Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Կազմակերպության արտադրանքի ինքնարժեքի կազմը, կառուցվածքը և բարելավման ուղիները

  Անհատական | Տնտեսագիտություն

  Կազմակերպության արտադրանքի ինքնարժեքի կազմը, կառուցվածքը և բարելավման ուղիները

  Էջերի քանակ: 18

  Կոդ: #31626

  3600 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

   

  1. Մ. Հ. Ադոնց. Արդյունաբերական արտադրանքի ինքնարժեքը և նրա իջեցման ուղիները, Երևան 1956
  2. Հ. Ղուշչյան, Գ. Կիրակոսյան. Ձեռներեցի սեղանի գիրք, Երևան 1997
  3. Գ. Խ. Շախոյան. Միկրոէկոնոմիկա. դիդակտիկ նյութերի ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 1999
  4. Լ. Գրիգորյան. Տնտեսական գործունեության վերլուծությունը արտադրական կազմակերպությունում, Երևան 2002
  5. Շ. Դ. Էվինյան. Ձեռնարկության էկոնոմիկա, Երևան 2007

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

   

  Ներածություն 

  Կազմակերպության արտադրանքի ինքարժեքի էությունը, տեսակները, կազմը և կառուցվածքը

  Ինքնարժեքի բարելավման ուղիները 

  Եզրակացություն

  Գրականության  ցանկ

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: