйства Армяанской СССР. Москва-Ереван 1984г
  8. Атлас земляного кадастра Армяанкой СССР. Москва-Харков-Ереван 1986г
  9. Атлас почв Республики Армении Ереван 1990г
  10.Анспок П. И., Спрожание А.А. « Содержание нитратов в сельскохозяйственной продукции и пути их уменшанияե Пущино 1988г.
  11.Магакяан М. А. « Растительность Армяанской СССРե Москва 1941г
  12.Эдилян Р. П., Петросян Г. П., Розова Н. Н. «Почвы Армянской СССРե Ереван 1976г

  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Գեղարքունիքի մարզի Սարալանջ տարածաշրջանի էկոլոգիական լարվածություն առաջա բերող գործոնները և ռեսուրսնահումքային բազան
  Գլուխ 2. Արտանետումների և արտահոսքերի վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի բիոտի վրա
  Գլուխ 3. Տարածաշրջանի էկոլոգիական անվտանգության և ռիսկայնության աստիճանի իրավիճակի օպտիմալացման միջոցառումները
  Եզրակացություն
  Գրականության ցանկ


  title_arm Գեղարքունիքի մարզի էկոլոգիական վիճակի անթրոպոգեն ներգործության գնահատումը և օպտիմալացման ուղիները title_eng gexarqunik-ekologia convertot_1 Gexarquniqi marzi ekologiakan vijaki antropogen nergorcutyan [email protected] EV optimalacman [email protected] convertot_2 Gexarquniqi marzi ekologiakan vijaki antropogen nergorcutyan [email protected] EV optimalacman [email protected] convertot_3 Gexarquniqi marzi ekologiakan vijaki antropogen nergorcutyan [email protected] EV optimalacman [email protected] convertot_4 Gexarquniqi marzi ekologiakan vijaki antropogen nergorcutyan [email protected] EV optimalacman [email protected] convertot_5 Gexarquniqi marzi ekologiakan vijaki antropogen nergorcutyan [email protected] EV optimalacman [email protected] convertot_6 Gexarquniqi marzi ekologiakan vijaki antropogen nergorcutyan gnahatumy EV optimalacman uxinery convertot_7 Gexarquniqi marzi ekologiakan vijaki antropogen nergorcutyan [email protected] EV optimalacman [email protected] convertot_8 Gegharquniqi marzi ekologiakan vijaki antropogen nergorcutyan [email protected] EV optimalacman [email protected] convertot_9 Gexarquniqi marzi ekologiakan vijaki antropogen nergorcutyan [email protected] EV optimalacman [email protected] convertot_10 Gegharquniqi marzi ekologiakan vijaki antropogen nergortsutyan gnahatumy EV optimalacman ughinery convertot_11 Gexarquniqi marzi ekologiakan vijaki antropogen nergorcutyan [email protected] EV optimalacman [email protected] convertot_13 Gexarquniqi marzi ekologiakan vijaki antropogen nergorcutjan [email protected] EV optimalacman [email protected] convertot_14 Gexarquniqi marzi ekwlwgiakan vijaki antrwpwgen nergwrcutyan [email protected] EV optimalacman [email protected] convertot_15 Gexarquniqi marzi ekologiakan vijaki antropogen nergorcutyan [email protected] EV optimalacman [email protected] convertot_16 Gexarqyniqi marzi ekologiakan vijaki antropogen nergorcytyan [email protected] EV optimalacman [email protected] convertot_17 Gexarkuniki marzi ekologiakan vijaki antropogen nergorcutyan [email protected] EV optimalacman [email protected] convertot_18 Gexarquniqi marzi ekologiakan vijaki antropogen nergorcutyan [email protected] YEV optimalacman [email protected]