Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Լիդերությունը խմբերում և կառավարումը

  Ռեֆերատ | Սոցիոլոգիա

  Լիդերությունը խմբերում և կառավարումը

  Էջերի քանակ: 16

  Կոդ: #3124

  3200 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Алавидзе Г.К. Социальная психология в современном мире. Уч. пос. -М.: Аспект Пресс, 2002.
  2. Богданов С. Роль лидера в организации //Социс.- 1998.- № 1.
  3. Бэрон Р. Социальная психология: Ключевые идеи.- СПб.: Питер, 2003.
  4. Бэрон Р. Социальная психология группы.-СПб.: Питер, 2003.
  5. Тейлор Ш. Социальная психология.- СПб.: Питер, 2004.

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Алавидзе Г.К. Социальная психология в современном мире. Уч. пос. -М.: Аспект Пресс, 2002.
  2. Богданов С. Роль лидера в организации //Социс.- 1998.- № 1.
  3. Бэрон Р. Социальная психология: Ключевые идеи.- СПб.: Питер, 2003.
  4. Бэрон Р. Социальная психология группы.-СПб.: Питер, 2003.
  5. Тейлор Ш. Социальная психология.- СПб.: Питер, 2004.
  description_2 title_arm Լիդերությունը խմբերում և կառավարումը title_eng Liderutyun@ xmberum ev karavarum@ convertot_1 Liderutyun@ xmberum EV karavarum@ convertot_2 Liderutyun@ xmberum EV karavarum@ convertot_3 Liderutyun@ xmberum EV karavarum@ convertot_4 Liderutyun@ xmberum EV karavarum@ convertot_5 Liderutyun@ xmberum EV karavarum@ convertot_6 Liderutyuny xmberum EV karavarumy convertot_7 Liderutyun@ khmberum EV karavarum@ convertot_8 Liderutyun@ xmberum EV karavarum@ convertot_9 Liderutyun@ xmberum EV karavarum@ convertot_10 Liderutyuny khmberum EV karavarumy convertot_11 Liderutyun@ xmberum EV karavarum@ convertot_13 Liderutjun@ xmberum EV karavarum@ convertot_14 Liderutyun@ xmberum EV karavarum@ convertot_15 Liderutyun@ xmberum EV karavarum@ convertot_16 Liderytyyn@ xmberym EV karavarym@ convertot_17 Liderutyun@ xmberum EV karavarum@ convertot_18 Liderutyun@ xmberum YEV karavarum@