Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
   Գործառնական գործունեությունից ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը («Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ-ի օրինակով)

  Մագիստրոսական | Տնտեսագիտություն

  Գործառնական գործունեությունից ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը («Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ-ի օրինակով)

  Էջերի քանակ: 55

  Կոդ: #12445

  27500 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

   


  1. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը:Երևան 2002թ.
  2. Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ:Երևան, 2002թ.
  3. Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների համառոտ ուղեցույց: Երևան, ՀՀԱԱ, 2001թ.
  4. Ա.Սարգսյան, Ռ.Համբարձումյան, Կ.Առաքելյան, Ա.Հակոբյան, «Կառավարչական հաշվառում», «Տնտեսագետ», Երևան 2000թ.
  5. Ա.Սարգսյան, Կ.Առաքելյան, «Տնտեսական գործունեության վերլուծություն», «Տնտեսագետ», Երևան,2005թ.
  6. Ա.Զ.Սարգսյան, Ռ.Պ.Համբարձումյան, «Հաշվապահական հաշվառում», Երևան, 2009թ.
  7. Ա.Գ.Ճուղուրյան, Ա.Թ.Եղիկյան, «Կառավարչական հաշվառման հիմունքներ», Երևան,2003թ.
  8. Ա.Գ.Ճուղուրյան, Ա.Ա.Հակոբյան, «Հաշվապահություն և վերլուծություն», Երևան,2003թ.
  9. Գ.Ե.Կիրակոսյան, «Տնտեսագիտության տեսություն», «Տնտեսագետ», Երևան, 2009թ.
  10.Լ.Հ. Բադանյան, «Արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսներ», Երևան, 2008թ.
  11.Լ.Հ.Բադանյան, «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ», Երևան, 2007թ.
  12.Կ.Առաքելյան, «Արտադրանքի որակի վերլուծություն», Զանգակ-97, Երևան, 2004թ.
  13.Կ.Առաքելյան, «Կազմակերպության ֆինանսական արդյունքների վերլուծություն», «Տնտեսագետ», Երևան, 2000թ.
  14.Կ.Առաքելյան, «Տնտեսական գործունեության վերլուծության հիմունքներ», Զանգակ-97, Երևան, 2005թ.
  15.Ермолович Л.Л., ″Анализ фиансово-хозяйственной деятельности предприятия″, Минск,БГЭУ,2001г.
  16.Едронова В.Н., Мизиковский Е.А., ″Учёт и анализ финансовых активов″, Москва,ФиС.1, 1995г.
  17.Ефимова О.В.″Как анализировать финансовое положение предприятия″, Москва, БШ.1994г.
  18.Савицкая Г.В., ″Анализ хозяйственной деятельности предприятия″, Минск, 2001г.
  19.Любушин Н.П., ″Анализ финансово-экономической деятельности предприятия″, Москва, 2001г.

   

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Ֆինանսական արդյունքների տնտեսագիտական բովանդակությունը
  1.1 ֆինանսական արդյունքների էությունը և վերլուծության նշանակությունը
  1.2 Ֆինանսական արդյունքների վերլուծության խնդիրները և տեղեկատվական աղբյուրները
  1.3 Ֆինանսական արդյունքների կազմը
  Գլուխ 2. Ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը
  2.1 Շահույթի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը
  2.2 Արտադրանքի իրացումից շահույթի գործոնային վերլուծությունը
  2.3 Ծախսեր-ծավալ-շահույթ հարաբերակցության վերլուծությունը
  2.4 Գործառնական այլ գործունեությունից ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը
  Եզրակացություններ և առաջարկություններ

  Հավելվածներ

   

   

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը:Երևան 2002թ.
  2. Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ:Երևան, 2002թ.
  3. Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների համառոտ ուղեցույց: Երևան, ՀՀԱԱ, 2001թ.
  4. Ա.Սարգսյան, Ռ.Համբարձումյան, Կ.Առաքելյան, Ա.Հակոբյան, «Կառավարչական հաշվառում», «Տնտեսագետ», Երևան 2000թ.
  5. Ա.Սարգսյան, Կ.Առաքելյան, «Տնտեսական գործունեության վերլուծություն», «Տնտեսագետ», Երևան,2005թ.
  6. Ա.Զ.Սարգսյան, Ռ.Պ.Համբարձումյան, «Հաշվապահական հաշվառում», Երևան, 2009թ.
  7. Ա.Գ.Ճուղուրյան, Ա.Թ.Եղիկյան, «Կառավարչական հաշվառման հիմունքներ», Երևան,2003թ.
  8. Ա.Գ.Ճուղուրյան, Ա.Ա.Հակոբյան, «Հաշվապահություն և վերլուծություն», Երևան,2003թ.
  9. Գ.Ե.Կիրակոսյան, «Տնտեսագիտության տեսություն», «Տնտեսագետ», Երևան, 2009թ.
  10.Լ.Հ. Բադանյան, «Արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսներ», Երևան, 2008թ.
  11.Լ.Հ.Բադանյան, «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ», Երևան, 2007թ.
  12.Կ.Առաքելյան, «Արտադրանքի որակի վերլուծություն», Զանգակ-97, Երևան, 2004թ.
  13.Կ.Առաքելյան, «Կազմակերպության ֆինանսական արդյունքների վերլուծություն», «Տնտեսագետ», Երևան, 2000թ.
  14.Կ.Առաքելյան, «Տնտեսական գործունեության վերլուծության հիմունքներ», Զանգակ-97, Երևան, 2005թ.
  15.Ермолович Л.Л., ″Анализ фиансово-хозяйственной деятельности предприятия″, Минск,БГЭУ,2001г.
  16.Едронова В.Н., Мизиковский Е.А., ″Учёт и анализ финансовых активов″, Москва,ФиС.1, 1995г.
  17.Ефимова О.В.″Как анализировать финансовое положение предприятия″, Москва, БШ.1994г.
  18.Савицкая Г.В., ″Анализ хозяйственной деятельности предприятия″, Минск, 2001г.
  19.Любушин Н.П., ″Анализ финансово-экономической деятельности предприятия″, Москва, 2001г.
  description_2

  Ներածություն
  Գլուխ 1. Ֆինանսական արդյունքների տնտեսագիտական բովանդակությունը
  1.1 ֆինանսական արդյունքների էությունը և վերլուծության նշանակությունը
  1.2 Ֆինանսական արդյունքների վերլուծության խնդիրները և տեղեկատվական աղբյուրները
  1.3 Ֆինանսական արդյունքների կազմը
  Գլուխ 2. Ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը
  2.1 Շահույթի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը
  2.2 Արտադրանքի իրացումից շահույթի գործոնային վերլուծությունը
  2.3 Ծախսեր-ծավալ-շահույթ հարաբերակցության վերլուծությունը
  2.4 Գործառնական այլ գործունեությունից ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը
  Եզրակացություններ և առաջարկություններ

  Հավելվածներ


  title_arm Գործառնական գործունեությունից ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը («Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ-ի օրինակով) title_eng Gorcarnakan gorcuneutyunic finansaknan ardyunqneri verlucutyun@ - imeqs grup-i orinakov convertot_1 Gorcarnakan gorcuneutyunic finansakan ardyunqneri verlucutyun@ («Imeqs grup» SP@-i orinakov) convertot_2 Gorcarnakan gorcuneutyunic finansakan ardyunqneri verlucutyun@ («Imeqs grup» SP@-i orinakov) convertot_3 Gorcarnakan gorcuneutyunic finansakan ardyunqneri verlucutyun@ («Imeqs grup» SP@-i orinakov) convertot_4 Gorcarnakan gorcuneutyunic finansakan ardyunqneri verlucutyun@ («Imeqs grup» SP@-i orinakov) convertot_5 Gorcarnakan gorcuneutyunic finansakan ardyunqneri verlucutyun@ («Imeqs grup» SP@-i orinakov) convertot_6 Gorcarnakan gorcuneutyunic finansakan ardyunqneri verlucutyuny («Imeqs grup» SPY-i orinakov) convertot_7 Gorcarnakan gorcuneutyunic finansakan ardyunqneri verlucutyun@ («Imeqs grup» SP@-i orinakov) convertot_8 Gorcarnakan gorcuneutyunic finansakan ardyunqneri verlucutyun@ («Imeqs grup» SP@-i orinakov) convertot_9 Gorcarnakan gorcuneutyunic finansakan ardyunqneri verlucutyun@ («Imeqs grup» SP@-i orinakov) convertot_10 Gortsarnakan gortsuneutyunic finansakan ardyunqneri verlutsutyuny («Imeqs grup» SPY-i orinakov) convertot_11 Gorcarnakan gorcuneutyunic finansakan ardyunqneri verlucutyun@ («Imeqs grup» SP@-i orinakov) convertot_13 Gorcarnakan gorcuneutjunic finansakan ardjunqneri verlucutjun@ («Imeqs grup» SP@-i orinakov) convertot_14 Gwrcarnakan gwrcuneutyunic finansakan ardyunqneri verlucutyun@ («Imeqs grup» SP@-i orinakwv) convertot_15 Gorcarnakan gorcuneutyunic finansakan ardyunqneri verlucutyun@ («Imeqs grup» SP@-i orinakov) convertot_16 Gorcarnakan gorcyneytyynic finansakan ardyynqneri verlycytyyn@ («Imeqs gryp» SP@-i orinakov) convertot_17 Gorcarnakan gorcuneutyunic finansakan ardyunkneri verlucutyun@ («Imeks grup» SP@-i orinakov) convertot_18 Gorcarnakan gorcuneutyunic finansakan ardyunqneri verlucutyun@ («Imeqs grup» SP@-i orinakov)