Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Կազմակերպության ֆինանսների կառավարման մեխանիզմներն ու եղանակները («Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի օրինակով )

  Դիպլոմային | Տնտեսագիտություն

  Կազմակերպության ֆինանսների կառավարման մեխանիզմներն ու եղանակները («Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի օրինակով )

  Էջերի քանակ: 70

  Կոդ: #31808

  35000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  1.Բադանյան Լ. Հ., Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Երևան, 2010 թ., 593 էջ <br>2.Բայադյան Ա., Ֆինանսական վերլուծություն, Երևան, 2008 թ., 299 էջ <br>3.Բայադյան Ա., Ձեռնարկության ֆինանսական դրության գնահատումը, Երևան, 2006 թ., 297 էջ<br>4.Սարգսյան Ա. Հ., Մարջանյան Ա. Մ., Օգանեզովա Ն. Ս., Հաշվապահական հաշվառում, Երևան, 2014 թ., 337 էջ <br>5.Սարգսյան Ա., Առաքելյան Կ., Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Երևան, 2005 թ., 445 էջ<br>6.Ковалева В. В., Финансы, под ред. Москва, 2001, 383 с.<br>7.Масилевич Н. А., Финансовый менеджмент, Минск, 2006, 349 с.<br>8.Колчина Н. В. Финансы организаций (предприятий), Москва, 2007, 380 с.<br>9.Воронич А. В., Управление финансами предприятия промышленности, Гомель, 2015, 171 с.<br>10.Савченко Н. Л., Управление финансовыми ресурсами предприятия, Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2019, 168 с.<br>11.Ушаков В. Я., Финансовая политика предприятия, учебное пособие, Москва, 2015, 241 с.<br>12.Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С., Е. В. Негашев, Финансы предприятия, Москва, 1999, 305 с.<br>13.В. А. Щербаков, Е. А. Приходько, Краткосрочная финансовая политика, Москва, 2009, 267 с.<br>14.С. А. Сироткин, Н. Р. Кельчевская, Финансовый менеджмент на предприятии, Екатеринбург, 2007, 309 с.<br>...<br><br>

  Ներածություն…………………………………………………………………………………….....5<br>Գլուխ 1. Կազմակերպության ֆինանսների կառավարման տեսական հիմքերը……….….8<br>1.1. «Կազմակերպության ֆինանսներ» հասկացությունը, էությունը և նշանակությունը……………………………………………………………………………….8<br>1.2. Կազմակերպության ֆինանսների կառավարման համակարգը……….……………….11<br>1.3. Կազմակերպության ֆինանսավորման աղբյուրների կառուցվածքը…………………..14<br>Գլուխ 2. Կազմակերպության ֆինանսների կառավարման և գնահատման մեթոդները……………………………………………………………………………………..18<br>2.1.Կազմակերպության ֆինանսների կառավարման հիմնական մեթոդներն ու ձևերը…………………………………………………………………………………………...18<br>2.2.Կազմակերպության ֆինանսական վիճակի և ֆինանսական հոսքերի գնահատման եղանակները………………………………………………………..………………………....22<br>Գլուխ 3. Կազմակերպության ֆինանսների կառավարման կազմակերպումը «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի օրինակով……………………………………………………………..…28<br>3.1.Կազմակերպության կազմակերպական և տնտեսական բնութագիրը………………...28<br>3.2.«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի ֆինանսական վիճակի վերլուծություն…………………30<br>3.3.Ֆինանսների կառավարման մեխանիզմը և ֆինանսների կառավարման համակարգի կատարելագործման մեթոդները «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ում……………………………………………………………………………….…………..….43<br>Եզրակացություն……………………………………………………………………...………..….52<br>Օգտագործված գրականության ցանկ……………………………………………...……….….55<br>Հավելվածներ…………………………………………………………………………………...….58<br>

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: