Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Փարիզը որպես առաջատար քաղաք միջազգային զբոսաշրջության մեջ

  Կուրսային | Ֆիզկուլտուրա

  Փարիզը որպես առաջատար քաղաք միջազգային զբոսաշրջության մեջ

  Էջերի քանակ: 50

  Կոդ: #11800

  10000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Մուրադյան Յու. Մուրադյան Մ.Յու., Տարածաշրջանների և պետությունների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն: Գիրք 1, Եվրոպա: Դասագիրք բուհերի աշխարհագր. մասնագիտ. համար: Երկրորդ լրաց. և բարեփոխ. հրատ.: - Եր.: Տիգրան Մեծ, 2009. - 210 էջ:
  2. Սաուշկին Յու.Գ. Տնտեսական աշխարհագրության ներածություն, Ե., 1974 թ.
  3. Վալեսյան Լ. Հասարակական աշխարհագրության ներածություն, Ե. 1999 թ.
  4. Детская Эциклопедия , изд-во Академии педогогических наук РСФСР, М. 1962, том 9.
  5. Экономическая и социальная география на пороге XXI века. Смоленск, 1997
  6. Экономическая и социальная география: Основы науки. М. 2003
  7. Квартальнов, Теория и практика туризма,М., 2003
  8. Дербинова М. Париж индустриальный, М., 2010
  9. Рейнак С. История искусств, 1938

  Ներածություն
  Գլուխ 1. Ֆիզիկաաշխարհագրական բնութագիրը
  1.1 Աշխարհագրական դիրք
  1.2 Կլիմայական պայմաններ
  1.3 Բուսական և կենդանական աշխարհը Փարիզ ջրավազանի
  Գլուխ 2. Տնտեսաաշխարհագրական բնութագիրը
  2.1 Փարիզի զարգացման պատմությունը
  2.2 Փարիզի բնակչությունը
  2.3 Արդյունաբերությունը
  Գլուխ 3. Փարիզի տուրիստական տարածքները
  3.1 Տուրիստական կենտրոններ
  3.2 Տուրիստական ֆիրմաներ
  3.3 Հյուրանոցներ և հոտելներ
  Գլուխ 4. Փարիզի տեսարժան վայրերը
  4.1 Էյֆելյան Աշտարակ
  4.2 Փարիզյան Աստվածամոր տաճարը
  4.3 Լուվր (Lemusse de Louvre)
  4.4 Հաղթական կամար
  4.5 Դիսնեյլենդ
  4.6 Վեներա Միլոսսկայա
  4.7 Օրսեյի թանգարան
  Եզրակացություն

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Մուրադյան Յու. Մուրադյան Մ.Յու., Տարածաշրջանների և պետությունների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն: Գիրք 1, Եվրոպա: Դասագիրք բուհերի աշխարհագր. մասնագիտ. համար: Երկրորդ լրաց. և բարեփոխ. հրատ.: - Եր.: Տիգրան Մեծ, 2009. - 210 էջ:
  2. Սաուշկին Յու.Գ. Տնտեսական աշխարհագրության ներածություն, Ե., 1974 թ.
  3. Վալեսյան Լ. Հասարակական աշխարհագրության ներածություն, Ե. 1999 թ.
  4. Детская Эциклопедия , изд-во Академии педогогических наук РСФСР, М. 1962, том 9.
  5. Экономическая и социальная география на пороге XXI века. Смоленск, 1997
  6. Экономическая и социальная география: Основы науки. М. 2003
  7. Квартальнов, Теория и практика туризма,М., 2003
  8. Дербинова М. Париж индустриальный, М., 2010
  9. Рейнак С. История искусств, 1938  description_2  Ներածություն
  Գլուխ 1. Ֆիզիկաաշխարհագրական բնութագիրը
  1.1 Աշխարհագրական դիրք
  1.2 Կլիմայական պայմաններ
  1.3 Բուսական և կենդանական աշխարհը Փարիզ ջրավազանի
  Գլուխ 2. Տնտեսաաշխարհագրական բնութագիրը
  2.1 Փարիզի զարգացման պատմությունը
  2.2 Փարիզի բնակչությունը
  2.3 Արդյունաբերությունը
  Գլուխ 3. Փարիզի տուրիստական տարածքները
  3.1 Տուրիստական կենտրոններ
  3.2 Տուրիստական ֆիրմաներ
  3.3 Հյուրանոցներ և հոտելներ
  Գլուխ 4. Փարիզի տեսարժան վայրերը
  4.1 Էյֆելյան Աշտարակ
  4.2 Փարիզյան Աստվածամոր տաճարը
  4.3 Լուվր (Lemusse de Louvre)
  4.4 Հաղթական կամար
  4.5 Դիսնեյլենդ
  4.6 Վեներա Միլոսսկայա
  4.7 Օրսեյի թանգարան
  Եզրակացություն  title_arm Փարիզը որպես առաջատար քաղաք միջազգային զբոսաշրջության մեջ title_eng Pariz@ vorpes arajatar qaxaq mijazgayin zbosashrjutyan mej convertot_1 Pariz@ orpes arajatar qaxaq mijazgayin zbosashrjutyan mej convertot_2 Pariz@ orpes arajatar qaxaq mijazgayin zbosashrjutyan mej convertot_3 Pariz@ orpes arajatar qaxaq mijazgayin zbosashrjutyan mej convertot_4 Pariz@ orpes arajatar qaxaq mijazgayin zbosazrjutyan mej convertot_5 Pariz@ orpes arajatar qaxaq mijazgayin zbosashrjutyan mej convertot_6 Parizy orpes arajatar qaxaq mijazgayin zbosashrjutyan mej convertot_7 Pariz@ orpes arajatar qaxaq mijazgayin zbosashrjutyan mej convertot_8 Pariz@ orpes arajatar qaghaq mijazgayin zbosashrjutyan mej convertot_9 Pariz@ orpes arajatar qaxaq mijazgayin zbosashrjutyan mej convertot_10 Parizy orpes arajatar qaghaq mijazgayin zbosasrjutyan mej convertot_11 Pariz@ orpes arajatar qaxaq mijazgayin zbosashrjutyan mej convertot_13 Pariz@ orpes arajatar qaxaq mijazgajin zbosashrjutjan mej convertot_14 Pariz@ wrpes arajatar qaxaq mijazgayin zbwsashrjutyan mej convertot_15 Pariz@ orpes araghatar qaxaq mighazgayin zbosashrghutyan megh convertot_16 Pariz@ orpes arajatar qaxaq mijazgayin zbosashrjytyan mej convertot_17 Pariz@ orpes arajatar kaxak mijazgayin zbosashrjutyan mej convertot_18 Pariz@ orpes arajatar qaxaq mijazgayin zbosashrjutyan mej