Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Աշխատողի անձնային ներուժը և հավակնությունները

  Ռեֆերատ | Սոցիոլոգիա

  Աշխատողի անձնային ներուժը և հավակնությունները

  Էջերի քանակ: 12

  Կոդ: #3122

  2400 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Бороздина Л.В. . Исследование уровня притязаний / 1993г
  2. Зимбардо Ф.. Формирование самооценки / Самосознание и защитные механизмы личности . Самара , Изд. Дом “Бахрах” , 2003 г.
  3. Личность в системе общественных отношений. Отв. ред. А. А. Бодалев. Курск, 1980.
  4. Социология. Издательство мысль. 1990.

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Бороздина Л.В. . Исследование уровня притязаний / 1993г
  2. Зимбардо Ф.. Формирование самооценки / Самосознание и защитные механизмы личности . Самара , Изд. Дом “Бахрах” , 2003 г.
  3. Личность в системе общественных отношений. Отв. ред. А. А. Бодалев. Курск, 1980.
  4. Социология. Издательство мысль. 1990.
  description_2 title_arm Աշխատողի անձնային ներուժը և հավակնությունները title_eng ashxatoxi anznayin neruj convertot_1 Ashxatoxi ancnayin neruj@ EV havaknutyunner@ convertot_2 Ashxatoxi andznayin neruj@ EV havaknutyunner@ convertot_3 Ashxatoxi ancnayin neruj@ EV havaknutyunner@ convertot_4 Azxatoxi ancnayin neruj@ EV havaknutyunner@ convertot_5 Ashxatoxi ancnayin neruj@ EV havaknutyunner@ convertot_6 Ashxatoxi ancnayin nerujy EV havaknutyunnery convertot_7 Ashkhatoxi ancnayin neruj@ EV havaknutyunner@ convertot_8 Ashxatoghi ancnayin neruj@ EV havaknutyunner@ convertot_9 Ashxatoxi ancnayin nerugh@ EV havaknutyunner@ convertot_10 Askhatoghi anznayin nerughy EV havaknutyunnery convertot_11 Ashxatoxi ancnayin neruj@ EV havaknutyunner@ convertot_13 Ashxatoxi ancnajin neruj@ EV havaknutjunner@ convertot_14 Ashxatwxi ancnayin neruj@ EV havaknutyunner@ convertot_15 Ashxatoxi ancnayin neruj@ EV havaknutyunner@ convertot_16 Ashxatoxi ancnayin neryj@ EV havaknytyynner@ convertot_17 Ashxatoxi ancnayin neruj@ EV havaknutyunner@ convertot_18 Ashxatoxi ancnayin neruj@ YEV havaknutyunner@