Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Գործարարության զարգացման ուղղությունները ԼՂՀ-ում

  Անհատական | Տնտեսագիտություն

  Գործարարության զարգացման ուղղությունները ԼՂՀ-ում

  Էջերի քանակ: 18

  Կոդ: #31622

  3600 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  Գրականության ցանկ

  1․ Մենեջմենթ  տ.գ.դ., պրոֆ. Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ (երրորդ` լրացված, բարեփոխված հրատարակություն),- Եր.: Տնտեսագետ, 2009       
  2․ Սուվարյան Յու.Մ.,  Սուվարյան Ա.Յու., Գործարարության  ծրագրի  մշակման հիմունքները , Ե.: 1996 
  3․ Տնտեսության զարգացումը համայնքներում
  4․ Համացանց
   

  Բովանդակություն

   

   

  1. Ներածություն
  2. Գործարարության ծրագրի մշակման մեթոդաբանությունը 
  3. Գործարարության ծրագրի մշակման մեթոդական սկզբունքները                                                                    
  4. Արցախի Հանրապետության տնտեսություն                     
  5. Տնտեսության ոլորտներ                                         
  6. Գործարարության զարգացումը ԼՂՀ-ում                         
  7. Իմ կարծիքը Լեռնային Ղարաբաղի գործունեության զարգացման մասին                                                          
  8. Եզրակացություն                                                     
  9. Գրականության Ցանկ                                             

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: