Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Քամիների տեսակները և տարածման օրինաչափությունները-2

  Անհատական | Ֆիզկուլտուրա

  Քամիների տեսակները և տարածման օրինաչափությունները-2

  Էջերի քանակ: 26

  Կոդ: #7804

  5200 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Ալեքսանդրյան Գ. Ա., Օդերևութաբանություն և կլիմայագիտություն, Երևան, 1980, 320 էջ:
  2. Бурман Э. А.: Местные ветры. Гидрометеорологическое издательство, Ленинград, 1969, 342 էջ:
  3. Воробьев В И, Синоптическая метеорология: Учебное пособие. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1991, 616 էջ:
  4. География почв: руководство для проведения практических занятий: Учебное пособие / Отв. ред. И.С. Урусевская — М.: МАКС Пресс, 2009,156 էջ:
  5. Зверев А.С.,Синоптическая метеорология, Ленинград, 1977, 711 էջ:
  6. Хромов С.П., Метеорология и климатология для географических факультетов, Ленинград, 1983, 455 էջ:
  7. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология: Учебник. — Москва: MГУ, 7-ое издание, 2006, 582 էջ:
  8. Хромов С.П. Основы синоптической метеорологии, Л.: Гидрометиздат, 1948. 696


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Քամիների տեսակները
  1.1 Քամու բնութագիրը
  1.2 Տեղական քամիներ
  1.3 Պասսատներ և անտիպասսատներ
  1.4 Մուսսոնային քամիներ
  Գլուխ 2. Քամիների տարածման օրինաչափությունները
  2.1 Մթնոլորտի ընդհանուր շրջանառությունը
  2.2 Քամու փոփոխությունը ըստ բարձրության
  Եզրակացություն

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ալեքսանդրյան Գ. Ա., Օդերևութաբանություն և կլիմայագիտություն, Երևան, 1980, 320 էջ:
  2. Бурман Э. А.: Местные ветры. Гидрометеорологическое издательство, Ленинград, 1969, 342 էջ:
  3. Воробьев В И, Синоптическая метеорология: Учебное пособие. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1991, 616 էջ:
  4. География почв: руководство для проведения практических занятий: Учебное пособие / Отв. ред. И.С. Урусевская — М.: МАКС Пресс, 2009,156 էջ:
  5. Зверев А.С.,Синоптическая метеорология, Ленинград, 1977, 711 էջ:
  6. Хромов С.П., Метеорология и климатология для географических факультетов, Ленинград, 1983, 455 էջ:
  7. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология: Учебник. — Москва: MГУ, 7-ое издание, 2006, 582 էջ:
  8. Хромов С.П. Основы синоптической метеорологии, Л.: Гидрометиздат, 1948. 696  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Քամիների տեսակները
  1.1 Քամու բնութագիրը
  1.2 Տեղական քամիներ
  1.3 Պասսատներ և անտիպասսատներ
  1.4 Մուսսոնային քամիներ
  Գլուխ 2. Քամիների տարածման օրինաչափությունները
  2.1 Մթնոլորտի ընդհանուր շրջանառությունը
  2.2 Քամու փոփոխությունը ըստ բարձրության
  Եզրակացություն  title_arm Քամիների տեսակները և տարածման օրինաչափությունները-2 title_eng Qamineri tesakner@ ev taracman orinachaputyunner@ convertot_1 Qamineri tesakner@ EV taracman orinachaputyunner@-2 convertot_2 Qamineri tesakner@ EV taracman orinachaputyunner@-2 convertot_3 Qamineri tesakner@ EV taracman orinachaputyunner@-2 convertot_4 Qamineri tesakner@ EV taracman orinachaputyunner@-2 convertot_5 Qamineri tesakner@ EV taracman orina4aputyunner@-2 convertot_6 Qamineri tesaknery EV taracman orinachaputyunnery-2 convertot_7 Qamineri tesakner@ EV taracman orinachaputyunner@-2 convertot_8 Qamineri tesakner@ EV taracman orinachaputyunner@-2 convertot_9 Qamineri tesakner@ EV taracman orinachaputyunner@-2 convertot_10 Qamineri tesaknery EV taratsman orina4aputyunnery-2 convertot_11 Qamineri tesakner@ EV taracman orinachaputyunner@-2 convertot_13 Qamineri tesakner@ EV taracman orinachaputjunner@-2 convertot_14 Qamineri tesakner@ EV taracman orinachaputyunner@-2 convertot_15 Qamineri tesakner@ EV taracman orinachaputyunner@-2 convertot_16 Qamineri tesakner@ EV taracman orinachapytyynner@-2 convertot_17 Kamineri tesakner@ EV taracman orinachaputyunner@-2 convertot_18 Qamineri tesakner@ YEV taracman orinachaputyunner@-2