Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Զուգադրական աշխատանք. Հականիշները հայերենում և ֆրանսերենում

  Էսսե | Ֆրանսերեն

  Զուգադրական աշխատանք. Հականիշները հայերենում և ֆրանսերենում

  Էջերի քանակ: 15

  Կոդ: #31174

  4500 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  1. Մարգարյան Ա. Ս., «Հայոց լեզվի հականիշները», ք. Եր., 1987<br><br>2. Աղայան Էդ., «Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն», ք. Եր., 1984<br><br>3. Ստեփան Մալխասյանց, «Հայերեն բացատրական բառարան» Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչություն, ք. Եր., 1944<br><br>4. Ֆրանսերեն-հայերեն բառարան, Ամալյա Մուրադյան, Սուսաննա Խաչատրյան և կազմողներ։ Փրինթինֆո, ք. Եր., 2010<br><br>5. Հայերեն-ֆրանսերեն բառարան, Արամ Բարլեզիզյան։ Երևանի Պետական Համալսարան, ք. Եր., 2009<br><br>6. https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-24958.php<br><br>7. https://www.languefr.net/2018/01/les-antonymes-cours-de-francais.html<br>

  Հականիշները հայերենում և ֆրանսերենում 2<br>Ներածություն 2<br>Գլուխ I Հականիշները հայերենում 4<br>Գլուխ II Հականիշները ֆրանսերենում 9<br>Գլուխ III Հականիշները հայերենում և ֆրանսերենում. Զուգադրական քննություն 12<br>Եզրակացություն 14<br>Օգտագործված գրականության ցանկ 15<br><br>

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: