Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  ՀՀ նախադպրոցական կրթական սերվիսի հիմնախնդիրները

  Կուրսային | Ֆիզկուլտուրա

  ՀՀ նախադպրոցական կրթական սերվիսի հիմնախնդիրները

  Էջերի քանակ: 50

  Կոդ: #11801

  10000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Վալեսյան Լ. Հասարակական աշխարհագրության ներածություն, Ե. 1999 թ.
  2. Երևան պատմաաշխարհագրական ատլաս, 2009 թ.:
  3. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2010, Ե., 2010թ.
  4. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը թվերով 2006-2010, Ե., 2010թ.
  5. Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հ. 1-4, Ե.,1990թ., 1995թ., 1999թ., 2003թ.
  6. Մանասյան Մ.Գ. Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրությունների մեթոդիկա, Երևան, 2008
  7. Քաղաքապետարանի տարեկան հաշվետվություն:
  8. Վարչական շրջանների տարեկան հաշվետվություն,
  9. Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենք, Երևան, 2005
  10.Биржаков М.Б. Введение в туризм, СПБ 2008
  11.География туризм. Под. ред. А.Ю.Александровой, М. 2008
  12.Тулиев Н.А., Кулагина Е.В. Введение в специальность: Туризм, Омск 2002
  13.Квартальнов В.М. Теория и практика туризм, М. 2003
  14.Экономическая и социальная география на пороге XXI века. Смоленск, 1997
  15.Экономическая и социальная география: Основы науки. М. 2003
  16.http://www.edu.am  Ներածություն
  Գլուխ 1. Ինչ է սերվիսը
  Գլուխ 2. Որոնք են սերվիսի ոլորտները
  Գլուխ 3. Կրթական համակարգ, ճյուղերը
  Գլուխ 4. Նախադպրոցական կրթական սերվիսի առանձնահատկությունները
  Եզրակացություն

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Վալեսյան Լ. Հասարակական աշխարհագրության ներածություն, Ե. 1999 թ.
  2. Երևան պատմաաշխարհագրական ատլաս, 2009 թ.:
  3. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2010, Ե., 2010թ.
  4. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը թվերով 2006-2010, Ե., 2010թ.
  5. Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հ. 1-4, Ե.,1990թ., 1995թ., 1999թ., 2003թ.
  6. Մանասյան Մ.Գ. Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրությունների մեթոդիկա, Երևան, 2008
  7. Քաղաքապետարանի տարեկան հաշվետվություն:
  8. Վարչական շրջանների տարեկան հաշվետվություն,
  9. Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենք, Երևան, 2005
  10.Биржаков М.Б. Введение в туризм, СПБ 2008
  11.География туризм. Под. ред. А.Ю.Александровой, М. 2008
  12.Тулиев Н.А., Кулагина Е.В. Введение в специальность: Туризм, Омск 2002
  13.Квартальнов В.М. Теория и практика туризм, М. 2003
  14.Экономическая и социальная география на пороге XXI века. Смоленск, 1997
  15.Экономическая и социальная география: Основы науки. М. 2003
  16.http://www.edu.am

  description_2  Ներածություն
  Գլուխ 1. Ինչ է սերվիսը
  Գլուխ 2. Որոնք են սերվիսի ոլորտները
  Գլուխ 3. Կրթական համակարգ, ճյուղերը
  Գլուխ 4. Նախադպրոցական կրթական սերվիսի առանձնահատկությունները
  Եզրակացություն  title_arm ՀՀ նախադպրոցական կրթական սերվիսի հիմնախնդիրները title_eng HH naxadprocakan krtakan servisi himnaxndirner@ convertot_1 HH naxadprocakan krtakan servisi himnaxndirner@ convertot_2 HH naxadprocakan krtakan servisi himnaxndirner@ convertot_3 HH naxadprocakan krtakan servisi himnaxndirner@ convertot_4 HH naxadprocakan krtakan servisi himnaxndirner@ convertot_5 HH naxadprocakan krtakan servisi himnaxndirner@ convertot_6 HH naxadprocakan krtakan servisi himnaxndirnery convertot_7 HH nakhadprocakan krtakan servisi himnakhndirner@ convertot_8 HH naxadprocakan krtakan servisi himnaxndirner@ convertot_9 HH naxadprocakan krtakan servisi himnaxndirner@ convertot_10 HH nakhadprocakan krtakan servisi himnakhndirnery convertot_11 HH naxadprocakan krtakan servisi himnaxndirner@ convertot_13 HH naxadprocakan krtakan servisi himnaxndirner@ convertot_14 HH naxadprwcakan krtakan servisi himnaxndirner@ convertot_15 HH naxadprocakan krtakan servisi himnaxndirner@ convertot_16 HH naxadprocakan krtakan servisi himnaxndirner@ convertot_17 HH naxadprocakan krtakan servisi himnaxndirner@ convertot_18 HH naxadprocakan krtakan servisi himnaxndirner@