Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  ՀՀ անտառների գույքագրման և քարտեզագրման խնդիրները

  Կուրսային | Ֆիզկուլտուրա

  ՀՀ անտառների գույքագրման և քարտեզագրման խնդիրները

  Էջերի քանակ: 50

  Կոդ: #11797

  10000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Հայաստանի ֆիզիկական աշխարհագրություն, Երևան, 1971, էջ 348
  2. Հայաստանի Համառոտ հանրագիտարան հ. 4, Երևան, 2003, էջ 691-692
  3. Նազարյան Խ.Ե., Լեռնային ռելիեֆը, որպես ֆիզիկաաշխարհագրական առաջնակարգ գործոն, Երևան, 2006 էջ 62
  4. Геология Армянской ССР. Геоморфология, Т. 1, Ереван, 1962, с. 241
  5. Габриелян Г.К. Об уклонах рельефа Армянской ССР, Ереван, Жур, 1962
  6. «Հայանտառ» ՓԲԸ տվյալները
  7. Սայադյան Հ.Յա. Հայաստանի Հանրապետության անտառային գեոհա¬մա-կարգերի տարածաժամանակային փոփոխությունները և կառավարման հիմնախնդիրները: Երևան, 2010, 261 էջ
  8. Աբրահամյան Ա.Հ. Հայաստանի անտառները: Երևա, 1960, 68 էջ
  9. Արարատյան Ա.Գ., Մուքիջանյան Յա. Ի Հայաստանի ծառերը և թփերը: Երևան, 1951, 114 էջ
  10.Գասպարյան Ա.Գ. Բույսերի աշխարհագրություն, Երևան, 1986, 488 էջ
  11.Գրիգորյան Ա.Ա. Հայաստանի անտառների ծառերի ու թփերի արժեքավոր տեսակները: Երևան, 1979, 168 էջ
  12.Գրիգորյան Գ.Բ. Լեռնային լանդշաֆտների պահպանության հիմունքները: Երևան, 1982, 152 էջ
  13.Խաչատրյան Հ.Ա. «Անտառազրկության պատճառները և անտառների վերականգնման անհրաժեշտությունը»: Հայաստանի գյուղատնտեսություն, Երևան, N 12, (159), 1965, էջ 38-39
  14.Խուրշուդյան Պ.Ա. Հայաստանի անտառների արդի վիճակը, դրանց բարելավման և ընդարձակման ուղիները: «Հայաստանի ֆլորայի և բուսական ծածկույթի վիճակն ու պահպանությունը» ժողովածու, 1984, էջ 102-114:
  15.Խուրշուդյան Պ.Ա. Հայաստանի անտառապատվածությունը պատմական անցյալում, ներկա վիճակը և անտառային համակցությունների խոցելիությունը կլիմայի փոփոխման դեպքում /Հայաստան, կլիմայի փոփոխության հիմնահարցերը/ հոդվածների ժողովածու, Երևան, 1999, էջ 110-121
  16.Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք-2004 թ.
  17.Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգիրքը


  Ներածություն
  Գլուխ 1. ՀՀ անտառների ընդհանուր բնութագիրը
  1.1 Անտառների նշանակությունը
  Գլուխ 2. Անտառների քարտեզագրման մեթոդները ժամանակակից տեխնոլոգիաներում
  Գլուխ 3. ՀՀ անտառների քարտեզագրման խնդիրները
  Եզրակացություն

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Հայաստանի ֆիզիկական աշխարհագրություն, Երևան, 1971, էջ 348
  2. Հայաստանի Համառոտ հանրագիտարան հ. 4, Երևան, 2003, էջ 691-692
  3. Նազարյան Խ.Ե., Լեռնային ռելիեֆը, որպես ֆիզիկաաշխարհագրական առաջնակարգ գործոն, Երևան, 2006 էջ 62
  4. Геология Армянской ССР. Геоморфология, Т. 1, Ереван, 1962, с. 241
  5. Габриелян Г.К. Об уклонах рельефа Армянской ССР, Ереван, Жур, 1962
  6. «Հայանտառ» ՓԲԸ տվյալները
  7. Սայադյան Հ.Յա. Հայաստանի Հանրապետության անտառային գեոհա¬մա-կարգերի տարածաժամանակային փոփոխությունները և կառավարման հիմնախնդիրները: Երևան, 2010, 261 էջ
  8. Աբրահամյան Ա.Հ. Հայաստանի անտառները: Երևա, 1960, 68 էջ
  9. Արարատյան Ա.Գ., Մուքիջանյան Յա. Ի Հայաստանի ծառերը և թփերը: Երևան, 1951, 114 էջ
  10.Գասպարյան Ա.Գ. Բույսերի աշխարհագրություն, Երևան, 1986, 488 էջ
  11.Գրիգորյան Ա.Ա. Հայաստանի անտառների ծառերի ու թփերի արժեքավոր տեսակները: Երևան, 1979, 168 էջ
  12.Գրիգորյան Գ.Բ. Լեռնային լանդշաֆտների պահպանության հիմունքները: Երևան, 1982, 152 էջ
  13.Խաչատրյան Հ.Ա. «Անտառազրկության պատճառները և անտառների վերականգնման անհրաժեշտությունը»: Հայաստանի գյուղատնտեսություն, Երևան, N 12, (159), 1965, էջ 38-39
  14.Խուրշուդյան Պ.Ա. Հայաստանի անտառների արդի վիճակը, դրանց բարելավման և ընդարձակման ուղիները: «Հայաստանի ֆլորայի և բուսական ծածկույթի վիճակն ու պահպանությունը» ժողովածու, 1984, էջ 102-114:
  15.Խուրշուդյան Պ.Ա. Հայաստանի անտառապատվածությունը պատմական անցյալում, ներկա վիճակը և անտառային համակցությունների խոցելիությունը կլիմայի փոփոխման դեպքում /Հայաստան, կլիմայի փոփոխության հիմնահարցերը/ հոդվածների ժողովածու, Երևան, 1999, էջ 110-121
  16.Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք-2004 թ.
  17.Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգիրքը
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. ՀՀ անտառների ընդհանուր բնութագիրը
  1.1 Անտառների նշանակությունը
  Գլուխ 2. Անտառների քարտեզագրման մեթոդները ժամանակակից տեխնոլոգիաներում
  Գլուխ 3. ՀՀ անտառների քարտեզագրման խնդիրները
  Եզրակացություն  title_arm ՀՀ անտառների գույքագրման և քարտեզագրման խնդիրները title_eng HH antarneri guyqagrman ev qartezagrman xndirner@ convertot_1 HH antarneri guyqagrman EV qartezagrman xndirner@ convertot_2 HH antarneri guyqagrman EV qartezagrman xndirner@ convertot_3 HH antarneri guyqagrman EV qartezagrman xndirner@ convertot_4 HH antarneri guyqagrman EV qartezagrman xndirner@ convertot_5 HH antarneri guyqagrman EV qartezagrman xndirner@ convertot_6 HH antarneri guyqagrman EV qartezagrman xndirnery convertot_7 HH antarneri guyqagrman EV qartezagrman khndirner@ convertot_8 HH antarneri guyqagrman EV qartezagrman xndirner@ convertot_9 HH antarneri guyqagrman EV qartezagrman xndirner@ convertot_10 HH antarneri guyqagrman EV qartezagrman khndirnery convertot_11 HH antarneri guyqagrman EV qartezagrman xndirner@ convertot_13 HH antarneri gujqagrman EV qartezagrman xndirner@ convertot_14 HH antarneri guyqagrman EV qartezagrman xndirner@ convertot_15 HH antarneri guyqagrman EV qartezagrman xndirner@ convertot_16 HH antarneri gyyqagrman EV qartezagrman xndirner@ convertot_17 HH antarneri guykagrman EV kartezagrman xndirner@ convertot_18 HH antarneri guyqagrman YEV qartezagrman xndirner@