Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Գցում մեջքի վրայից հնարքի տեխնիկայի վերլուծությունը

  Ռեֆերատ | Սպորտ

  Գցում մեջքի վրայից հնարքի տեխնիկայի վերլուծությունը

  Էջերի քանակ: 18

  Կոդ: #29783

  3600 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

       1. ГАЛКОВСКИЙ М.Н., КАТУЛИН А.З. Спортивная борьба,                   
           1968г. М. ФИС
       2. Под  обшей  редакцей  КЫПЦОВА  А. П. Спортивная
           борьба, М. ФИЦ, 1978г.
       3. КАЖАРСКИЙ В.П., СОРОКИН Н.Н. Техника классической 
           борЪба, 1978г.
       4. ХОВИКОВ А.А. Автореферат диссертации, 1953г.
       5. АЛИХАНОВ И. И. Вольная  борьба, 1983г.
       6. ТУМАНЯН Х.С.Спортивная борьба, 1985г. 
   

  1.Ներածություն

   

  2.Աշխատանքի  նպատակը  եվ  խնդիրները

    3.ՓՇԹեմայի   հետազոտման  մեթոդնե

  մեջքի   վրայից   գցումներն   ըմբշամարտում

  Մեջքի  վրայից  գցումների  բիոմեխանիկական

  վերլուծությունը

  4.   Գրականության   տեսություն

  5.Հ կատարման տարատեսակները, հնարքից

  պաշտպանվելու  արդյունավետ  հակահարձակողական                                                                   

  6.Հնարք ի    ուսուց մ ա ն   մ ե թ ո դ ի կ ա ն

  7.   հնարքի  կատարելագործման   մեթոդները

  8.  Ե զ ր ա կ ա ց ու թ յ ու ն    

  9. Գ ր ա կ ա ն ու թ յ ու ն

   

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: