Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Գործարար խաղերի տեսակները սոցիոլոգիայում

  Ռեֆերատ | Սոցիոլոգիա

  Գործարար խաղերի տեսակները սոցիոլոգիայում

  Էջերի քանակ: 13

  Կոդ: #3133

  2600 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ
  1. Горяинов В. П., Критерии поступательности, обратимости, стагнации и предсказуемости социалжного времени. СОЦИС, 2006-8
  2. Нестик Т. А., Социальное констрыирование времени. СОЦИС, 2003-8
  3. Рекорд И. Г. Социальное время. Заметки об онтологии. СОЦИС, 2006-7
  4. Русский Гуманитарный Интернет Университет. Библиотека учебной и научной литературы. http://www.i-u.ru/.-Н.В.Веселкова Существует ли социология времени?
  5. Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации С-Пб., 2002
  6. Сорокин П. А., Мертон Р. К. Социальное время: Опыт методологического и функционального анализа. СОЦИС, 2004-6
  7. Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек. М.: Гардарики, 2002.
  8. Штомпка П., Социология социальных изменений. (www.libbooks.ru)
  9. http//mirslovarei.com/soc_L/
  10. http//mirslovarei.com/ysearch.phpCX=007786164456379078484%3Aeg
  11. http//sociologist.nm.ru/study/culture_pd_ans.htm/
  12. http//www.i-u.ru/
  13. http//club.fom.ru/182/197/library.htm/
  14. http//www.isras.ru/

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Горяинов В. П., Критерии поступательности, обратимости, стагнации и предсказуемости социалжного времени. СОЦИС, 2006-8
  2. Нестик Т. А., Социальное констрыирование времени. СОЦИС, 2003-8
  3. Рекорд И. Г. Социальное время. Заметки об онтологии. СОЦИС, 2006-7
  4. Русский Гуманитарный Интернет Университет. Библиотека учебной и научной литературы. http://www.i-u.ru/.-Н.В.Веселкова Существует ли социология времени?
  5. Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации С-Пб., 2002
  6. Сорокин П. А., Мертон Р. К. Социальное время: Опыт методологического и функционального анализа. СОЦИС, 2004-6
  7. Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек. М.: Гардарики, 2002.
  8. Штомпка П., Социология социальных изменений. (www.libbooks.ru)
  9. http//mirslovarei.com/soc_L/
  10. http//mirslovarei.com/ysearch.phpCX=007786164456379078484%3Aeg
  11. http//sociologist.nm.ru/study/culture_pd_ans.htm/
  12. http//www.i-u.ru/
  13. http//club.fom.ru/182/197/library.htm/
  14. http//www.isras.ru/
  description_2 title_arm Գործարար խաղերի տեսակները սոցիոլոգիայում title_eng Gorcarar xaxeri tesakner@ socologiayum convertot_1 Gorcarar xaxeri tesakner@ sociologiayum convertot_2 Gorcarar xaxeri tesakner@ sociologiayum convertot_3 Gorcarar xaxeri tesakner@ sociologiayum convertot_4 Gorcarar xaxeri tesakner@ sociologiayum convertot_5 Gorcarar xaxeri tesakner@ sociologiayum convertot_6 Gorcarar xaxeri tesaknery sociologiayum convertot_7 Gorcarar khaxeri tesakner@ sociologiayum convertot_8 Gorcarar xagheri tesakner@ sociologiayum convertot_9 Gorcarar xaxeri tesakner@ sociologiayum convertot_10 Gortsarar khagheri tesaknery sociologiayum convertot_11 Gorcarar xaxeri tesakner@ sociologiayum convertot_13 Gorcarar xaxeri tesakner@ sociologiajum convertot_14 Gwrcarar xaxeri tesakner@ swciwlwgiayum convertot_15 Gorcarar xaxeri tesakner@ sociologiayum convertot_16 Gorcarar xaxeri tesakner@ sociologiayym convertot_17 Gorcarar xaxeri tesakner@ sociologiayum convertot_18 Gorcarar xaxeri tesakner@ sociologiayum