Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Դեռահասությունը որպես անձի հոգեկան զարգացման ճգնաժամային փուլ, դրա հիմնական առանձնահատկությունները

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Դեռահասությունը որպես անձի հոգեկան զարգացման ճգնաժամային փուլ, դրա հիմնական առանձնահատկությունները

  Էջերի քանակ: 10

  Կոդ: #4112

  2000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. “Фармирование личности в переходный период от подросткого к юношескому возрасту”. Москва, 1987
  2. Кон И.С. “психология ранней юности”Москва,1980
  3. Лисина М.И. “Проблеми онтогенеза общения” Москва,1986

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. “Фармирование личности в переходный период от подросткого к юношескому возрасту”. Москва, 1987
  2. Кон И.С. “психология ранней юности”Москва,1980
  3. Лисина М.И. “Проблеми онтогенеза общения” Москва,1986
  description_2 title_arm Դեռահասությունը որպես անձի հոգեկան զարգացման ճգնաժամային փուլ, դրա հիմնական առանձնահատկությունները title_eng anzi hogekan zargacman aranznahatuyunner@ derahasutyan tari convertot_1 Derahasutyun@ orpes anci hogekan zargacman jgnajamayin pul, dra himnakan arancnahatkutyunner@ convertot_2 Derahasutyun@ orpes andzi hogekan zargacman jgnajamayin pul, dra himnakan arandznahatkutyunner@ convertot_3 Derahasutyun@ orpes anci hogekan zargacman jgnajamayin pul, dra himnakan arancnahatkutyunner@ convertot_4 Derahasutyun@ orpes anci hogekan zargacman jgnajamayin pul, dra himnakan arancnahatkutyunner@ convertot_5 Derahasutyun@ orpes anci hogekan zargacman jgnajamayin pul, dra himnakan arancnahatkutyunner@ convertot_6 Derahasutyuny orpes anci hogekan zargacman jgnajamayin pul, dra himnakan arancnahatkutyunnery convertot_7 Derahasutyun@ orpes anci hogekan zargacman jgnajamayin pul, dra himnakan arancnahatkutyunner@ convertot_8 Derahasutyun@ orpes anci hogekan zargacman jgnajamayin pul, dra himnakan arancnahatkutyunner@ convertot_9 Derahasutyun@ orpes anci hogekan zargacman jgnaghamayin pul, dra himnakan arancnahatkutyunner@ convertot_10 Derahasutyuny orpes anzi hogekan zargacman jgnaghamayin pul, dra himnakan aranznahatkutyunnery convertot_11 Derahasutyun@ orpes anci hogekan zargacman jgnajamayin pul, dra himnakan arancnahatkutyunner@ convertot_13 Derahasutjun@ orpes anci hogekan zargacman jgnajamajin pul, dra himnakan arancnahatkutjunner@ convertot_14 Derahasutyun@ wrpes anci hwgekan zargacman jgnajamayin pul, dra himnakan arancnahatkutyunner@ convertot_15 Derahasutyun@ orpes anci hogekan zargacman jgnajamayin pul, dra himnakan arancnahatkutyunner@ convertot_16 Derahasytyyn@ orpes anci hogekan zargacman jgnajamayin pyl, dra himnakan arancnahatkytyynner@ convertot_17 Derahasutyun@ orpes anci hogekan zargacman jgnajamayin pul, dra himnakan arancnahatkutyunner@ convertot_18 Derahasutyun@ orpes anci hogekan zargacman jgnajamayin pul, dra himnakan arancnahatkutyunner@