Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղի գնահատման քարտեզագրում

  Կուրսային | Ֆիզկուլտուրա

  Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղի գնահատման քարտեզագրում

  Էջերի քանակ: 50

  Կոդ: #11798

  10000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Экономическая и социальная география на пороге XXI века. Смоленск, 1997
  2. Экономическая и социальная география: Основы науки. М. 2003
  3. Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում,Ե. , 2006
  4. Հայաստան: Կլիմայի փոփոխության հիմնահարցերը: Հոդվածների
  5. ժողովածու, Երևան, 1999, -373 էջ:
  6. Հայաստան: Կլիմայի փոփոխության հիմնահարցերը: Հոդվածների
  7. ժողովածու, II թողարկում, Երևան, 2003, -353 էջ:
  8. Հոգատարություն կլիմայի հանդեպ: Կլիմայի փոփոխության մասին
  9. Խոյեցյան Ա. Վ., Մկրտչյան Ռ. Ս. Անապատացման պատճառահետևանքային կապերը և տարածաժամանակային գնահատման սկզբունքները
  10.Հայաստանի Հանրապետությունում: Երևան, 2006. -248 էջ:
  11.Հայաստանի Ազգային Ատլաս, Ա հատոր


  Ներածություն
  1. Համայնքի բնակլիմայական և տնտեսական պայմանները
  2. Կլիմայի նկարագրությունը
  3. Հողային ծածկույթը
  4. Հողերի կադաստրային գնահատումը
  5. Գնահատման ցուցանիշների վերլուծությունը
  6. Համայնքի հողերի կադաստրային քարտեզագրումը
  Եզրակացություն

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Экономическая и социальная география на пороге XXI века. Смоленск, 1997
  2. Экономическая и социальная география: Основы науки. М. 2003
  3. Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում,Ե. , 2006
  4. Հայաստան: Կլիմայի փոփոխության հիմնահարցերը: Հոդվածների
  5. ժողովածու, Երևան, 1999, -373 էջ:
  6. Հայաստան: Կլիմայի փոփոխության հիմնահարցերը: Հոդվածների
  7. ժողովածու, II թողարկում, Երևան, 2003, -353 էջ:
  8. Հոգատարություն կլիմայի հանդեպ: Կլիմայի փոփոխության մասին
  9. Խոյեցյան Ա. Վ., Մկրտչյան Ռ. Ս. Անապատացման պատճառահետևանքային կապերը և տարածաժամանակային գնահատման սկզբունքները
  10.Հայաստանի Հանրապետությունում: Երևան, 2006. -248 էջ:
  11.Հայաստանի Ազգային Ատլաս, Ա հատոր

  description_2


  Ներածություն
  1. Համայնքի բնակլիմայական և տնտեսական պայմանները
  2. Կլիմայի նկարագրությունը
  3. Հողային ծածկույթը
  4. Հողերի կադաստրային գնահատումը
  5. Գնահատման ցուցանիշների վերլուծությունը
  6. Համայնքի հողերի կադաստրային քարտեզագրումը
  Եզրակացություն  title_arm Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղի գնահատման քարտեզագրում title_eng Kotayqi marzi Kamaris gyuxi gnahatman qartezagrum convertot_1 Kotayqi marzi Kamaris gyuxi gnahatman qartezagrum convertot_2 Kotayqi marzi Kamaris gyuxi gnahatman qartezagrum convertot_3 Kotayqi marzi Kamaris gyuxi gnahatman qartezagrum convertot_4 Kotayqi marzi Kamaris gyuxi gnahatman qartezagrum convertot_5 Kotayqi marzi Kamaris gyuxi gnahatman qartezagrum convertot_6 Kotayqi marzi Kamaris gyuxi gnahatman qartezagrum convertot_7 Kotayqi marzi Kamaris gyuxi gnahatman qartezagrum convertot_8 Kotayqi marzi Kamaris gyughi gnahatman qartezagrum convertot_9 Kotayqi marzi Kamaris gyuxi gnahatman qartezagrum convertot_10 Kotayqi marzi Kamaris gyughi gnahatman qartezagrum convertot_11 Kotayqi marzi Kamaris gyuxi gnahatman qartezagrum convertot_13 Kotajqi marzi Kamaris gjuxi gnahatman qartezagrum convertot_14 Kwtayqi marzi Kamaris gyuxi gnahatman qartezagrum convertot_15 Kotayqi marzi Kamaris gyuxi gnahatman qartezagrum convertot_16 Kotayqi marzi Kamaris gyyxi gnahatman qartezagrym convertot_17 Kotayki marzi Kamaris gyuxi gnahatman kartezagrum convertot_18 Kotayqi marzi Kamaris gyuxi gnahatman qartezagrum