Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Բազմակուսակցական համակարգեր

  Ռեֆերատ | Քաղաքագիտություն

  Բազմակուսակցական համակարգեր

  Էջերի քանակ: 8

  Կոդ: #4246

  1600 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Пугачев В.П., Соловьев А.Н. “Введение в политологию”,Москва 2000
  2. “Политология”, “Курс лекций”, под ред. А.А. Радугина, Москва 1999
  3. Фоменко С.А., Плоитология, М., 2000
  4. Duverger M., Politcal Parties Their Organization and Activity in Modern State L. 1954
  5. Գ.Քեռյան, ՙՔաղաքական կուսակցությունների տիպաբանությունը՚, Եր., 2002

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Пугачев В.П., Соловьев А.Н. “Введение в политологию”,Москва 2000
  2. “Политология”, “Курс лекций”, под ред. А.А. Радугина, Москва 1999
  3. Фоменко С.А., Плоитология, М., 2000
  4. Duverger M., Politcal Parties Their Organization and Activity in Modern State L. 1954
  5. Գ.Քեռյան, ՙՔաղաքական կուսակցությունների տիպաբանությունը՚, Եր., 2002 description_2 title_arm Բազմակուսակցական համակարգեր title_eng Bazmakusakcakan hamakarger convertot_1 Bazmakusakcakan hamakarger convertot_2 Bazmakusakcakan hamakarger convertot_3 Bazmakusakcakan hamakarger convertot_4 Bazmakusakcakan hamakarger convertot_5 Bazmakusakcakan hamakarger convertot_6 Bazmakusakcakan hamakarger convertot_7 Bazmakusakcakan hamakarger convertot_8 Bazmakusakcakan hamakarger convertot_9 Bazmakusakcakan hamakarger convertot_10 Bazmakusakcakan hamakarger convertot_11 Bazmakusakcakan hamakarger convertot_13 Bazmakusakcakan hamakarger convertot_14 Bazmakusakcakan hamakarger convertot_15 Bazmakusakcakan hamakarger convertot_16 Bazmakysakcakan hamakarger convertot_17 Bazmakusakcakan hamakarger convertot_18 Bazmakusakcakan hamakarger