Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Ֆինանսական ձեռնարկությունների կառավարման առանձնահատկությունները

  Մագիստրոսական | Տնտեսագիտություն

  Ֆինանսական ձեռնարկությունների կառավարման առանձնահատկությունները

  Էջերի քանակ: 75

  Կոդ: #12034

  37500 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

   


  1. Успенский Ф. И. «Организационная культураե. М. , 2002 г.
  2. Ю. П. Павлов. «Микроэкономика и бизнесե. Ульяновск. «Сибирский домե, 1995 г.
  3. Верт Н. «Эффективный менеджментե. Москва «Прогрессե, 1998 г.
  4. Корелин А. П. «Экономика и менеджментե. Москва «Высшая школаե, 2000 г.
  5. Курков П. Т. «Корпоративная культураե. Москва «Современникե,
  6. О. С. Виханский А. И. Наумов. «Менеджментե. М. «Экономистъե, 2004 г.
  7. Миллер. «Теория организацииե. М. «ВЕЧЕե, 2000 г.
  8. Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. «Поведение в организацииե. М.: ИНФРА-М, 1999, с. 185-250
  9. Джон П. Коттер. «Менеджмент организацииե М. «Альпина Бизнес Буксե, 2004 г.
  10.Анатолий ЖУПЛЕВ. «Менеджментե. М. «Эксмоե, 1998 г.
  11.Владимир ШЕИН. «Инвестиционные промышленно-финансовые корпорации реконструкции и развитияե. М. «Экономистե, 1996 г.Николай Шпак. «Миссии компанииե. М. «Астрельե, 2002 г.
  12.Беликов И.В. Собственники и менеджеры//Журнал для акционеров, 2000. - № 8.
  13.Корпоративное управление: владельцы, директора и наемные работники акционерного общества / Под ред. М. Хесселя. – М.: Джон Уайли энд Санз, 1996.
  14.Шихвердиев А.П. Государство как субъект корпоративных отношений. - М: Изд. Центр «Акционерե, 2002.
  15.Дафт, Р. Менеджмент, Санкт- Петербург, 2001г.
  16.Мескон М., Альберт М., Основы менеджмента. М., Дело, 1992 г.
  17.Виханский О. С., Менеджмент фирмы. М., Гардарик, 1996 г.
  18.Дракер Питер Ф. Практика менеджмента. М., 2000 г
  19.Վ. Միրզոյան «Կառավարման մշակույթ, բախումների կառավարում, գործարար հաղորդակցման կառավարում», Եր., 2005 թ.
  20.Գ Ասրյան «Կառավարման հիմունքներ», Եր., 2003 թ.
  21.«Մենեջմենթ», Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ, Երևան, «Տնտեսագետ», 2002 թ.
   

   

   


  Ներածություն
  Գլուխ1. Կառավարման էությունը և բնորոշումը
  1.1 Կառավարման սկզբունքները և մեթոդները
  1.2 Կառավարման գործառույթները և ոճերը
  1.3 Ղեկավարի անձնային և մասնագիտական որակները որպես արդյունավետ կառավարման միջոց
  Գլուխ 2. Ձեռնարկության ռազմավարական կառավարման նախադրյալները և փուլերը
  2.1 Ռազմավարական պլանավորման համակարգը
  2.2 Ռազմավարական կառավարման էությունը և բովանդակությունը
  Գլուխ 3. Կառավարման կուլտուրայի պրակտիկան «Անելիք բանկ»-ում
  3.1 Կազմակերպության կառավարման կուլտուրայի ձևավորման հիմնական խնդիրներն ու նպատակները
  3.2 Անելիք բանկի կառավարման կուլտուրայի վերլուծությունն ու արդյունավետության բարձրացման ուղիները
  Եզրակացություններ և առաջարկություններ


   

   

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. Успенский Ф. И. «Организационная культураե. М. , 2002 г.
  2. Ю. П. Павлов. «Микроэкономика и бизнесե. Ульяновск. «Сибирский домե, 1995 г.
  3. Верт Н. «Эффективный менеджментե. Москва «Прогрессե, 1998 г.
  4. Корелин А. П. «Экономика и менеджментե. Москва «Высшая школаե, 2000 г.
  5. Курков П. Т. «Корпоративная культураե. Москва «Современникե,
  6. О. С. Виханский А. И. Наумов. «Менеджментե. М. «Экономистъե, 2004 г.
  7. Миллер. «Теория организацииե. М. «ВЕЧЕե, 2000 г.
  8. Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. «Поведение в организацииե. М.: ИНФРА-М, 1999, с. 185-250
  9. Джон П. Коттер. «Менеджмент организацииե М. «Альпина Бизнес Буксե, 2004 г.
  10.Анатолий ЖУПЛЕВ. «Менеджментե. М. «Эксмоե, 1998 г.
  11.Владимир ШЕИН. «Инвестиционные промышленно-финансовые корпорации реконструкции и развитияե. М. «Экономистե, 1996 г.Николай Шпак. «Миссии компанииե. М. «Астрельե, 2002 г.
  12.Беликов И.В. Собственники и менеджеры//Журнал для акционеров, 2000. - № 8.
  13.Корпоративное управление: владельцы, директора и наемные работники акционерного общества / Под ред. М. Хесселя. – М.: Джон Уайли энд Санз, 1996.
  14.Шихвердиев А.П. Государство как субъект корпоративных отношений. - М: Изд. Центр «Акционерե, 2002.
  15.Дафт, Р. Менеджмент, Санкт- Петербург, 2001г.
  16.Мескон М., Альберт М., Основы менеджмента. М., Дело, 1992 г.
  17.Виханский О. С., Менеджмент фирмы. М., Гардарик, 1996 г.
  18.Дракер Питер Ф. Практика менеджмента. М., 2000 г
  19.Վ. Միրզոյան «Կառավարման մշակույթ, բախումների կառավարում, գործարար հաղորդակցման կառավարում», Եր., 2005 թ.
  20.Գ Ասրյան «Կառավարման հիմունքներ», Եր., 2003 թ.
  21.«Մենեջմենթ», Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ, Երևան, «Տնտեսագետ», 2002 թ.
   

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ1. Կառավարման էությունը և բնորոշումը
  1.1 Կառավարման սկզբունքները և մեթոդները
  1.2 Կառավարման գործառույթները և ոճերը
  1.3 Ղեկավարի անձնային և մասնագիտական որակները որպես արդյունավետ կառավարման միջոց
  Գլուխ 2. Ձեռնարկության ռազմավարական կառավարման նախադրյալները և փուլերը
  2.1 Ռազմավարական պլանավորման համակարգը
  2.2 Ռազմավարական կառավարման էությունը և բովանդակությունը
  Գլուխ 3. Կառավարման կուլտուրայի պրակտիկան «Անելիք բանկ»-ում
  3.1 Կազմակերպության կառավարման կուլտուրայի ձևավորման հիմնական խնդիրներն ու նպատակները
  3.2 Անելիք բանկի կառավարման կուլտուրայի վերլուծությունն ու արդյունավետության բարձրացման ուղիները
  Եզրակացություններ և առաջարկություններ


   

   

  title_arm Ֆինանսական ձեռնարկությունների կառավարման առանձնահատկությունները title_eng finansakan dzernarkutyunneri karavarman arandznahatkutyunner@ convertot_1 Finansakan cernarkutyunneri karavarman arancnahatkutyunner@ convertot_2 Finansakan dzernarkutyunneri karavarman arandznahatkutyunner@ convertot_3 Finansakan cernarkutyunneri karavarman arancnahatkutyunner@ convertot_4 Finansakan cernarkutyunneri karavarman arancnahatkutyunner@ convertot_5 Finansakan cernarkutyunneri karavarman arancnahatkutyunner@ convertot_6 Finansakan cernarkutyunneri karavarman arancnahatkutyunnery convertot_7 Finansakan cernarkutyunneri karavarman arancnahatkutyunner@ convertot_8 Finansakan cernarkutyunneri karavarman arancnahatkutyunner@ convertot_9 Finansakan cernarkutyunneri karavarman arancnahatkutyunner@ convertot_10 Finansakan zernarkutyunneri karavarman aranznahatkutyunnery convertot_11 Finansakan cernarkutyunneri karavarman arancnahatkutyunner@ convertot_13 Finansakan cernarkutjunneri karavarman arancnahatkutjunner@ convertot_14 Finansakan cernarkutyunneri karavarman arancnahatkutyunner@ convertot_15 Finansakan cernarkutyunneri karavarman arancnahatkutyunner@ convertot_16 Finansakan cernarkytyynneri karavarman arancnahatkytyynner@ convertot_17 Finansakan cernarkutyunneri karavarman arancnahatkutyunner@ convertot_18 Finansakan cernarkutyunneri karavarman arancnahatkutyunner@