Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Հասարակական կարծիք և PR

  Ռեֆերատ | Քաղաքագիտություն

  Հասարակական կարծիք և PR

  Էջերի քանակ: 10

  Կոդ: #4255

  2000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ  1. Մ.Մարգարյան,”Քաղաքական արդիականցման և զարգացման հիմնահարցեր”, Երևան, 2004
  2. Белл Д., “Грядущее постиндустриальное общество”, Academia, 1999
  3. Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г., “Психологические основы §Паблик Рилейшн禔, 2-е издание, Питер. Москва-Санкт-Питербург, 2004
  4. Борисов Б.Л. “Технология рекламы иPR”, М., 2001
  5. М.Кастельс.Информационная эпоха”, экономика, общество и культура, Пер с англ. О. Шкаратана, М 2001
  6. История мировой журналистики, Ростов-на-Дону,2000
  7. F.Siebert, T. Peterson, W. Schramn, ”Four Theories of the Press”, Urbana, 1956

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  1. Մ.Մարգարյան,”Քաղաքական արդիականցման և զարգացման հիմնահարցեր”, Երևան, 2004
  2. Белл Д., “Грядущее постиндустриальное общество”, Academia, 1999
  3. Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г., “Психологические основы §Паблик Рилейшн禔, 2-е издание, Питер. Москва-Санкт-Питербург, 2004
  4. Борисов Б.Л. “Технология рекламы иPR”, М., 2001
  5. М.Кастельс.Информационная эпоха”, экономика, общество и культура, Пер с англ. О. Шкаратана, М 2001
  6. История мировой журналистики, Ростов-на-Дону,2000
  7. F.Siebert, T. Peterson, W. Schramn, ”Four Theories of the Press”, Urbana, 1956
  description_2 title_arm Հասարակական կարծիք և PR title_eng Hasarakakan karciq ev PR convertot_1 Hasarakakan karciq EV PR convertot_2 Hasarakakan karciq EV PR convertot_3 Hasarakakan karciq EV PR convertot_4 Hasarakakan karciq EV PR convertot_5 Hasarakakan karciq EV PR convertot_6 Hasarakakan karciq EV PR convertot_7 Hasarakakan karciq EV PR convertot_8 Hasarakakan karciq EV PR convertot_9 Hasarakakan karciq EV PR convertot_10 Hasarakakan kartsiq EV PR convertot_11 Hasarakakan karciq EV PR convertot_13 Hasarakakan karciq EV PR convertot_14 Hasarakakan karciq EV PR convertot_15 Hasarakakan karciq EV PR convertot_16 Hasarakakan karciq EV PR convertot_17 Hasarakakan karcik EV PR convertot_18 Hasarakakan karciq YEV PR