Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Շիրակի մարզի զբոսաշրջության զարգացման նախադրյալները

  Կուրսային | Ֆիզկուլտուրա

  Շիրակի մարզի զբոսաշրջության զարգացման նախադրյալները

  Էջերի քանակ: 45

  Կոդ: #11802

  9000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ. 4
  2. Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին. Ընդունվել է 17.12.2003
  3. Սաուշկին Յու.Գ. Տնտեսական աշխարհագրության ներածություն, Ե., 1974 թ.
  4. Վալեսյան Լ. Հասարակական աշխարհագրության ներածություն, Ե. 1999 թ.
  5. Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПБ.: ИД “Герда”,2002. - 218 с.
  6. Долженко, Г.П. Экскурсионное дело: учебное пособие/ Г.П. Долженко. – М.: Политиздат, 2005. – 200 с.
  7. Емельянов Б.В – Экскурсоведение.М, 2006
  8. Радаева В.Ю., Тарханова Н.П. Введение в специальность: “Социально-культурный сервис и туризм”, Челябинск, 1999
  9. Экономическая и социальная география на пороге XXI века. Смоленск, 1997
  10.Экономическая и социальная география: Основы науки. М. 2003
  11.Энцикопедия туриста, Е.,1993,
  12.Квартальнов В.М., Теория и практика туризма,М., 2003


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Շիրակի մարզի ֆիզիկաաշխարհագրական ընդհանուր բնութագիրը
  Գլուխ 2. Զբոսաշրջության դերը տնտեսության մեջ
  Գլուխ 3. Շիրակի մարզի զբոսաշրջության զարգացման սոցիալ-տնտեսական նախադրյալները
  Գլուխ 4. Շիրակի մարզի զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրները և հեռանկարները
  Եզրակացություն

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ. 4
  2. Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին. Ընդունվել է 17.12.2003
  3. Սաուշկին Յու.Գ. Տնտեսական աշխարհագրության ներածություն, Ե., 1974 թ.
  4. Վալեսյան Լ. Հասարակական աշխարհագրության ներածություն, Ե. 1999 թ.
  5. Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПБ.: ИД “Герда”,2002. - 218 с.
  6. Долженко, Г.П. Экскурсионное дело: учебное пособие/ Г.П. Долженко. – М.: Политиздат, 2005. – 200 с.
  7. Емельянов Б.В – Экскурсоведение.М, 2006
  8. Радаева В.Ю., Тарханова Н.П. Введение в специальность: “Социально-культурный сервис и туризм”, Челябинск, 1999
  9. Экономическая и социальная география на пороге XXI века. Смоленск, 1997
  10.Экономическая и социальная география: Основы науки. М. 2003
  11.Энцикопедия туриста, Е.,1993,
  12.Квартальнов В.М., Теория и практика туризма,М., 2003


  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Շիրակի մարզի ֆիզիկաաշխարհագրական ընդհանուր բնութագիրը
  Գլուխ 2. Զբոսաշրջության դերը տնտեսության մեջ
  Գլուխ 3. Շիրակի մարզի զբոսաշրջության զարգացման սոցիալ-տնտեսական նախադրյալները
  Գլուխ 4. Շիրակի մարզի զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրները և հեռանկարները
  Եզրակացություն  title_arm Շիրակի մարզի զբոսաշրջության զարգացման նախադրյալները title_eng Shiraki marzi zbosashrjutyan zargacman naxadryalner@ convertot_1 SHiraki marzi zbosashrjutyan zargacman naxadryalner@ convertot_2 SHiraki marzi zbosashrjutyan zargacman naxadryalner@ convertot_3 SHiraki marzi zbosashrjutyan zargacman naxadryalner@ convertot_4 Ziraki marzi zbosazrjutyan zargacman naxadryalner@ convertot_5 SHiraki marzi zbosashrjutyan zargacman naxadryalner@ convertot_6 SHiraki marzi zbosashrjutyan zargacman naxadryalnery convertot_7 SHiraki marzi zbosashrjutyan zargacman nakhadryalner@ convertot_8 SHiraki marzi zbosashrjutyan zargacman naxadryalner@ convertot_9 SHiraki marzi zbosashrjutyan zargacman naxadryalner@ convertot_10 Siraki marzi zbosasrjutyan zargacman nakhadryalnery convertot_11 SHiraki marzi zbosashrjutyan zargacman naxadryalner@ convertot_13 SHiraki marzi zbosashrjutjan zargacman naxadrjalner@ convertot_14 SHiraki marzi zbwsashrjutyan zargacman naxadryalner@ convertot_15 SHiraki marzi zbosashrghutyan zargacman naxadryalner@ convertot_16 SHiraki marzi zbosashrjytyan zargacman naxadryalner@ convertot_17 SHiraki marzi zbosashrjutyan zargacman naxadryalner@ convertot_18 SHiraki marzi zbosashrjutyan zargacman naxadryalner@